Individuální sezení

JAK TO PROBÍHÁ?
S každým z vás setkání probíhá odlišně. A dokonce i opětovná setkání s tou samou osobou jsou často velmi odlišná. Děje se to, jelikož přichází lidé s různou úrovní vědomí (= s různou úrovní důvěry v sebe sama). Různorodost průběhu je dána i rozdílností informací, které si daný člověk přišel v sobě „načíst“. Je to tak vždy naprosto spontánní a krásný proces :-)

Nacházíte odpovědi prostřednictvím mé minulosti.

Často na vaše povídání reaguji útržky ze svého života, povídám části své „minulosti“, které mi přijde, že mám v daný okamžik říct. A vy si tím uvnitř sebe vybavujete útržky ze svého vlastního života, které nějakým způsobem souvisí s tématem, do kterého si potřebujete vnést více jasno. Tím se vám rozšíří vnímání dané situace, jelikož tím získáte ke své aktuální situaci více informací. Sami si tím zodpovíte své otázky, dojdou vám mnohé souvislosti k vaší aktuální situaci. A toto vše vám usnadní vystoupit v té aktuální situaci z role oběti, zpracovat dané omezení a osvobodit se. Má minulost tu tak slouží jako most, pomocí kterého se dostanete ke konkrétnímu útržku z vaší minulosti, který souvisí s vaší aktuální situací.

Budete svoji aktuální situaci uzdravovat prostřednictvím své minulé situace

Navíc, v průběhu individuálního sezení si budete zkoušet se v těch svých minulých situacích postavit za sebe sama více, než jste to dokázali tehdy. Což jde mnohem snadněji, než když se o to snažíte ve své aktuální situaci, která vám zrcadlí to stejné omezení. Tím si dané omezení zase zčásti zpracujete, zvýší se vám sebeúcta. A v aktuální situaci, ve které se vám ukazuje to stejné omezení, budete jednat s větší úctou k sobě samému. A tím zase, a to o pořádný kus, zpracujete dané omezení, odpustíte.

Jakoby máte možnost to své omezení, které je vám zrcadleno v dané aktuální situaci, zpracovat rychleji a vědoměji, než jsem to samé omezení zpracovávala já.

V důsledku toho si pak budete schopni více s láskou vymezovat hranice, stavět se za sebe a přebírat za sebe větší odpovědnost. Zvýšíte si tím trvale sebeúctu, která je klíčem k hojnosti všeho v našem životě.

Někteří z vás si prožijí, že našli své odpovědi i bez pomoci mé minulosti.

Vedle toho stále přibývá těch z vás, kteří již nepotřebují moji minulost (nebo jakéhokoliv jiného prostředníka) jako most mezi nimi a jejich moudrostí. A jsou schopni na tomto individuálním sezení „načítat“ informace ze své moudrosti, a získávat tak potřebné informace o své aktuální situaci bez pomoci mé minulosti. Toto se děje u lidí, kteří už více věří v sebe sama a potřebují už jen malinko zvýšit jejich sebeúctu, aby ty svoje informace byli schopni v sobě začít vnímat. A k tomu potřebnému navýšení vaší sebeúcty, stačí jen má pouhá přítomnost, jako někoho, kdo vás podporuje, nepochybuje o vás, věřím všemu, co vnímáte. Vytvořením tohoto prostoru se byť krátkodobě zvyšuje vaše sebeúcta. A tím se úměrně tomu rozšíří i vaše vnímání a vy sami nacházíte odpovědi na svoji aktuální situaci, které jste dříve nebyli schopni zachytit. A to vše již bez mých útržků z minulosti.

Prožijete si, že jste to byli vy, kteří si ty odpovědi našli uvnitř sebe, že to umíte.

