Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 6.5.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Pro FIRMY

PRO FIRMY, a dále

vysoké školy, státní správu, neziskový sektor, organizace, sportovní týmy, sportovce, studenty atd.

 

Pro koho:

 • Majitele firem, manažery či jiné vedoucí zaměstnance, kteří mají na starosti jiné zaměstnance či studenty
 • Zaměstnance pracující v kolektivu či se zákazníky nebo studenty
 • ty, kteří spolupracují na realizaci nějakého projektu
 • Studenty v rámci doplňkového vzdělání
 • Všechny, kteří mají před sebou důležité jednání a chtějí se na něj mentálně připravit
 • Sportovce jako mentální příprava na závod, utkání, zápas
 • Studenty jako mentální příprava na zkoušky

 

Nabídka:

1. IN-HOUSE PŘEDNÁŠKA/SEMINÁŘ – „ZMĚNA MYSLI“

Tato přednáška/seminář vás otevře zcela jinému vnímání lidí a situací kolem sebe a díky tomu i ke zcela jinému vývoji situací, vašemu jednání a ke zcela jiným vztahům s lidmi

Budu vás seznamovat s principy, které trénujeme na Tréninku mysli, což je komplexní metoda, která uceleně vede k tomu, abyste uprostřed nepříjemné situace dokázali být bez odporu a tím si přitáhli zcela jiný, více konstruktivnější děj dané situace. Daná přednáška/seminář není a ani nemůže být srovnatelná s tím, co je lidem předáváno na individuálním Tréninku mysli, kde je to s jednotlivci trénováno na mnoha jimi odžitých nepříjemných situacích. Avšak na přednášce/semináři bude s vámi sdílena teorie, principy snižování odporu rozsahem podobnému tomu, co je v záklu sdělováno lidem individuálně na Tréninku mysli, kde to i trénují. Na přednášce/semináři budu s vámi sdílet, proč je snižování odporu zásadní pro jakoukoliv skutečnou vnější změnu čehokoliv a vysvětlím to na mých příbězích (dramatech), díky kterým jsem k tomu došla. Na přednášce/semináři si i hromadně pod mým vedením vyzkoušíte na své jedné nějaké nepříjemné situaci snížit odpor a tím si prožít, jak ta samotná situace se v okamžiku snížení odporu okamžitě pro vás mění a jak vy zcela jinak se v ní cítíte. A tím si prožijete někteří, kterým se to takto povede, jakou máte moc a v čem leží. 

V případě zájmu či dotazu ohledně přednášky/semináře, prosím napište na mail: [email protected]

Podrobně viz níže

 

2. TRÉNINK STAVU BEZ ODPORU NA DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ/sportovní zápas/školní zkoušky/pracovní pohovor atd.

Na toto všechno se můžete připravit nanečisto a natrénovat tak stav bez odporu a tedy si přitáhnout v reálu zcela jiný – více láskyplnější a konstruktivní děj. Bude se jednat o tzv. rychlokurz, velmi zkrácený Trénink mysli orientovaný pouze na danou situaci, která vás čeká.

V případě zájmu či dotazu prosím napište na mail: [email protected]

Podrobně viz níže.

 

3. INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK MYSLI

Jedná se o trénování technik s jednotlivcem, které vám okamžitě promění pohled na danou situaci, na které budete trénovat (pomůže vám to přejít z myšlenek soudu a strachu (odporu) do stavu bez odporu), promění prožívání dané situace směrem k většímu zklidnění a tím se docílí okamžitá změna vývoje dané situace. Lze využít samostatně (bez předchozí hromadné přednášky/semináře) anebo po absolvování přednášky/semináře). Délka trvání dle domluvy.

V případě zájmu či dotazu prosím napište na mail: [email protected]

Podrobně viz níže

 

4. TICHÁ MEDIACE

 • Je mé označení pro službu, kdy já budu tiše přítomná obchodnímu jednání a budu v té situaci snižovat odpor a to tím, že uvnitř sebe si budu uvědomovat, kým jste a nebudu mít odpor (negaci) vůči té situaci či komukoliv z vás. Tím se automaticky přitáhne zcela jiný průběh situace ve směru větší konstruktivnosti a spolupráce. 
 • V případě zájmu či dotazu prosím napište na mail: [email protected]
 • Podrobně viz níže.

