Živé vysílání

Pro členy Klubové sekce každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 5.4.2023. Více info »

Klubová sekce

Milá přítelkyně, milý příteli, vítám Tě v klubové sekci.

Moc si vážím Tvého zájmu. I díky Tobě můžu takto hlouběji sdílet svá poznání. Jen měj na paměti, že informace pro Tebe nebude to, o čem budu psát nebo mluvit, ale to, co si díky tomu Ty uvědomíš ve svém vlastním životě. Mé zkušenosti a má poznání jsou jen mosty k Tvé vlastní moudrosti.

Klubová sekce se otevřela dne 12. dubna 2020. Po jejím otevření se v ní nacházelo k přečtení 40 článků. Od té doby zhruba každý týden přibývá nový obsah, ať už článek, video, popř. jiná tvorba.

Ať Tě obsah v Klubové sekci vede k objevení Tvé vlastní autority uvnitř sebe, která je čistá (plně spojena se Zdrojem), a která Tě tak povede konat ze své síly (z prostoru vnitřního klidu uvnitř Tebe), a tedy vymezovat si hranice, avšak soucitně a laskavě vůči jiným a konat s plnou odpovědností a dle nejlepšího vědomí a svědomí. S láskou Peťa

Přihlášení

Klubová sekce: Přístup na půl roku ... 600,00 Kč / 27 €

NOVINKA: 30MIN KONZULTACE PO SKYPU jako součást Klubové sekce.
Co získáte Klubovou sekcí:
1) Kafe s Peťou - 30 minut po skypu během toho půlročního členství - můžete využít jako nakouknutí do Individuáky, Tréninku mysli či jinak v rámci vašeho osobního rozvoje.
1) články psané z větší hloubky (k 30.9.2022 je v Klubu více jak 166 článků a každý týden přibývá nový obsah, ať už článek, video, popř. jiná tvorba).
2) živá vysílání (a záznam z nich, který si můžete kdykoliv pustit), ve kterých odpovídám na vaše dotazy každou první středu v měsíci od 20 do 21 hod. (platí do odvolání) (k 30.9.2022 je v Klubu 29 záznamů těchto vysílání, délka každého přes 1 hodinu)
3) můj pohled, názor, mé vyjádření k vašemu zaslanému dotazu v rámci živého vysílání, pokud daný dotaz vyberu do vysílání
4) speciální (nepravidelná) živá vysílání (a záznam z nich, který si můžete kdykoliv pustit) - když cítím, že chci něco s vámi sdílet, o něčem povědět tímto způsobem. Zatím jsou v Klubu tyto:
- "Jak dosáhnout seberealizace a jiné hojnosti" - Speciál ze dne 21.4.2021 (délka 1 hod a 24 min)
- "Jak mít práci, která nás naplňuje a živí" - Speciál ze dne 31.3.2021 (délka 2 hod 12 min)
- "Partnerské vztahy" - Speciál ze dne 22.2.2021 (délka 1 hod 11 min)
- "O aktuálním dění, o tom, kam směřujeme jako lidstvo" Speciál ze dne 20.12.2020 (1 hod 17 min)
5) záznamy všech uskutečněných živých vysílání

Více informací

Když to není závislá láska, je nám to nepříjemné

Po individuálkách píši shrnutí, které zasílám danému člověku. V tomto článku s vámi budu sdílet jedno shrnutí z jedné individuálky, jelikož může být velmi přínosné. A tímto děkuji této odvážné ženě, že mi dala souhlas se sdílením. Jedna žena přišla na individuálku s tím, že si chtěla poskytnout více jasno do konfliktů a nedorozumění se svými kolegy a kolegyněmi v práci. Povídala, že ji velmi rozčiluje, kdy je svědkem toho, že někdo něco říká nebo se na něco ptá a ona jasně cítí, že tím sleduje úplně něco jiného než to, co říká nebo na co se ptá. A že pak ji ještě rozčiluje reakce některých, kteří této situace využijí a dají tomu dotyčnému to, co chce slyšet atd. Byť před tím či později se za jeho zády vyjadřovali zcela opačně. Daná žena povídala, že je jí často kolegyněmi vyčítáno, že je uzavřená atd. Povídala, že ví, že je, ale je to dáno tím, že nechce jim skákat na ty jejich hry. Toto si chtěla více osvětlit.

