Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.12.2022. Více info »

TRÉNINK MYSLI - zmírnění odporů a posílení pokory (přes SKYPE)

 • Mysl, emoce a tělo (hmota) jsou našimi nástroji pro tvoření v našem životě. A jdou přesně v tomto pořadí. Začíná to v mysli.
 • Když jsou našimi nástroji, tak ani jedno z toho nejsme my. Jenže jakmile se při určité myšlence či emoci uvnitř sebe stáhneme, pak jsme se s nimi ztotožnili = vnitřně na ně reagovali. A tím si prožili odpor, který někdy někde jako zhmotněný odžijeme v životě.
 • To, zda uvnitř reagujeme či nereagujeme na myšlenky a emoce(zda jim bráníme v průchodu – jsme v odporu či nikoliv) určuje, čím budeme procházet v životě – zda jsme si tím vytvořili budoucí podporující děje či nikoliv.
 • A když už procházíme něčím nepříjemným, nic se neděje. I když jsme si to někdy dříve vytvořili naší vnitřní reakcí na tehdy probíhající myšlenky a emoce, pořád máme tu stejnou moc, a sice změnit pohled na to = vůbec vnitřně nereagovat na myšlenky a emoce a ani na tu situaci. A děj se okamžitě mění. A nejen to, konečně se vám to již nebude opakovat. Anebo pokud jste vnitřně ještě reagovali ale už méně, zopakuje se to ještě, ale už vůbec ne v takové intenzitě.

A přesně právě k tomuto – dostat se do stavu bez odporu, nereagovat uvnitř sebe na probíhající myšlenky a emoce vás vedu na Tréninku mysli, kde to trénujeme na vámi již odžitých situacích a vy ihned vidíte, že děj dané situace od toho bodu probíhá zcela jinak a vy tu situaci prožíváte zcela jinak. A věnujeme se tomu okrajově i na Individuálkách a hojně o tom píšu a mluvím v Klubové sekci

Někteří lidé si myslí, že si mohou vytvořit to, co chtějí, a to pomocí představivosti a prožívání.

Někteří lidé si myslí, že mohou to, co chtějí, urvat, dosáhnout toho pod tlakem svého úsilí.

Já si to taky dříve myslela. Ale už si to nemyslím. A naopak nyní vidím, jaká iluze to byla.

Proč?

Když o něco usilujeme, nebo si něco přejeme v módu lpění, tak pociťujeme tlak při představě, když by se to nesplnilo. Ve skutečnosti tak máme v sobě převahu odporů (ega) a přesně velikost těchto odporů si přitáhneme do hmoty. A je jedno, jak nám to ego zabalí – jestli to bude v obalu ala „splněné naše přání“ anebo ne. Ve skutečnosti nic takto získané nám nemůže přinést to, co od toho očekáváme.

My ten svůj život máme ve svých rukách, ale ovlivňujeme ho úplně někde jinde, a sice v tom, že snižujeme poměr odporu uvnitř nás v tom daném tématu nebo té situaci. Takto přitáhneme automaticky zcela jiný, více konstruktivní děj.

Nemáme kontrolu nad tím, jak ten více konstruktivní (láskyplný) děj bude vypadat, ale máme kontrolu nad tím, do jaké míry ten děj bude pro nás více konstruktivní (láskyplný) = více skutečný.

Jelikož v každém okamžiku se situace a události v našem životě (náš život) jen pořád dokola slaďují s tím našim rozpoložením uvnitř nás. Čím nižší odpor uvnitř nás uprostřed té situace či okolnosti života, tím konstruktivnější (láskyplnější) varianta dané situace probíhá v realitě.  A hlavně se nám již ta situace nebude vracet anebo se vrátí (jelikož ještě jsme v ní nebyli úplně bez odporu), ale už v mnohem mírnější intenzitě.

A snižování odporů je to, co trénujeme na Tréninku mysli. Kdo ovládne nitro, ovládne svůj život – ovládá ho pokorou – přijetím uvnitř sebe (stavem bez odporu), čímž přitáhne ten nejkonstruktivnější (nejláskyplnější) děj.

Na Tréninku mysli s vámi sdílím principy, ke kterým jsem si došla vlivem mnoha pro mě tíživých situací. O některých těch zlomových situacích vám povím a i o tom, jak se okamžitě v té situaci stal zázrak – doslova okamžitý obrat ihned poté, co jsem pod tím obrovským tlakem to vše uvnitř sebe pustila.