 

1. IN-HOUSE PŘEDNÁŠKA/SEMINÁŘ – „ZMĚNA MYSLI“

Obsah v bodech:

 • Vysvětlení, jakou máme moc proměnit situace a vztahy s lidmi a že leží v tom, co si volíme ve své mysli
 • Návod, jak rozpoznat, co jsme si ve své mysli aktuálně zvolili – zda strach, odpor či stav bez odporu a informace o tom, jaké dopady má volba strachu, odporu a jaké dopady má volba přijetí (stav bez odporu)
 • Seznámení s technikami, které pomohou okamžitě změnit myšlenku strachu, soudu či odporu na myšlenku bez odporu a beze strachu. A tím si konečně tu situaci poskládat konstruktivně a hlavně konečně vyřešit tak, abychom v tom byli ve vnitřním míru a spokojení a jasně v sobě cítili, že to je to ono.
 • Možnost zkusit si za mého vedení aplikaci některé z technik a učinit tak okamžitou změnu v mysli a prožít si, jakou máte moc a že leží v tom, co si v mysli volíte. Bude to probíhat v rámci vizualizace, kdy každý sám si vybaví nějakou nepříjemnou situaci a zkusí za mého hromadného vedení jednou z technik zvolit namísto myšlenky odporu či strachu myšlenku bez odporu. A někteří již tímto si prožijí, jak na základě této jiné volby v mysli (kdy jste vyměnili strach, odpor za stav bez odporu) se automaticky mění vaše emoce a daná situace.

DÉLKA cca 4 -5 hod, CENA dle vzájemné domluvy. Nejsem plátce PDH

V případě zájmu či dotazu ohledně přednášky/semináře, prosím napište na mail: [email protected]

Podrobnější obsah:

Budu s vámi sdílet principy, ke kterým jsem si došla vlivem mnoha pro mě tíživých situací. Vše, co budu předávat, tedy vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a já jsem si k tomu svým životem došla a v mnoha případech TO NĚCO – nějaké to uvědomění či techniku, návod ze sebe vytáhla na poslední chvíli. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

Právě dělat si ve svém životě ty zázraky vás budu učit, budu vám ukazovat, jak na to. Ovšem nejedná se o zázraky z ega – že si něco na základě strachu usmyslíte a dostanete. Ty vám žádné štěstí a naplnění nepřinesou, ale to jistě mnozí máte již mnohokrát prožito. Jedná se o zázraky, které vás vedou do pokory, bytí bez odporu a v důsledku toho do skládání situací a vztahů s lidmi beze strachu, do harmonie a naplnění ve vašem životě.

Na základě svého života jsem zjistila, jakou máme moc. A že leží v tom, co si volíme ve své mysli – jaké myšlenky nám proběhnou v hlavě, s jakým záměrem něco konáme atd. Většinu myšlenek si však neuvědomujeme, proto je vůbec zpočátku těžké mít kontrolu nad tím, co si ve své mysli volíme.

Buď můžeme volit myšlenky strachu (soudy, odpory) anebo myšlenky bez odporu, beze strachu.

Podle toho, zda volíme strach (odpor) či přijetí, podle toho si volíme, aby se ta situace poskládala destruktivně (iluzorně) anebo konstruktivně (skutečně = na základě toho, jak skutečně ji chceme poskládat).

Dokud si v nějaké dotčené situaci budeme volit myšlenky strachu (odpor), ta situace se bude neustále vracet. Ať už stejně či rozdílně vypadající a třeba i s různou intenzitou. Ale jasně všichni cítíme, když se něco opakuje, že je to tady zase. A bude se nám to do života vracet, dokud v tom tématu budeme mít odpor (= budeme si volit strachy v naší mysli). Do té doby je nás v tom tématu totiž co učit a ta situace jako opravná zkouška přichází znovu, dokud zkoušku nesložíme - dokud jednoho dne si nezvolíme nastavení bez odporu. A právě to vás budu učit.

Já vás seznámím s tím, jak snadno rozpoznat, jaké myšlenky jste si v nějaké situaci zvolili. A pokud by to byly myšlenky strachu (odpor), pak jak ty myšlenky okamžitě přeměnit v myšlenky bez odporu vůči té situaci či vůči danému člověku.

Dopad do života to má obrovský a okamžitý. Jelikož vaše vztahy a situace se konečně narovnávají konstruktivně (skutečně) - tak, jak mají být. A hlavně vy budete mít v sobě klid a mír.

To je právě ten zázrak, který se mi pokaždé stal a téměř okamžitě poté, co jsem dokázala si ve své mysli zvolit vědomě pokoru, stav bez odporu namísto strachu (odporu).

Seznámím vás s technikami, které můžete na pracovišti, ale i ve své každodennosti okamžitě použít a tím si možná poprvé v té situaci nezvolit odpor a tím nechat tu situaci nebo ten vztah k dotyčnému zcela proměnit a hlavně tu situaci konečně skutečně konstruktivně vyřešit.

