Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 10.6.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

PRO ŠKOLKY

PRO ŠKOLKY

NABÍZÍM:

 

1. V OBLASTI MEDIACE

nabízím:

 • Činnost mediátora
 • v případech složitější komunikace mezi učiteli a rodiči či mezi rodiči
 • Praktický seminář zaměřený na výuku základních mediačních dovedností a řešení konfliktů (pro učitele)

Obsah semináře:

 • Seznámení s principy, na kterých je postavena mediace, s historií a s právní úpravou, s činností mediátora a „zapsaného mediátora“ a s podmínkami, které je třeba splnit k tomu stát se zapsaným mediátorem.
 • Nácviky mediačních dovedností, kdy si učitelé sami budou zkoušet jak roli jedné z rozhádaných stran, tak i roli mediátora a naučí se aplikovat dané principy v profesní praxi i v životě obecně.

 

Získaná odbornost k mediaci:

 • 10/2013 složení zkoušky na zapsaného mediátora
 • od 2013 do současnosti vedení seminářů a workshopů v oblasti alternativního způsobu řešení sporů, vnitropodnikové komunikace a osobního rozvoje (například pro studenty a akademiky VUT v Brně, Komoru certifikovaných účetních atd.)
 • Od 2013 do současnosti řešení konfliktů, nepříjemných situací v rámci speciálního individuálního sezení, kdy mi stačí pracovat pouze z jednou stranou konfliktu viz Individuální sezení a „Trénink“ mysli (během sezení daná osoba dochází k uvědoměním a pochopením souvislostí, vidění toho konfliktu v širších souvislostech a v důsledku toho mění svůj pohled na tu situaci a v té situaci jedná více konstruktivně, čímž situaci mění nejen pro sebe ale i pro všechny zúčastněné.
 • Od 10/2013 do 10/2015 výkon činnosti zapsaného mediátora – vedení mediací nařízených soudem (nejčastěji rozvodové spory a spory ve věcech péče o nezletilé). Činnost zapsaného mediátora jsem přestala vykonávat v roce 2015 na vlastní žádost, jelikož jsem nechtěla brát mediace nařízené soudem a od té doby jsem pokračovala v činnosti jako „pouhý“ mediátor, který nemůže brát případy od soudu.
 • od 2012 do 2015 řešení konfliktů, budování a upevňování zdraveného pracovního prostředí uvnitř Vaizard o.p.s.
 • 9-10/2013 prohlubování mediačních dovedností pod vedením zkušených odborníků na řešení mezilidských konfliktů (AMČR – PhDr. Tatjana Šišková, Mgr. Elena Mešková, CMI – PhDr. Dana Potočková, MDR., PaeDr. Jitka Jilemnická, Lenka Holá, Mgr. Kateřina Švajcrová, Mgr. Jan Štandera)
 • 5/2013 60-ti hodinový kurz: Mediace BASIC ČAK
 • 3-4/2013 60-ti hodinový kurz: Základní mediační výcvik u CMI

 

Některé vybrané ohlasy lidí k mediaci

„Jsme neziskovka, ve které přikládá ruku k dílu stále více lidí, kdy většina z nich pracuje, aniž by dostávala mzdu. S rostoucím počtem lidí roste přirozeně počet nedorozumění, odlišných názorů a potřeb. Petra Jelínková, se svým nadhledem a schopností sbližovat strany s opačnými názory a přesvědčením napomáhá ve vytváření výborného pracovního kolektivu, udržuje tak vysokou efektivitu naší práce, a je tak klíčovým členem našeho týmu.“

Pavel Stratil, ředitel nestátní neziskové organizace Vaizard, z.ú.

 

„Peťu jsem potkala ve velmi těžké životní zkoušce a to při soudní při o děti. Pomohla mi se podívat na celou záležitost i z jiného úhlu a pochopit i protistranu. Úspěch na soudě,kdy výsledkem byla vzájemná dohoda obou stran, nebyl pro mě hlavní cíl, ale Peťa dokázala změnit celý můj náhled na tuto problematiku a vnímat potřeby druhých celkově. Děkuji ti za získanou trpělivost a dvojí pohled :)“

Adriena R.S., Brno

 

„Díky moc za dnešní bezvadnou přednášku!! Myslím si, že byla v mnoha ohledech inspirativní a to nadšení, se kterým byla celé 4 hodiny prezentována bylo naprosto fenomenální! Díky a přeji hodně dalších úspěšných prezentací a nadšených posluchačů!“

Antonín B., Brno

 

„Chtěl bych Vám poděkovat a ocenit to, co děláte, a tak to činím alespoň touto formou. Děkuji za kvalitní přednášku o mediaci a za předání entuziasmu mně i mým spolužákům.“

Pavel G., Brno

 

„Díky internímu nedorozumění v našem týmu jsem měla možnost vyzkoušet „jiný přístup“ pohledu na řešení konfliktů. Poznala jsem mediaci a setkání s Peťou mi dalo mnohem víc, uvědomila jsem si, jak důležité je pro mě, věnovat se profesi, kterou jsem si přála vykonávat už od dětství.“

Marie S., Brno

Další ohlasy na činnost mediace, Individuálky či „Trénink“ mysli zde:

 

2. V OBLASTI OSOBNÍHO ROZVOJE

nabízím:

 • Praktický seminář zaměřený na práci s myslí (pro učitele či rodiče)

Sdílení informací o tom, jakou máme moc proměnit situace a vztahy s lidmi a že leží v tom, co si volíme ve své mysli. Seznámení s principy, jejichž uvědomění pomůže okamžitě změnit myšlenku strachu, soudu či odporu na myšlenku bez odporu a beze strachu. A tím si konečně danou situaci konstruktivně vyřešit. Všechny principy a techniky vychází z mých vlastních výzev, při kterých jsem je objevila.

