Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 6.10.2021. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

Trénink mysli

Mysl je ta, pomocí které tvoříme. Tělo jen následuje mysl. Mysl je tedy ta, která potřebuje uzdravit (změnit). Nebo ještě přesněji řečeno, my potřebujeme natolik posílit vědomí toho, kým jsme, že jsme Ti, kteří si volí ve své mysli, abychom si začali tvořit zdravou myslí a nikoliv ego myslí. Vše v našem životě se pak promění v souladu s touto změnou vnímání mysli = v souladu s našimi jinými volbami. Vše v našem životě je totiž jen odrazem stavu naší mysli = odrazem toho, co si v té mysli volíme.

My jsme ti za myslí. Ti, kdo mysl ovládají, jen to mnozí neví, anebo ví, ale nejsou o tom natolik přesvědčeni, aby mysl začali řídit vědomě. A tak si ve své mysli volí chybně, což pak přivádí do života pocit nenaplnění, smutku, strachy, nehojnost a jinou destrukci. A právě vědomé ovládání mysli bude to, co budeme na sezeních trénovat.

Během tohoto tréninku budete posilovat vědomí toho, kým jste (zvyšovat vaši skutečnou sebeúctu) a měnit tak mysl – vědomě si volit jiné myšlenky a v důsledku toho měnit vnímání. Díky tomu dojde k celkové změně vašeho života ve směru větší harmonie, hojnosti, radosti, naplnění a pocitu bezpečí. Vše budeme na Tréninku trénovat na vámi již prožitých situacích a uvádět tak do praxe, aby se vám tento nový přístup zautomatizoval.

Vše, co vás budu učit, je to, v čem se já sama trénuji, co sama aplikuji. Na ty techniky jsem přišla vlivem života, kdy jsem je ze sebe doslova nevědomě vytáhla pod vlivem mnoha nepříjemných situací. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

TRÉNINK MYSLI MŮŽETE ABSOLVOVAT V TĚCHTO VARIANTÁCH:

1) Individuální dvouměsíční Trénink mysli (8 sezení po 1,5 hod za 10.000,- Kč (400 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s jednou z technik a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace.

Jedná se o velmi podrobný a komplexní Trénink, ve kterém se postupuje krok po kroku a vše se během každého sezení ihned zkouší aplikovat na různých situacích v rámci vizualizace. Během tohoto Tréninku máme vedle samotného tréninku aplikace lásky dostatek času na to, abychom u vás individuálně i vychytávali jednotlivé taktiky ega, kterými se ego začne ozývat, když začnete zkoušet volit lásku ve své mysli. Tento trénink je velmi komplexní a doporučuji jej ze všech nabízených Tréninků nejvíce. V případě, že vám finanční situace neumožňuje, abyste danou částku zaplatili naráz, je možné rozdělit na dvě části. Po každém sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probírané a trénované techniky.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

2) Skupinový Trénink mysli (4 sezení po 2 hod za 5000,- Kč (202 EUR)). Z toho 2 sezení hromadně (seznámení z technikama) a 2 sezení individuálně (trénování technik na situacích v rámci vizualizace) + písemné shrnutí po každém hromadném sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními.

Nejbližší termín:

- 14.9. 2021 od 10 hod do 12 hod (1. seznámení s technikama) a 21.9. 2021od 10 hod do 12 hod (2. seznámení s technikama) + 2 individuální sezení po 1,5 hod v čas, kdy se domluvíme.

- 14.9. 2021 od 19 hod do 21 hod (1. seznámení s technikama) a 21.9. 2021 od 19 hod do 21 hod (2. seznámení s technikama) + 2 individuální sezení po 1,5 hod v čas, kdy se domluvíme.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