Mysl je ta, pomocí které tvoříme. Emoce a tělo jen následují mysl. Mysl je tedy ta, která potřebuje uzdravit (změnit). Nebo ještě přesněji řečeno, my potřebujeme natolik posílit vědomí toho, kým jsme, že jsme Ti, kteří si volí ve své mysli, abychom si začali tvořit zdravou myslí, a nikoliv ego myslí. Vše v našem životě se pak promění v souladu s touto změnou vnímání mysli = v souladu s našimi jinými volbami. Vše v našem životě je totiž jen odrazem stavu naší mysli = odrazem toho, co si v té mysli volíme, odrazem našich odporů či stavů přijetí.

My jsme ti za myslí. Ti, kdo mysl ovládají, jen to mnozí neví, anebo ví, ale nejsou o tom natolik přesvědčeni, aby mysl začali řídit vědomě. A tak si ve své mysli často volí odpory, což pak přivádí do života konflikty, nespokojenost, pocit nenaplnění, smutek, strachy, nehojnost a jinou destrukci. A právě přeměnu vašich odporů v pokoru (přijetí, lásku) bude to, co budeme na sezeních trénovat.

Během mého povídání se budete více otevírat a budete posilovat vědomí toho, kým jste (zvyšovat vaši skutečnou sebeúctu) a měnit tak mysl – otevírat se novému způsobu nahlížení na situace a lidi a vědomě si tak volit pokoru (přijetí, lásku) namísto odporu a v důsledku toho měnit situace ve vašem životě a vztahy lidí vůči vám.

Během přednášky je i možnost si zkusit, pokud budete chtít, vědomě si zvolit ve své mysli přijetí (stav bez odporu) k nějaké vaší situaci a v rámci vizualizace ihned vidět, jak se automaticky proměňují vaše emoce a že ta minulá situace, kterou jste si takto vybavili, se zcela jinak odvíjí. Provedu vás tím, avšak bude se to konat hromadně, a tak každý z vás bude pracovat uvnitř sebe bez mé individuální interakce. Avšak i tím si můžete mnozí prožít, že nejste bezmocní! Naopak že máte moc, která leží v tom, co si volíte ve své mysli – jak se k věcem stavíte a že o tom rozhodujete jenom vy.

Po přednášce je pak možnost s případnými zájemci již individuálně trénovat jednotlivé techniky a vychytávat léčky ega. Buď ihned po přednášce anebo kdykoliv později.

 

2. TRÉNINK STAVU BEZ ODPORU NA DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ/sportovní zápas/školní zkoušky/pracovní pohovor atd.

Čeká vás důležitá pracovní schůzka, sportovní utkání, školní zkoušky, pracovní pohovor či cokoliv jiného důležitého? Jste před rozjezdem nového projektu nebo již v jeho průběhu? Je nějaká vaše spolupráce problematická? Nemůžete se s druhou stranou dohodnout na podmínkách, postupu či řešení daného problému?

Na toto všechno se můžete připravit nanečisto a natrénovat tak stav bez odporu a tedy si přitáhnout v reálu zcela jiný – více láskyplnější a konstruktivní děj.

K tomuto účelu slouží Jednorázový Trénink mysli. Více informací zde: https://www.jinypristup.cz/trenink-mysli

(1 sezení v délce 2 hod za 2500,- Kč (106 EUR)+ písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru.

 

3. INDIVIDUÁLNÍ 2-měsíční nebo 1- měsíční nebo Jednorázový TRÉNINK MYSLI

Za mého vedení budete trénovat stav bez odporu (strachu) na mnoha vašich konkrétních situacích a za pomocí různých technik. Na základě toho si sami prožijete, jakou máte moc, kým jste, že jste ti za myslí, kteří ať už doteď nevědomě nebo nyní více vědomě rozhodují v každém okamžiku, co si volí, jak na věci kolem sebe pohlížejí a tím ovlivňují vývoj všeho ve svém životě vůči sobě, buď směrem k destrukci (iluzi) anebo směrem ke konstrukci (skutečnosti).

Individuální 2-MĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI (8 sezení po 2 hod za 13.000,- Kč (544 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s jednou z technik a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru. Více informací zde: https://www.jinypristup.cz/trenink-mysli

Individuální 1-MĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI (4 sezení po 2 hod za 7000,- Kč (294 EUR)) + písemné shrnutí po každém sezení + možnost mailové komunikace související s Tréninkem mezi sezeními. Na každém sezení je seznámení s několika technikama a hlavně trénink na situacích v rámci vizualizace. Pouze přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru. Více informací zde: https://www.jinypristup.cz/trenink-mysli

Individuální JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI (1 sezení v délce 2 hod za 2500,- Kč (106 EUR)+ písemné shrnutí včetně probírané a trénované techniky či technik. Přes SKYPE či jiným způsobem videohovoru nebo osobně v místě firmy dle domluvy. Více informací zde: https://www.jinypristup.cz/trenink-mysli

V případě zájmu či dotazu ohledně Individuálního tréninku mysli prosím napište na mail: [email protected]

 