 • Individuální konzultace pro učitele jako podpora jejich osobního rozvoje a osobní hygieny. Tyto konzultace mohou posloužit:
 • Jako podpora při akutních potížích

práce se strachy aktuálně vyvstalými z určitých situací či konfliktů na pracovišti či v osobním životě.

 • Jako dlouhodobá podpora a vedení

pro posílení vnímání své hodnoty a v důsledku toho zlepšení (zkonstruktivnění) komunikace s kolegy, rodiči, dětmi či ostatními lidmi ve svém životě, pro poskládání svého života ve všech jeho tématech více konstruktivně (skutečně).

 

Získaná odbornost k práci zaměřené na osobní rozvoj a k práci s myslí:

K této aktivitě nemám žádný titul, žádné kurzy. Obsah a způsob práce je založen na tom, co jsem pro sebe pochopila já, souvislosti, které mi došli během let od 2012 do současnosti a to předávám v rámci povídání a sdílení dál.

O výsledcích této mé práce mluví ohlasy lidí viz Reference

Moje odbornost v této oblasti je tak moje vlastní získaná postupná zkušenost a letitá praxe, která se neustále vyvíjí s tím, jak se vyvíjím já. Konkrétně se jedná o tuto praxi:

 

 • od 2014 do současnosti provozování webu jinypristup.cz (OSVČ)

Web zaměřený na sdílení mého postupného vnitřního vývoje, mé cesty sebepoznání.

Web vznikl v době, kdy jsem dobrovolně opouštěla výkon advokacie. Právě tato velká profesní změna a následné velké změny v osobním životě byly impulsem k velké mé vnitřní proměně a následně k založení webu pro sdílení toho, co prožívám. Tato velká profesní změna byla jen začátkem a v podstatě vstupem do mnoholeté intenzivní výuky sebepoznání, kdy jsem na dalších životních dramatech získávala určité větší pochopení o fungování naši mysli.

V rámci webu jinypristup.cz postupně na popud čtenářů vznikaly tyto aktivity:

Soubor několika individuálních sezení zaměřený na okamžitou změnu pohledu (změnu mysli) k určitým prožívaným či již prožitým situacím, kdy si dotyčný prožije, jak změna pohledu zapříčiní automaticky změnu emocí a následně i změnu jeho reakce a reakce všech zúčastněných v situaci a změní i samotný vývoj situace. Výsledkem těchto sezení je, že dotyčný má zcela odlišný pohled na situace, kterými prochází a tedy méně na ty situace reaguje, což zapříčí jeho posílení a proměnu jeho života.

Individuální sezení zaměřené na odhalování destruktivních nastavení (odporů, strachů) uvnitř jednotlivce, které stojí v pozadí potíží, které přišel řešit. Nalezení svých vlastních jedinečných nástrojů/pomůcek, jak v životě jednat mimo tato destruktivní nastavení. Z části probíhá „Trénink“ mysli.

Sdílení informací o tom, jakou máme moc proměnit situace a vztahy s lidmi a že leží v tom, co si volíme ve své mysli. Seznámení s principy, jejichž uvědomění pomůže okamžitě změnit myšlenku strachu, soudu či odporu na myšlenku bez odporu a beze strachu. A tím si konečně danou situaci konstruktivně vyřešit. Všechny principy a techniky vychází z mých vlastních výzev, při kterých jsem je objevila.

 • Od roku 2015 do současnosti občasná podpora vnitropodnikové komunikace ve firmách – koučink a mediace členů pracovního týmu a jiných zaměstnanců zaměřený na posílení vnímání své hodnoty a v důsledku toho zlepšení komunikace uvnitř pracovního týmu.
 • od 2013 do současnosti vedení seminářů a workshopů v oblasti alternativního způsobu řešení sporů, vnitropodnikové komunikace a osobního rozvoje (proběhlo například pro studenty a akademiky VUT v Brně, Komoru certifikovaných účetních atd.)
 • od 2020 do současnosti Klubová sekce

placený obsah na webu jinypristup.cz – články (1x týdně) a živá vysílání – odpovědi na dotazy (1x měsíčně) – vše inspirované mým postupným sebepoznáním.

Tato knížka je autobiografická. A mohla by se i jmenovat: "Jak jsem vyhořela a jak jsem se z toho dostala" nebo "Jak se z advokátky stala holka, co má web jinypristup.cz" 

Tato knížka je rovněž autobiografická. Je o mých vztazích s lidmi, se kterými jsem se necítila dobře, a hlavně o tom, co jsem začala dělat jinak, že nyní mě ti lidi už nerozrušují.

 • Od 2014 do současnosti Pravidelné psaní článků pro veřejnost

V článcích sdílím svoji cestu sebepoznání, můj postupný vnitřní vývoj – má selhání a vítězství, moje prožitky a z toho plynoucí poznání. Články jsou dostupné na webu jinypristup.cz

 • Od 2014 do současnosti publikační činnost pro jiné zdroje zaměřená na osobní rozvoj:

Další ohlasy na Individuálky či „Trénink“ mysli zde: