Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 3.8.2022. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

TRÉNINK MYSLI - zmírnění odporů a posílení pokory (přes SKYPE)

Někteří lidé si myslí, že si mohou vytvořit to, co chtějí, a to pomocí představivosti a prožívání.

Někteří lidé si myslí, že mohou to, co chtějí, urvat, dosáhnout toho pod tlakem svého úsilí.

Já si to taky dříve myslela. Ale už si to nemyslím. A naopak nyní vidím, jaká iluze to byla.

Vlastně jsem tak fungovala od dětství, dělala to přirozeně, automaticky v domnění, že si tak můžu vytvořit, přitáhnout to, co chci. A ono to navenek i tak vypadalo. Avšak buď mi to nikdy nepřineslo to vytoužené naplnění anebo se mi to dříve či později rozpadlo, nebo to přivodilo mnoho komplikací. Proč? Když o něco usilujeme, nebo si něco přejeme v módu lpění, tak pociťujeme tlak při představě, když by se to nesplnilo. Ve skutečnosti tak máme v sobě převahu odporů (ega) a přesně velikost těchto odporů si přitáhneme do hmoty. A je jedno, jak nám to ego zabalí – jestli to bude v obalu ala „splněné naše přání“ anebo ne. Ve skutečnosti nic takto získané nám nemůže přinést to, co od toho očekáváme.

My tu hmotu ovlivňujeme úplně někde jinde, a sice v tom, že snižujeme poměr odporu uvnitř nás v tom daném tématu nebo té situaci. Takto přitáhneme automaticky zcela jiný, více láskyplný děj.

Nemáme kontrolu nad tím, jak ten více láskyplný děj bude vypadat, ale máme kontrolu nad tím, do jaké míry ten děj bude pro nás více láskyplný = více skutečný.

Jelikož v každém okamžiku se naše hmota (náš život) jen pořád dokola slaďuje s tím našim rozpoložením uvnitř nás. A snižování odporů a posilování Vědomí v nás je to, co trénujeme na Tréninku mysli. Kdo ovládne nitro, ovládne hmotu.

Na Tréninku mysli s vámi sdílím principy, ke kterým jsem si došla vlivem mnoha pro mě tíživých situací. Vše, co budu předávat, tedy vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a já jsem si k tomu svým životem došla a v mnoha případech TO NĚCO – nějaké to uvědomění či techniku, návod ze sebe vytáhla na poslední chvíli. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

Právě dělat si ve svém životě ty zázraky vás budu učit, budu vám ukazovat, jak na to. Ovšem nejedná se o zázraky z ega – že si něco na základě strachu usmyslíte a dostanete. Ty vám žádné štěstí a naplnění nepřinesou, ale to jistě mnozí máte již mnohokrát prožito. Jedná se o zázraky, které vás vedou do pokory, bytí bez odporu a v důsledku toho do skládání situací a vztahů s lidmi beze strachu, do harmonie a naplnění ve vašem životě.

Na Tréninku vás vedu k tomu, abyste si opakovaně prožili, jak ovládnout nitro, jelikož pak ovládáte hmotu. Jinými slovy, trénujeme, abyste v nepříjemnosti, která se vám děje, nereagovali uvnitř sebe. Jakmile v nepříjemnosti dokážete nereagovat uvnitř sebe (=jste bez odporu), pak jste prokázali, že v té nepříjemnosti jste dokázali být Vědomím a ne egem a již vás tam není co učit a proto se vám ta nepříjemnost již nebude dít a ani opakovat. A takto postupně z vašeho života ubývají nepříjemnosti a váš život se postupně pro vás stává rájem na Zemi.

Seznámím vás s technikami, které můžete ve své každodennosti okamžitě použít a tím si možná poprvé v té situaci nezvolit odpor a tím nechat tu situaci nebo ten vztah k dotyčnému zcela proměnit a hlavně tu situaci konečně skutečně konstruktivně vyřešit.

Dopad do života to má obrovský a okamžitý. Jelikož vaše hmota = váš vnější život, ta dotčená situace či dané téma se v každém okamžiku slaďuje s tím vašim neviditelným nastavením vůči tomu uvnitř. Vaše vztahy a situace se konečně narovnávají konstruktivně (skutečně) - tak, jak mají být. A hlavně vy budete mít v sobě klid a mír.

