Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 6.5.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Videopřednáška: Seberealizace – komunikace a vztahy na pracovišti

350,00 Kč
Kód zboží:
VPSKVP
Cena EUR: 
15,50 €

Obsah

1. Úvod (9:58)

2. Nebojím se své vlastní síly a proto se nebojím dělat věci autenticky (11:05)

3. Nestydím se za své dary a vnímám jejich velkolepost a užitečnost (10:44)

4. Rozhoduji se dle nejlepšího vědomí a svědomí a přijímám za to odpovědnost (25:53)

5. Když je na mě někdo nepříjemný, nevztahuji si to na sebe, avšak uvědomuji si, že jsem si to přitáhla (23:23)

6. Plně jsem odpustila a proto dokáži cítit vděčnost k dané lekci, která mi do života přišla (16:37)

7. Když potřebuji pozornost a lásku, dám si ji sama (18:08)

8. Odpustila jsem si, a proto nevlídné chování jiných vůči mně nijak nesnižuje moji sebehodnotu (16:10)

9. Závěr (7:59)

Délka: 2 hod a 20 min

Přístup k Videopřednášce omezen na dobu 1 roku.

Jednotlivé Individuálky z Videopřednášky pochází z doby, kdy Individuálky probíhaly zcela jinak, než aktuálně probíhají. Nyní se na individuálkách nevracíme do minulosti, ale většinu času věnujeme v podsttaě Tréninku mysli. Blíže o aktuálním průběhu Individuálek zde: https://www.jinypristup.cz/individualni-sezeni

I přesto však obsah těchto Videopřednášek obsahuje mnoho zajímavých a cenný myšlenek, které mohou inspirovat a být pro Vás mostem k vaší vlastní moudrosti, k vašemu vlastnímu uvědomění.

Přednáška je složena z příběhů lidí z individuálek, které vedu. Jednotlivé příběhy anonymně a svými slovy převypravuji. Lidé z těchto individuálek přišli řešit svoji seberealizaci, pocit většího naplnění v životě, nepřátelské pracovní prostředí, špatnou komunikaci v práci atd. Ale jak sami uvidíte, to jádro té nepříjemné situace či nepříjemných okolností, do kterých se dostali, leželo často úplně jinde a dokonce i v jiné oblasti života.

Videopřednáška je složena z příběhů, k jejichž sdílení mi dotčení lidé dali souhlas, za což jim velice děkuji.

Svými slovy a anonymně popisuji průběh vybraných individuálek:

  • s čím lidé na individuálku přišli,
  • odpovědi, které si poskytli na určité otázky, které ve svém životě řešili – jaké destruktivní nastavení v sobě objevili a hlavně
  • způsob, cestu, kterou k těm informacím ze svého nitra přišli a často i
  • své vlastní pomůcky, které si poskytli jako podporu, aby se jim v životě dařilo již nejednat v souladu s tím destruktivním nastavením a postupně ho ve svém životě přepisovali v konstruktivní. 

Obsah jednotlivých příběhů je velmi bohatý na spoustu uvědomění.

Videopřednáška je rozdělena na 7 příběhů a na úvod a závěr v celkovém rozsahu cca 2 hod 20 min.

Každý příběh včetně úvodu a závěru si tak můžete pouštět samostatně jako playlist, a tak můžete jednoduše přepínat mezi jednotlivými příběhy.

Sami uvidíte, že stejná otázka, navenek stejný nebo podobný problém, může upozorňovat na zcela odlišné pozadí a mnohdy od nás vyžadovat i zcela odlišné nejbližší kroky.

Cílem tohoto povídání na přednášce je pomoci vám si prožít, jak nic v životě není černé, nebo bílé, jak ty nepříjemné situace, které řešíme, jsou jen špičkou ledovce vyčnívající nad hladinu, avšak pod hladinou se skrývá mnohem větší masa toho, co vedlo ke vzniku dané situace v našem životě. Zkrátka cílem je prožít si, jak vše, co v životě máme, je do jisté míry náš výtvor, a tedy my jsme za to odpovědni, avšak tím jsme i plně kompetentní my jediní to ve svém životě změnit.

Je třeba však říct, že odpovědi, které si poskytli lidé na individuálkách, jsou předně odpovědi šité na míru danému člověku, který si je poskytl a to ještě ke všemu platné pro čas, ve kterém si je poskytl jako podporu pro nejbližší kroky v jeho životě v tom tématu. A tak tyto odpovědi není možné brát jako odpovědi na vaše byť stejné otázky. Informace z přednášky však mohou posloužit jako inspirace a třeba i jako most k vašim vlastním odpovědím na třeba i naprosto odlišná témata. Informace tak pro vás nebude to, co budu povídat, ale to, co si díky tomu uvědomíte ve svém vlastním životě.

UPOZORNĚNÍ:

Já nejsem psycholog ani lékař. Informace ve Videopřednáškách tak prosím neberte jako dogma, ani jako rady, návody na život. Všechny ty informace berte jen jako inspiraci a vezměte si z toho jen to, co hluboko uvnitř sebe pocítíte, že k vám patří, že s vámi souzní, to, u čeho pocítíte, že na tom něco je. Informace ve Videopřednáškách tak v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou či psychologickou péči. Tak to prosím berte na vědomí. Děkuji mnohokrát, Petra Jelínková (jinypristup.cz).