Vše, co budu předávat, tedy vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a já jsem si k tomu svým životem došla a v mnoha případech TO NĚCO – nějaké to uvědomění či techniku, návod ze sebe vytáhla na poslední chvíli. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

Právě dělat si ve svém životě ty zázraky vás budu učit, budu vám ukazovat, jak na to. Ovšem nejedná se o zázraky z ega – že si něco na základě strachu usmyslíte a dostanete. Ty vám žádné štěstí a naplnění nepřinesou, ale to jistě mnozí máte již mnohokrát prožito. Jedná se o zázraky, které vás vedou do pokory, bytí bez odporu a v důsledku toho do skládání situací a vztahů s lidmi beze strachu, do větší konstruktivnosti, do harmonie a naplnění ve vašem životě.

Na Tréninku vás vedu k tomu, abyste si opakovaně prožili, jak ovládnout nitro, jelikož pak ovládáte svůj život. Jinými slovy, trénujeme, abyste v nepříjemnosti, která se vám děje, nereagovali uvnitř sebe. Jakmile v nepříjemnosti dokážete nereagovat uvnitř sebe (= jste bez odporu), pak jste prokázali, že v té nepříjemnosti jste dokázali stát ve své síle (= nechytli jste se na ego, strach). A již vás tam není co učit a proto se vám ta nepříjemnost již nebude dít a ani opakovat. A takto postupně z vašeho života ubývají nepříjemnosti a váš život se postupně pro vás stává rájem na Zemi. A i když nepříjemnost přijde, ať už se děje přímo vám či někomu z vašeho okolí, vás už to tak nedrtí, zůstáváte více ve své síle a jste tedy schopni vidět situaci takovou, jaká opravdu je (bez zkreslení iluzí) a v důsledku toho reagovat skutečně konstruktivně. A tím tu situaci skutečně jednou provždy vyřešíte.

Seznámím vás s technikami, které můžete ve své každodennosti okamžitě použít a tím si možná poprvé v té situaci nezvolit odpor a tím nechat tu situaci nebo ten vztah k dotyčnému zcela proměnit a hlavně tu situaci konečně skutečně konstruktivně vyřešit.

Dopad do života to má obrovský a okamžitý. Jelikož váš vnější život, ta dotčená situace či dané téma se v každém okamžiku slaďuje s tím vašim neviditelným nastavením vůči tomu uvnitř. Vaše vztahy a situace se konečně narovnávají konstruktivně (skutečně) - tak, jak mají být, když jste v síle. A hlavně vy budete mít v sobě klid a mír.

To je právě ten zázrak, který se mi pokaždé stal a téměř okamžitě poté, co jsem dokázala si ve své mysli zvolit vědomě pokoru, stav bez odporu namísto strachu (odporu).

TRÉNINK MYSLI MŮŽETE ABSOLVOVAT V TĚCHTO VARIANTÁCH:

2-měsíční Trénink mysli

1-měsíční Trénink mysli

Skupinový Trénink mysli

Jednorázový Trénink mysli

Doplňující Trénink mysli (pouze pro absolventy 2-měsíčního, 1-měsíčního anebo Skupinového Tréninku mysli)

Podrobně o jednotlivých variantách Tréninku mysli níže:

 

  1) Individuální 2-měsíční Trénink mysli (8 sezení po 2 hod za 13.000,- Kč (544 EUR))

+ písemné shrnutí po každém sezení

+ možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. 

Na každém sezení je seznámení s jednou či více technikami a hlavně trénink na vámi již odžitých situacích. 

Trénink probíhá pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Jedná se o velmi podrobný a komplexní Trénink, ve kterém se postupuje krok po kroku a vše se během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých vámi již odžitých situacích v rámci vizualizace. A po snížení odporu vstupujete znovu do té situace a zjišťujete, že se odehrává zcela jinak – více konstruktivně a láskyplně. A vy si na vlastní kůži prožíváte, jak se mohl odehrát děj vámi již odžité situace, kdyby v té realitě jste měli nižší odpor. A tím zjišťujete, jakou máte moc. A tento opakovaný prožitek vás mimo jiné motivuje k tomu k situacích v reálu již nemít tolik vnitřní odpor. A vedle toho získáváte nástroje, techniky, pomůcky k tomu, jak ten odpor v sobě během té reálné situace okamžitě snížit a tím si okamžitě přitáhnout jinou - více konstruktivnější a láskyplnější variantu děje.

Během tohoto Tréninku máme vedle samotného tréninku aplikace stavu bez odporu dostatek času na to, abychom u vás individuálně i vychytávali jednotlivé taktiky ega, kterými se ego začne ozývat, když začnete zkoušet volit stav bez odporu ve své mysli. Tento trénink je velmi komplexní a doporučuji jej ze všech nabízených Tréninků nejvíce. V případě, že vám finanční situace neumožňuje, abyste danou částku zaplatili naráz, je možné rozdělit na dvě části placené v průběhu dvou následujících měsíců. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných a trénovaných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

  2) Individuální 1-měsíční Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 7000,- Kč (294 EUR)) 

+ písemné shrnutí po každém sezení

+ možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. 