To je právě ten zázrak, který se mi pokaždé stal a téměř okamžitě poté, co jsem dokázala si ve své mysli zvolit vědomě pokoru, stav bez odporu namísto strachu (odporu).

TRÉNINK MYSLI MŮŽETE ABSOLVOVAT V TĚCHTO VARIANTÁCH:

2-měsíční Trénink mysli

1-měsíční Trénink mysli

Skupinový Trénink mysli

Jednorázový Trénink mysli

Doplňující Trénink mysli (pouze pro absolventy 2-měsíčního, 1-měsíčního anebo Skupinového Tréninku mysli)

Podrobně o jednotlivých variantách Tréninku mysli níže:

 

1) Individuální 2-měsíční Trénink mysli (8 sezení po 2 hod za 13.000,- Kč (544 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s jednou z technik a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Jedná se o velmi podrobný a komplexní Trénink, ve kterém se postupuje krok po kroku a vše se během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých situacích v rámci vizualizace. Během tohoto Tréninku máme vedle samotného tréninku aplikace stavu bez odporu (aplikace lásky) dostatek času na to, abychom u vás individuálně i vychytávali jednotlivé taktiky ega, kterými se ego začne ozývat, když začnete zkoušet volit stav bez odporu ve své mysli. Tento trénink je velmi komplexní a doporučuji jej ze všech nabízených Tréninků nejvíce. V případě, že vám finanční situace neumožňuje, abyste danou částku zaplatili naráz, je možné rozdělit na dvě části. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probírané a trénované techniky.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

2) Individuální 1-měsíční Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 8000,- Kč (321 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s několika technikama a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Jedná se o komplexní Trénink. Rozdíl mezi výše uvedených dvouměsíčním Tréninkem mysli a tímto jednoměsíčním je v časovém rozsahu, ve kterém jsou probírány a aplikovány jednotlivé techniky pro změnu mysli (= zmírnění odporu). Avšak i na tomto Tréninku budou probrány všechny mi známé techniky a i trénovány. Budou však probírány rychleji. A tedy se na každém sezení tohoto Tréninku probírá více technik současně a vše se během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých situacích v rámci vizualizace. Oproti Individuálnímu dvouměsínímu Tréninku nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování stavu bez odporu ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probírané a trénované techniky.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

3) Skupinový Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 5000,- Kč (211 EUR)). Z toho 2 sezení hromadně (seznámení z technikami) a 2 sezení individuálně (trénování technik na situacích v rámci vizualizace) + písemné shrnutí po každém hromadném sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Nejbližší termín:

 Aktuálně nejsou vypsány termíny.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Tento Trénink je rovněž komplexní. Zahrnuje seznámení se všemi technikami, ke kterým jsem došla a které pomáhají při volbě stavu bez odporu (lásky) v mysli. Během tohoto tréninku hromadně budeme mít 2 sezení, kde vás budu seznamovat s technikami a 2 sezení s každým z vás jednotlivě, kde budeme trénovat dané techniky a zkoušet si tak volit stav bez odporu (lásku) v mysli. Během tohoto Tréninku zkusíte aplikovat na situacích v rámci vizualiazace všechny techniky. Rozdíl mezi tímto Skupinovým tréninkem mysli a Individuálním dvouměsíčním tréninkem mysli je ten, že zatímco u Individuálního dvouměsíčního tréninku každé sezení probíráme jednu techniku a hned na tom sezení ji zkoušíme trénovat na situacích, u Skupinového Tréninku mysli se techniky proberou hromadně během dvou sezení a samotný trénink každé z nich je pak indivividuálně s každým zvlášť během dvou sezení. Rozdíl je i v časovém rozsahu, kdy Skupinový Trénink je v rozsahu 8 hodin (hromadně 2X2 hod a individuálně 2X2 hod), avšak Individuální dvouměsíční trénink je v rozsahu 12 hod (8X 1,5 hod). U Skupinového tréninku mysli tak nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování stavu bez odporu ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém hromadném sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

4) Jednorázový Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2500,- Kč (106 EUR)+ písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Určený pro ty z vás, kteří neabsolvovali individuální 2-měsíční nebo 1-měsíční Trénink mysli a ani Skupinový Trénink mysli, avšak 