Příklady skrytých záměrů a reakcí na ně v neutralitě

Jak jsem slíbila v předešlém článku, v tomto se budu věnovat jednotlivým příkladům skrytým záměrů v jednání lidí a krajním polohám nerovnovážných reakcí na ně a reakci, která je v rovnováze. Pro připomenutí toho, co tady budu uvádět v příkladech, odkazuji na článek v Klubu s názvem: „Jak reagovat, když z jiného cítíme skrytý záměr vůči nám?“ A pustíme se do prvního příkladu.

Jak reagovat, když z jiného cítíme skrytý záměr vůči nám?

Odmala jsem cítila, co si lidé myslí, co sledují tím, co říkají, nebo jestli to, na co se ptají, je to, na co chtějí znát odpověď anebo tím sledují něco jiného – nějaký skrytý záměr. A ten záměr si buď uvědomovali, nebo ne. Mě to strašně vnitřně popuzovalo, rozčilovalo. Říkala jsem si vnitřně něco ve smyslu: „Jestli si myslí, že jsem tak blbá, že to nevidím.“ Spolu s tímto jsem sledovala, že tuto schopnost jako já – vnímat skryté záměry jiných lidí, má mnoho lidí. Podle mě k ní máme všichni přístup. Jen někteří jsou schopni již tyto jemnohmotnější informace z jiných lidí zachytit (věřit jim) a někteří zatím ne. Vnímala jsem, že mnozí lidé, kteří ať už vědomě či nevědomě uměli číst z pole, dávali těm lidem to, co cítili, že chtějí, byť pak za zády sdělovali o dotčených nebo k určitým věcem něco zcela jiného, než jak před nimi prezentovali. Nějak jsem totiž cítila, že je falešný (ze strachu) ten přístup, kdy lidem z důvodu svého vlastního prospěchu dáme či povíme to, co cítíme, že chtějí či chtějí slyšet (byť je to podpoří, pohladí). Avšak současně že je falešný (ze strachu) i můj přístup, kdy mě to vnitřně rozrušuje a naschvál daným lidem nedám, co chtějí anebo dokonce jdu do „protivky“ (a dělám pravý opak toho, co chtějí), jelikož mě ta jejich (byť nevědomá) manipulace, kdy za tím, co říkají či dělají, sledují jiný záměr, než který prezentují, uráží či se mě jinak dotýká. Ale celý dosavadní život jsem tak nějak cítila, že není dobře ani jedno. Jen jsem nevěděla, jaká je ta cesta, neznala jsem ten most – tu jemnou nuanci.

Záznam živého vysílání ze dne 5.5.2021

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám: 1) Prý se nemusí nic řešit, ani zpracovávat nějaká omezení, ale že stačí se rozhodnout z těch omezení vystoupit a vstoupit do toho Božího. A že pro to není třeba nic dělat, to se stane samo. Jak to vidíte Vy? 2) Jak je možné, že někdo, kdo je na té své intenzivní cestě k sobě, již má nebo stále má finanční stabilitu a někdo ne?

Když jako malý neudělal nic bez souhlasu mámy a dopad toho v dospělosti

Daný muž přišel na individuálku ohledně svého partnerského vztahu, který dle jeho slov nefunguje. Chtěl si k tomu poskytnout bližší informace, jak to souvisí s ním, co má u sebe pochopit, změnit. Průběh individuálky - co si poskytl za informace a jakým způsobem k těm informacím došel, je v tomto článku.

Znalost versus moudrost

Rozdíl mezi znalostmi a moudrostí je naprosto markantní. Obojí je na svém počátku informací. Avšak to, zda daná informace se stane naší moudrostí (poznáním) nebo zůstane v úrovni pouze znalosti, závisí na našem těle (na prožitku v těle). Informace v úrovni znalosti zůstává pouze v úrovni hlavy (naší mysli), informace v úrovni moudrosti (poznání) prošla celý tělem, je zabydlena v celém těle. Jedině informace v podobě moudrosti (poznání) mění chemii v těle, jeho vyzařování, mění jeho vnitřní nastavení, mění náš vnitřní svět. A jak již mnozí ví, teprve naše změna uvnitř mění konstruktivně cokoliv vně. Takže moudrost (poznání) je velice mocná, jelikož náš vnější život posouvá do stále harmoničtějšího života.

Záznam živého vysílání - speciál "Jak dosáhnout seberealizace a jiné hojnosti" ze dne 21.4.2021

Ve vysílání se zabývám seberealizací a jinou hojností z hlubšího pohledu. Sdílím tam s vámi prožitky, které se mi přihodily během těchto prvních čtyř měsíců tohoto roku 2021 a které vedly k zážitku, kdy jsem se samovolně dostala do prožitku, že jsem neomezená energie (vědomí), a podělím se i o to, jaké zázraky se po tu dobu děly v mém životě. Tyto všechny prožitky velmi úzce souvisí s mojí seberealizací a hojností ve všech podobách a možná mohou něco v těchto oblastech života zprostředkovat i vám a pomoci tak získat větší nadhled v situacích, které řešíte.

Neutralita a integrita jako brána k zázrakům

Dnes se s vámi podělím o jednu poměrně čerstvou zkušenost z individuálky, kdy jsem byla po nějaké době znovu testována v tom, do jaké míry udržím svoji neutralitu a integritu – do jaké míry uchráním svůj prostor. Současně jsem si prožila, jakou já, my všichni máme moc a že leží v našem přístupu, ve vnitřním nastavení k čemukoliv, co nás potká. A jelikož život nikdy není jednosměrný, tak tím, že já jsem si daný prostor udržela a neopustila se, daná žena z individuálky si mohla sama na sobě prožít, jak se vlivem mého přístupu (mé neutrality a integrity) změnilo i to, co prožívala.

Naše vědomí jako zdroj naší trvalé hojnosti

To, že jsme vědomí, to jsem již před mnoha lety slýchávala nebo se dočítala. Teď pohledem zpět vím, že jsem tuto informaci měla pouze v hlavě a nikoliv že by se tato informace stala mým poznáním = že bych ji žila (že by kolovala v celém mém těle). Zpětně si uvědomuji, že jsem tehdy neměla ani tušení, co to znamená, když si skutečně uvědomím, že jsem vědomí a žiji to a jaké úžasné dopady to má na můj život. Více se o tom a o své vlastní zkušenosti s tím, která samovolně přišla, rozpovídám ve Speciálním Živém Vysílání v průběhu dubna.

Záznam živého vysílání ze dne 7.4.2021

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám: 1) Když žena je tou, od které se podoba a posun vztahu odvíjí, zajímá mne, jak to vidíte na straně mužů - připadá mi, že kdyby byli odkázáni pouze na to, jak moc to má jejich partnerka v sobě porovnané, tak by vlastně de facto ti muži byli "obětí žen" - byli by sami ve svém vývoji odkázáni na ženy, závislí na tom, do jaké míry si to srovná jejich partnerka. Předpokládám, že mi nejspíš něco v článcích uniklo.:-) Proto se ptám. Co může muž sám o sobě udělat, aby se ve svém vývoji mohl posunout? 2) Jedna z věcí, která mě nyní trápí je, že najednou nemám potřebu s partnerem řešit věci. Dříve jsem chtěla vše vyřešit ideálně hned a nyní vnímám, že nechci, nechci jít do hádek, nechci se bavit, otravuje mě to, jsem ráda, že se nevidíme. Najednou mám pocit, že se na něj dívám cizíma očima. Vůbec to nechápu a trápí mě to. Je to přechodné? Mám mu to řict?

Stabilita v emocích

Stabilita v emocích neznamená potlačené emoce. Opakuji to, kudy chodím, jelikož je to jakási zarytá představa mnohých, zejména těch, kteří je mají potlačené, že takto vypadá emoční stabilita. Přitom je to labilita emocí stejně jako u těch, kteří tuto nestabilitu projevují na opačném poli spektra, a tedy hysterií atd. Stabilita v emocích souvisí s vědomím. A sice že ...

Proč potřebujeme projevené vnitřní dítě ve vztazích

Mnohokrát jsem psala a mluvila o vnitřním dítěti. Teď se o něm krátce rozepíši v souvislosti se vztahy – jak nám vnitřní dítě pomáhá se vztahy, jaký destruktivní dopad má na vztahy, když to vnitřní dítě v nás je potlačené. Jak už jsem mnohokrát zmiňovala, vnitřní dítě je v každém z nás. Uvnitř každého z nás jsme uchováni my jako ti malí z dětství. A jak to souvisí s partnerskými vztahy? Velmi! Vysvětlím to pomocí jednoho příběhu z individuálky.

Vnitřní dítě jako podpora v nepříjemných situacích

Vzpomínáte si na dobu, kdy jste byli malí? Ta malá holčička či chlapeček je stále uvnitř vás. A ve vašem dospěláckém životě se projevuje v určité energii, která vám buď pomáhá ve vašem životě, nebo vás naopak svazuje. Záleží, jak jste se jako děti cítili. Jak to poznáte, zda vaše vnitřní dítě vám slouží nebo nikoliv? Jednoduše.