Živé vysílání

Pro členy Klubu každý první týden v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude v pondělí 4.9.2023. Více info »

Klubová sekce

Milá přítelkyně, milý příteli, vítám Tě v klubové sekci.

Moc si vážím Tvého zájmu. I díky Tobě můžu takto hlouběji sdílet svá poznání. Jen měj na paměti, že informace pro Tebe nebude to, o čem budu psát nebo mluvit, ale to, co si díky tomu Ty uvědomíš ve svém vlastním životě. Mé zkušenosti a má poznání jsou jen mosty k Tvé vlastní moudrosti.

Klubová sekce se otevřela dne 12. dubna 2020. Po jejím otevření se v ní nacházelo k přečtení 40 článků. Od té doby zhruba každý týden přibývá nový obsah, ať už článek, video, popř. jiná tvorba.

Ať Tě obsah v Klubové sekci vede k objevení Tvé vlastní autority uvnitř sebe, která je čistá (plně spojena se Zdrojem), a která Tě tak povede konat ze své síly (z prostoru vnitřního klidu uvnitř Tebe), a tedy vymezovat si hranice, avšak soucitně a laskavě vůči jiným a konat s plnou odpovědností a dle nejlepšího vědomí a svědomí. S láskou Peťa

Přihlášení

Klubová sekce: Přístup na půl roku ... 600,00 Kč / 27 €

Co získáte Klubovou sekcí:
1) 30 minut konzultace po skypu
2) články psané z větší hloubky
3) živá vysílání (a záznam z nich, který si můžete kdykoliv pustit)
4) Odpovědi na dotazy v rámci živého vysílání
5) Záznam těchto živých vysílání
6) Speciální (nepravidelná) živá vysílání (a záznam z nich). Zatím jsou v Klubu tyto:
- "Jak dosáhnout seberealizace a jiné hojnosti"
- "Jak mít práci, která nás naplňuje a živí"
- "Partnerské vztahy"
- "O aktuálním dění, o tom, kam směřujeme jako lidstvo"

Více informací

Když uznáme svoji smrtelnost, začneme více žít

Smrt je v mnoha rodinách tabu, jednotlivý členové se to slovo mnohdy bojí vyslovit, natož o tomto tématu mluvit. Při vyslovení tohoto slova v duchu (v myšlenkách) či nahlas mnozí lidé se uvnitř stahují = vnitřně reagují. Jinými slovy řečeno, mnozí lidé při myšlence na toto téma prožívají vnitřní odpor (= stažení) = jsou v egu. Jenže tento prožívaný odpor v tomto tématu má kromě dopadů, které obecně prožití odporu vůči čemukoliv má – blíže o tom na Tréninku mysli, ještě jeden velmi zásadní dopad. A sice ...

Nic, co se Ti podaří, Tě neudělá lepším

Možná jsi si někdy myslel, že když vyhraješ ten tenisový turnaj, tu taneční soutěž, když dostaneš jedničku ve škole, když se dostaneš na školu, když vystuduješ vysokou či najdeš si dobře placenou a lukrativní práci, nebo porodíš dítě, že budeš lepší. Možná, když se Ti něco podařilo, cítil si se lépe, možná si i cítil, že rodiče či jiní v okolí Tě najednou měli radši. Něco Ti povím.

Jste jenom vy a to ve dvou variantách :-)

Jsi jakoby ve dvou vydáních – ty jako Vědomí (Bůh) a jako tělo s určitým jménem příjmením. Ty jako Vědomí jsi v podstatě rodič toho těla s tím jménem. Nikdo jiný kromě vás dvou jakoby není. Všichni ostatní jsou jen kulisy, které vybíjí panáky - karmické či dharmické, které si každý staví do řady, kdykoliv se stáhne (karmické) či zůstává uvnitř v klidu (dharmické). Pokud cítíš v těle rozrušení, pak to je podobné jakoby se Ti malá Monika, Peťa, Lenka, Pepa, David (dle toho jak se jmenuješ = jak se jmenuje Tvoje tělo) vztekala před hračkářstvím, jelikož si jí nekoupila to, co chtěla - v životě má něco jiného než chce. Vlastně kdykoliv nám vnitřně vadí něco, co v životě aktuálně máme či nemáme, prožíváme nespokojenost, jsme v podstatě v úrovni malých dětí, které se vztekají před hračkářstvím, že nedostali autíčko, které chtěli, ale „blbý“ bublifuk. A co s tím ? :-)

