Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 6.5.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Klubová sekce

Milá přítelkyně, milý příteli, vítám Tě v klubové sekci.

Moc si vážím Tvého zájmu. I díky Tobě můžu takto hlouběji sdílet svá poznání. Jen měj na paměti, že informace pro Tebe nebude to, o čem budu psát nebo mluvit, ale to, co si díky tomu Ty uvědomíš ve svém vlastním životě. Mé zkušenosti a má poznání jsou jen mosty k Tvé vlastní moudrosti.

Klubová sekce se otevřela dne 12. dubna 2020. Po jejím otevření se v ní nacházelo k přečtení 40 článků. Od té doby zhruba každý týden přibývá nový obsah, ať už článek, video, popř. jiná tvorba.

Ať Tě obsah v Klubové sekci vede k objevení Tvé vlastní autority uvnitř sebe, která je čistá (plně spojena se Zdrojem), a která Tě tak povede konat ze své síly (z prostoru vnitřního klidu uvnitř Tebe), a tedy vymezovat si hranice, avšak soucitně a laskavě vůči jiným a konat s plnou odpovědností a dle nejlepšího vědomí a svědomí. S láskou Peťa

Přihlášení

Klubová sekce: Přístup na půl roku ... 600,00 Kč / 27 €

Co získáte Klubovou sekcí:
1) 30 minut konzultace po skypu
2) články psané z větší hloubky
3) živá vysílání (a záznam z nich, který si můžete kdykoliv pustit)
4) Odpovědi na dotazy v rámci živého vysílání
5) Záznam těchto živých vysílání
6) Speciální (nepravidelná) živá vysílání (a záznam z nich). Zatím jsou v Klubu tyto:
- "Jak dosáhnout seberealizace a jiné hojnosti"
- "Jak mít práci, která nás naplňuje a živí"
- "Partnerské vztahy"
- "O aktuálním dění, o tom, kam směřujeme jako lidstvo"

Více informací

Jak souvisí míra našeho vnitřního odporu se strachem ze smrti

Míra, v jaké se vnímáme jako tělo, je jen odrazem míry odporů v těle.
Čím více se vnímáme jako tělo (= čím více odporů v těle máme), tím více máme přirozeně odpor ke smrti a i k nemoci. A tím více se tedy smrti a nemoci bojíme. A paradoxně tím méně žijeme. Ale pozor! To, do jaké míry žijeme, se nepočítá na počet návštěv, večírků, dovolených atd. V případě mnohých lidí je to únik.
Opotřebení těla a smrt jsou nevyhnutelné. Na tomto místě se jen krátce zmíním o tom, proč je podle mě z hlediska odporů a jejich snižování nevyhnutelné opotřebování těla.

Když se pro vás oslabuje kolem to, co znáte

V tomto článku popíši jakýsi proces, který se mi již mnohokrát zopakoval od toho roku 2012 a pokaždé vedl do expanze v různé podobě. Ten proces se jistě opakoval již před tím, ale já si ho uvědomuju zhruba od toho roku 2012.
A jelikož jsme všichni stejní a všichni procházíme vším (jen v jiný čas) a na každého z nás platí vyšší zákony, kterým všichni podléháme, jsem si jistá, že tento proces se děje i vám. A proto ho tu popíši. Jelikož možná někoho z vás, který se nachází právě v té nepříjemné fázi toho procesu, to podpoří, anebo si pohledem zpět uvědomíte tyto již proběhlé procesy ve vašem životě a že i ve vašem životě to tak je. Což pak bude mít za následek, že až se budete nacházet v té nepříjemné fázi toho procesu, možná si pravděpodobněji vzpomenete, o co jde, kde se nacházíte, co probíhá a nebudete tolik přispívat egem a uvolníte se do procesu a celé to proběhne rychleji a s menšími prožívanými zátěžemi.
A o co tedy jde? :-)

Dokud se v nějaké situaci vnitřně rozrušujeme, účastníme se boje o energii

Dokud jsme v nějakém tématu svého života v egu (odporu), účastníme se boje o energii. Jelikož tam, kde jsme v egu (ve vnitřním odporu), nemáme takový přísun energie, který bychom potřebovali pro naše fungování tu. A tak tam, kde jsme v egu a zkrátka si neumíme ještě pomoci a uvnitř sebe se ještě stahujeme, a tedy nejsme nad situací, tam potřebujeme tu chybějící energii nějak doplnit. Neděláme to často vědomě, prostě automaticky se jí snažíme někde doplnit. Kdybychom byli uvnitř sebe bez odporu, tak by nám byla automaticky dána ze Zdroje, jelikož nám náleží. Jakmile jsme však uvnitř sebe v odporu, dáme na ten tok energie směrem k nám jakoby záklopku. No a kde jinde ji můžeme doplnit? No pak je tu jediná možnost, a sice odebrat ji jinému.

Nejdříve nám lidé ukazují naše stíny, ve vyšší rovině vědomí nám ukazují naše světlo

V tomto článku se s vámi podělím o jeden velice intimní zážitek, nikoliv však v sexuálním významu. To, co budu popisovat, se mi nestalo jen v té situaci, avšak právě danou situací jsem si uvědomila, že se mi to už cca rok a půl děje. A stále intenzivněji se mi to děje. Ale na té situaci to chci právě vysvětlit.

Můj příběh – jak můžete v sekundě a jednou provždy zastavit ponižující chování jiných vůči vám

Povím vám krátký příběh, můj příběh :-) Ten příběh bude o tom, jak jsem prolomila jedno "dogma", které si o mně moře let mysleli někteří lidé, jak jsem se vůči tomu stala svobodná, a čím se to stalo a jak se pak stal doslova zázrak v mé realitě :-)

Rozdíl mezi nevinností a pozitivním přístupem

Dnes se krátce rozepíši o tématu, které není pro mě úplně snadné dát do slov. Není pro mě jednoduché předat vám slovy tu velmi zásadní rozdílnost mezi těmito dvěma přístupy k životu jako je nevinnost a pozitivismus. Jelikož byť jsou tyto přístupy aspoň pro mě markantně rozdílné a odpovídají naprosto odlišné rovině Vědomí, navenek se často zaměňují a je mezi nimi navenek velmi malá nuance. A považuji za důležité toto téma tu rozebrat, jelikož mnoho lidí se nachází v bodě, kdy kolem některých lidí ve své blízkosti přešlapují a přemýšlí, jak toho dotyčného a sebe uchopit v té společné interakci. Jelikož jejich dotyčný má sice rozdílné pohledy na život, avšak argumentuje tím, že on lidem věří a proto věří v čisté úmysly a proto věří danému systému atd. A mnohé posluchače to může uvést v pochybnost, že tedy možná oni sami tolik nevěří lidem a že by si z dotyčného měli vzít příklad atd. Mně ten pomyslný klíček, ten poslední dílek do skládačky došel nedávno a právě o něm chci dnes psát.

Kletba – opravdu funguje? A jak ji zrušit?

Nedávno se mě jeden člověk na Tréninku mysli jen tak bokem zeptal na téma uvalení kletby. Povídal, že před mnoha lety jeden člověk z jeho okolí na jeho adresu pronesl něco ve smyslu, že mu přeje to či ono, a to v negativním významu. Konkrétně u tohoto člověka se to týkalo nalezení vhodné práce. Daný člověk pronesl v afektu, že tomu druhému se přestane dařit v podnikání a nikdy nenalezne vhodnou práci. Daný člověk, který byl na Tréninku a byl objektem tohoto nepřátelského přání, mi povídal, že na tuto pronesenou větu často myslí. Jelikož od té doby se mu nedaří příliš v práci a nemůže se z toho vyhrabat, byť do té doby se mu dařilo velmi. A byť je to člověk velmi v hlavě, napadá ho, zda to nebyla kletba a zda není v tomto tématu od té chvíle prokletý. A ptal se mě, co si myslím o kletbách a jestli to fakt tak je, že někdo může uvalit na někoho kletbu a pokud, tak co s tím, aby ji již na sobě neměl. Já odpověděla a dnes se k tomu krátce vyjádřím i v tomto článku :-)

Nastavení: „Když by mně bylo jedno, co si o mně kdo myslí, tak jsem ve skutečnosti arogantní“ je ohromná iluze

Když na Trénink přijde člověk, který má hlavní odporovou linku, tedy místo, kde ho chytá ego, v tom, že mu záleží, co si o něm kdo myslí, tak tento člověk (jeho ego) často vyskočí a argumentuje něco ve smyslu, že je rád, že mu záleží na tom, co si o něm, kdo myslí, jelikož v opačném případě by byl arogantní.

To je podle mě iluze jak prase. Jelikož ve skutečnosti právě ten, kterému záleží na tom, co si o něm kdo myslí, je ve skutečnosti arogantní a i lže a podvádí.

Vysvětlím :-)

Možná se ti nedějí dobré věci, ale ty jsi ta dobrá věc, která se stává jiným lidem

Tak tuto větu jsem v nějaké podobě zaslechla, už ani nevím kde. Nicméně když jsem tu větu slyšela, otevřelo mě to ohromnému obsahu, ohromnému množství informací. Ty informace jsem věděla už dřív, ale tato věta jakoby v pár slovech obsáhla ten velký rozsah informací. A já se vám pokusím aspoň v krátkosti předat energii té věty, kterou alespoň měla pro mě. Na Zemi jsou lidé, kterým se děje z člověčího pohledu mnoho dobrého, vše jim jde na ruku atd. Pak jsou tu lidé, kterým se dobrých věcí děje pomálu. To není žádná nespravedlnost, každý máme svůj vývoj a vývoj nelze přeskočit, jak říkám. Jsou tu však skupiny duší, které se nepotřebovaly inkarnovat a současně právě tyto si zvolily své plány životů tak, aby zakusily, co nejvíce utrpení a co nejvíce krásného. A to vše z vícero důvodů.

Záznam živého vysílání ze dne 7.12.2022

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům: 1) Jak to, že vedu Trénink mysli, když snížení odporu nelze naučit ani natrénovat? 2) Co prakticky znamená: Tam, kde se vzdáš své svobodné vůle, tam přestanou destruktivní děje a věci se poskládají 3) Za jakých podmínek můžou do našeho života přijít ty opravdové věci, ty věci, které jsou skutečně pro nás