Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 2.2.2022. To, o čem budu povídat, bude na vás. Obsah bude tvořen z vašich dotazů a mých odpovědí. Prosím členové Klubu pište na email své dotazy a já za sebe se rozpovídám k těm, ke kterým budu mít co říct. Děkuji a moc se těším. Peťa

Pro FIRMY

PRO FIRMY, a dále

vysoké školy, státní správu, neziskový sektor, organizace atd.

 

Pro koho:

 • Majitele firem, manažery či jiné vedoucí zaměstnance, kteří mají na starosti jiné zaměstnance či studenty
 • Zaměstnance pracující v kolektivu či se zákazníky nebo studenty
 • Pro ty, kteří spolupracují na realizaci nějakého projektu
 • Studenty v rámci doplňkového vzdělání

 

Nabídka:

1. In-house Přednáška/seminář – „ZMĚNA MYSLI“

Tato přednáška/seminář vás otevře zcela jinému vnímání lidí a situací kolem sebe a díky tomu i ke zcela jinému vývoji situací, vašemu jednání a ke zcela jiným vztahům s lidmi. Délka trvání dle domluvy. Podrobně viz níže

2. INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK MYSLI

Jedná se o trénování technik s jednotlivcem, které vám okamžitě promění pohled na danou situaci, na které budete trénovat (pomůže vám to přejít z myšlenek soudu a strachu (odporu) do stavu bez odporu), promění prožívání dané situace směrem k většímu zklidnění a promění její vývoj vůči vám. Celkově dané trénování mysli změní vaše vnímání lidí a situací kolem sebe a díky tomu i vývoj situací, vaše jednání a vztahy s lidmi. Lze využít samostatně (bez předchozí hromadné přednášky/semináře) anebo po absolvování přednášky/semináře). Délka trvání dle domluvy. Podrobně viz níže

 

1. In-house Přednáška/seminář – „ZMĚNA MYSLI“

 

Obsah v bodech:

 • Vysvětlení, jakou máme moc proměnit situace a vztahy s lidmi a že leží v tom, co si volíme ve své mysli
 • Návod, jak rozpoznat, co jsme si ve své mysli aktuálně zvolili – zda strach, odpor či stav bez odporu a informace o tom, jaké dopady má volba strachu, odporu a jaké dopady má volba přijetí (stav bez odporu)
 • Seznámení s technikami, které pomohou okamžitě změnit myšlenku strachu, soudu či odporu na myšlenku bez odporu a beze strachu. A tím si konečně tu situaci poskládat konstruktivně a hlavně konečně vyřešit tak, abychom v tom byli ve vnitřním míru a spokojení a jasně v sobě cítili, že to je to ono.
 • Možnost zkusit si za mého vedení aplikaci některé z technik a učinit tak okamžitou změnu v mysli a prožít si, jakou máte moc a že leží v tom, co si v mysli volíte. Bude to probíhat v rámci vizualizace, kdy každý sám si vybaví nějakou nepříjemnou situaci a zkusí za mého hromadného vedení jednou z technik zvolit namísto myšlenky odporu či strachu myšlenku bez odporu. A někteří již tímto si prožijí, jak na základě této jiné volby v mysli (kdy jste vyměnili strach, odpor za stav bez odporu) se automaticky mění vaše emoce a daná situace.

DÉLKA a CENA: dle domluvy

V případě zájmu či dotazu ohledně přednášky/semináře, prosím napište na mail: [email protected]

 

Podrobnější obsah:

Budu s vámi sdílet principy, ke kterým jsem si došla vlivem mnoha pro mě tíživých situací. Vše, co budu předávat, tedy vychází z mé vlastní osobní zkušenosti a já jsem si k tomu svým životem došla a v mnoha případech TO NĚCO – nějaké to uvědomění či techniku, návod ze sebe vytáhla na poslední chvíli. A on se pokaždé stal doslova zázrak.

