Jak začít čerpat informace ze svých emocí

PROČ seminář na toto téma:

Spousta věcí se mě dotýkala. Mnoho lidí mi lezlo na nervy. Často jsem cítila vztek, lítost, pocit křivdy a provinění. Před nějakou dobou jsem si uvědomila, že mnozí z těch, co mě štvali, mě už neštvou. Mnoho z toho, co bylo řečeno a co se mě dříve dotýkalo, se mě nyní již nedotýká. Pouze si v té situaci uvědomím, že ve mně dříve vyvolala zlobu, pocit křivdy, provinění a jiné podobné nepříjemné emoce.

Událo se to pro mě nečekaně. Vůbec jsem to neplánovala a ani to nebyl můj záměr. Já se jen postupně po malých krůčcích zbavovala toho, co mě vyčerpávalo, u čeho jsem cítila odpor. Aniž bych věděla, kam mě to vede. Zkrátka, jsem si trochu uklidila ve svých aktivitách, a tak i v mysli.

Ani zdaleka nemám ještě pořádně vygruntováno. Ten dosavadní úklid však stačil k tomu, abych najednou začala nečekaně pozorovat, že u mnohých situací, kde jsem dříve pociťovala křivdu, ublížení, žárlivost a vztek, nic z toho necítím nebo míň.

Umožnilo mně to prožít si, že když se nenechám pohltit emocemi (nechám je jen projít, aniž bych se s nimi identifikovala), více se mi odkryjí souvislosti a více „vidím“, co mi ta situace nese za informaci nebo co za informaci nese tomu dalšímu „namočenému“ v té situaci.

Nejde o to nepříjemné emoce potlačit, ale právě naopak je přijmout a pozorovat. Tím přijmete vlastně část sebe samých, a budete tak schopni přijmout informaci, kterou s sebou o vás ta nepříjemná emoce nese. Nepříjemné emoce jsou dar, ukazují nám, kudy vede cesta k sobě. Upozorňují totiž na naše iluzorní přesvědčení o sobě a světu kolem.

Cílem tohoto semináře je být schopen více „vidět za roh“ a více „číst mezi řádky“ a místo toho, aby nás emoce zaslepila, být schopen rozkódovat, co nám přináší, a otevřít se tak novému kanálu informací. 

O čem to bude:

 • Povíme si, z čeho vznikají emoce, které prožíváme.
 • Na mém životě vám ukážu, že mi nejsme nepříjemnou emocí a že jsme všichni schopni ji využívat v náš prospěch na místo, abychom ji sloužili.
 • Na mém životě si ukážeme, co nám emoce sděluje.
 • Na příkladech z mého života si vysvětlíme, jak získat sílu a odvahu přijmout nepříjemnou emoci a začít ji tak zpracovávat.  

Pro koho:

 • Pro každého, kdo se rozčiluje, má výčitky, cítí křivdu, provinění, závist či jiné nepříjemné emoce.
 • Pro každého, kdo často zažívá strachy.
 • Pro každého, kdo chce začít vnímat hlubší smysl svých emocí, zejména těch nepříjemných.

Co to může přinést:

 • Vnitřní zklidnění.
 • Prožitek, že nikdo z nás není emocí, a není třeba se s emocemi tak ztotožňovat, což je základ pro využití informace, kterou nám nese.
 • Pochopení jednoho ze způsobů, jak získat sílu na to začít zpracovávat nepříjemnou emoci.
 • Schopnost vnímat situace ve svém životě ze širší perspektivy, a vidět tak to dobré, co nám ta situace přináší.
 • Prožitek, proč je pokora ke všemu, co nás obklopuje, tolik důležitá pro náš další vývoj 
 • Schopnost být stále častěji v pokoře, tedy v prožitcích, že vše je, jak má, a to bez ohledu na dění kolem.
 • Schopnost vnímat více vnitřní vedení, kterého se nám dostává.

TENTO SEMINÁŘ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POUZE PŘES SKYPE, a to v čase, kdy se společně domluvíme. Cena 500,- Kč (22 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba). V případě zájmu mě prosím zkontaktujte na: [email protected].

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte však na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči. 

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "SEMINÁŘ" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "SEMINÁŘ" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.