Tento Trénink je rovněž komplexní. Zahrnuje seznámení se všemi technikami, ke kterým jsem došla a které pomáhají při volbě lásky v mysli. Během tohoto tréninku hromadně budeme mít 2 sezení, kde vás budu seznamovat s technikama a 2 sezení s každým z vás jednotlivě, kde budeme trénovat dané techniky a zkoušet si tak volit lásku v mysli. Během tohoto Tréninku zkusíte aplikovat na situacích v rámci vizualiazace všechny techniky. Rozdíl mezi tímto Skupinovým tréninkem mysli a Individuálním dvouměsíčním tréninkem mysli je ten, že zatímco u Individuálního dvouměsíčního tréninku každé sezení probíráme jednu techniku a hned na tom sezení ji zkoušíme trénovat na situacích, u Skupinového Tréninku mysli se techniky proberou hromadně během dvou sezení a samotný trénink každé z nich je pak indivividuálně s každým zvlášť během dvou sezení. Rozdíl je i v časovém rozsahu, kdy Skupinový Trénink je v rozsahu 8 hodin (hromadně 2X2 hod a individuálně 2X2 hod), avšak Individuální dvouměsíční trénink je v rozsahu 12 hod (8X 1,5 hod). U Skupinového tréninku mysli tak nebude tolik prostoru, abychom vychytávali tolik různých kliček ega, které se tam začne plést. Což však nevylučuje, že pak následně sami v rámci praktikování lásky ve svém životě ty následné praktiky ega odhalíte. Ty techniky již budete znát, budete je mít zatrénované a nic vám nebude bránit je dál sami zkoušet trénovat a aplikovat na situace ve svém životě. Popřípadě později můžete využít Doplňující Trénink viz níže. Po každém hromadném sezení obdržíte do mailu písemné shrnutí včetně popisu probíraných technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

3) Jednorázový Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2500,- Kč (105 EUR)) + písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik.

Určený pro ty z vás, kteří neabsolvovali individuální dvouměsíční Trénink mysli a ani skupinový Trénink mysli a chtějí nakouknout do toho, jak Trénink mysli probíhá a seznámit se s některými technikami, které usnadňují volbu lásky v mysli, a zkusit si je aplikovat na situace za mého doprovodu v rámci vizualizace. Při tomto Tréninku nejde o seznámení se všemi technikami krok po kroku a jejich zacvičovaní v praxi. Během času vyhrazeného tomuto Tréninku mysli není prostor pro to se seznámit a zkusit aplikovat všechny techniky probírané v individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli. Avšak s nějakou technikou či technikami, které vám pomohou volit si lásku v mysli se seznámíte a na Tréninku ji zkusíte za mé asistence aplikovat. A už toto vám může velmi pomoci, abyste si ve svém životě volili v mysli lásku namísto strachu. Jelikož zakusíte, jakou máte moc. Bude to velmi individuální. Vytáhne se jedna či více z těch technik, které během sezení samovolně vyvstanou. Pro podrobnější a hlavně komplexnější seznámení se s různými technikami aplikace lásky a jejich rozsáhlejší praktikování doporučuji individuální dvouměsíční Trénink mysli a nebo skupinový Trénink mysli. Po sezení obdržíte do malu shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

4) Doplňující Trénink mysli (1 sezení v délce 2 hod za 2000,- Kč (85 EUR)). Je pro ty z vás, kteří jste absolvovali individuální dvouměsíční Trénink mysli anebo skupinový Trénink mysli. Jelikož zde dochází k prohlubování aplikace všech technik, které byly souhrnně probírány buď v individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli. Zejména zde odhalujeme velmi skryté zbytkové snahy ega (strachů, soudů), které ještě mohou bránit ve volbě lásky v mysli. Sezení je vhodné, když po individuálním dvouměsíčním Tréninku mysli anebo skupinovém Tréninku mysli vyvstanou nějaké situace, kde se nám nedaří volit v mysli lásku (= jít do vnitřního zklidnění) nebo když si chcete pod mým vedením zase zatrénovat :-) a odhalit případně další skryté praktiky ega.

V případě zájmu či dotazu k tomuto Tréninku pište na mail: [email protected]

 

CO VÁM VŠECHNY VARIANTY TRÉNINKU MYSLI MOHOU PŘINÉST?

 • Naprostou změnu vnímání lidí kolem sebe, situací, života a tedy změnu života
 • Vyřešení „neřešitelných“ problémů a konfliktů (i těch budoucích)
 • Vystoupení z neustále se opakujících destruktivních cyklů
 • Větší hojnost ve všech možných podobách – harmonické vztahy, finanční stabilita, inspirativní pracovní příležitosti, zvýšená kreativita atd.
 • Zbavení se nebo zmírnění pocitu strachu
 • Uzavření minulosti
 • Pocit bezpečí a míru ve svém životě
 • Pocit radosti, štěstí a naplnění ve svém životě
 • Pocit větší tělesné vitality

Rozsah změny vnímání a následně na to navazující rozsah změn v životě je velmi individuální. Závisí to i na vaší disciplinovanosti a síle vůle začleňovat nové způsoby nazírání na věci ve vašem životě. Velkou míru v tom hraje i podoba Tréninku, který si vyberete. Jelikož u Individuálního dvouměsíčního Tréninku nebo případně u skupinového Tréninku, kdy se techniky probírají a zacvičují všechny a kompexně, byť v rozdílném časovém rámci, je větší předpoklad, že si techniky více osvojíte a budete umět aplikovat a postupně již bez těch technik volit v mysli lásku než např. u jednorázového Tréninku mysli, který je spíše ochutnávkou, byť přínosnou.

 

PODROBNĚJI O INDIVIDUÁLNÍM DVOUMĚSÍČNÍM TRÉNINKU MYSLI 

 • 1X týdně (v den a přesný čas, kdy se dohodneme) sezení po skypu v délce 1 hod a 30 min. Celkem 8 sezení (trénink po dobu 2 měsíců).
 • Na začátku každého sezení bude krátká teorie ke konkrétnímu tréninku mysli. Teorie bude vysvětlením postupu, který budete zkoušet aplikovat na daném sezení a pak i doma v rámci domácího úkolu. Vedle tohoto popisu techniky krátce popíši i moji vlastní zkušenost, při které jsem si přišla na to, že tato technika mi v životě funguje a způsobuje zázraky. A právě sdílení té mé zkušenosti, kdy jsem tu techniku ve stavu zoufalství v sobě vyštrachala a použila a zjistila, že funguje, vás podpoří otevřít se následnému tréninku.
 • Přímo na jednotlivých sezeních budete trénovat mysl na konkrétních situacích ve vašem životě, které tím již během sezení budete měnit směrem k větší harmonii. Ve svém běžném životě to pak budete dále procvičovat, až se to ve vás postupně usadí a stane se to vaší novou realitou.
 • Každé sezení bude zaměřené na jednu či více technik – pomůcek a zejména jejich aplikaci, která povede k tomu, že začnete svoji mysl vědomě řídit. Během celého dvouměsíčního tréninku mysli se tak seznámíte a naučíte se aplikovat několik různých technik, které jsou spolu propojené a které vedou ke stejnému cíli – k jiným volbám ve vaší mysli a ke zcela novému vnímání, v důsledku čehož se promění vše ve vašem životě ve směru větší hojnosti, naplnění, míru a bezpečí. Jelikož proměníte mysl a tím následně proměníte svůj vnější život.
 • Celý dvouměsíční trénink je velmi individuální. Byť během těch dvou měsíců se všemi z vás proberu všechny mi známé techniky pro změnu mysli a provedu vás jejich aplikací, je každý dvouměsíční trénink s každým jiný. Jelikož vše se přizpůsobuje tomu, kde se právě nacházíte.
 • Míra toho, jak se vám promění mysl a tedy promění i váš život, závisí na rovině vědomí, ve které se aktuálně nacházíte a na vaší disciplíně procvičovat v rámci každodennosti dané techniky. Je to na vás a o vás. Já vám předám vše, k čemu jsem si sama v rámci tréninku mysli došla a co sama aplikuji a co mi pokaždé změnilo vnější okolnosti v tématu, kde jsem ty techniky aplikovala.

 

Kde Tréninky mysli probíhají?

 

Všechny varianty Tréninku mysli probíhají aktuálně pouze v rámci videohovoru (přes PC či mobil) a to nejčastěji PŘES SKYPE.

Nestačí mi hlas, potřebuji vám vidět do obličeje. Tudíž pouze telefonický hovor není možný.

U skupinového Tréninku mysli probíhají dva hromadné tréninky (seznámení s technikami) v předem vypsaný čas uvedený u daného Tréninku. Zbývající dva tréninky u skupinového Tréninku mysli (nácvik technik na situacích v rámci vizualizace) probíhají individuálně s kadým zvlášť v předem společně dohodnutý den a čas a stejně tak všechny zbývající podoby Tréninku mysli.

Byť trénink mysli na dálku může někoho odrazovat, jedná se o velmi příjemný způsob sezení zejména pro vás. Velice se mi to osvědčilo. Jste totiž ve svém bezpečném prostředí a dochází tak u vás snáze a rychleji k vašemu většímu otevření. Navíc po tréninku mysli nebo už během něj se u některých lidí dostavuje únava, jelikož někdo může dané změny v myšlení pociťovat i na fyzickém těle. A i z tohoto důvodu je pro vás pohodlnější, že nemusíte po tréninku mysli cestovat do svých domovů.

Máte-li zájem o některou z podob Tréninku mysli, napište si o něj na mail: [email protected]

 

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak jakákoliv z uvedených podob Tréninku mysli není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Tréninku mysli sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa