Jak objevit a zpracovávat své bloky

PROČ seminář na toto téma:

Ve svých 27 letech, kdy mně mimo jiné i mé fyzické tělo donutilo zbavovat se činností, které mi nedělaly dobře a nahrazovat je těmi, u kterých jsem cítila více vnitřní radosti, jsem tak nevědomě začala rozlišovat, které mé rozhodnutí je ze strachu a které ze srdce.

Spolu s tím jsem získala první vědomé prožitky, že nepříjemné emoce mizí nebo se alespoň zmírňují, když v ten moment udělám něco, u čeho cítím radost. Získala jsem tak poznání, že já tím, na co se zaměřuji, ovlivňuji to, jak se cítím a co prožívám. Přesněji, že já si rozhoduji, zda se budu se svými emocemi ztotožňovat a nechám se tak jimi ovládat nebo je jen nechám sebou projít.

A tak jsem to začala stále častěji praktikovat a ze svého života postupně odklidila mnoho z toho, u čeho jsem cítila nechuť. Teď vím, že to pro mě tehdy bylo poznání, které mi pomohlo vyjít z toho začarovaného kruhu a začít pomalu vyjadřovat sebe. Spolu s tím se mi začaly odkrývat některé mé bloky a já je jasně uviděla a dokázala i pojmenovat a i ukázat na situaci v minulosti, která je zasela či je aktivovala. Získala jsem tak poznání, že mé bloky se mi zvědomují a mizí postupně, jak dávám stále víc a víc na sebe a že se to děje tak nějak samovolně spolu s tím, jak se přibližuji sobě.

Před několika měsíci mi došlo, opět prostřednictvím „dramatu“, který jsem prožívala, že mohu se svými bloky pracovat i vědomě. Odkryly se mi pro mě doposud zcela nové cesty, jak se svými bloky vědomě pracovat, a spolu s tím jsem si je začala zpracovávat, jak se jeden po druhém prostřednictvím nepříjemných emocí začaly vynořovat.

V tomto období, kdy jsem získala poznání, že mohu se svými bloky pracovat i vědomě, jsem si pomyslela, že jsem tedy doteď před bloky jen utíkala a bloky neřešila, když jsem začala rozlišovat rozhodnutí ze srdce a ze strachu, a snažila se řídit srdcem a dělat tak více to, co mě dělá radost na místo, abych se zabývala danou nepříjemnou emocí přímo. Až posléze mi došlo, že to byla pro mě cesta, díky které jsem se uvnitř sebe otevřela více lásce, některé bloky tím nevědomě zpracovala, a následně jsem tak získala sílu zpracovávat vědomě hlubší bloky tak, jak se prostřednictvím nepříjemných emocí začaly vynořovat a já je začala vidět.

Na tomto semináři tak budu povídat o tom, kde všude na základě mé vlastní zkušenosti mohou být v pozadí toho, co lze vidět, naše bloky. Na příbězích ze svého života tak budu ukazovat konkrétní podoby projevu těchto omezení a jak si je tedy pro sebe uvědomit. Seznámím vás s některými způsoby jejich zpracování, které jsou alespoň pro mě účinné.

O čem to bude:

  • Na svém životě ukážu některé vnější projevy mých bloků/omezení s cílem usnadnit vám vidět vaše vlastní omezení ve vašem běžném životě.
  • Na různých příbězích z mého života vám ukážu několik způsobů, jak se svými bloky pracuji já.
  • Vysvětlím, proč z mého pohledu není rozpor mezi následováním pocitu vnitřní radosti, opouštěním toho, u čeho cítíme nechuť a mezi postavením se bloku (strachu) zpříma.

Pro koho:

  • Pro každého, kdo cítí, že chce přijít

Co to může přinést:

  • Otevření se schopnosti vidět některé své bloky/omezení ve svém běžném životě a pojmenovat je.
  • Informace o některých metodách, které já sama používám při práci se svými vlastními bloky.
  • Možná sami pro sebe objevíte svůj vlastní způsob zpracování svých vlastních omezení.
  • Pochopení, že není rozpor v tom, že odstraňujeme ze svého života to, u čeho cítíme nechuť, a v tom, že se nepříjemným emocím stavíme zpříma a přijímáme je.

TENTO SEMINÁŘ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POUZE PŘES SKYPE, a to v čase, kdy se společně domluvíme. Cena 500,- Kč (22 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba). V případě zájmu mě prosím zkontaktujte na: [email protected].

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte však na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči. 

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "SEMINÁŘ" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "SEMINÁŘ" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.