Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Jmenuji se Petra Jelínková a vším, co dělám, chci vyprovokovat lidi, aby byli lepšími, aby převzali odpovědnost sami za sebe, vrátili se k sobě a začali dělat věci, které jsou jejich, nebo alespoň způsobem, který je jejich, a dokázali tak velké věci.

Moji podstatu nenajdete v profesním životopise, skrývá se „mezi řádky“ a můžete ji vyčíst z činností, které vykonávám, ze způsobu, jak je vykonávám, a z toho, co říkám a píši.

Ve svém každodenním životě neustále prožívám, že odpovědi na všechny mé otázky, objasnění všeho, co se mi děje, mám uvnitř sebe. A všechny rady od blízkých, přátel, „nepřátel“, články, knihy, náhodně vyslechnuté rozhovory, atd. jsou „jen“ zprostředkovatelé mé vlastní moudrosti. A pokud já mám uvnitř sebe všechnu moudrost, všechny odpovědi, pak i vy!

A čím jsme sobě blíže, tím více těchto svých vlastních informací a podpory jsme schopni zachytit z vnějšku. Navíc, postupně jsme čím dál více schopni toho svého vnitřního rádce, ochraňovatele a přítele vnímat i bez všech těch vnějších pomocníků.

Toto je důvodem:

  • Proč o vás nepochybuji a vím, že vše, co potřebujete vědět, máte uvnitř sebe a je vašim právem a naprostou přirozeností z té vaší moudrosti čerpat a využívat ji ve svém životě pro prospěch svůj a všech. Důsledkem toho je, že na individuálních setkáních vás v tom podporuji a vy si prožíváte, že ne já ale vy jste si sami zodpověděli vaše otázky, zase o něco více přijali vaše stíny, a dodali si potřebnou podporu. A hlavně tím máte prožito, že vy sami, a ne nikdo jiný za vás, což vám trvale zvýší sebeúctu a pocit bezpečí a ukotvení ve vašem životě. A vaše schopnost čerpat ze své vlastní moudrosti se tím zase o něco více zesílí.
  • Proč pořádám přednášky, semináře a workshopy, kde vám mé aktuální pravdy a pochopené souvislosti zprostředkovávají vaši vlastní moudrost a otevírají vás vašim vlastním pravdám, které jste v dané chvíli připraveni vědět.
  • Proč píši články a knihy o mé cestě za svobodou, které vás dojmou, naštvou, zklidní či jinak se vás dotknou, a tím vám jen připomenou to vaše jedinečné (světlé či stinné) o vás, co sami velmi dobře uvnitř sebe víte.


Jak se z blázna stal rádce

Když jsem před lety opustila svoji tehdejší práci (advokacii) a s tím spojený určitý styl života, byla jsem pro většinu lidí za blázna.

Takže kromě toho, že jsem měla co dělat sama se sebou, jelikož mě k té změně dotlačil sám život, a i pro mě to bylo po delší čas velmi těžké se srovnat se ztrátou identity, musela jsem čelit i výsměchu a nátlaku lidí kolem mě.

Čas, kterému jsme dali moc

Lineární čas je myšlenkový produkt, který je tu tak dlouho, že se stal naprostou samozřejmostí pro většinu lidí na Zemi.

Tento čas nám pomáhá stárnout.

Tento čas nám pomáhá určovat, kdy máme nejvyšší čas mít dítě či kdy už je pozdě na dítě

Tento čas nám pomáhá určovat, kdy začínají zdravotní problémy a že vůbec ty zdravotní problémy začínají.

Tento čas nám pomáhá uvěřit, že na něco v životě už nemáme čas

Tento čas nám pomáhá uvěřit, že již nemáme čas čekat

Jak souvisí nátlak s úctou k sobě a jiným

Před nějakou dobou se mi přihodilo, že jeden člověk mi nabídl tykání. Já na jeho nabídku nepřistoupila. On sice moji vůli přijal, avšak po chvíli měl monolog na téma, proč bych si s ním měla tykat a nejenom s ním, ale i s dalšími jinými lidmi. A neopustilo ho to ani za pár dní.

Co tento člověk činil? Nerespektoval mě. A proč mě nedokázal respektovat? Zatím nerespektuje sám sebe.

S pravdou v srdci člověk zvládne ledacos

„S pravdou v srdci člověk zvládne ledacos“ Něco v tomto smyslu jsem zaslechla v jedné pohádce. A musela jsem se pousmát, jaká pravda je v tom skryta. Ale co je myšleno tou „pravdou v srdci“? Já mám pro vás jeden tip :-)

Když učiníme nějaké rozhodnutí, které budeme cítit hluboko uvnitř sebe a ono to způsobí spoustu komplikací, uvnitř sebe budeme navzdory bouři venku pociťovat klid a mír. Takto lze cítit čistotu záměru, se kterým jsme dané rozhodnutí činili. Takto lze cítit lásku, podporu Zdroje.

Když ve vztahu musí být hlavně tolerance

Často slýchám od žen či mužů různých generací, že ve vztahu musí být tolerance. Mnohdy lidé tento názor dál rozvinuli a při jejich podrobnějším vysvětlení a odůvodnění tohoto postoje mě došlo, že se v představě toho, co je ta tolerance, mnohdy velmi liší. Každý si toleranci totiž vykládá dle své roviny, ze které se dívá na sebe a lidi kolem sebe. Ostatně tak, jak je to u všeho.

Jaký záměr, takový pocit naplnění

Krásný dům, nové auto, velkou zahradu, krásný slunný byt, krásnou ženu, dobře vydělávající ženu, dobře vydělávajícího muže nebo charismatického muže, je hezké, když to ve svém životě máme.

Avšak záleží na obsahu a nikoliv na obalu. Vždy to tak bylo, ale v této době padají tyto masky nekompromisně a ve velkém měřítku.

Záleží na tom, zda daný dům, majetek či daný partner je pro nás symbolem určitého stavu, postavení, nástrojem uspokojení nějakého našeho strachu nebo je pro nás darem, ve kterém máme tu čest žít, který máme tu čest mít, s kým máme tu čest žít.

Proč nechcete velmi dobře vydělávat

Vše, co v životě máme, tam máme, protože to na určité, byť nevědomé rovině chceme.

Ano, opravdu všechno!

V tomto článku se blíže rozepíšu o tom, s jakými důvody nedostatečného vydělávání jsem se setkala v rámci individuálek. Přesněji, jaké destruktivní nastavení v sobě v rámci individuálky někteří lidé objevili a následně z něj vystoupili.

Co vše je možné

Když se dítě učí chodit, rodiče ho podporují, povzbuzují, chválí sebemenší pokus. Rodiče ani jiní blízcí nepochybují, že se to dítěti jednou podaří. Proč nepochybují?

Protože je všeobecně známo, že dítě se chodit naučí. A je všeobecně známé, že k tomu, aby se chodit naučilo, vede mnohdy mnoho pádů a nevydařených pokusů. Rodiče v tomto dítěti věří, vůbec nepochybují o tom, že se chodit naučí.

Dítě tak je okolím podporováno a je to pro něj snazší uvěřit sobě, uvěřit tomu, že jednou bude chodit a to ruku v ruce vede k tomu, že se chodit naučí.

Přihlásit se k odběru RSS kanál