Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Jmenuji se Petra Jelínková a vším, co dělám, chci vyprovokovat lidi, aby byli lepšími, aby převzali odpovědnost sami za sebe, vrátili se k sobě a začali dělat věci, které jsou jejich, nebo alespoň způsobem, který je jejich, a dokázali tak velké věci.

Moji podstatu nenajdete v profesním životopise, skrývá se „mezi řádky“ a můžete ji vyčíst z činností, které vykonávám, ze způsobu, jak je vykonávám, a z toho, co říkám a píši.

Ve svém každodenním životě neustále prožívám, že odpovědi na všechny mé otázky, objasnění všeho, co se mi děje, mám uvnitř sebe. A všechny rady od blízkých, přátel, „nepřátel“, články, knihy, náhodně vyslechnuté rozhovory, atd. jsou „jen“ zprostředkovatelé mé vlastní moudrosti. A pokud já mám uvnitř sebe všechnu moudrost, všechny odpovědi, pak i vy!

A čím jsme sobě blíže, tím více těchto svých vlastních informací a podpory jsme schopni zachytit z vnějšku. Navíc, postupně jsme čím dál více schopni toho svého vnitřního rádce, ochraňovatele a přítele vnímat i bez všech těch vnějších pomocníků.

Toto je důvodem:

  • Proč o vás nepochybuji a vím, že vše, co potřebujete vědět, máte uvnitř sebe a je vašim právem a naprostou přirozeností z té vaší moudrosti čerpat a využívat ji ve svém životě pro prospěch svůj a všech. Důsledkem toho je, že na individuálních setkáních vás v tom podporuji a vy si prožíváte, že ne já ale vy jste si sami zodpověděli vaše otázky, zase o něco více přijali vaše stíny, a dodali si potřebnou podporu. A hlavně tím máte prožito, že vy sami, a ne nikdo jiný za vás, což vám trvale zvýší sebeúctu a pocit bezpečí a ukotvení ve vašem životě. A vaše schopnost čerpat ze své vlastní moudrosti se tím zase o něco více zesílí.
  • Proč pořádám přednášky, semináře a workshopy, kde vám mé aktuální pravdy a pochopené souvislosti zprostředkovávají vaši vlastní moudrost a otevírají vás vašim vlastním pravdám, které jste v dané chvíli připraveni vědět.
  • Proč píši článkyknihy o mé cestě za svobodou, které vás dojmou, naštvou, zklidní či jinak se vás dotknou, a tím vám jen připomenou to vaše jedinečné (světlé či stinné) o vás, co sami velmi dobře uvnitř sebe víte.


Zaměřením se na každý jednotlivý krok zvládneme i to, co by pro nás jinak bylo nemyslitelné

V létě jsem vyjela na kole na jednu takovou kopcovitou vyjížďku. Během toho výletu jsem si znovu, avšak jinou formou, něco již z toho pro sebe objeveného uvědomila. A co to bylo, popíši v tomto článku.

Když jsem se během jízdy na kole zadívala do dáli, jak velký kus toho kopce mám před sebou, jelo se mi tíž, měla jsem chuť to vzdát, každé šlápnutí do kopce mi přišlo malé, nepatrné, měla jsem pocit, že se neposouvám atd.

Rozdíl mezi přijetím a zlegalizováním

K obsahu tohoto článku mě inspirovala jedna mladá žena. Během individuálky se při položení jedné otázky zavedla do jednoho svého prožitku z jednoho svého dávného života, který odžila.

Tentokrát nebudu popisovat, jak to probíhalo, jakou otázku si položila a k jaké trefné odpovědi se sama zavedla. Informace z této její prožité zkušenosti mně připomněly téma, o kterém se v tomto článku trochu rozepíši.

Jak se nevymezovat vůči jiným tvrdě, a přitom nejednat na úkor sebe

Nedávno jsem měla individuálku s jednou ženou. Ta žena chtěla znát odpověď na otázku, kde je ta hranice mezi jednáním na úkor sebe a vymezováním se s tvrdostí. Ze situací z poslední doby měla totiž pocit, že oproti dřívější době se nyní vymezuje, ale až moc, nebo způsobem, který je příliš tvrdý. Chtěla tak vědět, jestli tomu tak je a šla tedy z jednoho extrému (kdy se nevymezovala vůbec) do druhého extrému (kdy se vymezuje příliš rázně a zbytečně konfliktně). A pokud, tak jak z toho druhého extrému ven a vymezovat se moudře (nezbytným způsobem, avšak účinně).

Když se cítíme opuštěni v důsledku naší duchovní sebestřednosti

V tomto článku se chci zmínit o jednom jevu, který se mi znovu připomněl jedním člověkem, kterého jsem před časem potkala. Bylo to jako se dívat na svůj vlastní obraz před lety, byť zvýrazněný a velmi zintenzivněný, za což jsem mu moc vděčná. A možná to někomu z vás pomůže si u sebe něco uvědomit a případně projít touto fází mnohem rychleji a snáze.

Jak prožitek nedostatku bezpečí v dětství ovlivní naše partnerské vztahy

Nedávno jsem měla individuálku s jednou ženou. Ta žena řešila vztah k jednomu muži. Ten muž má vztah a dle jeho slov nechce s ní navázat bližší vztah. Ta žena ať se snaží, jak se snaží, nemůže přestat si na něj myslet. Vytváří si představy o tom, jak by bylo úžasné, když by spolu žili. Její každý den je protkán těmito představami. Žije více v těch představách, než ve svém životě a v realitě toho, co aktuálně v daném tématu má a nemá.

Když máme strach, že naší volbou promarníme jinou příležitost

Měla jsem sezení s jednou ženou. Ta žena povídala o tom, jak jí nebaví práce, jak by ráda odešla, ale neví, kam by šla. Dle jejich slov už měla být jinde a je na sebe naštvaná, že se nedokáže pohnout. Ví, že potřebuje něco změnit, někudy se vydat, ale neví kudy.

Po navození pocitu bezpečí jsem ji pobídla, ať se na to zeptá sama sebe. Ať se sama poprosí o podporu, o nějaký návod, směr, radu.

Význam našeho trápení, našich pocitů bezcennosti a bezmoci je velkolepý

Nedávno jsem se zeptala sama sebe, co potřebuji vědět. Ihned jsem necítila své tělo, nemělo v tu chvíli žádnou váhu a spatřila světlo, které obsáhlo celý obraz. V tom světlu se postupně krystalizovaly různé bytosti. Ale jedna vystupovala do popředí. Můj průvodce. Přesněji, jeden z mých průvodců, se kterým jsem vědomě spojena již nějaký čas.

Jak si ovlivňujeme svoji fyzickou realitu

Chtěla bych se s vámi podělit o jeden příběh. A na něm ukázat, jakou moc mají naše myšlenky, naše prožívání, naše zaměření pozornosti.

Před časem jsem měla individuálku s jednou ženou. Ta žena řešila vztah se svojí sestrou. Dlouhá léta se k vůli jedné neshodě nebavily. Bylo tam spoustu nevyřčeného, nedořešeného, výčitky a zloba. Jakmile se během sezení zmíněná žena navedla na toto téma, bylo vidět, že s tím má spojenou bolest a že jí stav, v jakém je její vztah se sestrou, není jedno a že ona sama si v této oblasti potřebuje něco dořešit.

To trvalé vzniká samo, bez nátlaku

To trvalé vzniká samo, plynule, postupně, zcela přirozeně, bez nátlaku či jiné formy manipulace. Vzniká to totiž z nás skutečných. Proto nám to poskytuje trvalý pocit štěstí a naplnění. Tento uspokojující pocit nám však nezabezpečuje to, co takto samovolně a nenuceně vzniká, ale to naše vnitřní vědění, že je to z nás. Ten pocit, že víme (cítíme), že to, čeho jsme součástí, jde z nás skutečných, je zdroj toho blaženého pocitu v těle. Ten skutečný pocit bezpečí lze totiž nalézt jen uvnitř sebe, nikoliv vně. To skutečné bezpečí nám totiž poskytuje naše vnitřní žena, my sami.

Přihlásit se k odběru RSS kanál