Ať už si odpovědi naleznete uvnitř sebe prostřednictvím mé minulosti nebo již bez ní, vy si prožijete, že jste to byli vy, kdo si ty odpovědi našli uvnitř sebe, že všechnu tu moudrost v sobě máte. A to vám trvale zvýší vaši sebeúctu a trvale vám to tak umožní vnímat více souvislostí ve svých aktuálních situacích.  

Vždy jsem překvapena, jaké informace si ke své aktuální situaci poskytnete a kam vás to zavane. A pokaždé si ty informace pro sebe odkryjete a podporu na vaší cestě dodáte naprosto originálním způsobem, který hlava nevymyslí.

A hlavně! Vy sami na vlastní kůži zažíváte, že ty informace nalézáte vy sami uvnitř sebe. A tedy, že vy jste svým vlastním průvodcem a rádcem. Už víte, že uvnitř sebe máte prostor, kde jsou všechny informace o tom, co prožíváte, a kam můžete kdykoliv zajít a objasnit si potřebné.

 

CÍLEM JE:

Cílem těchto sezení je tak rozcvičit některé vaše zapomenuté smysly, které zakrněly vašim postupným úbytkem víry v sebe sama. Nebudete se nic učit. Jen se rozpomínat a postupně se spíše zbavovat všeho toho naučeného (vašich omezení).

Cílem je, abyste postupně získávali víru v sebe sama, rostla vaše sebeúcta a vy tak měli postupně odvahu si odkrýt sami a stále snadněji informace o situacích, které prožíváte. A hlavně, abyste si ty informace odkrývali sami, abyste uvěřili, že vy jste ten tvůrce, vy jste ta moudrost a stali se sami pro sebe tím nejlepším přítelem, rádcem a ochraňovatelem. 

Cílem je, abyste si vědomě zvyšovali úctu k sobě samým, aby se to nedělo již jen nahodile, ale abyste se do toho opřeli svoji vůli. Budete se pak v různých situacích vědoměji více stavět za sebe, s láskou vymezovat hranice a přebírat za sebe odpovědnost. A váš život se bude intenzivněji proměňovat tak, aby vám (vašemu tělu) bylo dobře v každém okamžiku a postupně vaše vnější konání bylo stále více autentické, osvobozené od strachů.

Cílem těchto individuálních sezení je nikoliv vás zbavit některých vašich bloků, ale ukázat vám, jak si je můžete zpracovat sami, a předat tak poznání, že všichni v sobě máte tu moc a podpořit vás, abyste ji začali využívat pro prospěch svůj a všech.

Není tak cílem, abyste jste se stali závislými na mé podpoře nebo na čemkoliv jiném. Naopak! Cílem je, aby tento prožitek, který na individuálce zažijete, dopomohl k trvalému nárůstu vaší sebeúcty a tím stále rostoucí schopnosti načíst si svoji vlastní moudrost k nějaké konkrétní aktuální situaci již sami, bez mé podpory či podpory kohokoliv jiného.

Schopnost nalézt v sobě odpovědi na konkrétní situaci, uvidět, nacítit konkrétní minulou prožitou zkušenost, která se k té aktuální situaci váže, není nic duchovního, ani nadpřirozeného. Je to naprostou přirozeností nás všech. Stejně jako to, že máme oči, abychom viděli, uši, abychom slyšeli,… Jen tyto další smysly nám postupně v dětství zakrněly. Nebylo na tom nic špatně, mělo to svůj hlubší důvod. Ale teď je již čas opět aktivovat tuto svoji přirozenost a vzít si zpět svoji sílu a stát se vědomějším tvůrcem svého života a osvobodit se.

 

CENA:

Vzhledem k mým aktuálním podmínkám je možné INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ pouze PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Ve výjimečných případech je možné individuální sezení osobně, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny.

Kontaktujte mne a domluvíme se na termínu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato má aktivita (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči! Z toho důvodu tato mnou nabízená služba je určena pouze lidem, kteří mají zájem o osobní růst, avšak netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "INDIVIDUÁLKU" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "INDIVIDUÁLKU" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.