Na každém sezení je seznámení s více technikami (postupuje se rychlěji než už 2- měsíčního Tréninku mysli) a hlavně trénink na vámi již odžitých situacích. 

Trénink probíhá pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Jedná se o komplexní Trénink. Rozdíl mezi výše uvedených 2-měsíčním Tréninkem mysli a tímto 1-měsíčním Trénikem mysli je v časovém rozsahu, ve kterém jsou probírány a aplikovány jednotlivé techniky pro změnu mysli (= zmírnění odporu). Avšak i na tomto Tréninku budou probrány všechny mi známé techniky a i trénovány. Budou však probírány rychleji. A tedy se na každém sezení tohoto Tréninku probírá více technik současně a i na tomto Tréninku se vše během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých vámi již odžitých situacích v rámci vizualizace. A po snížení odporu vstupujete znovu do té situace a zjišťujete, že se odehrává zcela jinak – více konstruktivně a láskyplně. A vy si na vlastní kůži prožíváte, jak se mohl odehrát děj vámi již odžité situace, kdyby v té realitě jste měli nižší odpor. A tím zjišťujete, jakou máte moc. A tento opakovaný prožitek vás mimo jiné motivuje k tomu k situacích v reálu již nemít tolik vnitřní odpor. A vedle toho získáváte nástroje, techniky, pomůcky k tomu, jak ten odpor v sobě během té reálné situace okamžitě snížit a tím si okamžitě přitáhnout jinou - více konstruktivnější a láskyplnější variantu děje.

Oproti Individuálnímu 2-měsíčnímu Tréninku mysli nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování stavu bez odporu ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných a trénovaných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

  3) Skupinový Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 5000,- Kč (211 EUR)). Z toho 2 sezení hromadně (seznámení s technikami) a 2 sezení individuálně (trénování technik na situacích v rámci vizualizace)

+ písemné shrnutí po každém hromadném sezení

+ možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. 

Trénink probíhá pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Nejbližší termín:

 - 8.11. (út) od 17 - 19 hod - 1. sezení (Hromadný Trénink). Je nutné absolvovat oba hromadné Tréninky (8.11. 2022 a 22.11.2022)

- individuální sezení s každým z účastníků v čase, kdy se domluvíme, délka 2 hod.

- 22.11. (út) od 17 - 19 hod - 2. sezení (Hromadný Trénink). Je nutné absolvovat oba hromadné Tréninky (8.11. 2022 a 22.11.2022)

individuální sezení s každým z účastníků v čase, kdy se domluvíme, délka 2 hod.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Tento Trénink je rovněž komplexní. Zahrnuje seznámení se všemi technikami, ke kterým jsem došla a které pomáhají při volbě stavu bez odporu (lásky) v mysli. Během tohoto tréninku hromadně budeme mít 2 sezení, kde vás budu seznamovat s technikami a 2 sezení s každým z vás jednotlivě, kde budeme trénovat dané techniky a zkoušet si tak volit stav bez odporu (lásku) v mysli. Během tohoto Tréninku zkusíte aplikovat na situacích v rámci vizualiazace všechny techniky. Rozdíl mezi tímto Skupinovým Tréninkem mysli a Individuálním 2-měsíčním Tréninkem mysli je ten, že zatímco u Individuálního 2-měsíčního Tréninku každé sezení probíráme jednu či více technik a hned na tom sezení ji zkoušíme trénovat na situacích, u Skupinového Tréninku mysli se techniky proberou hromadně během dvou sezení a samotný trénink technik je pak indivividuálně s každým zvlášť během samostatných dvou sezení. Rozdíl je i v časovém rozsahu, kdy Skupinový Trénink je v rozsahu 8 hodin (hromadně 2X2 hod a individuálně 2X2 hod), avšak Individuální 2-měsíční Trénink je v rozsahu 16 hod (8X2 hod). U Skupinového tréninku mysli tak nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování stavu bez odporu ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink mysli viz níže. Po každém hromadném sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

  4) Jednorázový Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2500,- Kč (106 EUR)

+ písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik. 

