Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 5.5.2021. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

  • Život je snadný, pokud se pro snadný život skutečně rozhodnete.
  • Ta skutečná řešení jsou neviditelná, pokud se díváte optikou svých destruktivních nastavení.
  • Z jakéhokoliv destruktivního nastavení můžete vystoupit hned teď, stačí se skutečně rozhodnout.
  • Skutečné rozhodnutí je rozhodnutí celého těla a nikoliv jen hlavy.
  • Kvalita vašeho života se zvyšuje ruku v ruce s duchovním (vnitřním) růstem.
  • Duchovním růstem není myšlena duchovní pýcha (povyšování duchovna nad hmotou), nýbrž stále větší rovnováha mezi duchovnem a hmotou.
  • Rovnováha mezi duchovnem a hmotou je přímo úměrná množství přetavených destruktivních nastavení v konstruktivní.
  • Toto vše shora zmíněné se děje samo s narůstající úctou k sobě samému. A současně toto vše popsané úctu k sobě samému zvyšuje.

K tomuto jsem si došla pod tlakem mnoha životních situací. Nejdříve mě život donutil to ze sebe doslova vytáhnout a zkoušet aplikovat ve svém životě, a pak mi až zpětně došlo, co vlastně dělám a byla schopná to takto hodit do slov.

Díky tomu, že jsem si k tomu došla, jsem schopná to předat a inspirovat vás tím. A vy k tomu můžete dojít a žít to mnohem dříve než já. K tomu vás vedu na individuálkách, ve svých knihách, v Klubové sekci a dalších jiných aktivitách na webu.


Jak reagovat, když z jiného cítíme skrytý záměr vůči nám?

Odmala jsem cítila, co si lidé myslí, co sledují tím, co říkají, nebo jestli to, na co se ptají, je to, na co chtějí znát odpověď anebo tím sledují něco jiného – nějaký skrytý záměr. A ten záměr si buď uvědomovali, nebo ne. Mě to strašně vnitřně popuzovalo, rozčilovalo. Říkala jsem si vnitřně něco ve smyslu: „Jestli si myslí, že jsem tak blbá, že to nevidím.“ Spolu s tímto jsem sledovala, že tuto schopnost jako já – vnímat skryté záměry jiných lidí, má mnoho lidí. Podle mě k ní máme všichni přístup. Jen někteří jsou schopni již tyto jemnohmotnější informace z jiných lidí zachytit (věřit jim) a někteří zatím ne. Vnímala jsem, že mnozí lidé, kteří ať už vědomě či nevědomě uměli číst z pole, dávali těm lidem to, co cítili, že chtějí, byť pak za zády sdělovali o dotčených nebo k určitým věcem něco zcela jiného, než jak před nimi prezentovali. Nějak jsem totiž cítila, že je falešný (ze strachu) ten přístup, kdy lidem z důvodu svého vlastního prospěchu dáme či povíme to, co cítíme, že chtějí či chtějí slyšet (byť je to podpoří, pohladí). Avšak současně že je falešný (ze strachu) i můj přístup, kdy mě to vnitřně rozrušuje a naschvál daným lidem nedám, co chtějí anebo dokonce jdu do „protivky“ (a dělám pravý opak toho, co chtějí), jelikož mě ta jejich (byť nevědomá) manipulace, kdy za tím, co říkají či dělají, sledují jiný záměr, než který prezentují, uráží či se mě jinak dotýká. Ale celý dosavadní život jsem tak nějak cítila, že není dobře ani jedno. Jen jsem nevěděla, jaká je ta cesta, neznala jsem ten most – tu jemnou nuanci.

Záznam živého vysílání ze dne 5.5.2021

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám: 1) Prý se nemusí nic řešit, ani zpracovávat nějaká omezení, ale že stačí se rozhodnout z těch omezení vystoupit a vstoupit do toho Božího. A že pro to není třeba nic dělat, to se stane samo. Jak to vidíte Vy? 2) Jak je možné, že někdo, kdo je na té své intenzivní cestě k sobě, již má nebo stále má finanční stabilitu a někdo ne?

