Knihy

Kniha: Na cestu za svobodou - Sebeúcta (2019)

Tato druhá kniha je stejně jako ta první plná mého života. Obsahuje poznání, kterým jsem se otevřela v další fázi své cesty. Odpovídá rovině vědomí, ve které jsem se nacházela v roce 2017 a zčásti 2018.
V této druhé knize se více zaměřuji na své vztahy k lidem ve svém okolí a na nepříjemné situace jako mé učební lekce a v nich skrytá požehnání.
Posláním této knihy je pomoci vám změnit postoj k nepříjemným situacím, které prožíváte, a k „nepřátelským“ lidem ve vašem okolí. Tato kniha vám chce posloužit k rozšíření úhlu pohledu ohledně všeho nepříjemného ve vašem životě a tím pomoci změnit vaše nastavení a změnit tak vnější okolnosti, ve kterých se nacházíte.
Tato kniha pomáhá prožít si, že jsme sami pro sebe tím nejlepším rádcem, ochráncem a přítelem. Dává nám opětovně prožít, že to bezpečí, které hledáme, není vně, ale v našem přístupu ke všemu, co nás potká. Pomáhá pochopit, že náš pocit bezpečí se nalézá v  naší odvaze zůstat co nejvíce věrni sobě, neopustit se a neodepřít si lásku kvůli chybám, kterých jsme se dopustili. Současně však, že náš pocit bezpečí spočívá i v převzetí odpovědnosti za důsledky svých činů.
Ať je tato kniha pro vás láskyplným průvodcem, který vás podpoří v odvaze podívat se na své situace moudrýma a laskavýma očima Nebes a současně přiměje zůstat pevně nohama na Zemi a být odpovědnými za svá konání a podpoří v chuti žít svůj život naplno.

15,50 €
350,00 Kč

Kniha: Na cestu za svobodou - Potenciál (2016)

Tato kniha je plná mého života. Popisuje období mého života z let 2012 až 2015, kdy jsem měla pocit, že se mi zbořilo téměř vše, o co jsem v životě usilovala a kvůli čemu jsem mnohé obětovala.
Posláním této knihy je podpořit všechny, kteří se nachází v období života, kdy se jim zbořila jejich vystavěná identita a oni mají pocit, že jsou nic, že nic neumí, že neví, kým jsou. Popisuje období mé osudové hluboké životní krize a to s cílem vám na mém příběhu ukázat, že ať to vypadalo jakkoliv dramaticky a beznadějně, ve skutečnosti to byla cesta ke vzniku webu jinypristup.cz a cesta k většímu naplnění a štěstí v životě.
Tato kniha vás chce podpořit na vaší vlastní cestě, inspirovat k tomu žít s pokorou svůj vlastní život a přinést pochopení, že v tom nejste sami. 
Ať je pro vás tato kniha průvodcem, který vám během vašich pádů láskyplně připomene, že jsme v tom všichni, že každý z nás řeší stejné, byť v jiném čase a třeba i jinak vypadající a že to jde ustát a dokonce na tom i vyrůst.

13,- €
300,00 Kč