Semináře pro veřejnost

PROČ NABÍZÍM TUTO SLUŽBU?

První téma semináře nějak vzniklo, aniž bych si tehdy uvědomovala souvislosti. Vedla mě tehdy silná touha, takové nutkání to, k čemu jsem došla v rámci mediace a jiných mimosoudních řešení konfliktů, vykřičet všude okolo.

Po nějaké době mi do života přišlo jedno setkání, intenzivní, krásné a bolestivé zároveň. Daný člověk mi zrcadlil mé některé hluboko schované bolesti. Já tehdy nevěděla (to, co on si nejspíš uvědomoval), že mě tím vědomě podporuje a sděluje, že ve mně věří a že o mně nepochybuje. Tento dar, který prostřednictvím něj mi do života přišel, já si začala uvědomovat až poté, co jsem bloky jím takto ukázané začala bořit. Sice má změna započala už mnohem dřív, ale toto setkání to celé urychlilo, zrychlila to má víra v sebe sama, která se mi tím zvýšila. A já najednou měla odvahu jít se svým dosavadním životním příběhem „na trh“ a další seminář, tentokrát o potenciálu, byl na světě.

Tímto seminářem mě už začalo docházet, že obsah jednotlivých seminářů ke mně přichází v podobě předchozích „dramat“, které mi ukazují mé stíny, po jejichž úspěšném zpracování přichází poznání, které mi pospojuje mnoho střípků dohromady v ucelenější celek a vznikne obsah semináře.

Až v souvislosti s následujícím seminářem o emocích mi však došlo, že informace o příštích tématech seminářů ke mně přichází mnohem dříve, než se v mém životě odehraje další „drama“, které ke vzniku dalšího semináře má napomoci.

A tak jednotlivá témata seminářů kopírují moji cestu k sobě a povídám na nich své poznání, svoji pravdu. Vše o čem na nich povídám, tu však není od toho, abyste mnou sdělené následovali, ale aby prostřednictvím mého povídání vám třeba došlo něco vlastního o vás samých, abyste si sami pro sebe něco uvědomili a došli vám třeba i některé souvislosti ve vašich vlastních minulých a současných situacích.

Z mého povídání, psaní či z informací z dalších jiných zdrojů kolem vás si tak vždy pro sebe vybírejte jen to, co s vámi v daný okamžik rezonuje, tedy, co ve vás zažehne pocit dojetí, euforie, vnitřní radosti, nebo co vás přivede do stavu takového vnitřního prožitku „aha, vždyť já to vlastně vím“ nebo co uvnitř vás třeba i rozlije teplo a takový klid.

Každý z nás má dojít ke svému vlastnímu poznání, ke svým vlastním pravdám. A vše kolem nás nám jen tu naši pravdu pomáhá vyplouvat na povrch do našeho vědomí.

O tom, jak zpracovávám a chráním vaše osobní údaje si můžete přečíst v dokumentu: "Ochrana osobních údajů"

Nabídka seminářů:

MOŽNOST JAKÉHOKOLIV Z NABÍZENÝCH SEMINÁŘŮ PŘES SKYPE, cena 500,- Kč (22 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba).

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO SEZENÍ PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (43 EUR) za 2 hod

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato má aktivita (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči! Z toho důvodu tato mnou nabízená služba je určena pouze lidem, kteří mají zájem o osobní růst, avšak netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "SEMINÁŘ" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "SEMINÁŘ" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.