4. TICHÁ MEDIACE

 • Je mé označení pro službu, kdy já budu tiše přítomná obchodnímu jednání a budu v té situaci snižovat odpor a to tím, že uvnitř sebe si budu uvědomovat, kým jste a nebudu mít odpor (negaci) vůči té situaci či komukoliv z vás. Tím se automaticky přitáhne zcela jiný průběh situace ve směru větší konstruktivnosti a spolupráce.
 • Stačí totiž jeden jediný člověk přítomný dané důležité či nepříjemné situaci, který uvnitř sebe zachová neutralitu (stav bez odporu). Tento člověk sníží laťku odporu ve všech ostatních zúčastněných a i té situaci. A tím dojde k přitáhnutí zcela jiného průběhu děje, který bude odpovídat nově sníženému odporu v té situaci.

Je jedno Vědomí, jedna hmota a jedno ego. To jedno a to samé Vědomí jsme každý jeden z nás a jsme rozprsklí do jedné hmoty, která má aktuálně cca 8 miliard různých variant (těl). A v každém tom těle buď má převahu Vědomí (což jsme my) anebo ego. Podle toho do jaké míry je tam Vědomí a ego, do té míry se děj pro dané tělo děje buď konstruktivně (láskyplně) anebo destruktivně. Čím více je v těle Vědomí (= stav bez odporu, bez negace), tím konstruktivnější a láskyplnější vývoj ta situace má pro dané tělo a naopak.

Avšak to není všechno. Vzhledem k tomu, že je jedno Vědomí, jedna hmota a jedno ego. Tak to znamená, že když se v jednom těle (= v jednom projevu hmoty) zvýší poměr Vědomí a tedy sníží poměr odporu (ega), tak to znamená, že se stejně tak v ostatních tělech v té situaci a i v té samotné situaci jako dalším projevu té samé jedné hmoty, zvýší Vědomí na úkor ega (odporu).

A to je důvod, proč změna nitra jednoho z vás, změna poměru Vědomí a ega ve vás v té situaci, mění okamžitě děj ve směru více láskyplným a konstruktivním pro všechny. Jelikož stačí jedno tělo, ve kterém se zvýší Vědomí, a tedy sníží ego (odpor), a přesně to se stane v tělech všech zúčastněných.

A jak se to tu snažím popsat, tak mám v hlavě spoustu situací, kde jsem si prožila, jak pouhé mé zmírnění odporu v té situaci ovlivnilo všechny zúčastněné. Já neměla v rukách, jaký bude konkrétní vývoj a ani bych to mít v rukách nechtěla, ale pokaždé se průběh situace změnil a někdy docela překotně v příjemný a konstruktivní průběh.

O jednom takovém příběhu píšu například v článku: "Když jeden dokáže změnit vnitřní prožívání situace, změní celou situaci i pro ostatní".

A já vám nabízím službu, že budu přítomná na jednání a budu tam od toho, abych v té situaci mlčky udržovala stav bez odporu, bez negací uvnitř sebe vůči všem zúčastněným tam a té situaci a tím snižovala odpor (ego) a dopomáhala tak k tomu, že jednání bude konstruktivnější a ve větší spolupráci.

Cena za max 2 hodiny mé přítomnosti 3000,- Kč (126 EUR) + cestovné (Bude-li místo konání jinde než ve Znojmě, Brně nebo Prostějově). Cena je zaváděcí. V případě delšího jednání cena poměrně zvýšená. Nejsem plátce PDH

 

CO VÁM MŮŽE TATO PŘEDNÁŠKA/SEMINÁŘ a INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK MYSLI PŘINÉST?

 • Opakované utvrzení toho, kým jste, jak mocní jste, jak svoji změnou vnímání ovlivňujete, jak se k vám vztahuje vše ve vašem životě
 • Ukotvení ve vašem životě. Jakoby naleznete kompas, jak se rychle zorientovat v tom, jestli jednáte v nějaké situaci pod strachem (odporem) anebo bez strachu – zda aktuálně vytváříte destrukci či konstrukci
 • Celkovou změnu nahlížení na situace ve vašem životě
 • Nalezení skutečných řešení vašich „neřešitelných“ a cyklických situací
 • Otevření nové úrovně fungování ve svém profesním i osobním životě
 • Vyřešení „neřešitelných“ problémů a konfliktů na pracovišti i v osobní rovině
 • Nové nápady, inspiraci k pracovním projektům
 • Z rozhádaného pracovního týmu vytvoření spolupracujícího týmu
 • Vystoupení z neustále se opakujících situací
 • Nalezení řešení tam, kde jste neviděli žádnou možnost
 • Zbavení se nebo zmírnění stresu či vnitřního tlaku
 • Naprostou změnu vnímání lidí kolem sebe, situací, života a tedy změnu života
 • Větší hojnost ve všech možných podobách – harmonické vztahy, finanční stabilita, inspirativní pracovní příležitosti, zvýšená kreativita atd.
 • Uzavření minulosti
 • Pocit větší ukotvenosti ve svém životě
 • Pocit bezpečí a míru ve svém životě
 • Pocit radosti, štěstí a naplnění ve svém životě nezávislé na ničem vnějším
 • Větší tělesnou vitalitu, nový zápal