 • čeká je nějaká nepříjemná nebo důležitá situace a rádi by se na ni připravili a natrénovali si svoji reakci, která bude s menším odporem uvnitř nich (= s menší negací a strachem uvnitř) a tím v reálu v té situaci přitáhli zcela jiný, více láskyplnější průběh té situace. A současně ta situace je čeká v brzké době a nemají tedy čas projít 1- měsíčním nebo 2- měsíčním Tréninkem mysli. Je to vhodné i pro ty, kteří vědí o nějakém svém strachu a rádi by jej překonali. Jedná se o trénování zmírňování odporu, negací nanečisto v rámci vizualizace dané situace nebo daného strachu. A to za mého doprovodu a vedení. Když natrénujete nanečisto to zmírnění odporu (negací) uprostřed té situace v rámci vizualizace, snadněji se vám to pak podaří v momentě, kdy ta situace bude reálně ve vašem životě probíhat. A vy si tím přitáhnete více láskyplnější děj a daný strach se vám již nebude nikde nebo ne tolik zhmotňovat.
 • chtějí nakouknout do toho, jak Trénink mysli probíhá, aby se mohli posléze rozhodnout, zda chtějí absolvovat některý z komplexních Tréninků mysli – 2-měsíční, 1-měsíční anebo Skupinový. Během Tréninku se seznámí s některými technikami, které pomohou zmírnit odpor (negaci) v sobě, a zkusí si je aplikovat na situace za mého doprovodu v rámci vizualizace a jasně uvidí, jak změna pohledu na tu situaci a lidi okamžitě mění děj. 

Během času vyhrazeném tomuto Jednorázovému Tréninku mysli není prostor pro to se seznámit a zkusit aplikovat všechny techniky probírané v individuálním 2-měsíčním nebo 1-měsíčním Tréninku mysli anebo Skupinovém Tréninku mysli. A ani není během toho krátkého a jednorázového času možné ty techniky pořádně potrénovat a nechat v sobě pořádně ukotvit a zautomatizovat. Někteří lidé pak mohou snadněji padat zpět do svých starých reakcí, jelikož toto zcela nové fungování v životě, v situacích nemají dostatečně natrénováno a v sobě zaběhnuté.

Proto je mnohem praktičtější a ekonomičtější si zvolit variantu 2-měsíčního nebo 1-měsíčního Tréninku či Skupinového Tréninku mysli. Avšak s nějakou technikou či technikami, které vám pomohou volit si stav bez odporu (lásku) v mysli, se seznámíte a na Tréninku ji zkusíte za mé asistence aplikovat. A už toto vám může velmi pomoci v životě, jelikož zakusíte, jakou máte moc. Po sezení obdržíte do mailu shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

5) Doplňující Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2000,- Kč (86 EUR)). Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

Je pro ty z vás, kteří jste absolvovali individuální dvouměsíční nebo jednoměsíční Trénink mysli anebo skupinový Trénink mysli. Jelikož zde dochází k prohlubování aplikace všech technik, které byly souhrnně probírány buď v individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli. Zejména zde odhalujeme velmi skryté zbytkové snahy ega (strachů, soudů), které ještě mohou bránit ve volbě stavu bez odporu (lásky) v mysli. Sezení je vhodné, když po individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli vyvstanou nějaké situace, kde se nám nedaří volit v mysli lásku, stav bez odporu (= jít do vnitřního zklidnění) nebo když si chcete pod mým vedením zase zatrénovat :-) a odhalit případně další skryté praktiky ega. 

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

Co vám 2- MĚSÍČNÍ, 1-MĚSÍČNÍ či SKUPINOVÝ Trénink mysli může přinést?

 • Naprostou změnu vnímání lidí kolem sebe, situací, života a tedy změnu života
 • Vyřešení „neřešitelných“ problémů a konfliktů (i těch budoucích)
 • Vystoupení z neustále se opakujících destruktivních cyklů
 • Větší hojnost ve všech možných podobách – harmonické vztahy, finanční stabilita, inspirativní pracovní příležitosti, zvýšená kreativita atd.
 • Zbavení se nebo zmírnění pocitu strachu
 • Uzavření minulosti
 • Pocit bezpečí a míru ve svém životě
 • Pocit radosti, štěstí a naplnění ve svém životě
 • Pocit větší tělesné vitality

Rozsah změny vnímání a následně na to navazující rozsah změn v životě je velmi individuální. Závisí to i na vaší disciplinovanosti a síle vůle začleňovat nové způsoby nazírání na věci ve vašem životě. Velkou míru v tom hraje i podoba Tréninku, který si vyberete. Jelikož u Individuálního dvouměsíčního Tréninku nebo případně u skupinového Tréninku, kdy se techniky probírají a zacvičují všechny a kompexně, byť v rozdílném časovém rámci, je větší předpoklad, že si techniky více osvojíte a budete umět aplikovat a postupně již bez těch technik volit v mysli lásku než např. u jednorázového Tréninku mysli, který je spíše ochutnávkou, byť přínosnou.

 

Co vám JEDNORÁZOVÝ Trénink mysli může přinést?

- Předpřipravení se na očekávanou nepříjemnou či jinak zátěžovou nebo důležitou situaci a přitáhnutí si tak více láskyplnějšího vývoje. Natrénování vaší reakce v menším či žádném odporu (negaci), když se v reálu objeví daná vámi očekávaná nepříjemnost či důležité jednání či jiná situace. A tím si přitáhnete zcela jiný průběh té situace, jelikož jste v té situaci zmírnili odpor (změnili nitro) a daný děj v realitě se vždy slaďuje se stavem nitra ve vás.

- Prožití si na pár vašich již odžitých situacích, že mohly probíhat zcela jinak, více láskyplně a konstruktivně vůči vám, když byste snížili odpory (negaci) v sobě. A tedy prožití si, jakou máte moc a v čem spočívá a co tedy máte dělat v každé situaci.

- Nakouknutí do Tréninku mysli, do toho, jak probíhá, co se tam trénuje a jak se trénuje a že to skutečně funguje. Abyste si mohli udělat lepší představu, co si pod Tréninkem mysli předatvit a zjistit, že tím komplexním Tréninkem skutečně chcete projít, protože je to pro vás velmi praktické do života a hned vidíte výsledky.

 

PODROBNĚJI O INDIVIDUÁLNÍM DVOUMĚSÍČNÍM TRÉNINKU MYSLI 

 • 1X týdně (v den a přesný čas, kdy se dohodneme) sezení po skypu v délce 1 hod a 30 min. Celkem 8 sezení (trénink po dobu 2 měsíců).
 • Na začátku každého sezení bude krátká teorie ke konkrétnímu tréninku mysli. Teorie bude vysvětlením postupu, který budete zkoušet aplikovat na daném sezení a pak i doma v rámci domácího úkolu. Vedle tohoto popisu techniky krátce popíši i moji vlastní zkušenost, při které jsem si přišla na to, že tato technika mi v životě funguje a způsobuje zázraky. A právě sdílení té mé zkušenosti, kdy jsem tu techniku ve stavu zoufalství v sobě vyštrachala a použila a zjistila, že funguje, vás podpoří otevřít se následnému tréninku.
 • Přímo na jednotlivých sezeních budete trénovat mysl na konkrétních situacích ve vašem životě, které tím již během sezení budete měnit směrem k větší harmonii. Ve svém běžném životě to pak budete dále procvičovat, až se to ve vás postupně usadí a stane se to vaší novou realitou.
 • Každé sezení bude zaměřené na jednu či více technik – pomůcek a zejména jejich aplikaci, která povede k tomu, že začnete svoji mysl vědomě řídit. Během celého dvouměsíčního tréninku mysli se tak seznámíte a naučíte se aplikovat několik různých technik, které jsou spolu propojené a které vedou ke stejnému cíli – k jiným volbám ve vaší mysli a ke zcela novému vnímání, v důsledku čehož se promění vše ve vašem životě ve směru větší hojnosti, naplnění, míru a bezpečí. Jelikož proměníte mysl a tím následně proměníte svůj vnější život.
 • Celý dvouměsíční trénink je velmi individuální. Byť během těch dvou měsíců se všemi z vás proberu všechny mi známé techniky pro změnu mysli a provedu vás jejich aplikací, je každý dvouměsíční trénink s každým jiný. Jelikož vše se přizpůsobuje tomu, kde se právě nacházíte.
 • Míra toho, jak se vám promění mysl a tedy promění i váš život, závisí na rovině vědomí, ve které se aktuálně nacházíte a na vaší disciplíně procvičovat v rámci každodennosti dané techniky. Je to na vás a o vás. Já vám předám vše, k čemu jsem si sama v rámci tréninku mysli došla a co sama aplikuji a co mi pokaždé změnilo vnější okolnosti v tématu, kde jsem ty techniky aplikovala.

