Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Jmenuji se Petra Jelínková a vším, co dělám, chci vyprovokovat lidi, aby byli lepšími, aby převzali odpovědnost sami za sebe, vrátili se k sobě a začali dělat věci, které jsou jejich, nebo alespoň způsobem, který je jejich, a dokázali tak velké věci.

Moji podstatu nenajdete v profesním životopise, skrývá se „mezi řádky“ a můžete ji vyčíst z činností, které vykonávám, ze způsobu, jak je vykonávám, a z toho, co říkám a píši.

Ve svém každodenním životě neustále prožívám, že odpovědi na všechny mé otázky, objasnění všeho, co se mi děje, mám uvnitř sebe. A všechny rady od blízkých, přátel, „nepřátel“, články, knihy, náhodně vyslechnuté rozhovory, atd. jsou „jen“ zprostředkovatelé mé vlastní moudrosti. A pokud já mám uvnitř sebe všechnu moudrost, všechny odpovědi, pak i vy!

A čím jsme sobě blíže, tím více těchto svých vlastních informací a podpory jsme schopni zachytit z vnějšku. Navíc, postupně jsme čím dál více schopni toho svého vnitřního rádce, ochraňovatele a přítele vnímat i bez všech těch vnějších pomocníků.

Toto je důvodem:

  • Proč o vás nepochybuji a vím, že vše, co potřebujete vědět, máte uvnitř sebe a je vašim právem a naprostou přirozeností z té vaší moudrosti čerpat a využívat ji ve svém životě pro prospěch svůj a všech. Důsledkem toho je, že na individuálních setkáních vás v tom podporuji a vy si prožíváte, že ne já ale vy jste si sami zodpověděli vaše otázky, zase o něco více přijali vaše stíny, a dodali si potřebnou podporu. A hlavně tím máte prožito, že vy sami, a ne nikdo jiný za vás, což vám trvale zvýší sebeúctu a pocit bezpečí a ukotvení ve vašem životě. A vaše schopnost čerpat ze své vlastní moudrosti se tím zase o něco více zesílí.
  • Proč pořádám přednášky, semináře a workshopy, kde vám mé aktuální pravdy a pochopené souvislosti zprostředkovávají vaši vlastní moudrost a otevírají vás vašim vlastním pravdám, které jste v dané chvíli připraveni vědět.
  • Proč píši články a knihy o mé cestě za svobodou, které vás dojmou, naštvou, zklidní či jinak se vás dotknou, a tím vám jen připomenou to vaše jedinečné (světlé či stinné) o vás, co sami velmi dobře uvnitř sebe víte.


Meditace jako pomoc ve staré a nové energii

Před pár dny mně jedna blízká osoba poslala odkaz na hromadnou meditaci, která se má uskutečnit na podporu, aby se daná nákaza co nejdříve zastavila a svět se vrátil do rovnováhy.

Já jí na to zareagovala tak, jak já to aktuálně vnímám. A tu moji reakci trochu upravenou posílám vám všem v tomto článku.

Myslím si, že meditace má určitě pozitivní dopad. Skupina lidí soustředěná v jednu chvíli na určitý záměr dokáže divy. Nicméně nemyslím si, že toto se nyní zkouší, že toto je to, k čemu jsme nyní všichni vedeni.

V jakém stavu jsou plíce vně nás, v takovém stavu jsou uvnitř nás.

Když jsem studovala ekonomku, tak jedny z předmětů byly makroekonomie a mikroekonomie. V podstatě to bylo o tom, že ekonomický makrosvět ovlivňuje ekonomický mikrosvět a naopak. Tedy že ekonomický stav země, světa atd. ovlivňuje ekonomický stav jednotlivce a opačně.

Je to velmi zjednodušeně až zkresleně řečeno, ale mě se tato ekonomická zákonitost, která byla sítem na dané vysoké škole, připomněla v souvislosti s tím, co nyní prožíváme. A musela jsem se pousmát, jak vážně všude jsou informace a jak vše kolem nám napovídá.

Když jsme zastaveni!

Nic, co se nám v životě děje, není náhoda. Nic není náhoda! Vše v životě do sebe zapadá a vše na sebe navazuje a je spolu ve vzájemné propojenosti.

Tak, jak není náhoda úraz či jiné zastavení jednotlivců, není náhoda ani zastavení společnosti.

Tak jak úraz či nehoda jednotlivce ho chce důrazně upozornit, aby začal jinak, aby něco ve svém životě změnil, a donutí ho často změnit jeho život v mnohém, stejně tak je tomu ve společnosti, kterou okolnosti nepřímo nutí k zastavení.

Řešit, co jím, abych měla hezkou postavu nebo aby moje tělo mělo vše, co potřebuje?

Vše, co tu v životě je, se tu nachází v různých rovinách vědomí. Každý z nás dosáhne pouze na tu rovinu vědomí, ve které se sám v té oblasti pohybuje. To je ostatně i důvod toho, že každý článek, knihu, rozhovor atd. každý pochopí jinak – ze své roviny vědomí, jelikož vše obsahuje současně různé roviny vědomí.

Naše rovina vědomí určuje náš přístup k situacím v našem životě a tedy i přístup k našemu tělu.

Jak se z blázna stal rádce

Když jsem před lety opustila svoji tehdejší práci (advokacii) a s tím spojený určitý styl života, byla jsem pro většinu lidí za blázna.

Takže kromě toho, že jsem měla co dělat sama se sebou, jelikož mě k té změně dotlačil sám život, a i pro mě to bylo po delší čas velmi těžké se srovnat se ztrátou identity, musela jsem čelit i výsměchu a nátlaku lidí kolem mě.

Čas, kterému jsme dali moc

Lineární čas je myšlenkový produkt, který je tu tak dlouho, že se stal naprostou samozřejmostí pro většinu lidí na Zemi.

Tento čas nám pomáhá stárnout.

Tento čas nám pomáhá určovat, kdy máme nejvyšší čas mít dítě či kdy už je pozdě na dítě

Tento čas nám pomáhá určovat, kdy začínají zdravotní problémy a že vůbec ty zdravotní problémy začínají.

Tento čas nám pomáhá uvěřit, že na něco v životě už nemáme čas

Tento čas nám pomáhá uvěřit, že již nemáme čas čekat

Jak souvisí nátlak s úctou k sobě a jiným

Před nějakou dobou se mi přihodilo, že jeden člověk mi nabídl tykání. Já na jeho nabídku nepřistoupila. On sice moji vůli přijal, avšak po chvíli měl monolog na téma, proč bych si s ním měla tykat a nejenom s ním, ale i s dalšími jinými lidmi. A neopustilo ho to ani za pár dní.

Co tento člověk činil? Nerespektoval mě. A proč mě nedokázal respektovat? Zatím nerespektuje sám sebe.

S pravdou v srdci člověk zvládne ledacos

„S pravdou v srdci člověk zvládne ledacos“ Něco v tomto smyslu jsem zaslechla v jedné pohádce. A musela jsem se pousmát, jaká pravda je v tom skryta. Ale co je myšleno tou „pravdou v srdci“? Já mám pro vás jeden tip :-)

Když učiníme nějaké rozhodnutí, které budeme cítit hluboko uvnitř sebe a ono to způsobí spoustu komplikací, uvnitř sebe budeme navzdory bouři venku pociťovat klid a mír. Takto lze cítit čistotu záměru, se kterým jsme dané rozhodnutí činili. Takto lze cítit lásku, podporu Zdroje.

Přihlásit se k odběru RSS kanál