Individuální sezení

Jak sezení probíhá?

Sezení probíhá formou vedené vizualizace. Během setkání dochází k tomu, že má úroveň vědomí se stává jakoby Vaší úrovní vědomí. Vy se tím více spojíte s jemnohmotnějšími energiemi, které Vás pak provází po celou dobu sezení. Díky tomu budete snáze vnímat odpovědi na Vaše otázky, získáte hlubší informace o Vaší aktuální situaci, dojdete tak snáze k hlubšímu pochopení situací ve Vašem životě a více se otevřete léčení starých dosud neodpuštěných zranění.

Vy sami svými vhledy a prožíváním určujete, kam se chcete podívat, jaké informace, v jaké hloubce a jakým způsobem si chcete poskytnout. Já v celém procesu zaujímám roli průvodce a zprostředkovatele. Otázkami Vás vedu zapomenout chvíli na Vaši osobnost sedící na židli a soustředit veškerou Vaši pozornost k vizualizaci. Přes mé tělo směrem k Vám pak proudí světlo – informace, které si chcete a jste připraveni poskytnout. V mém těle tak často cítím, že k Vám nějaká důležitá informace právě přichází, o malinko dříve než Vy tu informaci „vidíte“ nebo jiným způsobem zachytíte.

Vždycky si poskytnete informace z takové hloubky, v jaké jste je aktuálně připraveni přijmout. A vždy to jsou informace, které aktuálně nejvíce potřebujete.

Jemnohmotné energie, se kterými se během sezení spojíte, jsou velmi přímé, avšak laskavé, velmi uvolněné, kamarádské a občas dost vtipné. Stává se, že odpovědi jsou podány způsobem, kterým se nezřídka hlasitě zasmějete :-)

Sezení s každým z Vás je vždy jedinečné. Děje se to, jelikož každý z Vás si potřebuje poskytnout jiné informace a předat si je svým vlastním jedinečným způsobem. Ani opakovaná setkání nejsou stejná. Pokud přicházíte znovu, pak pro jiné informace anebo z jiné jejich hloubky. Je to tak vždy naprosto spontánní a krásný proces :-)

Symbolicky řečeno: Představte si, že všechny Vaše prožitky, zkušenosti a neodpuštěná zranění z tohoto života a všech životů předcházejících jsou zaznamenány na jednom místě. Je to taková jakoby Vaše knihovna, která je naprosto jedinečná a je v ní vše o Vás. Každá informace je tam zachycena v různých úrovních – podrobnostech. Já tam pro tu chvíli figuruji jako vrátný, který Vám otevře dveře do té Vaší knihovny. Já jako ten vrátný však absolutně netuším, co v té knihovně je za informace a ani to, jaké informace si teď potřebujete a jste připraveni poskytnout. Během toho sezení já v té knihovně sice courám s Vámi a různě Vás podporuji, avšak ty informace mají význam pro Vás. Vy jim dáváte ten život, ten smysl. Jen ve spojení s Vámi dají ten prožitek, aktivují se. Jelikož to jsou jen Vaše informace, Vaše jedinečné zkušenosti, atd. Vy sami určujete, u jakého regálu se zastavíte, jaká kniha Vás zaujme, atd. Vedete se sami za pomoci jemnohmotnějších energií.

Nic však není jednosměrné. I Vy mně jako tomu vrátnému pomáháte léčit má vlastní dosud neodpuštěná zranění. Tak jako k jiným, tak i ke mně přichází lidé, jejichž příběhy a v nich neodpuštěné bolesti vykazují nějaké společné prvky s mými vlastními příběhy a bolestmi.  A tak často informace, které si poskytnete, obsahují nějaký prvek, nějakou informaci, která je obsažena v mé vlastní knihovně.

Co můžete během sezení prožít:

  • Vstoupit do svých třeba i velmi dávných prožitých příběhů, které mají souvislost s nějakou situací, kterou máte ve svém současném životě. Díky tomu získáte o dané aktuální situaci mnohem více informací a jste schopni ji vnímat mnohem komplexněji a snáze tak v ní pochopit sebe a jiné zúčastněné. Pokud si poskytnete informace z této hloubky, často se Vám během sezení podaří „přepsat“ minulý příběh a odpustit sobě a jiným. Což má dalekosáhlý dopad na současnou situaci, ve které je daný minulý příběh znovu zrcadlen.
  • Navštívit místo, odkud „pocházíte“. Uvidět sebe, Vaši skutečnou zářivou podobu. Máte možnost uvidět a ve svém těle procítit, jak silní a důležití ve skutečnosti jste, a to bez ohledu na to, co žijete ve svých životech. Máte možnost pocítit lásku, úctu a obdiv k Vaší odvaze žít tento svůj život od své duchovní rodiny a jiných světelných bytostí. Pokud si poskytnete tento prožitek, často si o velký skok zvýšíte sebeúctu a podpoříte se tím na volby z větší sebeúcty a soucitu ve svém současném životě.
  • Zavést se do vzpomínek z Vašeho dětství, které nějak souvisí se situací, do které si potřebujete vnést více jasno. Tím si poskytnete ke své stávající situaci hlubší informace a to Vám umožní se v ní více zorientovat. Pokud si poskytnete informace z této hloubky, často se Vám daří se v minulé situaci v dětství jako to dítě zachovat jinak („přepsat ji“), jelikož do ní vstupujete s mnohem větší moudrostí, které jste se v mezidobí otevřeli. Navíc tyto informace změní Váš pohled na aktuální situaci, ve které se ta neodpuštěná z dětství odráží a Vám půjde snáze alespoň zčásti odpustit a zachovat se v té situaci více s úctou k sobě a k jiným.
  • Mít možnost na symbolickém příběhu, který se Vám ukáže, prožít si svůj vnitřní konflikt a tím jej uvidět, uvědomit si a stát se více vědomý (informovaný) v aktuálních situacích, ve kterých je Vám ukazován. Což Vám umožňuje tento vnitřní konflikt vědomě ve svém životě postupně léčit = jednat v těch situacích bez povyšování či ponižování jedné či druhé této své části.
  • Mít možnost vést rozhovor a dořešit něco s někým, komu byste rádi hodně řekli, u koho cítíte, že je něco nedořešené, ale zatím to z nějakého důvodu nedokážete nebo to není fyzicky možné.
  • Poskytnout si informace ohledně změny ve Vašem životě, kterou se chystáte učinit, ohledně nového projektu, který plánujete zrealizovat, ohledně naplnění Vašeho snu, atd.
  • Poskytnout si podporu dalšími jinými způsoby.

Toto sezení bývá velice silné a jeho efekt je ihned patrný v tom, jak následně smýšlíte, jak situace kolem Vás prožíváte, jaká rozhodnutí činíte. Pokud však trpíte nějakou mentální nebo duševní poruchou, berete prášky na zklidnění, nemuselo by vám udělat dobře, a v tomto případě toto sezení není pro Vás!

CENA:

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ probíhá pouze PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny. Vyhraďte si raději více než 2 hodiny, kdy vás nikdo a nic nebude rušit, dobré připojení k  internetu je nezbytné. Ve výjimečných případech je možné individuální sezení osobně, cena 1000,- Kč (43 EUR). Délka 2 hodiny.

Pokud máte jakékoliv otázky, dejte mi vědět, jsem tady pro vás!

Kontaktujte mne a domluvíme se na termínu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato má aktivita (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči! Z toho důvodu tato mnou nabízená služba je určena pouze lidem, kteří mají zájem o osobní a duchovní růst, avšak netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "INDIVIDUÁLKU" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "INDIVIDUÁLKU" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.