Právě dělat si ve svém životě ty zázraky vás budu učit, budu vám ukazovat, jak na to. Ovšem nejedná se o zázraky z ega – že si něco na základě strachu usmyslíte a dostanete. Ty vám žádné štěstí a naplnění nepřinesou, ale to jistě mnozí máte již mnohokrát prožito. Jedná se o zázraky, které vás vedou do pokory, bytí bez odporu a v důsledku toho do skládání situací a vztahů s lidmi beze strachu, do harmonie a naplnění ve vašem životě.

Na základě svého života jsem zjistila, jakou máme moc. A že leží v tom, co si volíme ve své mysli – jaké myšlenky nám proběhnou v hlavě, s jakým záměrem něco konáme atd. Většinu myšlenek si však neuvědomujeme, proto je vůbec zpočátku těžké mít kontrolu nad tím, co si ve své mysli volíme.

Buď můžeme volit myšlenky strachu (soudy, odpory) anebo myšlenky bez odporu, beze strachu.

Podle toho, zda volíme strach (odpor) či přijetí, podle toho si volíme, aby se ta situace poskládala destruktivně (iluzorně) anebo konstruktivně (skutečně = na základě toho, jak skutečně ji chceme poskládat).

Dokud si v nějaké dotčené situaci budeme volit myšlenky strachu (odpor), ta situace se bude neustále vracet. Ať už stejně či rozdílně vypadající a třeba i s různou intenzitou. Ale jasně všichni cítíme, když se něco opakuje, že je to tady zase. A bude se nám to do života vracet, dokud v tom tématu budeme mít odpor (= budeme si volit strachy v naší mysli). Do té doby je nás v tom tématu totiž co učit a ta situace jako opravná zkouška přichází znovu, dokud zkoušku nesložíme - dokud jednoho dne si nezvolíme nastavení bez odporu. A právě to vás budu učit.

Já vás seznámím s tím, jak snadno rozpoznat, jaké myšlenky jste si v nějaké situaci zvolili. A pokud by to byly myšlenky strachu (odpor), pak jak ty myšlenky okamžitě přeměnit v myšlenky bez odporu vůči té situaci či vůči danému člověku.

Dopad do života to má obrovský a okamžitý. Jelikož vaše vztahy a situace se konečně narovnávají konstruktivně (skutečně) - tak, jak mají být. A hlavně vy budete mít v sobě klid a mír.

To je právě ten zázrak, který se mi pokaždé stal a téměř okamžitě poté, co jsem dokázala si ve své mysli zvolit vědomě pokoru, stav bez odporu namísto strachu (odporu).

Seznámím vás s technikami, které můžete na pracovišti, ale i ve své každodennosti okamžitě použít a tím si možná poprvé v té situaci nezvolit odpor a tím nechat tu situaci nebo ten vztah k dotyčnému zcela proměnit a hlavně tu situaci konečně skutečně konstruktivně vyřešit.

Mysl je ta, pomocí které tvoříme. Emoce a tělo jen následují mysl. Mysl je tedy ta, která potřebuje uzdravit (změnit). Nebo ještě přesněji řečeno, my potřebujeme natolik posílit vědomí toho, kým jsme, že jsme Ti, kteří si volí ve své mysli, abychom si začali tvořit zdravou myslí, a nikoliv ego myslí. Vše v našem životě se pak promění v souladu s touto změnou vnímání mysli = v souladu s našimi jinými volbami. Vše v našem životě je totiž jen odrazem stavu naší mysli = odrazem toho, co si v té mysli volíme, odrazem našich odporů či stavů přijetí.

My jsme ti za myslí. Ti, kdo mysl ovládají, jen to mnozí neví, anebo ví, ale nejsou o tom natolik přesvědčeni, aby mysl začali řídit vědomě. A tak si ve své mysli často volí odpory, což pak přivádí do života konflikty, nespokojenost, pocit nenaplnění, smutek, strachy, nehojnost a jinou destrukci. A právě přeměnu vašich odporů v pokoru (přijetí, lásku) bude to, co budeme na sezeních trénovat.

Během mého povídání se budete více otevírat a budete posilovat vědomí toho, kým jste (zvyšovat vaši skutečnou sebeúctu) a měnit tak mysl – otevírat se novému způsobu nahlížení na situace a lidi a vědomě si tak volit pokoru (přijetí, lásku) namísto odporu a v důsledku toho měnit situace ve vašem životě a vztahy lidí vůči vám.