 

Kde Tréninky mysli probíhají?

Všechny varianty Tréninku mysli probíhají aktuálně pouze v rámci videohovoru (přes PC či mobil) a to nejčastěji PŘES SKYPE.

Nestačí mi hlas, potřebuji vám vidět do obličeje. Tudíž pouze telefonický hovor není možný.

U skupinového Tréninku mysli probíhají dva hromadné tréninky (seznámení s technikami) v předem vypsaný čas uvedený u daného Tréninku. Zbývající dva tréninky u skupinového Tréninku mysli (nácvik technik na situacích v rámci vizualizace) probíhají individuálně s kadým zvlášť v předem společně dohodnutý den a čas a stejně tak všechny zbývající podoby Tréninku mysli.

Byť trénink mysli na dálku může někoho odrazovat, jedná se o velmi příjemný způsob sezení zejména pro vás. Velice se mi to osvědčilo. Jste totiž ve svém bezpečném prostředí a dochází tak u vás snáze a rychleji k vašemu většímu otevření. Navíc po tréninku mysli nebo už během něj se u některých lidí dostavuje únava, jelikož někdo může dané změny v myšlení pociťovat i na fyzickém těle. A i z tohoto důvodu je pro vás pohodlnější, že nemusíte po tréninku mysli cestovat do svých domovů.

Máte-li zájem o některou z podob Tréninku mysli, napište si o něj na mail: [email protected]

 

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak jakákoliv z uvedených podob Tréninku mysli není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Tréninku mysli sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

Reakce od vás

Petro dobrý večer, jste magická bytost… Dnes jsem osobě, co mi ublížila, dal při pracovním setkání “lásku". Normálně toho člověka nemůžu ani vidět, ani cítit. A bylo to všechno úplně v pohodě. I z její strany tam nebyla negativní energie (ego) vůči mně. A dnes je celý den “klid”… ticho… jsem tam “já”… necítím dnes vůbec ego a když se na něj vnitřně nacítím, tak ego mi říká: “co se divíš, sedím v koutě, jsem zticha, ty jsi můj nadřízený, nemám ti co říct… “. Takže moc diky… Těším se na Vás, na další setkání na Tréninku mysli. Přesně víte, jak mi co říkat, abych si vzpomněl sám na sebe před 5 lety, “když jsem se na pár dní našel - uvnitř klid, mír, sjednocení, láska… ale přitom jistota, rozhodnost, přimočarost, rychlé rozhodování, a přitom všem naprostá lehkost. Myslím, že vy víte, jak to přesně myslím, protože se to blbě slovy popisuje, ale Vám je to jasné :-) Díky, díky. 

Pepa

Milá Peti, nevím, kolikrát jsem Ti už v duchu psala, ale teprve až dnes jsem sedla k pc, abych Tě pozdravila a napsala Ti, že jsem moc vděčná za Tvé učení na Tréninku mysli, protože mi pomáhá a vím, že funguje :o))) !!!!

Radmila

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Po Tréninku mysli se všechno teď děje obrovsky rychle. Každá negace se mi většinou zhmotní v řádu několika hodin a stejně tak, když nechám věci s láskou být, stane se něco příhodného a nečekaného v tom tématu, je to vlastně až úsměvné :-) I ve dnech, které jsou emočně divočejší, musím říct, že se cítím vyrovnaně snad jako nikdy :-) Takže ještě jednou děkuji, byl to hezký smysluplný čas.

