Individuální sezení (přes skype)

Vše již je vytvořeno v éteru (pro oči neviditelném světě). My všichni si jen stahujeme z toho to, co odpovídá naší vibraci. Proto naše energie, kterou v sobě máme, je klíčová, proto je zásadní hlídat si naši frekvenci a udržovat ji vysokou. Tento zákon manifestace platil vždy. Rozdíl je v tom, že jsme vstoupili do doby, kdy už opravdu toto jediné rozhoduje o našem životě, už jen pomocí naší frekvence tvoříme.

Individuální sezení slouží především k tomu, abyste v sobě prožili, jaké to je čerpat informace od Zdroje, jak odlišné to je od informací z ega a jak to snadno rozlišit, jelikož tyto dva kanály mají zcela jinou energii. Tím, že na individuálce budete vědomě čerpat informace od Zdroje, prožijete si ten rozdíl a už to snadněji rozpoznáte ve svém životě a možná zjistíte, že jste to vždy věděli, že jste mnohdy zachytili informace od Zdroje, jen jste nevěděli, že je to ono. Ruku v ruce s tím individuální sezení slouží k tomu, abyste v sobě objevili nebo postupně objevili, jak si svoji energii sami udržovat ve vysokých vibracích a jak ji tam zpět navracet.

Vedle toho individuální sezení slouží i ke krátkodobému zvýšení vaší energie, jelikož odcházíte s částí mojí energie, o kterou nejsem ochuzena, jelikož v době individuálky jsem jen takovým kanálem, přes který proudí energie ze Zdroje k vám. Individuální sezení však slouží zejména k trvalému zvýšení energie, jelikož mnohé v sobě skryté objevíte, posvítíte si na to a tím to rozpustíte a odcházíte s pocitem vděčnosti, velkoleposti nebo s pocitem většího klidu, pochopení, smíření, odpuštění.

Máte-li zájem o individuálku nebo se chcete na individuální sezení doptat, napište mi mail na: [email protected]

Průběh individuálního sezení je velice individuální. Vždy probíhá tak, jak aktuálně potřebujete. Někdy si „jen“ povídáme. Někdy si poskytujete informace, které potřebujete, sami zevnitř sebe tím, že vstoupíte přímo do prostoru své vlastní moudrosti uvnitř sebe – že vstoupíte do prostoru uvnitř sebe, kde jste (my všichni) trvale spojeni se Zdrojem (Bohem). Někdy je to kombinace obojího.

Pokaždé je to však velmi spontánní a nenucený proces, při kterém jste vedeni pocítit spojení se Zdrojem uvnitř sebe a zvýšit si tak energii. Ta energie bude sice zvýšená zčásti krátkodobě a po nějaké době zčásti opět vyprchá. Avšak o kousek či kus se vám energie zvýší trvale, protože k ní objevíte přístup uvnitř sebe, protože sobě zase o něco více uvěříte.

Vy totiž budete mít prožito, budete zase o něco více „vědět“ jak na to, abyste si tu energii zvýšili a udržovali ve vysokých frekvencích, a postupně si přijdete na svůj vlastním jedinečný způsob, jak si energii zvýšit a udržovat vysokou = jak se vědomě spojovat se Zdrojem uvnitř sebe.

A tím si budete zajišťovat harmonii ve všech oblastech vašeho života, jelikož jakou energii v sobě udržujete, taková se vám v podobě lidí a situací ukazuje.

Cílem individuálek je tak zvýšit vaši energii (vibrace), které vyzařujete, a stahovat si tak z éteru do svého života větší hojnost ve všech podobách.

Máte-li zájem o individuálku nebo se chcete na individuální sezení doptat, napište mi mail na: [email protected]

 

Pro koho je individuálka vhodná:

 • Pro ty, kteří ve svém životě řeší:
  • nějakou situaci
  • rodinný, pracovní, přátelský, sousedský, partnerský či jiný vztah
  • své naplnění, uplatnění v životě
 • Pro ty, kteří jsou před nějakým rozhodnutím a neví, jak se rozhodnout.
 • Pro ty, kteří neví, co by chtěli řešit, avšak cítí, že chtějí individuální sezení zkusit

Co je potřeba od vás:

 • Chuť na sobě pracovat
 • Odvaha převzít odpovědnost za situace ve svém životě
 • Zájem o svůj osobní či duchovní růst
 • Uzemnění = ukotvení na Zemi =

        - uvědomovat si, že život je dar, ať už řešíme cokoliv,

        - mít přání a současně si uvědomovat, že se nám může v nějaké podobě splnit jen tím, že my sami si jej splníme,

        - uvědomovat si život v jeho kráse i nedokonalosti a milovat ho se vším všudy a mít chuť přiložit ruku k dílu, aby těch krás bylo kolem víc

        - uvědomovat si, že tíživé situace tu nejsou, aby nám ublížily, ale aby nám pomohly

        - uvědomovat si, že náš život se změní k lepšímu jen našim přičiněním

Pro koho individuálky nejsou:

 • Pro ty, kteří očekávají, že jejich nepříjemné situace v životě za ně vyřeší někdo jiný
 • Pro ty, kteří věří, že za jejich situace v životě můžou jiní
 • Pro ty, kteří nejsou zatím ochotni na sobě pracovat, se sebou samými pracovat
 • Pro ty, kteří věří, že vše se jim v životě zlepší samo od sebe bez jejich přičinění, bez změny uvnitř nich samých
 • Pro ty, kteří věří, že je vše v jejich životě dáno a oni to nemohou změnit
 • Pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění.

CENA:

Vzhledem k mým aktuálním podmínkám je možné INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ pouze PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Dobré připojení k internetu je nezbytné a je zapotřebí, abyste během sezení měli soukromí a nikdo vás nerušil!

Máte-li zájem o individuálku, napište si o ni na mail: [email protected]