Během přednášky je i možnost si zkusit, pokud budete chtít, vědomě si zvolit ve své mysli přijetí (stav bez odporu) k nějaké vaší situaci a v rámci vizualizace ihned vidět, jak se automaticky proměňují vaše emoce a že ta minulá situace, kterou jste si takto vybavili, se zcela jinak odvíjí. Provedu vás tím, avšak bude se to konat hromadně, a tak každý z vás bude pracovat uvnitř sebe bez mé individuální interakce. Avšak i tím si můžete mnozí prožít, že nejste bezmocní! Naopak že máte moc, která leží v tom, co si volíte ve své mysli – jak se k věcem stavíte a že o tom rozhodujete jenom vy.

Po přednášce je pak možnost s případnými zájemci již individuálně trénovat jednotlivé techniky a vychytávat léčky ega. Buď ihned po přednášce anebo kdykoliv později.

 

2. INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK MYSLI

Za mého vedení budete trénovat stav bez odporu (strachu) na mnoha vašich konkrétních situacích a za pomocí různých technik. Na základě toho si sami prožijete, jakou máte moc, kým jste, že jste ti za myslí, kteří ať už doteď nevědomě nebo nyní více vědomě rozhodují v každém okamžiku, co si volí, jak na věci kolem sebe pohlížejí a tím ovlivňují vývoj všeho ve svém životě vůči sobě, buď směrem k destrukci (iluzi) anebo směrem ke konstrukci (skutečnosti).

DÉLKA a CENA: dle domluvy

V případě zájmu či dotazu ohledně Individuálního tréninku mysli prosím napište na mail: [email protected]

 

CO VÁM MŮŽE TATO PŘEDNÁŠKA/SEMINÁŘ a INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK MYSLI PŘINÉST?

 • Opakované utvrzení toho, kým jste, jak mocní jste, jak svoji změnou vnímání ovlivňujete, jak se k vám vztahuje vše ve vašem životě
 • Ukotvení ve vašem životě. Jakoby naleznete kompas, jak se rychle zorientovat v tom, jestli jednáte v nějaké situaci pod strachem (odporem) anebo bez strachu – zda aktuálně vytváříte destrukci či konstrukci
 • Celkovou změnu nahlížení na situace ve vašem životě
 • Nalezení skutečných řešení vašich „neřešitelných“ a cyklických situací
 • Otevření nové úrovně fungování ve svém profesním i osobním životě
 • Vyřešení „neřešitelných“ problémů a konfliktů na pracovišti i v osobní rovině
 • Nové nápady, inspiraci k pracovním projektům
 • Z rozhádaného pracovního týmu vytvoření spolupracujícího týmu
 • Vystoupení z neustále se opakujících situací
 • Nalezení řešení tam, kde jste neviděli žádnou možnost
 • Zbavení se nebo zmírnění stresu či vnitřního tlaku
 • Naprostou změnu vnímání lidí kolem sebe, situací, života a tedy změnu života
 • Větší hojnost ve všech možných podobách – harmonické vztahy, finanční stabilita, inspirativní pracovní příležitosti, zvýšená kreativita atd.
 • Uzavření minulosti
 • Pocit větší ukotvenosti ve svém životě
 • Pocit bezpečí a míru ve svém životě
 • Pocit radosti, štěstí a naplnění ve svém životě nezávislé na ničem vnějším
 • Větší tělesnou vitalitu, nový zápal

Rozsah změny vnímání a následně na to navazující rozsah změn v životě je velmi individuální. Závisí to na vaši míře otevřenosti k tomu, co budu povídat, i na vaší disciplinovanosti a odvaze začleňovat nové způsoby nazírání na věci ve vašem životě - do jaké míry vy budete ve svém životě zkoušet aplikovat dané techniky či jinak měnit volby strachu na volby bez odporu. Využití individuálních tréninků mysli pod mou asistencí velmi doporučuji. Přispívá k zacvičení daných technik, k nalezení svých vlastních technik a k pevnějšímu ukotvení tohoto nového způsobu nazírání na situace ve vašem životě. Jelikož v tom procesu tréninku na jednotlivých vašich situacích v rámci vizualizace budete mít k dispozici někoho zvenčí, kdo snáze zvenku vidí, rozpozná, že vás znovu chytlo ego. Jelikož jakmile začnete vědoměji přistupovat k situacím ve svém životě (=volit si v mysli jinak než ze strachu), tak ego jako váš učitel se už musí snažit, aby vás chytlo. A tak vymýšlí nové způsoby, jak na vás, abyste podlehli myšlenkám strachu.