Magdaléna

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

S Tréninkem mysli jsem dlouho váhala. Z toho, co jsem si přečetla, jsem věděla, že podobné „postupy“ už se snažím chvíli praktikovat, a tak jestli mi to k něčemu bude, přemýšlela jsem. A pak to přišlo, bez plánování, přemýšlení, prostě se to stalo. A co se stalo? Tak první věc, která mě překvapila hned po prvním sezení, byla, jak rychle nabraly věci spád. Řekla bych, že zčásti už jenom Peti přítomností (ač virtuální) se ve mně spustily procesy uvědomování se takovou rychlostí, kterou u mě dosud dokázaly vyvolat jenom propady na dno. (A netušila jsem, že to jde i po dobrém.) Další příjemná zkušenost byla, že jsem některé větší odpory, které mě provázely už řadu měsíců až řadu let, byla schopná pod Peti vedením velmi zmírnit, některé až zcela přijmout během těch pár týdnů Tréninku. Nemusím snad ani říkat, kolik maskujících se projevů ega u toho člověk pozná :-) Peti projev je pro mě osobně velmi uklidňující, a přitom plný života. Teď, když cítím velký tlak a mám problém se sama zklidnit nějakou technikou, uslyším v hlavě její hlas, jak nekompromisně argumentuje s mým egem a přivede mě zpátky k sobě, do klidu. A pak se dějí zázraky.

Majda

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

To, co následovalo po Tréninku mysli, bych dokázala popsat jedním slovem: "Úleva". Dostavila se opravdu velká úleva a taková hezká lehkost, o kterou je však potřeba dále vědomě pečovat. Čili, trénink mysli Tréninkem mysli začíná, ale změny jsou znát prakticky hned. Absolvovala jsem jednoměsíční Trénink mysli, dneska bych zvolila raději ten dvouměsíční. Tak se alespoň přihlásím na Doplňující trénink :) Děkuju moc, Peti, za tuhle možnost, těším se, jak se to bude všechno dále vyvíjet.

Míša

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Trénink mysli od Peti mi přinesl významný zásah a změnu směru. Trénink mysli mi dal odpověď na mou klíčovou otázku: "Jak správně žít?" Co je víc? Co víc si může člověk přát v tomto chaosu než zjistit, jak vlastně žít? Na Tréninku jsem si opakovaně prožila, že to hlavní je soulad. Přijetí. A člověk pak zažije absolutní mír. Pocítí lásku a vnitřní klid z vědomí, že je vše správně. Je to jistý stupeň prozření. Nevydrží mi nikdy dlouho. Utíká. Často přichází stará slepota. Ale to, co jsem pocítila, nelze zapomenout. Znovu se vracím do světla a do blaženosti. Opakovaně. Na různě dlouho. Je to tak ok. Vím, že až tam budu mět zůstat trvale, přijde to, a teď jsou správně tyhle mé výkyvy. Trénink mysli, Peťo, pro mě byl nevyslovitelně důležitým přelomem v životě. Děkuji Ti.

Alča

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Péťo, je to už pár měsíců, co mám za sebou Trénink mysli a ráda bych ti tímto poděkovala. Velice často si v různých situacích vzpomenu na to, co jsme spolu trénovaly. Nemůžu říct, že by se mi pořád dařilo nejednat z ega, ale je super, že už si  to alespoň hned uvědomuju a dokážu to rozlišit. Vlastně mně až do Tréninku nenapadlo, jak hodně člověk soudí, povyšuje, ponižuje a co všechno projevy ega vlastně jsou. Moc oceňuju shrnutí, která jsi po každém Tréninku  posílala. Vždycky když je mi nějak těžko nebo i jen tak, si je namátkově čtu. Pomáhají mi vše si znovu vybavit a často v nich najdu odpověď na něco, co zrovna řeším, stejně tak jako ve tvých článcích a videích v Klubu. Tvůj Trénink bych doporučila každému. Nazývám ho takovým praktickým duchovnem. Máš úžasný dar vše hezky vysvětlit a věci, které jsou tzv. „duchovní“, uvést do reálného života a praxe. A o to si myslím, že právě jde :-) To je na Tréninku opravdu skvělé! Takže ještě jednou moc děkuju!

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

K Tréninku mysli: Přínosů bylo mnoho. Pro mě nejpřekvapivější, nejzábavnější a nejzajímavější:

1/ Zjistila jsem, jak mnoho podob má moje ego (mnohem víc, než jsem tušila), jak je rafinované a jaké "roztomilé šatičky" si obléká a čím roztomilejší šatičky, tím je vlastně nebezpečnější.

2/ Tvoje metoda mě rychle a důsledně vykopávala z mého analyticko-filosofického módu, protože na něj nebyl prostor a bylo zjevné, že mě jen cyklí a blokuje. Ve výsledku to byla velká úleva pro mě (a asi i pro Vesmír :)).

3/ Mnoho věcí, které jsem věděla a různě s nimi pracovala, se v krátké době výrazně posunulo, protože jsi mě donutila je prožít, respektive řešit je tady a teď - viz Tvoje metoda.

Zuzka

1. LEKCE TRÉNINKU MYSLI:

Ahoj Peťo, jsem v úžasu, jak již po první lekci Tréninku mysli se mi mění svět před očima. Už následující den jsem si uvědomila, že některé věci dělám jinak a to jsme s nimi ani na Tréninku nepracovali. Cítím se mnohem více ve své síle a pohodě. Žádné šťourání se v minulosti a hledání příčiny, jednoduše přímo k jádru a uvolnění s naprosto fascinujícím efektem. Začínám mít lehký a radostný pocit ze života, z objevování a zkoušení nových věcí. Moc děkuji za možnost a prožití si, jaké to je, když se uvolní v těle tlak a myšlenkám z ega se nedá prostor :-)

Hanka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peťo, moc Ti děkuji za celý Trénink, jsem Ti vděčná za čas, který jsi mi věnovala. Konečně něco, co dává smysl, co člověk opravdu pocítí, procítí a co skutečně funguje, hned lze v životě vidět změny, jsou to takové “malé zázraky”. Těším se, co mi život, aplikace lásky, dál přinese. Jsem i ráda, že jsem v Klubu, můžu být dál takto s Tebou v kontaktu - vzít si mnohé z Tvých článků a živých vysílání. Měj se krásně, a ještě jednou děkuji.
Tereza

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Díky Tréninku mysli jsem přišla o několik svých rolí - Sněhové královny, Pečující Matky Kvočny, Drama Královny a mnoho dalších. A co mi dal? Mě. Potkala jsem se konečně se sebou, mám možnost se opravdu poznat a pochopit a milovat se. Je krásné, jak jsme krásní. Děkuji za to.
Laďka

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, já Tě mám jako takový poklad a nejradši bych Tě doporučila všem:) Nikdo mi nikdy nepomohl posunout se tak rychle z místa jako právě Ty. Moc a moc oceňuji, jak umíš jít k jádru pudla a nechodíš kolem horké kaše. Nazýváš vše pravým jménem a nesnažíš se pravdu zahalit a zamaskovat haldou balastu. Trénink mysli byl doslova boží :), diamant ve své nejryzejší formě :), nesmírně si vážím všech technik, které jsi mi předala, a které vedou přímou cestou k naší podstatě. Za to jsem opravdu vděčná z celého srdce.

Bára

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Dlouho jsem přemýšlela, co pro mě Trénink mysli znamená, co mi přinesl do života a co změnil. Změnil mnohé a změnil to tak moc, až mám pocit, že to na rozumové úrovni nejsem schopná uchopit. Protože jak byste racionálně vysvětlili, že jste se před Tréninkem báli své šéfové, která s Vámi hovoří úsečně a po skončení Tréninku se se šéfovou smějete, vtipkujete, ptá se Vás, zda se Vám u ní v práci líbí atp.? A ta změna byla tak rychlá a proměny okamžité, že to přeci nejde popsat jen tak, že jsem si každý týden představovala, aplikovala lásku a představy se propisují do reality. Vaše reálné reakce se mění, reálný stav věcí se mění, reakce druhých osob se proměňují. Jenže ona je to pravda, tohle mi přinesl Trénink s Peťou. Jen asi bude ještě chvíli trvat, než vstřebám, jak můj život nyní vypadá, jak vypadá skutečná svoboda, jak vypadá láska. Jsem vděčná a dojatá, že tohle můžu pociťovat, že můžu měnit (svůj) svět.

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa