Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 10.6.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

  • Mysl, emoce a tělo (hmota) jsou našimi nástroji pro tvoření v našem životě. A jdou přesně v tomto pořadí. Začíná to v mysli.
  • Když jsou našimi nástroji, tak ani jedno z toho nejsme my. Jenže jakmile se při určité myšlence či emoci uvnitř sebe stáhneme, pak jsme se s nimi ztotožnili = vnitřně na ně reagovali. A tím si prožili odpor, který někdy někde jako zhmotněný odžijeme v životě.
  • To, zda uvnitř reagujeme či nereagujeme na myšlenky a emoce(zda jim bráníme v průchodu – jsme v odporu či nikoliv) určuje, čím budeme procházet v životě – zda jsme si tím vytvořili budoucí podporující děje či nikoliv.
  • A když už procházíme něčím nepříjemným, nic se neděje. I když jsme si to někdy dříve vytvořili naší vnitřní reakcí na tehdy probíhající myšlenky a emoce, pořád máme tu stejnou moc, a sice změnit pohled na to = vůbec vnitřně nereagovat na myšlenky a emoce a ani na tu situaci. A děj se okamžitě mění. A nejen to, konečně se vám to již nebude opakovat. Anebo pokud jste vnitřně ještě reagovali ale už méně, zopakuje se to ještě, ale už vůbec ne v takové intenzitě.

A přesně právě k tomuto – dostat se do stavu bez odporu, nereagovat uvnitř sebe na probíhající myšlenky a emoce vás vedu na Tréninku mysli, kde to trénujeme na vámi již odžitých situacích a vy ihned vidíte, že děj dané situace od toho bodu probíhá zcela jinak a vy tu situaci prožíváte zcela jinak. A věnujeme se tomu okrajově i na Individuálkách a hojně o tom píšu a mluvím v Klubové sekci

Vše, co předávám v článcích, v Klubu, na Individuálkách, na Trénincích mysli, v knihách atd. vychází z mé vlastní osobní zkušenosti. Ke všemu předávanému jsem si došla vlivem situací a okolností, kterým jsem dosud byla vystavena. V článcích napříč těmi lety (zveřejňuji od roku 2014) a ve vývoji služeb na webu můžete vidět můj vývoj – jak se prohlubovala postupně získávaná poznání.


Záznam živého vysílání ze dne 10.6.2024

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům: 1) Proč pocit někoho, že se vedle vás nemůže projevit, nemá prostor něco sdělit, není vaše téma ale téma dotyčného 2) Být přecitlivělý nerovná se být láskyplný, právě naopak 3) V emocích nemáme přístup ke skutečným informacím 4) Co myslím tím, že všichni jsme sami

Omezení každému dle jeho síly

K tomuto článku mě inspirovala jedna žena, se kterou máme „Trénink“ mysli a která povídala o jedné nepříjemné situaci, která se jí stala. A já si přitom znovu uvědomila, jak opravdu každý z nás máme ty limitace přesně do míry, do jaké na ně stačíme a současně v míře, ve které nás rozvíjí.

Někoho rozruší z pohledu mnohých banalita, která mnohé nerozruší. Jistě jste již taky zpozorovali. Čím to je?

Podle mě to odpovídá míře ega, které dotyčný v té oblasti má. Což nutně neznamená, že my máme ega míň, jen třeba ho nemáme tolik v této oblasti. Avšak co myslím tou oblastí?

Jak se může ten, který je vyčerpaný, naštvaný či bezmocný, cítit dobře?

Posdílím s vámi jednu zkušenost.
Účastnila jsem se jednoho setkání, v rámci kterého jsme dělali takovou tu aktivitu, kdy jsme si měli z rozložených karet vybrat tu, která nejvíce odráží to, jak se dnes cítíme. Jednalo se o dětské vyobrazení velryb v různých situacích.
Mě zaujala jedna, která podle mě přesně vyjadřovala to, jak se cítím. Byla to velryba, která s úsměvem na rtech byla ve výskoku z vody s roztaženými ploutvemi a pohledem k nebesům. Celkově to byla velmi pozitivní karta.
Jedna kamarádka se mě zeptala, proč jsem si vybrala tuto kartu. Řekla něco ve smyslu, že jsem ji před tím říkala, kolik toho mám a jak jsem už hodně vyčerpaná. A tak ji nešlo do hlavy, proč právě tato euforická karta a přišlo jí to v rozporu.

Promluvy, které mohou snížit prožívaný strach o dítě

Emailem během „Tréninku“ mysli se na mě obrátila jedna žena s jednou situací ohledně strachu o své dítě. Žádala o moji reakci na popsanou situaci, žádala o promluvu, kterou by mohla snížit prožívaný odpor v sobě ohledně situací, které jí nahánějí strach o syna. Psala mi, že její syn je po celý život konfrontován se situacemi, kde se ocitá téměř na hraně smrti. Současně si poslední dobou klade otázku, jestli ona mu nepomáhá tvořit ty pro něj nebezpečné situace právě tím, že má ustrašené myšlenky, že se o něho bojí atd. A daná žena se ptala, jak může být víc nad touto věcí? Já ji odpověděla, do písmenkové podoby jsem dala monolog, který bych vedla s jejími vnitřním dítětem při průchodu jednou z těch situací, kdy ji naskočí daný strach o syna, a odpověď posílám mezi vás všechny.

Přihlásit se k odběru RSS kanál