Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu 

Mgr. Ing. Petra Jelínková - JINÝ PŘÍSTUP

Větrná 548/17, Přímětice

669 04 Znojmo

IČO: 736 10 984
DIČ: CZ8454134722

NEJSEM PLÁTCE DPH.

mobil:  +420 732 702 425

e-mail: [email protected]
e-shop: www.jinypristup.cz/obchudek

 

Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné v celém rozsahu a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi provozovatelem e-shopu jako prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy. Případné odchylné ujednání mezi prodávajícím a kupujícím bude mít přednost před těmito obchodními podmínkami.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky v průběhu trvání e-shopu. Ovšem pro kupující platí znění obchodních podmínek, které bylo uveřejněno na e-shopu v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.

Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, tedy v zaslané objednávce, kterou prodávající akceptuje. V případě zboží, která jsou vyráběna ručně, což jsou všechny upomínkové předměty, dekorace nebo bižuterie vyráběné z drátků a popřípadě jiné výrobky, u kterých je to u jejich popisu uvedeno, kupující bere na vědomí, že jemu toto doručené zboží může mít i odchylku barvy drátků a kamenů a trochu odlišný tvar a velikost oproti vzorku na fotografii. Kupující je s tímto srozuměn a odesláním objednávky na dodání dotčeného zboží dává na vědomí, že s těmito odchylkami počítá a v případě že jemu zaslané zboží bude vykazovat tyto odchylky, nebude to považováno za vadu zboží.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.jinypristup.cz/obchudek, uvede pravdivé a úplné údaje při objednávce zboží.

Správnost a úplnost poskytnutých údajů či opravdový záměr objednat dané zboží si prodávající může následně ověřit e-mailem nebo telefonicky. Objednávka pak nemusí být akceptována nebo odeslání zboží může být odmítnuto, pokud kupující nebude reagovat na ověřovací e-mail a nebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím internetového obchodu www.jinypristup.cz/obchudek  jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, platebními a přepravními podmínkami, včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi. Po odeslání objednávky a doručení prodávajícímu kupující obdrží emailem informaci o tom, že objednávka byla doručena.

Potvrzení o doručení objednávky však není její akceptací. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až v okamžiku akceptace objednávky prodávajícím. V případě, že prodávající akceptuje objednávku, zašle kupujícímu další email, kde sdělí, že objednávku přijímá. (Případně prodávající sdělí, že objednávku přijímá ve stejném mailu, v jakém potvrdí kupujícímu doručení objednávky). Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.jinypristup.cz/obchudek je tak pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se tak nepoužije.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout akceptovat jakoukoliv objednávku. Bude se jednat zejména o tyto případy:

  • objednací údaje jsou neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat a koupit zboží
  • kupující nebude reagovat na e-mail, kterým si chce prodávající ověřit správnost a úplnost poskytnutých údajů či opravdový záměr objednat dané zboží anebo nebude přijímat hovor na zadaném telefonním čísle.
  • kupující v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží
  • zboží z katalogu už není na skladě. Je tedy potřeba jej vyrobit. (V tomto případě však není vyloučeno, že se prodávající s kupujícím domluví individuálně na podmínkách dodání a úhrady v tomto specifickém případě).

 

Dodání a převzetí zboží

Dodací lhůta začíná běžet až dnem, kdy kupující obdrží od prodávajícího akceptaci objednávky a uhradí celou kupní cenu včetně nákladů na dodání a balné na účet prodávajícího. Částka se považuje za uhrazenou prodávajícímu až dnem, kdy je připsána na jeho účet.

Dodací lhůta pro zasílání zboží přepravcem v rámci České republiky je obvykle 4 až 10 pracovních dnů, nebude-li prodávajícím kupujícímu sděleno, že zboží není skladem nebo že je dočasně vyprodáno. V tomto případě, pokud i za těchto podmínek bude chtít kupující objednat zboží a prodávající tuto objednávku výslovně akceptuje, se o termínu dodání tohoto zboží dohodne prodávající přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky. V případě, že si Kupující zvolil dodání zboží jeho osobním převzetím v jednom z odběrných míst, prodávající se dohodne přímo s kupujícím prostřednictvím e-mailu či telefonicky, kdy si toto zboží ve zvoleném odběrném místě může vyzvednout. I při osobním odběru je dodací lhůta 4 až 10 pracovních dní.