Trénink probíhá pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Určený pro ty z vás, kteří neabsolvovali individuální 2-měsíční nebo 1-měsíční Trénink mysli a ani Skupinový Trénink mysli, avšak 

 • čeká je nějaká nepříjemná nebo důležitá situace a rádi by se na ni připravili a natrénovali si svoji reakci, která bude s menším odporem uvnitř nich (= s menší negací a strachem uvnitř) a tím v reálu v té situaci přitáhli zcela jiný, více láskyplnější průběh té situace. A současně ta situace je čeká v brzké době a nemají tedy čas projít 1- měsíčním nebo 2- měsíčním Tréninkem mysli. Je to vhodné i pro ty, kteří vědí o nějakém svém strachu a rádi by jej překonali. Jedná se o trénování zmírňování odporu, negací nanečisto v rámci vizualizace dané situace nebo daného strachu. A to za mého doprovodu a vedení. Když natrénujete nanečisto to zmírnění odporu (negací) uprostřed té situace v rámci vizualizace, snadněji se vám to pak podaří v momentě, kdy ta situace bude reálně ve vašem životě probíhat. A vy si tím přitáhnete více láskyplnější děj a daný strach se vám již nebude nikde nebo ne tolik zhmotňovat.
 • chtějí nakouknout do toho, jak Trénink mysli probíhá, aby se mohli posléze rozhodnout, zda chtějí absolvovat některý z komplexních Tréninků mysli – 2-měsíční, 1-měsíční anebo Skupinový. Během Tréninku se seznámí s některými technikami, které pomohou zmírnit odpor (negaci) v sobě, a zkusí si je aplikovat na situace za mého doprovodu v rámci vizualizace a jasně uvidí, jak změna pohledu na tu situaci a lidi okamžitě mění děj. 

U Jednorázového Tréninku mysli jde spíše o to, že se přesvědčíte,  že to fakt funguje - že snížení odporu v sobě mění děj ve směru větší konstruktivnosti a láskyplnosti a hlavně si to prožijete.

Během času vyhrazeném tomuto Jednorázovému Tréninku mysli však není prostor pro to se seznámit a zkusit aplikovat všechny techniky probírané v individuálním 2-měsíčním nebo 1-měsíčním Tréninku mysli anebo Skupinovém Tréninku mysli. A ani není během toho krátkého a jednorázového času možné ty techniky pořádně potrénovat a nechat v sobě pořádně ukotvit a zautomatizovat. Někteří lidé pak mohou snadněji padat zpět do svých starých reakcí, jelikož toto zcela nové fungování v životě, v situacích nemají dostatečně natrénováno a v sobě zaběhnuté.

Proto je mnohem praktičtější a ekonomičtější si zvolit variantu 2-měsíčního nebo 1-měsíčního Tréninku či Skupinového Tréninku mysli. Avšak s nějakou technikou či technikami, které vám pomohou volit si stav bez odporu (lásku) v mysli, se seznámíte a na Tréninku ji zkusíte za mé asistence aplikovat. A už toto vám může velmi pomoci v životě, jelikož zakusíte, jakou máte moc. Po sezení obdržíte do mailu shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

  5) Doplňující Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2000,- Kč (86 EUR)). 

+ písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik. 

Trénink probíhá pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Je pro ty z vás, kteří jste absolvovali individuální 2-měsíční nebo 1-měsíční Trénink mysli anebo skupinový Trénink mysli. Jelikož zde dochází k prohlubování aplikace všech technik, které byly souhrnně probírány buď v individuálním 2-měsíčním či 1-měsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli. Zejména zde odhalujeme velmi skryté zbytkové snahy ega (strachů, soudů), které ještě mohou bránit ve volbě stavu bez odporu (lásky) v mysli. Sezení je vhodné, když po individuálním 2-měsíčním či 1-měsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli vyvstanou nějaké situace, kde se nám nedaří volit v mysli lásku, stav bez odporu (= jít do vnitřního zklidnění) nebo když si chcete pod mým vedením zase zatrénovat :-) a odhalit případně další skryté praktiky ega. 

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

Co vám 2- MĚSÍČNÍ, 1-MĚSÍČNÍ či SKUPINOVÝ TRÉNINK MYSLI může přinést?

 • Naprostou změnu vnímání lidí kolem sebe, situací, života a tedy změnu života
 • Vyřešení „neřešitelných“ problémů a konfliktů (i těch budoucích)
 • Vystoupení z neustále se opakujících destruktivních cyklů
 • Větší hojnost ve všech možných podobách – harmonické vztahy, finanční stabilita, inspirativní pracovní příležitosti, zvýšená kreativita atd.
 • Zbavení se nebo zmírnění pocitu strachu
 • Uzavření minulosti
 • Pocit bezpečí a míru ve svém životě
 • Pocit radosti, štěstí a naplnění ve svém životě
 • Pocit větší tělesné vitality

Rozsah změny vnímání a následně na to navazující rozsah změn v životě je velmi individuální. Závisí to i na vaší disciplinovanosti a síle vůle začleňovat nové způsoby nazírání na věci ve vašem životě. Velkou míru v tom hraje i podoba Tréninku, který si vyberete. Jelikož u Individuálního 2-měsíčního Tréninku se vše probírá nejvíce do hloubky, u 1-měsíčního Tréinku sice obsáhneme všechny techniky jako u 2-měsíčího Tréninku, ale vše bude probíráno a trénováno v polovičním čase, u skupinového Tréninku se techniky probírají hromadně a jejich zacvičování se děje sice individuálně, ale pouze ve 4 hodinách (2 sezení). Avšak všechny tyto varinaty Tréninků mysli jsou komplexní, kdy se techniky probírají a zacvičují všechny a kompexně, byť v rozdílném časovém rámci. A je tak větší předpoklad, že si techniky více osvojíte a budete umět aplikovat a postupně již bez těch technik volit v mysli lásku než např. u jednorázového Tréninku mysli, který je spíše ochutnávkou, byť přínosnou.