Nadřízená pozice versus nadřazenost

K tomuto článku mě inspirovala jedna žena na "Kafi s Peťou", což je půlhodinová konzultace v rámci Klubové sekce. Bylo to velmi silné, byť krátké sezení. A já vám zkusím demonstrovat, co se tam dělo :-) Žena byla velmi silně v roli oběti, ve vztazích velmi podřízená, aby náhodou o dotčeného nepřišla atd. Nízká sebeúcta, to je příběh nás všech (jelikož nízká sebeúcta je přímo úměrná množství odporů v těle), jen to má rozličné projevy. A u dané ženy se tato nízká sebeúcta velmi výrazně projevovala ve vztazích, kdy jakmile nějakého muže měla, snadno se na něj fixovala. Vedle toho se tato nízká sebeúcta projevovala i v destruktivním vnímání autorit, kdy velice snadno přebírala vše od těch, které ve vnímání měla nad sebou, aniž by všechny ty informace od dotyčného prošly přes síto její vlastní autority. Zkrátka v přítomnosti lidí, kteří byli vůči ní z pohledu jejího vnímání jako autority, ona okamžitě uvnitř sebe šla do podřízené pozice. Přitom by měla zůstat uvnitř sebe ve vnímání toho, že je stejně hodnotná jako ten, ke komu šla pro radu, odbornost atd. A právě následující obsah článku může pomoci dojít k dalšímu pochopení a tedy snížit si odpor v daném tématu.

K ženě jsem měla samovolný monolog, jak někteří jste poznali, že k vám občas na Tréninku či Individuálce mám J A myslím, že to, co bylo předáno tím monologem, může podpořit i některé z vás. Jelikož daná žena se po tom velmi zklidnila a bylo naprosto očividné, jak více vstoupila do své síly.

Daný monolog jsem začala ve chvíli, kdy jsem výrazně cítila, jak se daná žena na mě věsí, jde do podřízené pozice vůči mně, odevzdává mi svoji vlastní autoritu, svoji vlastní moc.

Dané ženě jsem pověděla, že ...

Nikdy jsme nic nezvládli sami. Takže chtít něco zvládat sami je honba za iluzí

V tomto článku chci vysvětlit, proč jsme nic, opravdu nikdy nic nezvládli sami, byť to tak i třeba pro oči vypadalo. Toto mé psané povídání cílí na ego právě v této oblasti a po přečtení či opakovaném přečtení můžete někteří dojít k významnému pochopení, aha momentu a tím si snížit trvale zase o něco svůj odpor. A když víte, že míra odporu a neodporu určuje vše vnější, tak je to velká věc, co pro sebe můžete udělat. Jdeme na to :-)

Máte si všechnu energii nechat a nemá vám to být vůbec blbý – pak vně pomáháte

Čím více Vědomí (= Vás) je v těle, tím více vašim tělem proudí energie ze Zdroje (z vás jako Vědomí). Tato energie má být vámi v těle využívána pro výživu vašeho těla a pro tvoření. Avšak rozhodně nemá být využívána na to, že vy ji odevzdáte jiným! Tím lidem kolem sebe vůbec nepomáháte, právě naopak. Podrobně v článku :-)

Jak souvisí míra našeho vnitřního odporu se strachem ze smrti

Míra, v jaké se vnímáme jako tělo, je jen odrazem míry odporů v těle.
Čím více se vnímáme jako tělo (= čím více odporů v těle máme), tím více máme přirozeně odpor ke smrti a i k nemoci. A tím více se tedy smrti a nemoci bojíme. A paradoxně tím méně žijeme. Ale pozor! To, do jaké míry žijeme, se nepočítá na počet návštěv, večírků, dovolených atd. V případě mnohých lidí je to únik.
Opotřebení těla a smrt jsou nevyhnutelné. Na tomto místě se jen krátce zmíním o tom, proč je podle mě z hlediska odporů a jejich snižování nevyhnutelné opotřebování těla.

Když se pro vás oslabuje kolem to, co znáte

V tomto článku popíši jakýsi proces, který se mi již mnohokrát zopakoval od toho roku 2012 a pokaždé vedl do expanze v různé podobě. Ten proces se jistě opakoval již před tím, ale já si ho uvědomuju zhruba od toho roku 2012.
A jelikož jsme všichni stejní a všichni procházíme vším (jen v jiný čas) a na každého z nás platí vyšší zákony, kterým všichni podléháme, jsem si jistá, že tento proces se děje i vám. A proto ho tu popíši. Jelikož možná někoho z vás, který se nachází právě v té nepříjemné fázi toho procesu, to podpoří, anebo si pohledem zpět uvědomíte tyto již proběhlé procesy ve vašem životě a že i ve vašem životě to tak je. Což pak bude mít za následek, že až se budete nacházet v té nepříjemné fázi toho procesu, možná si pravděpodobněji vzpomenete, o co jde, kde se nacházíte, co probíhá a nebudete tolik přispívat egem a uvolníte se do procesu a celé to proběhne rychleji a s menšími prožívanými zátěžemi.
A o co tedy jde? :-)