 

Prodávající dodává kupujícímu objednané zboží:

1.) v rámci České republiky prostřednictvím České pošty s.p. na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího avízem prostřednictvím e-mailu. V případě nezastižení adresáta je zanecháno oznámení o uložení zásilky na poště, kde si ji může kupující vyzvednout. Po uplynutí 10 dní je zásilka vrácena odesílateli (prodávajícímu). Při tomto způsobu dodání zboží je možná pouze bezhotovostní platba na účet předem. 

 2.) Osobní odběr v Brně, Prostějově nebo Znojmě. Přesné místo a čas předání zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnut na základě předchozí telefonické nebo emailové domluvy po akceptaci objednávky prodávajícím a po zaplacení kupní ceny na účet. Při tomto způsobu předání zboží je možná pouze bezhotovostní platba na účet předem.

3.) Z České republiky do Slovenské republiky prostřednictvím České pošty s.p. na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího avízem prostřednictvím e-mailu. Zboží odesílané na Slovensko a případně jiných cizích zemí se řídí platnými tarify České pošty s.p. pro doručení na dané území. Při tomto způsobu odeslání zboží je možná pouze bezhotovostní platba na účet předem.

 

Platba za zboží

Zboží (+poštovné a balné, jeli zboží zasíláno poštou) je možné uhradit pouze bezhotovostně na účet předem na základě platebních informací zaslaných emailem současně nebo následně po akceptaci objednávky.

 

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží (platí pouze, je-li kupujícím spotřebitel)

Kupující má právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba, tedy jako spotřebitel (nikoliv na IČO). Tato lhůta 14 dnů pro odstoupení je splněna, pokud v této lhůtě bude odstoupení zasláno prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat poštou na shora uvedenou adresu nebo na email prodávajícího [email protected]. Následně se společně domluvíme na způsobu vrácení zboží. Zboží by měl kupující vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy a měl by je vrátit kompletní, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Prodávající vrátí kupujícímu peníze za vrácené zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než bude prodávajícímu doručeno vrácené zboží nebo potvrzeno, že zboží bylo prodávajícímu odesláno. Odpovídající částka bude vrácena předem dohodnutým způsobem.

Tato lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo odstoupit v uvedené lhůtě neslouží ani jako způsob řešení dodání vadného zboží (dodání vadného zboží se řeší reklamací).

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. nemá právo využít shora uvedenou možnost odstoupit od smlouvy jen tak bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí, pokud zboží bylo upraveno podle přání kupujícího. Jedná se například o případ, kdy kupující bude chtít do objednané knihy věnování (využije tedy možnost, která se mu při objednání knihy nabízí na webovém rozhraní obchodu).

 

Ochrana osobních údajů

Kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů za účelem objednání a zakoupení zboží v eshopu www.jinypristup.cz/obchudek a vystavení daňového dokladu. Souhlas se zpracováním uvedených údajů Kupující prohlašuje, že poskytuje dobrovolně a na dobu neurčitou. Kupující dál prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a že si vědom/a svých práv podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán zasláním požadavku na emailovou adresu [email protected].

Prodávající prohlašuje, že osobní data zákazníků slouží pouze k jednorázovému dodání zásilky, a že je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. Jinypristup.cz nepožaduje od kupujícího pro vyřízení objednávky registraci a nevytváří si databázi zákazníků.

Prodávající prohlašuje, že nebude kupujícímu zasílat žádné nevyžádané firemní informace a nabídky. V případě, že by kupující měl i přesto zájem o zasílání novinek či informací o produktech, je možné si o toto požádat na [email protected].

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného a balného (jeli zboží zasíláno poštou) uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.jinypristup.cz/obchudek, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.