 

Co vám JEDNORÁZOVÝ Trénink mysli může přinést?

- Předpřipravení se na očekávanou nepříjemnou či jinak zátěžovou nebo důležitou situaci a přitáhnutí si tak více láskyplnějšího vývoje. Natrénování vaší reakce v menším či žádném odporu (negaci), když se v reálu objeví daná vámi očekávaná nepříjemnost či důležité jednání či jiná situace. A tím si přitáhnete zcela jiný průběh té situace, jelikož jste v té situaci zmírnili odpor (změnili nitro) a daný děj v realitě se vždy slaďuje se stavem nitra ve vás.

- Prožití si na pár vašich již odžitých situacích, že mohly probíhat zcela jinak, více láskyplně a konstruktivně vůči vám, když byste snížili odpory (negaci) v sobě. A tedy prožití si, jakou máte moc a v čem spočívá a co tedy máte dělat v každé situaci.

- Nakouknutí do Tréninku mysli, do toho, jak probíhá, co se tam trénuje a jak se trénuje a že to skutečně funguje. Abyste si mohli udělat lepší představu, co si pod Tréninkem mysli předatvit a zjistit, že tím komplexním Tréninkem skutečně chcete projít, protože je to pro vás velmi praktické do života a hned vidíte výsledky.

 

PODROBNĚJI O INDIVIDUÁLNÍM 2-MĚSÍČNÍM TRÉNINKU MYSLI 

 • 1X týdně (v den a přesný čas, kdy se dohodneme) sezení po skypu v délce 2 hod. Celkem 8 sezení (trénink po dobu 2 měsíců).
 • Na začátku každého sezení bude krátká teorie. Teorie bude vysvětlením postupu, který budete zkoušet aplikovat na daném sezení a pak i doma v rámci domácího úkolu. Vedle tohoto popisu techniky krátce popíši i moji vlastní zkušenost, při které jsem si přišla na to, že tato technika mi v životě funguje a způsobuje zázraky. A právě sdílení té mé zkušenosti, kdy jsem tu techniku ve stavu zoufalství v sobě vyštrachala a použila a zjistila, že funguje, vás podpoří otevřít se následnému tréninku. A samotné mé povídání k technice, její vysvětlování je jedna velká technika, která je každému z vás předávána zcela jedinečně, jelikož každý to potřebujete podat jinak - vaše mysl to potřebuje podat jinak.
 • Přímo na jednotlivých sezeních budete trénovat mysl na konkrétních situacích ve vašem životě, které tím již během sezení budete měnit směrem k větší harmonii. Ve svém běžném životě to pak budete dále procvičovat, až se to ve vás postupně usadí a stane se to vaší novou realitou.
 • Každé sezení bude zaměřené na jednu či více technik – pomůcek a zejména jejich aplikaci, která povede k tomu, že začnete svoji mysl vědomě řídit. Během celého 2-měsíčního Tréninku mysli se tak seznámíte a naučíte se aplikovat několik různých technik, které jsou spolu propojené a které vedou ke stejnému cíli – k jiným volbám ve vaší mysli a ke zcela novému vnímání, v důsledku čehož se promění vše ve vašem životě ve směru větší hojnosti, naplnění, míru a bezpečí. Jelikož proměníte mysl a tím následně proměníte svůj vnější život.
 • Celý 2-měsíční Trénink je velmi individuální. Byť během těch dvou měsíců se všemi z vás proberu všechny mi známé techniky pro změnu mysli a provedu vás jejich aplikací, je každý 2-měsíční Trénink s každým jiný. Jelikož vše se přizpůsobuje tomu, kde se právě nacházíte.
 • Míra toho, jak se vám promění mysl a tedy promění i váš život, závisí na rovině vědomí, ve které se aktuálně nacházíte a na vaší disciplíně procvičovat v rámci každodennosti dané techniky. Je to na vás a o vás. Já vám předám vše, k čemu jsem si sama došla a co sama aplikuji a co mi pokaždé změnilo vnější okolnosti v tématu, kde jsem ty techniky aplikovala = kde jsem je aplikovat dokázala.

 

Kde Tréninky mysli probíhají?

Všechny varianty Tréninku mysli probíhají aktuálně pouze v rámci videohovoru (přes PC či mobil) a to nejčastěji PŘES SKYPE.

Nestačí mi hlas, potřebuji vám vidět do obličeje. Tudíž pouze telefonický hovor není možný.

U Skupinového Tréninku mysli probíhají dva hromadné tréninky (seznámení s technikami) v předem vypsaný čas uvedený u daného Tréninku. Zbývající dva tréninky u skupinového Tréninku mysli (nácvik technik na situacích v rámci vizualizace) probíhají individuálně s kadým zvlášť v předem společně dohodnutý den a čas a stejně tak všechny zbývající podoby Tréninku mysli.

Byť Trénink mysli na dálku může někoho odrazovat, jedná se o velmi příjemný způsob sezení zejména pro vás. Velice se mi to osvědčilo. Jste totiž ve svém bezpečném prostředí a dochází tak u vás snáze a rychleji k vašemu většímu otevření. Navíc po Tréninku mysli nebo už během něj se u některých lidí dostavuje únava, jelikož někdo může dané změny v myšlení pociťovat i na fyzickém těle. A i z tohoto důvodu je pro vás pohodlnější, že nemusíte po tréninku mysli cestovat do svých domovů.

Máte-li zájem o některou z podob Tréninku mysli, napište si o něj na mail: [email protected]

 

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak jakákoliv z uvedených podob Tréninku mysli není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Tréninku mysli sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

 

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, chtěla bych Ti poděkovat za Tvé vedení při mém Tréninku mysli. Dlouho jsem s tím otálela, připadalo mi to zbytečné a příliš drahé. Ale teď už vím, že po pár trénincích, které jsem s Tebou absolvovala, to byl správný a velice důležitý krok dopředu. Trénink mysli mně ukázal východiska ze situací, ve kterých jsem již dlouho přešlapovala a nevěděla jak dál. Naučil mě nebojovat, ale přijímat, v neutralitě a s láskou. Nejsem již tolik svázaná vnějšími okolnostmi a cítím se svobodnější uvnitř. Děkuji.

Jitka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peťo, děkuji Ti za Trénink mysli. Za hodiny trpělivosti, kdy jsi znovu a znovu se mnou procházela moje emoční zmatky a učila mě, jak si pomoci a ulevit. Přijmout situaci tak jak je, neodporovat jí, je tedy pro mě ještě v některých  případech těžké, ale věřím, že se to bude zlepšovat. Ve své životní krizi jsem dlouho hledala něco, co by mi mohlo pomoci a Tvůj přístup mě oslovil. Je opravdu jiný. Měj se krásně.

Renata

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Mně je Tvůj přístup velice příjemný, vlastně mě to fascinuje, jak se to i propojuje s tím, co jsem četla od našich starých jógínů-mystiků, a Ty to převádíš v neskutečném detailu do běžného moderního světa. Peti, chtěla jsem Ti už několikrát napsat, Tvoje činnost a tvorba je naprosto unikátní a úžasná, to propojení nejhlubších principů našeho bytí s tím každodenním. Zažila jsem si dost utrpení při mém hledání cesty, ale jsem šťastná, že mne to přivedlo k Tvému přístupu, protože to je směr, který mně dává smysl a přesvědčení, že jdu správně. Tak za Tebe a Tvoji tvorbu moc děkuju.

Petra

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, jen jsem Ti chtěla moc poděkovat za Trénink mysli a následné "lekce" - Doplňující Tréninky mysli, protože začínám víc a víc sledovat, jak se mi zlepšuje vztah ke mně samotné a tím pádem k druhým. Zažívám daleko víc klidu a naplnění než ve své fázi bojovnice se vším. Mám před sebou ještě dlouhou cestu, ale už mi to nevadí a těším se a nehroutím se při odporu nebo "vybíječkách", ba naopak jsem za ně vděčná. Moc ti děkuji za vše! A přeji krásné dny.

Laďka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Petro dobrý večer, jste magická bytost… Dnes jsem osobě, co mi ublížila, dal při pracovním setkání “lásku". Normálně toho člověka nemůžu ani vidět, ani cítit. A bylo to všechno úplně v pohodě. I z její strany tam nebyla negativní energie (ego) vůči mně. A dnes je celý den “klid”… ticho… jsem tam “já”… necítím dnes vůbec ego a když se na něj vnitřně nacítím, tak ego mi říká: “co se divíš, sedím v koutě, jsem zticha, ty jsi můj nadřízený, nemám ti co říct… “. Takže moc diky… Těším se na Vás, na další setkání na Tréninku mysli. Přesně víte, jak mi co říkat, abych si vzpomněl sám na sebe před 5 lety, “když jsem se na pár dní našel - uvnitř klid, mír, sjednocení, láska… ale přitom jistota, rozhodnost, přimočarost, rychlé rozhodování, a přitom všem naprostá lehkost. Myslím, že vy víte, jak to přesně myslím, protože se to blbě slovy popisuje, ale Vám je to jasné :-) Díky, díky. 

Pepa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peti, nevím, kolikrát jsem Ti už v duchu psala, ale teprve až dnes jsem sedla k pc, abych Tě pozdravila a napsala Ti, že jsem moc vděčná za Tvé učení na Tréninku mysli, protože mi pomáhá a vím, že funguje :o))) !!!!

Radmila

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Po Tréninku mysli se všechno teď děje obrovsky rychle. Každá negace se mi většinou zhmotní v řádu několika hodin a stejně tak, když nechám věci s láskou být, stane se něco příhodného a nečekaného v tom tématu, je to vlastně až úsměvné :-) I ve dnech, které jsou emočně divočejší, musím říct, že se cítím vyrovnaně snad jako nikdy :-) Takže ještě jednou děkuji, byl to hezký smysluplný čas.

Magdaléna

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

S Tréninkem mysli jsem dlouho váhala. Z toho, co jsem si přečetla, jsem věděla, že podobné „postupy“ už se snažím chvíli praktikovat, a tak jestli mi to k něčemu bude, přemýšlela jsem. A pak to přišlo, bez plánování, přemýšlení, prostě se to stalo. A co se stalo? Tak první věc, která mě překvapila hned po prvním sezení, byla, jak rychle nabraly věci spád. Řekla bych, že zčásti už jenom Peti přítomností (ač virtuální) se ve mně spustily procesy uvědomování se takovou rychlostí, kterou u mě dosud dokázaly vyvolat jenom propady na dno. (A netušila jsem, že to jde i po dobrém.) Další příjemná zkušenost byla, že jsem některé větší odpory, které mě provázely už řadu měsíců až řadu let, byla schopná pod Peti vedením velmi zmírnit, některé až zcela přijmout během těch pár týdnů Tréninku. Nemusím snad ani říkat, kolik maskujících se projevů ega u toho člověk pozná :-) Peti projev je pro mě osobně velmi uklidňující, a přitom plný života. Teď, když cítím velký tlak a mám problém se sama zklidnit nějakou technikou, uslyším v hlavě její hlas, jak nekompromisně argumentuje s mým egem a přivede mě zpátky k sobě, do klidu. A pak se dějí zázraky.

Majda

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

To, co následovalo po Tréninku mysli, bych dokázala popsat jedním slovem: "Úleva". Dostavila se opravdu velká úleva a taková hezká lehkost, o kterou je však potřeba dále vědomě pečovat. Čili, trénink mysli Tréninkem mysli začíná, ale změny jsou znát prakticky hned. Absolvovala jsem jednoměsíční Trénink mysli, dneska bych zvolila raději ten dvouměsíční. Tak se alespoň přihlásím na Doplňující trénink :) Děkuju moc, Peti, za tuhle možnost, těším se, jak se to bude všechno dále vyvíjet.

Míša

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Trénink mysli od Peti mi přinesl významný zásah a změnu směru. Trénink mysli mi dal odpověď na mou klíčovou otázku: "Jak správně žít?" Co je víc? Co víc si může člověk přát v tomto chaosu než zjistit, jak vlastně žít? Na Tréninku jsem si opakovaně prožila, že to hlavní je soulad. Přijetí. A člověk pak zažije absolutní mír. Pocítí lásku a vnitřní klid z vědomí, že je vše správně. Je to jistý stupeň prozření. Nevydrží mi nikdy dlouho. Utíká. Často přichází stará slepota. Ale to, co jsem pocítila, nelze zapomenout. Znovu se vracím do světla a do blaženosti. Opakovaně. Na různě dlouho. Je to tak ok. Vím, že až tam budu mět zůstat trvale, přijde to, a teď jsou správně tyhle mé výkyvy. Trénink mysli, Peťo, pro mě byl nevyslovitelně důležitým přelomem v životě. Děkuji Ti.

Alča

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Péťo, je to už pár měsíců, co mám za sebou Trénink mysli a ráda bych ti tímto poděkovala. Velice často si v různých situacích vzpomenu na to, co jsme spolu trénovaly. Nemůžu říct, že by se mi pořád dařilo nejednat z ega, ale je super, že už si  to alespoň hned uvědomuju a dokážu to rozlišit. Vlastně mně až do Tréninku nenapadlo, jak hodně člověk soudí, povyšuje, ponižuje a co všechno projevy ega vlastně jsou. Moc oceňuju shrnutí, která jsi po každém Tréninku  posílala. Vždycky když je mi nějak těžko nebo i jen tak, si je namátkově čtu. Pomáhají mi vše si znovu vybavit a často v nich najdu odpověď na něco, co zrovna řeším, stejně tak jako ve tvých článcích a videích v Klubu. Tvůj Trénink bych doporučila každému. Nazývám ho takovým praktickým duchovnem. Máš úžasný dar vše hezky vysvětlit a věci, které jsou tzv. „duchovní“, uvést do reálného života a praxe. A o to si myslím, že právě jde :-) To je na Tréninku opravdu skvělé! Takže ještě jednou moc děkuju!