Reakce od vás

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ/JEDNORÁZOVÝ TRÉNINK MYSLI

Milá Peťo, moc Ti děkuji za otevření dalších dveří v mojí mysli, do kterých jsem se bála vejít. Děkuji, že jsi mě laskavě provedla poznáváním. Díky Individuálce, na které jsme v druhé části aplikovaly Trénink mysli, jsem si zvědomila spoustu souvislostí a uvědomila si svoji moc v tvoření vlastního života a opravdovosti. Individuálku i Trénink mysli s Peťou doporučuji všem, kteří cítí, že chtějí změnu a nevyhovují mu okolnosti, které se mu dějí. Když budete chtít, zjistíte, že to sami můžete změnit. Peťo, děkuji Ti za to, co děláš. 
Monika

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, já Tě mám jako takový poklad a nejradši bych Tě doporučila všem:) Nikdo mi nikdy nepomohl posunout se tak rychle z místa jako právě Ty. Moc a moc oceňuji, jak umíš jít k jádru pudla a nechodíš kolem horké kaše. Nazýváš vše pravým jménem a nesnažíš se pravdu zahalit a zamaskovat haldou balastu. Trénink mysli byl doslova boží :), diamant ve své nejryzejší formě :), nesmírně si vážím všech technik, které jsi mi předala, a které vedou přímou cestou k naší podstatě. Za to jsem opravdu vděčná z celého srdce.

Bára

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Dlouho jsem přemýšlela, co pro mě Trénink mysli znamená, co mi přinesl do života a co změnil. Změnil mnohé a změnil to tak moc, až mám pocit, že to na rozumové úrovni nejsem schopná uchopit. Protože jak byste racionálně vysvětlili, že jste se před Tréninkem báli své šéfové, která s Vámi hovoří úsečně a po skončení Tréninku se se šéfovou smějete, vtipkujete, ptá se Vás, zda se Vám u ní v práci líbí atp.? A ta změna byla tak rychlá a proměny okamžité, že to přeci nejde popsat jen tak, že jsem si každý týden představovala, aplikovala lásku a představy se propisují do reality. Vaše reálné reakce se mění, reálný stav věcí se mění, reakce druhých osob se proměňují. Jenže ona je to pravda, tohle mi přinesl Trénink s Peťou. Jen asi bude ještě chvíli trvat, než vstřebám, jak můj život nyní vypadá, jak vypadá skutečná svoboda, jak vypadá láska. Jsem vděčná a dojatá, že tohle můžu pociťovat, že můžu měnit (svůj) svět.

Peťa

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Jak se říká, náhody neexistují, jen jaksi vše do sebe začne zapadat. Cítila jsem, že cesta, po které jdu, cosi postrádá, ale nevěděla přesně co. Vlastně vše je v pořádku, ale cítím neúplnost. V ten moment uvědomění jsem zahlédla Petinu nabídku na Trénink mysli. Nyní, po krásných osmi sezeních přes skype, mám v sobě jasný kompas. Peťa mi krůček po krůčku, s osobními příklady a mým vlastním prožitkem, ukázala cestu. Její unikátní pojetí je ten kompas, který vím, že už nikdy neztratím. Děkuji Ti za to, Peti.

Martina

INDIVIDUÁLNÍ DVOUMĚSÍČNÍ TRÉNINK MYSLI:

Peti, moc děkuji za dnešní Trénink mysli a shrnutí a těším se na viděnou s Tebou příští týden. Času s Tebou si moc vážím. Vnímám, že věci, o kterých píšeš a učíš, fungují a máš to v neskutečném detailu, což samozřejmě analytické mysli jako ta moje hodně ocení :). 

Peťa