Jak zvýšit svoji sebeúctu

PROČ seminář na toto téma:

Byla jsem vystavena jedné mi velmi nepříjemné situaci. Navenek to nebylo takové drama, ale pro mě to bylo spojeno s ohromným strachem, jelikož jsem tím byla vystavena tváří v tvář svému velkému omezení. Aniž bych tehdy tušila, co se ode mě žádá, já se v té situaci po nějaké době postavila za sebe, byť jsem měla ohromný strach, jaký dopad to bude pro mě mít.

V průběhu toho vymezování si hranic, avšak v klidu bez osočování kohokoliv, jsem fyzicky cítila uvnitř svého těla, jakoby se tam uvnitř něco prolomilo. A já se v tom okamžiku začala cítit více svobodná. A to doslova. Ve fyzickém těle jsem cítila, že povolily svaly, které byly do té doby sevřené, aniž bych o tom věděla.

Již v průběhu toho vymezování hranic jsem tak cítila, že se mi něco většího podařilo. Avšak, jaký dopad to pro mě bude mít, to jsem zjistila až posléze.

Mně se záhy na to začala zvyšovat hojnost ve všech oblastech života. A vedle toho, od té doby jakoby vím, co se po mě chce v každé nepříjemné situaci, která mě potká. Neumím to ve zkratce slovně vyjádřit jinak, než způsobem, že mě došlo, kde se nálézá řešení v každé situaci, která mě potká.

Tím jsem si zpětně uvědomila, že ta zvýšená míra hojnosti přišla i dříve a vždy tomu předcházelo, že jsem se v něčem rozhodla či reagovala jinak, více za sebe, avšak současně s respektem k jiným, než tomu bylo dříve. Jen se jednalo o drobnější posuny, které jsem tehdy nebyla schopná vnímat a spojit si do souvislostí.

Od té doby vím, že klíčem k naplněnému a šťastnému životu je naše sebeúcta. A všichni ti, kteří nám ji pomáhají zvyšovat, byť třeba krátkodobě, a to, ať už napsaným článkem, knihou, rozhovorem, vyrobením hrnku, úsměvem, ale i překračováním našich hranic atd. nám vlastně pomáhají zvyšovat hojnost ve všech oblastech života.

Avšak, my sami si můžeme naši úctu k sobě samým zvyšovat vědomě z tepla svého domova a nikoliv nutně jen v nepříjemných situacích, které se nám v životě odehrají.

O tom všem bude tento seminář.

O čem to bude:

  • Na příbězích ze svého života vysvětlím, jak sebeúcta souvisí s našimi dosud nepřijatými strachy.
  • Ukážu vám techniky, jak si můžete svoji sebeúctu zvyšovat sami.
  • Vysvětlím, proč se dá strachů a jiných nepříjemných emocí „zbavit“ pouze přijetím a ukážu jak já sama přijímám své strachy a jiné emoce.

Pro koho:

  • Pro každého, kdo cítí, že si to téma chce ode mě poslechnout.

Co to může přinést:

  • Pocit bezpečí pramenící z toho, že uvnitř sebe objevíte, jak na jakoukoliv situaci ve vašem životě.
  • Prožitek, že vy jste pozorovatelé a současně aktéry.
  • Trvalé zvýšení sebeúcty v důsledku pochopení něčeho uvnitř sebe.

 

TENTO SEMINÁŘ JE MOŽNÉ USKUTEČNIT POUZE PŘES SKYPE, a to v čase, kdy se společně domluvíme. Cena 500,- Kč (22 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba). V případě zájmu mě prosím zkontaktujte na: [email protected].

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Prosím, berte však na vědomí, že nejsem psycholog ani lékař, a tak tato sezení se mnou (stejně jako jiné mé aktivity na webu) nenahrazují (a ani nemohou) tuto odbornou péči. 

PŘI POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY OD VÁS ZÍSKÁVÁVÁM JAKO OSOBNÍ ÚDAJ: EMAILOVOU ADRESU A FAKTRUAČNÍ ÚDAJE (JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESU), Č. ÚČTU, SKYPENAME ČI TEL. ČÍSLO. PŘED TÍM NEŽ MI NAPÍŠETE EMAIL Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SE NA "SEMINÁŘ" SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE DOKUMENT: "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ", KDE VÁS INFORMUJI O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODESLÁNÍM EMAILU S OBJEDNÁVKOU NA "SEMINÁŘ" POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DANÝ DOKUMENT PŘEČETLI A NA ZÁKLADĚ NĚJ PO SVÉ ÚVAZE MI ZMÍNĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTLI.