Mám sen, že každý z nás
bude dělat to, v čem co nejvíce projeví sebe

A bude tak naplněný, překročí svůj stín a pochopí, že celou tu dobu nehledal nic víc či míň než odvahu přijmout, že je součástí něčeho většího, než je on sám.

Petra Jelínková

Živé vysílání

ZMĚNA_živé vysílání se z 1.2. přesouvá na 5.2. 2024. Pro členy Klubu každý první týden v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude v 5.2.2024. Více info »

  • Mysl, emoce a tělo (hmota) jsou našimi nástroji pro tvoření v našem životě. A jdou přesně v tomto pořadí. Začíná to v mysli.
  • Když jsou našimi nástroji, tak ani jedno z toho nejsme my. Jenže jakmile se při určité myšlence či emoci uvnitř sebe stáhneme, pak jsme se s nimi ztotožnili = vnitřně na ně reagovali. A tím si prožili odpor, který někdy někde jako zhmotněný odžijeme v životě.
  • To, zda uvnitř reagujeme či nereagujeme na myšlenky a emoce(zda jim bráníme v průchodu – jsme v odporu či nikoliv) určuje, čím budeme procházet v životě – zda jsme si tím vytvořili budoucí podporující děje či nikoliv.
  • A když už procházíme něčím nepříjemným, nic se neděje. I když jsme si to někdy dříve vytvořili naší vnitřní reakcí na tehdy probíhající myšlenky a emoce, pořád máme tu stejnou moc, a sice změnit pohled na to = vůbec vnitřně nereagovat na myšlenky a emoce a ani na tu situaci. A děj se okamžitě mění. A nejen to, konečně se vám to již nebude opakovat. Anebo pokud jste vnitřně ještě reagovali ale už méně, zopakuje se to ještě, ale už vůbec ne v takové intenzitě.

A přesně právě k tomuto – dostat se do stavu bez odporu, nereagovat uvnitř sebe na probíhající myšlenky a emoce vás vedu na Tréninku mysli, kde to trénujeme na vámi již odžitých situacích a vy ihned vidíte, že děj dané situace od toho bodu probíhá zcela jinak a vy tu situaci prožíváte zcela jinak. A věnujeme se tomu okrajově i na Individuálkách a hojně o tom píšu a mluvím v Klubové sekci

Vše, co předávám v článcích, v Klubu, na Individuálkách, na Trénincích mysli, v knihách atd. vychází z mé vlastní osobní zkušenosti. Ke všemu předávanému jsem si došla vlivem situací a okolností, kterým jsem dosud byla vystavena. V článcích napříč těmi lety (zveřejňuji od roku 2014) a ve vývoji služeb na webu můžete vidět můj vývoj – jak se prohlubovala postupně získávaná poznání.


Nerovnováha k penězům se projevuje i v tom, že dotyčný nevidí poklad na smetišti (obrazně)

Typickým rysem ega projeveného v oblasti peněz je, že člověk na jedné straně zvažuje, co si koupit za své peníze, na druhé straně o to méně mu vadí, když by ho někdo (př. partner) pozval do něčeho honosného, luxusního. Avšak do momentu, než by ho dotyčný měl doma a měli spolu hospodařit. Není to o tom, co si koupíme či nekoupíme, jde opět pořád dokola jen o to, z čeho to naše konání (koupení či nekoupení) vychází. Nerovnováha k penězům stejně jako nerovnováha v jiném má mnoho konsekvencí. Jak to máme v těchto situacích uvnitř sebe - je tam volný průchod anebo tam něco uvnitř drhne, stáhne se?

Vyhoření je podle mě přirozený proces

Před lety jsem na MU v Brně vystudovala práva. Rozhodla jsem se studovat práva, jelikož jsem odmalička chtěla pomáhat lidem a pracovat s lidmi a domnívala jsem se, že já nejlíp pomůžu tak, že budu hájit práva těch slabších. Studium mně šlo i velmi bavilo a i praxe jak advokátního koncipienta a rovněž samotný výkon advokacie. Řekla bych, že mám z rodiny od táty tzv.

Přání

Všem, které provází na jejich cestě Jiný přístup, ale i všem, kteří na tento příspěvek narazí přeji krásné Vánoce, vánoční svátky strávené v kruhu nejbližších a požehnaný rok 2024.
Děkuji za přízeň, velmi si ji cením a jsem nesmírně vděčná, že tu můžu v této době žít a sloužit lidem. 
S láskou Peťa

Záznam Speciálního vánočního vysílání ze dne 21.12.2023 od 12 do 13 hod

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům: 1) Jak souvisí to, že je vše dané, se svobodnou vůlí 2) O lidech, kteří se bojí říct svůj názor, projevit se a o některých z nich, který tento svůj strach nazývají cnostmi jako slušnost, ohleduplnost, tolerance, schopnost vyjít s každým, schopnost empatie a porozumění
Přihlásit se k odběru RSS kanál