Jak začít vědomě tvořit svůj život

PROČ seminář na toto téma:

Poslední tři roky mi občas vyvstala myšlenka, taková vzpomínka na studijní roky a zejména na některé zázraky z tohoto období. Zpočátku jsem nechápala, proč se mi tyto vzpomínky na zázraky z té doby vrací.

Jak se objevovaly opakovaně, začala jsem si uvědomovat, že se mi nyní ty vzpomínky vrací v situacích, kdy bych takový zázrak, jaký se mi občas stal tehdy, potřebovala. Zároveň mi jak zpomalený film běžely před očima viditelné kroky, které tehdy těm zázrakům předcházely, a které jsem tehdy vůbec neviděla. Sice se mi tím zpětně poodhalil nějaký opakující se proces, po kterém následovaly ty prožité zázraky, ale nevěřila jsem stále ještě, že je to možné. Považovala jsem to za shluk náhod, že nečekaným pozitivním obratům předcházel stejný proces.

Avšak spolu s tím, jak se mi ty vzpomínky vracely v situacích, ve kterých mě připadalo, že může pomoct jedině zázrak, já začala laškovat s myšlenkou, že bych zkusila použít ten právě objevený proces, po kterém ten zázrak před lety následoval. Zkusila jsem to a začala skutečně v dané záležitosti vidět obrat k lepšímu. Začala jsem si pomaličku uvědomovat jakou má člověk moc, a jak může utvářet svůj život. Jenže spolu s tím, oproti době na výšce, kdy jsem si ten proces neuvědomovala, tentokrát mi na mysl vyvstávaly otázky: Můžu já vůbec tvořit? Když člověk tvoří, ovlivňuje okolí, má na to právo? Co když to, co vytvořím, není to, co chci skutečně já, ale moje ego?

Jak roste má víra v to, že tvořím, roste spolu s tím i uvědomění, že vše co mám, jsem si sama vytvořila, tím vzrůstá ohromný respekt k moci, kterou jsem zjistila, že mám a má každý.

Důvodem tohoto tématu semináře je předat svoji zkušenost se zhmotňováním svých přání a na příkladech ze svého života popsat proces zhmotňování, tak jak jej v této fázi svého vývoje vnímám já. Důvodem semináře je však vedle toho i předat poznání, jak velkou odpovědnost s tím spojenou máme, a že začít vědomě utvářet svůj život je jednou z cest, jak poznat více sám sebe, avšak není to cíl.

O čem to bude:

  • Budu vyprávět některé své příběhy, které se tehdy jako zázrakem proměnily, a které mě po mnoha letech zpětně přinesly uvědomění, že jsem si je vytvořila a spolu s tím prožitek, že všichni tvoříme.
  • Popíšu proces, který vždy předcházel pozitivnímu obratu v těchto mých příbězích.
  • Popíšu, jak prostřednictvím toho procesu zhmotňování můžeme uvidět bloky/omezení, která máme (o kterých často ani nevíme).
  • Vysvětlím, proč podle mě vědomé tvoření reality může být pomocníkem na naší cestě k sobě, avšak proč není naším cílem a proč ta objevená schopnost vědomě tvořit se pro nás mnohdy stává záludnou pastí na cestě k sobě.

Pro koho:

  • Pro každého, kdo cítí, že chce přijít.

Co to může přinést:

  • Prostřednictvím mého povídání si sami můžete na situacích ve vašem životě uvědomit, že tvoříte a v tomto procesu se zorientovat.
  • Spolu s uvědoměním, že tvoříte, můžete začít více vnímat odpovědnost za svůj život a sílu, kterou v sobě máte.
  • Můžete si objevit některé bloky, které v sobě máte.
  • Můžete sami pro sebe pochopit, že není rozpor v tom, že tvoříte a v tom, že vše je tak, jak má být.
  • Možná si někteří z vás prožijí další kus svého osvobození.

TENTO SEMINÁŘ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POUZE PŘES SKYPE, a to v čase, kdy se společně domluvíme. Cena 500,- Kč (22 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba). V případě zájmu mě prosím zkontaktujte na: [email protected].

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte však na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči. 

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "SEMINÁŘ" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "SEMINÁŘ" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.