Kluci potřebují v dětství být vystaveni riziku, dělat a zažít si průsery, avšak i jejich důsledky

V tomto článku se v krátkosti podělím o jeden poznatek, který si na individuálce poskytl jeden muž k tématu jeho partnerského vztahu, který není šťastný, ve kterém je neustálý boj o moc.

Chtěl si k tomu poskytnout bližší informace, jak to souvisí s ním, co má u sebe pochopit, změnit.

Když jako malý neudělal nic bez souhlasu mámy a dopad toho v dospělosti

Daný muž přišel na individuálku ohledně svého partnerského vztahu, který dle jeho slov nefunguje. Chtěl si k tomu poskytnout bližší informace, jak to souvisí s ním, co má u sebe pochopit, změnit. Průběh individuálky - co si poskytl za informace a jakým způsobem k těm informacím došel, je v tomto článku.

Mám z té práce odejít nebo v ní zůstat?

Jste v práci, která vás nebaví nebo dokonce frustruje. Nebo třeba se to dá vydržet, zatím, avšak cítíte, jakoby tam pro vás dojížděl vlak. Cítíte, že ten vlak se kdysi rozjel, ale od té doby jede na setrvačnost a není nic, co by ho pohánělo, aby udržel rychlost nebo dokonce zrychloval. Děláte tu činnost více méně rutinně, tak jak jste se to někdy naučili nebo třeba se i vzděláváte, avšak jaksi jen v té nejvíce nezbytné míře. Zkrátka v té činnosti nemáte svoji vnitřní touhu, zvídavost to pro sebe pochopit hlouběji, více tu činnost propojit atd.

Znalost versus moudrost

Rozdíl mezi znalostmi a moudrostí je naprosto markantní. Obojí je na svém počátku informací. Avšak to, zda daná informace se stane naší moudrostí (poznáním) nebo zůstane v úrovni pouze znalosti, závisí na našem těle (na prožitku v těle). Informace v úrovni znalosti zůstává pouze v úrovni hlavy (naší mysli), informace v úrovni moudrosti (poznání) prošla celý tělem, je zabydlena v celém těle. Jedině informace v podobě moudrosti (poznání) mění chemii v těle, jeho vyzařování, mění jeho vnitřní nastavení, mění náš vnitřní svět. A jak již mnozí ví, teprve naše změna uvnitř mění konstruktivně cokoliv vně. Takže moudrost (poznání) je velice mocná, jelikož náš vnější život posouvá do stále harmoničtějšího života.

Záznam živého vysílání - speciál "Jak dosáhnout seberealizace a jiné hojnosti" ze dne 21.4.2021

Ve vysílání se zabývám seberealizací a jinou hojností z hlubšího pohledu. Sdílím tam s vámi prožitky, které se mi přihodily během těchto prvních čtyř měsíců tohoto roku 2021 a které vedly k zážitku, kdy jsem se samovolně dostala do prožitku, že jsem neomezená energie (vědomí), a podělím se i o to, jaké zázraky se po tu dobu děly v mém životě. Tyto všechny prožitky velmi úzce souvisí s mojí seberealizací a hojností ve všech podobách a možná mohou něco v těchto oblastech života zprostředkovat i vám a pomoci tak získat větší nadhled v situacích, které řešíte.

Boj o moc ve vztazích

Každý kolem sebe máme energetické pole. Díky němu se ovlivňujeme na daleké vzdálenosti. A o to intenzivněji toto naše pole působí na lidi, se kterými žijeme, a stejně tak o to intenzivněji ovlivňuje i nás pole lidí, se kterými žijeme.

Uvedu příklad.

Neutralita a integrita jako brána k zázrakům

Dnes se s vámi podělím o jednu poměrně čerstvou zkušenost z individuálky, kdy jsem byla po nějaké době znovu testována v tom, do jaké míry udržím svoji neutralitu a integritu – do jaké míry uchráním svůj prostor. Současně jsem si prožila, jakou já, my všichni máme moc a že leží v našem přístupu, ve vnitřním nastavení k čemukoliv, co nás potká. A jelikož život nikdy není jednosměrný, tak tím, že já jsem si daný prostor udržela a neopustila se, daná žena z individuálky si mohla sama na sobě prožít, jak se vlivem mého přístupu (mé neutrality a integrity) změnilo i to, co prožívala.

Přihlásit se k odběru RSS kanál