Rozsah změny vnímání a následně na to navazující rozsah změn v životě je velmi individuální. Závisí to na vaši míře otevřenosti k tomu, co budu povídat, i na vaší disciplinovanosti a odvaze začleňovat nové způsoby nazírání na věci ve vašem životě - do jaké míry vy budete ve svém životě zkoušet aplikovat dané techniky či jinak měnit volby strachu na volby bez odporu. Využití individuálních tréninků mysli pod mou asistencí velmi doporučuji. Přispívá k zacvičení daných technik, k nalezení svých vlastních technik a k pevnějšímu ukotvení tohoto nového způsobu nazírání na situace ve vašem životě. Jelikož v tom procesu tréninku na jednotlivých vašich situacích v rámci vizualizace budete mít k dispozici někoho zvenčí, kdo snáze zvenku vidí, rozpozná, že vás znovu chytlo ego. Jelikož jakmile začnete vědoměji přistupovat k situacím ve svém životě (=volit si v mysli jinak než ze strachu), tak ego jako váš učitel se už musí snažit, aby vás chytlo. A tak vymýšlí nové způsoby, jak na vás, abyste podlehli myšlenkám strachu.

Na závěr ještě malé, ale důležité upozornění!

Nejsem psycholog ani lékař a tak jakákoliv z uvedených podob Tréninku mysli není pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění nebo mají sebepoškozující či jiné agresivní myšlenky či chování!

Vše mnou v rámci Tréninku mysli sdílené je možné brát jako inspiraci avšak nikoliv jako dogma. Já nemám patent na pravdu. Jsem na cestě tak jako vy. Během tréninku sdílím to, co na sobě sama aplikuji a mám vyzkoušeno, že mně samotné funguje.

Děkuji vám za důvěru. Moc si toho vážím. S láskou Peťa

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

Včera jsem si splnil své dlouholeté přání a dovolil jsem si konzultaci u Petry Jelínkové ze Znojma, jinypristup.cz. Peťo děkuju Ti, bylo to naprosto famózní. Nemluvě o tom, že se mé nemalé ego stále diví :-) Petra našla způsob, jak zneutralizovat z života to, co tam překáží. Prostě to vypnout. Je to vyšší dívčí, není to pro každého, na mne to však platilo.

Antonín Baudyš

INDIVIDUÁLKA KVŮLI DÍTĚTI

Milá Peťka, kontaktovala som Ťa pre synove epileptické farmakorezistetné záchvaty. Zredukoval sa nielen počet záchvatov, ale v podstate už od našej prvej konzultácie nemal syn záchvat pri mne. Čo už sú skoro 3 mesiace. Pochopením a znížením môjho odporu sa stal doslova zázrak. Ďakujem

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peťka. Rada by som sa Ti aj touto cestou poďakovala, za obrovský zvrat a liečenie môjho života odkedy Ťa poznám. Teraz už viem, že počiatočný dôvod mojej aktivity a hľadania ako znížiť odpor bol naozaj len začiatok cesty :-). Čo však len povrdzuje, že som našla konečne niekoho, kto mi reálne dokázal pomôcť uchopiť môj život. Kontaktovala som Ťa pre synove epileptické farmakorezistetné záchvaty. Zredukoval sa nielen počet záchvatov, ale v podstate už od našej prvej konzultácie nemal syn záchvat pri mne. Čo už sú skoro 3 mesiace. Pochopením a znížením môjho odporu sa stal doslova zázrak. Ďakujem.

Andrea

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, díky Tréninku mysli se mi úplně změnil pohled na život, jak to funguje, a vidím v životě změny. Moc děkuji a měj se krásně ♥️ 

 
Teri
 
SKUPINOVÝ TRÉNINK MYSLI:
 
Ahoj Peťo, nebudu se rozepisovat, protože toto není moje silná stránka... Ale musím Ti sdělit, že vztahy (hlavně s dcerou) se opravdu změnily - samozřejmě k dobrému. Tak si říkám, jak by bylo úžasně na světě, kdybychom si uvědomovali, že mysl je ta, která potřebuje uzdravit.  Že když je ovládána egem jde to cele do .... "kytek". A tak jenom bych Ti chtěla říct: "děkuji, že jsi", děkuji za vše. Opatruj se, přeji vše dobré.
Alžběta

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, nedá mi to, a musím ti popsat můj víkendový zážitek. Potvrzení toho, co nás učíš na Tréninku mysli - že když jsme vnitřně v klidu, dějí se zázraky :-). O víkendu jsme byli s přítelem lyžovat v Rakousku cca 4 hodiny cesty. Přítel při zastávce na oběd zjistil, že při pádu na sjezdovce mu s kapsy vypadly klíče od auta, 100 Eur, plat. karta i klíče od pokoje. Z určitého pohledu - katastrofa. Já ale zůstala úplně klidná, na přítele jsem se nezlobila, přemýšlela, co udělat, zavolat asistenční službu nebo poprosit syna, aby nám klíče od auta dovezl? Jak dojdu ze sjezdovky v lyžákách na ubytování, atd., ale úplně v klidu, bez rozrušení. Pak jsem navrhla, že se zajedeme podívat na tu sjezdovku, jestli to tam náhodou nenajdeme. Šance 1%, sjezdovka byla dlouhá, široká, projíždí tam mnoho lyžařů, i najít přesně místo pádu mi připadalo nemožné. Ale, povedlo se, přítel to místo našel, a našel tam i vše, co ztratil, neuvěřitelné. Přeji krásný den a děkuji ti za čas a energii, kterou nám věnuješ.
Jitka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Kdo nezažil Trénink mysli, tak ani netuší, jakou hodnotu to má…Prostě děláš záslužnou práci a její cena je pro mě nevyčíslitelná. 

Pepa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, chtěla bych Ti poděkovat za Tvé vedení při mém Tréninku mysli. Dlouho jsem s tím otálela, připadalo mi to zbytečné a příliš drahé. Ale teď už vím, že po pár trénincích, které jsem s Tebou absolvovala, to byl správný a velice důležitý krok dopředu. Trénink mysli mně ukázal východiska ze situací, ve kterých jsem již dlouho přešlapovala a nevěděla jak dál. Naučil mě nebojovat, ale přijímat, v neutralitě a s láskou. Nejsem již tolik svázaná vnějšími okolnostmi a cítím se svobodnější uvnitř. Děkuji.

Jitka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peťo, děkuji Ti za Trénink mysli. Za hodiny trpělivosti, kdy jsi znovu a znovu se mnou procházela moje emoční zmatky a učila mě, jak si pomoci a ulevit. Přijmout situaci tak jak je, neodporovat jí, je tedy pro mě ještě v některých  případech těžké, ale věřím, že se to bude zlepšovat. Ve své životní krizi jsem dlouho hledala něco, co by mi mohlo pomoci a Tvůj přístup mě oslovil. Je opravdu jiný. Měj se krásně.

Renata

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Mně je Tvůj přístup velice příjemný, vlastně mě to fascinuje, jak se to i propojuje s tím, co jsem četla od našich starých jógínů-mystiků, a Ty to převádíš v neskutečném detailu do běžného moderního světa. Peti, chtěla jsem Ti už několikrát napsat, Tvoje činnost a tvorba je naprosto unikátní a úžasná, to propojení nejhlubších principů našeho bytí s tím každodenním. Zažila jsem si dost utrpení při mém hledání cesty, ale jsem šťastná, že mne to přivedlo k Tvému přístupu, protože to je směr, který mně dává smysl a přesvědčení, že jdu správně. Tak za Tebe a Tvoji tvorbu moc děkuju.

Petra

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peti, jen jsem Ti chtěla moc poděkovat za Trénink mysli a následné "lekce" - Doplňující Tréninky mysli, protože začínám víc a víc sledovat, jak se mi zlepšuje vztah ke mně samotné a tím pádem k druhým. Zažívám daleko víc klidu a naplnění než ve své fázi bojovnice se vším. Mám před sebou ještě dlouhou cestu, ale už mi to nevadí a těším se a nehroutím se při odporu nebo "vybíječkách", ba naopak jsem za ně vděčná. Moc ti děkuji za vše! A přeji krásné dny.

Laďka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Petro dobrý večer, jste magická bytost… Dnes jsem osobě, co mi ublížila, dal při pracovním setkání “lásku". Normálně toho člověka nemůžu ani vidět, ani cítit. A bylo to všechno úplně v pohodě. I z její strany tam nebyla negativní energie (ego) vůči mně. A dnes je celý den “klid”… ticho… jsem tam “já”… necítím dnes vůbec ego a když se na něj vnitřně nacítím, tak ego mi říká: “co se divíš, sedím v koutě, jsem zticha, ty jsi můj nadřízený, nemám ti co říct… “. Takže moc diky… Těším se na Vás, na další setkání na Tréninku mysli. Přesně víte, jak mi co říkat, abych si vzpomněl sám na sebe před 5 lety, “když jsem se na pár dní našel - uvnitř klid, mír, sjednocení, láska… ale přitom jistota, rozhodnost, přimočarost, rychlé rozhodování, a přitom všem naprostá lehkost. Myslím, že vy víte, jak to přesně myslím, protože se to blbě slovy popisuje, ale Vám je to jasné :-) Díky, díky. 

