Jak začít vnímat vedení, kterého se nám dostává

PROČ seminář na toto téma:

Zcela nečekaně po propuštění některých věcí z mého života, které mě dusily, se mi odkryly souvislosti některých mých minulých situací, a já najednou v těch současných situacích jsem mnohem bdělejší. Více si všímám indicií, „náhod“, které se dějí kolem každé situace v mém životě.

Nepozorovaně jsem se pro sebe stala pokusným králíkem. Neustále sama se sebou experimentuji, a ověřuji si tak na svém životě souvislosti, ke kterým docházím. Na základě různých zvratů ve svém životě a pozorování souvislostí okolo nich jsem se mnohokrát přesvědčila, že všude okolo nás jsou informace. Ty nás vedou zachovat se v daných situacích tak, aby to bylo v souladu s naší cestou. Jak se však zachováme, je na nás samých.

Tyto informace k nám přicházejí různými způsoby. Čím více jsme vnímaví, tím více zdrojů těchto informací jsme schopni přijmout, a více informací si tak všimnout.

Okolo každé naší situace jsou informace, které nám ukazují, kudy vede cesta. Jen my si jich mnohdy nevšímáme, jelikož je nepovažujeme za informace. Nedáváme jim váhu, protože jim nevěříme, protože nevěříme sami sobě.

Na příbězích z mého života, a zejména upozorněním na informace v nich, vám chci dát možnost prožít si, že máme vedení, a rozšířit si tak schopnost vnímat více informací i ve vašich současných či minulých situacích. Pak pro vás bude snazší vidět, k jakému rozhodnutí jste popostrkováni, a jakým směrem máte vykročit ze svých křižovatek.

O čem to bude:

  • Budu povídat o tom, kde všude se k našim prožívaným situacím nachází informace, které často nevidíme nebo nejsme schopni jako informace vnímat.
  • Ukážeme si na konkrétních situacích z mého života, kde všude byly informace, které mně ukazovaly, jak se v daných situacích zachovat v souladu se sebou.

Pro koho:

Pro každého, kdo je připraven přijmout, že

  • máme vnitřní vedení a je nám pomáháno,
  • informace o tom, jak se rozhodnout v souladu s námi, jsou všude okolo nás,
  • informace nezískáváme jen ušima, očima či hmatem.

Co to může přinést:

  • Budete schopni více vnímat vedení v situacích, které prožíváte.
  • Budete si schopni přeložit více informací, které k dané situaci dostáváte.
  • Budete vědoměji řídit svůj život.
  • Budete snáze vnímat, že komplikace a těžkosti v životě jsou podporou a pomocí, což vám umožní zpracovat si bloky, o kterých vás daná situace informuje.
  • Vnitřní zklidnění.

TENTO SEMINÁŘ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POUZE PŘES SKYPE, a to v čase, kdy se společně domluvíme. Cena 500,- Kč (22 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba). V případě zájmu mě prosím zkontaktujte na: [email protected].

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte však na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči. 

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "SEMINÁŘ" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "SEMINÁŘ" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.