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

K Tréninku mysli: Přínosů bylo mnoho. Pro mě nejpřekvapivější, nejzábavnější a nejzajímavější:

1/ Zjistila jsem, jak mnoho podob má moje ego (mnohem víc, než jsem tušila), jak je rafinované a jaké "roztomilé šatičky" si obléká a čím roztomilejší šatičky, tím je vlastně nebezpečnější.

2/ Tvoje metoda mě rychle a důsledně vykopávala z mého analyticko-filosofického módu, protože na něj nebyl prostor a bylo zjevné, že mě jen cyklí a blokuje. Ve výsledku to byla velká úleva pro mě (a asi i pro Vesmír :)).

3/ Mnoho věcí, které jsem věděla a různě s nimi pracovala, se v krátké době výrazně posunulo, protože jsi mě donutila je prožít, respektive řešit je tady a teď - viz Tvoje metoda.

Zuzka

1. LEKCE TRÉNINKU MYSLI:

Ahoj Peťo, jsem v úžasu, jak již po první lekci Tréninku mysli se mi mění svět před očima. Už následující den jsem si uvědomila, že některé věci dělám jinak a to jsme s nimi ani na Tréninku nepracovali. Cítím se mnohem více ve své síle a pohodě. Žádné šťourání se v minulosti a hledání příčiny, jednoduše přímo k jádru a uvolnění s naprosto fascinujícím efektem. Začínám mít lehký a radostný pocit ze života, z objevování a zkoušení nových věcí. Moc děkuji za možnost a prožití si, jaké to je, když se uvolní v těle tlak a myšlenkám z ega se nedá prostor :-)

Hanka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peťo, moc Ti děkuji za celý Trénink, jsem Ti vděčná za čas, který jsi mi věnovala. Konečně něco, co dává smysl, co člověk opravdu pocítí, procítí a co skutečně funguje, hned lze v životě vidět změny, jsou to takové “malé zázraky”. Těším se, co mi život, aplikace lásky, dál přinese. Jsem i ráda, že jsem v Klubu, můžu být dál takto s Tebou v kontaktu - vzít si mnohé z Tvých článků a živých vysílání. Měj se krásně, a ještě jednou děkuji.
Tereza

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Díky Tréninku mysli jsem přišla o několik svých rolí - Sněhové královny, Pečující Matky Kvočny, Drama Královny a mnoho dalších. A co mi dal? Mě. Potkala jsem se konečně se sebou, mám možnost se opravdu poznat a pochopit a milovat se. Je krásné, jak jsme krásní. Děkuji za to.
Laďka

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, já Tě mám jako takový poklad a nejradši bych Tě doporučila všem:) Nikdo mi nikdy nepomohl posunout se tak rychle z místa jako právě Ty. Moc a moc oceňuji, jak umíš jít k jádru pudla a nechodíš kolem horké kaše. Nazýváš vše pravým jménem a nesnažíš se pravdu zahalit a zamaskovat haldou balastu. Trénink mysli byl doslova boží :), diamant ve své nejryzejší formě :), nesmírně si vážím všech technik, které jsi mi předala, a které vedou přímou cestou k naší podstatě. Za to jsem opravdu vděčná z celého srdce.

Bára

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Dlouho jsem přemýšlela, co pro mě Trénink mysli znamená, co mi přinesl do života a co změnil. Změnil mnohé a změnil to tak moc, až mám pocit, že to na rozumové úrovni nejsem schopná uchopit. Protože jak byste racionálně vysvětlili, že jste se před Tréninkem báli své šéfové, která s Vámi hovoří úsečně a po skončení Tréninku se se šéfovou smějete, vtipkujete, ptá se Vás, zda se Vám u ní v práci líbí atp.? A ta změna byla tak rychlá a proměny okamžité, že to přeci nejde popsat jen tak, že jsem si každý týden představovala, aplikovala lásku a představy se propisují do reality. Vaše reálné reakce se mění, reálný stav věcí se mění, reakce druhých osob se proměňují. Jenže ona je to pravda, tohle mi přinesl Trénink s Peťou. Jen asi bude ještě chvíli trvat, než vstřebám, jak můj život nyní vypadá, jak vypadá skutečná svoboda, jak vypadá láska. Jsem vděčná a dojatá, že tohle můžu pociťovat, že můžu měnit (svůj) svět.

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa