Mediace a jak vám může pomoct

PROČ seminář na toto téma:

Na trhu je celá řada kurzů pro mediátory či zapsané mediátory. Ale co ti, kterým má tento způsob řešení sporů sloužit?

Vědí lidé a firmy s dostatečnou přesností, co mediace je, v čem spočívá, jak probíhá, jaké má právní dopady, výhody a nevýhody, aby se mohli dobře rozhodnout, zda budou jejich spor řešit rovnou u soudu nebo před tím zkusí mediaci?

Často se setkávám s tím, že lidé o tomto způsobu řešení konfliktů vůbec nevědí. Vezmou si advokáty, podají žalobu a o mediaci se dozvědí, až když jim soud nařídí první setkání s mediátorem.

Přitom mnozí z nich, kteří mediaci zkusí, se v jejím průběhu skutečně dohodnou. Často však je zcela zbytečně tento spor stál už nemalé peníze.

Jsou lidé a firmy připraveni uvěřit, že namísto podání žaloby k soudu je zde jiný způsob řešení jejich vzniklého problému a že je levnější, a problém skutečně vyřeší, protože se zabývá příčinou?

Aby lidé a firmy začali vyhledávat mediaci namísto soudního či rozhodčího řízení, potřebují si prožít, o čem to je a v čem je to jiné. A to bude mým cílem.

O čem to bude:

 • Na příkladech vysvětlím, v čem mediace spočívá, v čem je jiná než soudní spor nebo vyjednávání.
 • Popíšu průběh mediace.
 • Na příkladech vysvětlím výhody a nevýhody mediace.
 • Pobavíme se o právních důsledcích zahájené mediace.
 • Vysvětlím, co je soudem nařízené mediační setkání.
 • Pobavíme se o tom, kdy je mediace vhodná a kdy nikoliv.
 • Vysvětlím, co je mediační dohoda a co dělat, aby byla přímo vymahatelná.
 • Předvedeme si krátkou ukázku modelové mediace.

Pro koho:

 • Pro každého, kdo má s někým konflikt.
 • Pro každého, kdo se chce dozvědět o mediaci.
 • Pro každého, kdo vnímá, že stávající zaběhlé způsoby řešení konfliktů nestačí.

Co to může přinést:

 • Budete mít větší představu o tom, kdy a v čem vám může mediace pomoct.
 • Změníte pohled na spory.
 • Změníte přístup k lidem.
 • Zmírníte postoj k lidem okolo sebe.
 • Předejdete vyhrocení budoucích konfliktů.
 • Budete mít více možností než jen podat žalobu k soudu.

Termíny:

 • Další termín zatím není vypsán, v případě zájmu mne kontaktujte.

MOŽNOST JAKÉHOKOLIV Z NABÍZENÝCH SEMINÁŘŮ I PŘES SKYPE, cena 500,- Kč (21 EUR) za 2 hod. (Pokud u skypu bude jedna osoba). 

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO SEZENÍ I PŘES SKYPE, cena 1000,- Kč (40 EUR) za 2 hod