Individuální sezení (přes skype)

Pro koho je individuálka vhodná:

 • Pro ty, kteří ve svém životě řeší:
  • nějakou situaci
  • rodinný, pracovní, přátelský, sousedský, partnerský či jiný vztah
  • své naplnění, uplatnění v životě
 • Pro ty, kteří jsou před nějakým rozhodnutím a neví, jak se rozhodnout.

Během individuálky si k tomu, co potřebujete, sami poskytnete hlubší informace, uvidíte to, co řešíte ve větších souvislostech. Uvidíte to podhoubí, jehož pouhý vrcholek je právě to, co řešíte. A to vás přiměje ke změně svého nastavení v dané věci a tím i k projasnění toho, co máte v dané situaci aktuálně dělat, aby to bylo pro prospěch váš a všech zúčastněných. Ať už si ty informace na individuálce poskytnete vizualizací, vzpomínkou na nějakou minulou situaci, za pomocí symbolů či jakýmkoliv jiným způsobem, vy tu informaci, tu odpověď a svoji otázku, pocítíte hluboko uvnitř sebe. 

Jak to probíhá:

Během individuálky se děje to, že naprosto spontánní, nenucenou cestou vstupujete do prostoru své vlastní moudrosti uvnitř vás, kde si svým jedinečným způsobem, vám vlastním, poskytnete informace, které vám mohou aktuálně nejvíce posloužit ve fázi cesty, kde se nacházíte, a to přesně z hloubky, ze které jste je aktuálně schopni zužitkovat ve svém životě.

Představte si, že veškeré vaše prožitky, všechny vaše zkušenosti, ať už z tohoto či jakéhokoliv vašeho života jsou uschovány v prostoru uvnitř vás samých. Představte si to jako knihovnu - místnost plnou regálů s knihami.  Všechny ty knihy jsou o vás. Jsou v nich vepsány vaše zkušenosti a prožitky napříč životy. Každá z těch informací je tam v nesčetně mnoha rovinách.

No a já jsem vrátným v té vaší knihovně. Já vám do ní svoji rovinou otevřeného vědomí otevřu dveře. A vy sami se vedete k určitému regálu a k určitým knihám. Já po celou dobu pobytu v té knihovně jsem vaším průvodcem – podněcuji vás otázkami, dodávám podporu a případně pomáhám dané vaše prožitky a poznání formulovat do slov. Toto je symbolicky popis toho, co se během individuálky děje.

Co vám to může přinést:

Výsledkem celého procesu na individuálce je, že si k tomu, co potřebujete řešit, poskytnete hlubší informace, poodhalíte si podhoubí toho, co prožíváte. Tato vaše větší informovanost spolu s prožitkem, který u toho budete mít, vám zrychleně změní nějaké vaše vnitřní destruktivní nastavení, v důsledku kterého máte danou situaci v životě. Už tato změna nastavení způsobí vnější změny ve vašem životě a i v té situaci, kterou řešíte. Jelikož vše vnější je odrazem vnitřku a vy jste tímto svůj vnitřek trochu či více změnili. Vedle toho tato vaše změna nastavení způsobí, že na danou situaci ve vašem životě (a nejen na ni) budete pohlížet jinak, což vás přirozeně povede k jiným reakcím a volbám, než jste v té situaci činili doposud. A tyto jiné reakce a volby přivodí jiné situace v životě. A všechny tyto změny v životě vás rychlejší cestou povedou k větší spokojenosti a naplnění v životě. Jelikož vaší větší informovaností jste si prožili, jak nic není černé nebo bílé, a tím jste se otevřeli většímu pochopení k sobě a jiným (to je ta výše popisovaná změna nastavení) a vaše následné reakce v dané situaci budou zcela přirozeně reakcemi s větším soucitem a pochopením k sobě a jiným. A život následně zareaguje a prostřednictvím situací a lidí vám do života přinese stejnou (ne-li větší) míru soucitu a pochopení, kterou jste vyslali. A ta situace, kterou řešíte, se postupně vyřeší, a to způsobem, který by hlava nevymyslela. Avšak nestane se to zázrakem, stane se to přes vás, pomocí vašich nových reakcí.

Co je potřeba od vás:

 • Chuť na sobě pracovat
 • Odvaha převzít odpovědnost za situace ve svém životě
 • Zájem o svůj osobní či duchovní růst
 • Uzemnění = ukotvení na Zemi =

        - uvědomovat si, že život je dar, ať už řešíme cokoliv,

        - mít přání a současně si uvědomovat, že se nám může v nějaké podobě splnit jen tím, že my sami si jej splníme,

        - uvědomovat si život v jeho kráse i nedokonalosti a milovat ho se vším všudy a mít chuť přiložit ruku k dílu, aby těch krás bylo kolem víc

        - uvědomovat si, že tíživé situace tu nejsou, aby nám ublížily, ale aby nám pomohly

        - uvědomovat si, že náš život se změní k lepšímu jen našim přičiněním

Pro koho individuálky nejsou:

 • Pro ty, kteří očekávají, že jejich nepříjemné situace v životě za ně vyřeší někdo jiný
 • Pro ty, kteří věří, že za jejich situace v životě můžou jiní
 • Pro ty, kteří nejsou zatím ochotni na sobě pracovat, se sebou samými pracovat
 • Pro ty, kteří věří, že vše se jim v životě zlepší samo od sebe bez jejich přičinění, bez změny uvnitř nich samých
 • Pro ty, kteří věří, že je vše v jejich životě dáno a oni to nemohou změnit
 • Pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění.

CENA:

Vzhledem k mým aktuálním podmínkám je možné INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ pouze PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Ve výjimečných případech je možné individuální sezení osobně, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Dobré připojení k internetu je nezbytné a je zapotřebí, abyste během sezení měli soukromí a nikdo vás nerušil!

Kontaktujte mne a domluvíme se na termínu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato má aktivita (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči! Z toho důvodu tato mnou nabízená služba je určena pouze lidem, kteří mají zájem o osobní či duchovní růst, avšak netrpí žádnou duševní či mentální poruchou ani neberou léky na zklidnění.

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "INDIVIDUÁLKU" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "INDIVIDUÁLKU" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.