Obchůdek

Knihy - hlavička

Když jsem se před lety vrátila k psaní a začala jen tak sama pro sebe psát různé úvahy, které mi neskutečně pomohly a stále pomáhají utříbit si poznání, ke kterému postupně přicházím, vůbec by mě nenapadlo, že za nějaký čas, budu tyto články šířit.

Když jsem tyto články začala šířit, učinila jsem tak na základě velmi silného vnitřního impulzu bez domýšlení, zda a pokud tak kolika lidem se ty články budou líbit a bez domýšlení, jak se tímto mnou vynaložená energie vyrovná. A byla jsem překvapena, kolik z vás to oslovilo, kolik z vás mi projevilo a stále projevuje různými způsoby podporu v psaní těchto článků.

Když jsem začala články šířit, nepřemýšlela jsem nad tím, jak se tato má činnost bude dále vyvíjet. Cestu jste mi ukázali vy, když jste se chtěli se mnou setkávat a povídat si. Vznikly tak postupně individuálky, kde za pomocí inspirace, prožitků, otázek a upozorňování na vaše slova, věty a reakce, si mnozí sami přicházíte na svá vlastní omezení, zodpovídáte si sami své vyslovené nebo nevyslovené otázky, a sami se tak posouváte blíž sobě.

Neměla jsem ani tušení, že posléze začnu pořádat i semináře, skupinová setkání. A ono se to začalo dít. Přišlo to tiše, nepozorovaně, ostatně jako vše opravdové, autentické. Až po nějaké době pořádání těchto seminářů mi došlo, že každé téma semináře je mé alespoň částečně zpracované nedávné „drama“, a že tak jednotlivá témata seminářů vlastně kopírují moji cestu k sobě.

Po nějaké době od pořádání seminářů přišlo silné nutkání začít sepisovat tato svá poznání do nějakého souvislého celku, ve kterém bych alespoň částečně obsáhla něco, o čem tematicky povídám. Nevěděla jsem, jak začnu, netušila jsem, že z toho bude kniha, netušila jsem, že ji vydám sama, netušila jsem, kde vezmu peníze na vydání. Ty informace mi všechny postupně přicházely během psaní. Podstatnou část peněz na první knihu jsem vydělala pro mě zcela nečekaně za pár hodin během jednoho dne. Stejně tak samovolně přišel i název knihy a informace, že tato kniha a případně jí následující budou kopírovat moji cestu k sobě.

Kniha Na cestu za svobodou – Potenciál“ je od roku 2016 na světě :-)

Po vydání této knihy mi bylo jasné, že má předtucha byla správná. Chvilku po vydání první knížky mě to totiž čím dál víc tlačilo sepisovat další ucelený celek z mé cesty. A já s jistotou věděla, že tato první kniha nebude jedinou, nýbrž první knihou z celé série knih, které stejně jako ona budou kopírovat moji cestu a budou tak psány v různých úrovních vědomí, kterým se postupně otevírám.

A tak se na začátku roku 2019 narodila druhá kniha „Na cestu za svobodou – Sebeúcta“.

A tady jsou obchodní podmínkyplatební a přepravní podmínky, případně informace, jak reklamovat. A ještě dokument o tom, jak chráním a zpracovávám vaše osobní údaje: Ochrana osobních údajů.

Kniha: Na cestu za svobodou - Sebeúcta (2019)

Tato druhá kniha je stejně jako ta první plná mého života. Obsahuje poznání, kterým jsem se otevřela v další fázi své cesty. Odpovídá rovině vědomí, ve které jsem se nacházela v roce 2017 a zčásti 2018.
V této druhé knize se více zaměřuji na své vztahy k lidem ve svém okolí a na nepříjemné situace jako mé učební lekce a v nich skrytá požehnání.
Posláním této knihy je pomoci vám změnit postoj k nepříjemným situacím, které prožíváte, a k „nepřátelským“ lidem ve vašem okolí. Tato kniha vám chce posloužit k rozšíření úhlu pohledu ohledně všeho nepříjemného ve vašem životě a tím pomoci změnit vaše nastavení a změnit tak vnější okolnosti, ve kterých se nacházíte.
Tato kniha pomáhá prožít si, že jsme sami pro sebe tím nejlepším rádcem, ochráncem a přítelem. Dává nám opětovně prožít, že to bezpečí, které hledáme, není vně, ale v našem přístupu ke všemu, co nás potká. Pomáhá pochopit, že náš pocit bezpečí se nalézá v  naší odvaze zůstat co nejvíce věrni sobě, neopustit se a neodepřít si lásku kvůli chybám, kterých jsme se dopustili. Současně však, že náš pocit bezpečí spočívá i v převzetí odpovědnosti za důsledky svých činů.
Ať je tato kniha pro vás láskyplným průvodcem, který vás podpoří v odvaze podívat se na své situace moudrýma a laskavýma očima Nebes a současně přiměje zůstat pevně nohama na Zemi a být odpovědnými za svá konání a podpoří v chuti žít svůj život naplno.

15,50 €
350,00 Kč

Kniha: Na cestu za svobodou - Potenciál (2016)

Tato kniha je plná mého života. Popisuje období mého života z let 2012 až 2015, kdy jsem měla pocit, že se mi zbořilo téměř vše, o co jsem v životě usilovala a kvůli čemu jsem mnohé obětovala.
Posláním této knihy je podpořit všechny, kteří se nachází v období života, kdy se jim zbořila jejich vystavěná identita a oni mají pocit, že jsou nic, že nic neumí, že neví, kým jsou. Popisuje období mé osudové hluboké životní krize a to s cílem vám na mém příběhu ukázat, že ať to vypadalo jakkoliv dramaticky a beznadějně, ve skutečnosti to byla cesta ke vzniku webu jinypristup.cz a cesta k většímu naplnění a štěstí v životě.
Tato kniha vás chce podpořit na vaší vlastní cestě, inspirovat k tomu žít s pokorou svůj vlastní život a přinést pochopení, že v tom nejste sami. 
Ať je pro vás tato kniha průvodcem, který vám během vašich pádů láskyplně připomene, že jsme v tom všichni, že každý z nás řeší stejné, byť v jiném čase a třeba i jinak vypadající a že to jde ustát a dokonce na tom i vyrůst.

13,- €
300,00 Kč