Pepa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Peti, nevím, kolikrát jsem Ti už v duchu psala, ale teprve až dnes jsem sedla k pc, abych Tě pozdravila a napsala Ti, že jsem moc vděčná za Tvé učení na Tréninku mysli, protože mi pomáhá a vím, že funguje :o))) !!!!

Radmila

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Po Tréninku mysli se všechno teď děje obrovsky rychle. Každá negace se mi většinou zhmotní v řádu několika hodin a stejně tak, když nechám věci s láskou být, stane se něco příhodného a nečekaného v tom tématu, je to vlastně až úsměvné :-) I ve dnech, které jsou emočně divočejší, musím říct, že se cítím vyrovnaně snad jako nikdy :-) Takže ještě jednou děkuji, byl to hezký smysluplný čas.

Magdaléna

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

S Tréninkem mysli jsem dlouho váhala. Z toho, co jsem si přečetla, jsem věděla, že podobné „postupy“ už se snažím chvíli praktikovat, a tak jestli mi to k něčemu bude, přemýšlela jsem. A pak to přišlo, bez plánování, přemýšlení, prostě se to stalo. A co se stalo? Tak první věc, která mě překvapila hned po prvním sezení, byla, jak rychle nabraly věci spád. Řekla bych, že zčásti už jenom Peti přítomností (ač virtuální) se ve mně spustily procesy uvědomování se takovou rychlostí, kterou u mě dosud dokázaly vyvolat jenom propady na dno. (A netušila jsem, že to jde i po dobrém.) Další příjemná zkušenost byla, že jsem některé větší odpory, které mě provázely už řadu měsíců až řadu let, byla schopná pod Peti vedením velmi zmírnit, některé až zcela přijmout během těch pár týdnů Tréninku. Nemusím snad ani říkat, kolik maskujících se projevů ega u toho člověk pozná :-) Peti projev je pro mě osobně velmi uklidňující, a přitom plný života. Teď, když cítím velký tlak a mám problém se sama zklidnit nějakou technikou, uslyším v hlavě její hlas, jak nekompromisně argumentuje s mým egem a přivede mě zpátky k sobě, do klidu. A pak se dějí zázraky.

Majda

INDIVIDUÁLNÍ JEDNOMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

To, co následovalo po Tréninku mysli, bych dokázala popsat jedním slovem: "Úleva". Dostavila se opravdu velká úleva a taková hezká lehkost, o kterou je však potřeba dále vědomě pečovat. Čili, trénink mysli Tréninkem mysli začíná, ale změny jsou znát prakticky hned. Absolvovala jsem jednoměsíční Trénink mysli, dneska bych zvolila raději ten dvouměsíční. Tak se alespoň přihlásím na Doplňující trénink :) Děkuju moc, Peti, za tuhle možnost, těším se, jak se to bude všechno dále vyvíjet.

Míša

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Trénink mysli od Peti mi přinesl významný zásah a změnu směru. Trénink mysli mi dal odpověď na mou klíčovou otázku: "Jak správně žít?" Co je víc? Co víc si může člověk přát v tomto chaosu než zjistit, jak vlastně žít? Na Tréninku jsem si opakovaně prožila, že to hlavní je soulad. Přijetí. A člověk pak zažije absolutní mír. Pocítí lásku a vnitřní klid z vědomí, že je vše správně. Je to jistý stupeň prozření. Nevydrží mi nikdy dlouho. Utíká. Často přichází stará slepota. Ale to, co jsem pocítila, nelze zapomenout. Znovu se vracím do světla a do blaženosti. Opakovaně. Na různě dlouho. Je to tak ok. Vím, že až tam budu mět zůstat trvale, přijde to, a teď jsou správně tyhle mé výkyvy. Trénink mysli, Peťo, pro mě byl nevyslovitelně důležitým přelomem v životě. Děkuji Ti.

Alča

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Milá Péťo, je to už pár měsíců, co mám za sebou Trénink mysli a ráda bych ti tímto poděkovala. Velice často si v různých situacích vzpomenu na to, co jsme spolu trénovaly. Nemůžu říct, že by se mi pořád dařilo nejednat z ega, ale je super, že už si  to alespoň hned uvědomuju a dokážu to rozlišit. Vlastně mně až do Tréninku nenapadlo, jak hodně člověk soudí, povyšuje, ponižuje a co všechno projevy ega vlastně jsou. Moc oceňuju shrnutí, která jsi po každém Tréninku  posílala. Vždycky když je mi nějak těžko nebo i jen tak, si je namátkově čtu. Pomáhají mi vše si znovu vybavit a často v nich najdu odpověď na něco, co zrovna řeším, stejně tak jako ve tvých článcích a videích v Klubu. Tvůj Trénink bych doporučila každému. Nazývám ho takovým praktickým duchovnem. Máš úžasný dar vše hezky vysvětlit a věci, které jsou tzv. „duchovní“, uvést do reálného života a praxe. A o to si myslím, že právě jde :-) To je na Tréninku opravdu skvělé! Takže ještě jednou moc děkuju!

