Živé vysílání

Živé vysílání pro členy Klubové sekce se bude konat 6.5.2024 (pondělí). Pro členy Klubu alespoň 1X v měsíci (nejčastěji každý první týden v měsíci) od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub.  Více info »

Klubová sekce

Milá přítelkyně, milý příteli, vítám Tě v klubové sekci.

Moc si vážím Tvého zájmu. I díky Tobě můžu takto hlouběji sdílet svá poznání. Jen měj na paměti, že informace pro Tebe nebude to, o čem budu psát nebo mluvit, ale to, co si díky tomu Ty uvědomíš ve svém vlastním životě. Mé zkušenosti a má poznání jsou jen mosty k Tvé vlastní moudrosti.

Klubová sekce se otevřela dne 12. dubna 2020. Po jejím otevření se v ní nacházelo k přečtení 40 článků. Od té doby zhruba každý týden přibývá nový obsah, ať už článek, video, popř. jiná tvorba.

Ať Tě obsah v Klubové sekci vede k objevení Tvé vlastní autority uvnitř sebe, která je čistá (plně spojena se Zdrojem), a která Tě tak povede konat ze své síly (z prostoru vnitřního klidu uvnitř Tebe), a tedy vymezovat si hranice, avšak soucitně a laskavě vůči jiným a konat s plnou odpovědností a dle nejlepšího vědomí a svědomí. S láskou Peťa

Přihlášení

Klubová sekce: Přístup na půl roku ... 600,00 Kč / 27 €

Co získáte Klubovou sekcí:
1) 30 minut konzultace po skypu
2) články psané z větší hloubky
3) živá vysílání (a záznam z nich, který si můžete kdykoliv pustit)
4) Odpovědi na dotazy v rámci živého vysílání
5) Záznam těchto živých vysílání
6) Speciální (nepravidelná) živá vysílání (a záznam z nich). Zatím jsou v Klubu tyto:
- "Jak dosáhnout seberealizace a jiné hojnosti"
- "Jak mít práci, která nás naplňuje a živí"
- "Partnerské vztahy"
- "O aktuálním dění, o tom, kam směřujeme jako lidstvo"

Více informací

Jak souvisí přístup k informacím a stav vnitřního nadhledu

Od prenatálu jsme zahrnováni nejrůznějšími informacemi. Informace nás obklopují. A není to jen dnes za éry rozvoje informačních technologií, bylo tomu tak vždy. Jen ty informace byly servírovány v jiných podobách. Na „Tréninku“ mysli se setkávám s tím, že lidé často řeší, zda jim někdo říká pravdu a co si dotyčný dovoluje, že jim lže atd. Jenže, z mého pohledu vůbec nejde o to, co ...

Co říci sobě, když si začneme říkat, že kvůli dotyčnému máme či nemáme to či ono atd. :-)

Co říci sobě, když si začneme říkat, že kvůli dotyčnému máme či nemáme to či ono atd. :-) Promluvy, které mohou pomoci zkvalitnit vnitřní komunikaci (= snížit vnitřní odpor = např. snížit vztek, zlobu na někoho) a tím zkonstruktivnit celou situaci. Více ve videu. K videu mají přístup lidé v Klubové sekci :-)

Konkrétní promluvy, které mohou pomoci zmírnit vnitřní stres narovinu komunikovat s podřízenými

V tomto článku navazuji na předchozí článek v Klubové sekci, kde jsem v závěru slíbila tento článek, ve kterém sepíši některé promluvy, které pokud si připomenete v dané situaci s podřízenými, může to pomoci snížit váš vnitřní stres s tím spojený a tím i zkonstruktivnit průběh daného jednání. Tak jdeme na to :-)

Záznam živého vysílání ze dne 4.9.2023

V záznamu tohoto živého vysílání naleznete mé povídání k těmto otázkám a tématům: 1) Pokud budeme vůči dotyčnému vnitřně svobodní, tak se již spolu nemáme co učit a tudíž si zmizíme ze zorného pole? A to platí i v partnerských vztazích? 2) Když už se nebudu vnitřně rozrušovat při příjemných situacích, tak už nebudu zažívat euforii, radost?

Když máme strach narovinu komunikovat s podřízenými, abychom se jich nedotkli

V tomto článku se krátce rozepíši o jednom jevu, se kterým se často setkávám v různých situacích během Individuálek či Tréninku mysli. Lidé mi často povídají, jak je jim nepříjemné vést nepříjemné rozhovory s podřízenými nebo jim něco důrazně přikázat. Popisují, že je jich jim líto, pak mají výčitky atd. Když to takto někomu povídají u kafe, z ní to možná oduševněle, možná to vypadá, že dotyčný je šéf snů, neboť je empatický, citlivý atd. Já si to tak zcela nemyslím. Myslím si, že za tímto jednáním, za touto jakousi ohleduplností je v mnohém ego. A vysvětlím to níže. Na laskavosti, citlivosti, ohleduplnosti není nic špatného, naopak, je to velká cnost. Avšak ne vše, co se jako laskavost či citlivost, chápavost a ohleduplnost tváří, je skutečně tou laskavostí. Jelikož ...

Co má život za lubem… 

„Co má můj život za lubem?“ nebo „Co tím můj život sleduje?“ nebo „To jsem teda zvědavá, proč se to potřebovalo stát.“ Tak toto jsou všechno vnitřní monology, které pokud vychází z vnitřního klidu, nadhledu, tak pak si dovolím říct, že jste v mnohém již Bohem chodícím v lidském těle po světě. Ale upozorňuji, že aby to bylo ono (bez ega), je třeba, aby ...

Mate potíž s autoritami? Jste vůči nim bezhlavě poslušní nebo naopak vzpurní?

Když to hodně zjednoduším, tak lidé se dělí do dvou skupin. Jedni jsou vůči autoritám tzv. bezhlavě poslušní a jiní jsou zase již dopředu vzpurní. Byť tak odlišné projevy, podle mě jde o jedno a to samé – dotčený člověk neví, kým je, není autoritou sám sobě. A tyto dva tak odlišné projevy jsou jen krajními projevy té samé vnitřní nerovnováhy v otázce moci a bezmoci. A co s tím je v textu níže:-)

Jak nebýt vnitřně sevřený při komunikaci s někým, kdo nás nepřijímá

Článek je o situacích, které všichni zažíváme dennodenně. Jsme v kontaktu či musíme řešit něco s někým, kdo nás nepřijímá (= sráží, ponižuje, zesměšňuje, zlehčuje, upozaďuje, nerespektuje, podráží, atd.). V článku k vám budu mluvit sice obecně, než se to děje na Individuálkách či Tréninku mysli, kde je to šité na míru a tedy velmi efektivní, ale i tak třeba to někomu může zprostředkovat zkvalitnění vnitřní řeči = snížení odporu v těle.
Tak jdeme na to :-)

Text, který může pomoci proměnit v konstruktivní děj situace, kdy vás lidé umenšují a sráží

Během „Tréninků“ mysli a Individuálek se s lidmi často zabýváme situacemi, ve kterých se cítí danými okolnostmi či chováním lidí umenšováni, sráženi. Což tyto lidi rozrušuje uvnitř, prožívají tedy odpor, což vede k destruktivnímu a vyhrocovanému průběhu děje, který se v po čase opět vrací. A já zkusím níže v krátkosti napsat to, co bych řekla dotyčnému ústně, abych ho podpořila ve změně vnitřního postoje. Bude to samozřejmě obecné oproti Individuálce a „Tréninku“ mysli, ale to ani tímto způsobem jinak nejde. Tak jdeme na to :-)

Jak to, že nám něco vadí a něco nevadí a někdo to má obráceně?

Jak nejlíp poznat, jakou verzi sebe sama nemám ještě přijatou než přes něco venku? A právě proto ti všichni lidi a situace okolo! Proto všichni ti lidé a situace, kteří nás uvnitř rozrušují, jsou požehnání! Nerozrušují nás oni, oni nemají tu moc. Nikdo nemá nad námi moc. Jelikož to my, jedině my rozhodneme, že nás to či ono rozruší. Nerozrušují nás lidé a situace venku, ale to my sami sebe rozrušíme.