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

K Tréninku mysli: Přínosů bylo mnoho. Pro mě nejpřekvapivější, nejzábavnější a nejzajímavější:

1/ Zjistila jsem, jak mnoho podob má moje ego (mnohem víc, než jsem tušila), jak je rafinované a jaké "roztomilé šatičky" si obléká a čím roztomilejší šatičky, tím je vlastně nebezpečnější.

2/ Tvoje metoda mě rychle a důsledně vykopávala z mého analyticko-filosofického módu, protože na něj nebyl prostor a bylo zjevné, že mě jen cyklí a blokuje. Ve výsledku to byla velká úleva pro mě (a asi i pro Vesmír :)).

3/ Mnoho věcí, které jsem věděla a různě s nimi pracovala, se v krátké době výrazně posunulo, protože jsi mě donutila je prožít, respektive řešit je tady a teď - viz Tvoje metoda.

Zuzka

1. LEKCE TRÉNINKU MYSLI:

Ahoj Peťo, jsem v úžasu, jak již po první lekci Tréninku mysli se mi mění svět před očima. Už následující den jsem si uvědomila, že některé věci dělám jinak a to jsme s nimi ani na Tréninku nepracovali. Cítím se mnohem více ve své síle a pohodě. Žádné šťourání se v minulosti a hledání příčiny, jednoduše přímo k jádru a uvolnění s naprosto fascinujícím efektem. Začínám mít lehký a radostný pocit ze života, z objevování a zkoušení nových věcí. Moc děkuji za možnost a prožití si, jaké to je, když se uvolní v těle tlak a myšlenkám z ega se nedá prostor :-)

Hanka

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Ahoj Peťo, moc Ti děkuji za celý Trénink, jsem Ti vděčná za čas, který jsi mi věnovala. Konečně něco, co dává smysl, co člověk opravdu pocítí, procítí a co skutečně funguje, hned lze v životě vidět změny, jsou to takové “malé zázraky”. Těším se, co mi život, aplikace lásky, dál přinese. Jsem i ráda, že jsem v Klubu, můžu být dál takto s Tebou v kontaktu - vzít si mnohé z Tvých článků a živých vysílání. Měj se krásně, a ještě jednou děkuji.
Tereza

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Díky Tréninku mysli jsem přišla o několik svých rolí - Sněhové královny, Pečující Matky Kvočny, Drama Královny a mnoho dalších. A co mi dal? Mě. Potkala jsem se konečně se sebou, mám možnost se opravdu poznat a pochopit a milovat se. Je krásné, jak jsme krásní. Děkuji za to.
Laďka

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, já Tě mám jako takový poklad a nejradši bych Tě doporučila všem:) Nikdo mi nikdy nepomohl posunout se tak rychle z místa jako právě Ty. Moc a moc oceňuji, jak umíš jít k jádru pudla a nechodíš kolem horké kaše. Nazýváš vše pravým jménem a nesnažíš se pravdu zahalit a zamaskovat haldou balastu. Trénink mysli byl doslova boží :), diamant ve své nejryzejší formě :), nesmírně si vážím všech technik, které jsi mi předala, a které vedou přímou cestou k naší podstatě. Za to jsem opravdu vděčná z celého srdce.

Bára

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Dlouho jsem přemýšlela, co pro mě Trénink mysli znamená, co mi přinesl do života a co změnil. Změnil mnohé a změnil to tak moc, až mám pocit, že to na rozumové úrovni nejsem schopná uchopit. Protože jak byste racionálně vysvětlili, že jste se před Tréninkem báli své šéfové, která s Vámi hovoří úsečně a po skončení Tréninku se se šéfovou smějete, vtipkujete, ptá se Vás, zda se Vám u ní v práci líbí atp.? A ta změna byla tak rychlá a proměny okamžité, že to přeci nejde popsat jen tak, že jsem si každý týden představovala, aplikovala lásku a představy se propisují do reality. Vaše reálné reakce se mění, reálný stav věcí se mění, reakce druhých osob se proměňují. Jenže ona je to pravda, tohle mi přinesl Trénink s Peťou. Jen asi bude ještě chvíli trvat, než vstřebám, jak můj život nyní vypadá, jak vypadá skutečná svoboda, jak vypadá láska. Jsem vděčná a dojatá, že tohle můžu pociťovat, že můžu měnit (svůj) svět.

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa