Živé vysílání

Pro členy Klubu každou první středu v měsíci od 20:00 do cca 21:00 živé vysílání na webu jinypristup.cz v sekci Klub. Následující bude 7.12.2022. Více info »

Co dělat, když někdo jiný je v egu?

Vy, co jste v Klubu, tak víte, že poslední měsíce píši velmi intenzivně na téma odporů a celkově k problematice, které se velmi podrobně věnujeme na Tréninku mysli a i o něm píši. Víte, že Trénink mysli je „práce“, která probíhá již v úrovni pokory. Já tak nazývám fázi, která následuje po fázi tzv. bílého mága. Avšak ta fáze pokory má rovněž mnoho rovin. Já jsem teď v bodě (alespoň tak to vnímám), že jsem takový jeden z převaděčů lidí z fáze bílé magie do fáze pokory. Jinými slovy, Tréninkem mysli, ke kterému jsou přivedeni ti z vás, kteří mají, jakoby vás beru za ruku a převedu vaše tělo (vaši hmotu) z roviny vědomí mága do roviny vědomí pokory. Ještě jinak řečeno, během Tréninku mysli přecházíte z fáze, která se projevuje např. tím, že si myslíte, že jste samotvůrci a můžete si tak vše vytvořit, do fáze, kdy si uvědomujete a začínáte žít, že je třeba hlídat si poměr lásky (Vědomí) a odporu v těle, jelikož tím přitahujete pro vás více láskyplný děj a jedině vy ten poměr lásky a odporu máte ve svých rukou. V tom cyklu pokory jste pak rovněž na začátku a stejně jako jiná fáze roviny vědomí před tím i tato má mnoho dalších rovin.

Co znamená: „Jak zasejeme, tak sklidíme“?

Slyšíme to odmala ze všech stran: „Jak zaseješ, tak sklidíš“ nebo obměnu: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ Mnohým lidem je jasné, co to znamená, co se těmito rčeními chce říci. Všem je to jako že jasné.

I mně to bylo dříve jasné a nenapadlo mě, že to může znamenat zcela něco jiného.

Až v průběhu mého nedobrovolného vývoje, kdy mě život před lety vzal to, na čem jsem si velmi zakládala, a já neměla ponětí, co si počnu, jsem postupně a velmi pozvolna začala jen tak mimochodem docházet i ke zcela jinému pochopení těchto pravdivých rčení.

Když máme dítě s „vadami“

Co dělá většina rodičů a jiných lidí v okolí, když vedle nich je dítě, které je třeba různě více či méně postižené, nebo kterému se stal úraz, nebo nějak nemocné? Při myšlence na něj cítí v těle sevření, bolest – litují ho. Lítost je projev ega. Projev ega můžete poznat tak, že často bolí.

Co však všichni tito lidé dělají? Oni to dítě uvnitř sebe sráží, snižují.

Čistý a nečistý záměr

S čistým záměrem děláme věci, když je děláme bez odporu = bez vnitřního tlaku = beze strachu = bez negací uvnitř sebe. Pak v našem konání či nekonání, ať už navenek vypadá jakkoliv, je láska, jsme v našem těle plně nebo alespoň ve velké míře my (skutečnost) a ne ego = odpor, strach (= iluze).

Naopak v nečistém záměru děláme věci pod tlakem = v odporu = ve strachu = v negacích uvnitř sebe. V našem konání, ať navenek vypadá jakkoliv, je neláska (ego) a tu taky dostaneme zhmotněnou zpět.

Identifikací s tím, co máte či nemáte, se to stejné stává realitou

Jakékoliv chování jiného vůči nám či jakékoliv naše chování, jakákoliv situace, jakákoliv okolnost je pouze energií. Energie neustále kmitá, neustále se mění. Když vše ve hmotě projevené je pouze energií, tak má vše potenciál se neustále měnit. A tedy vše, co se nám děje, není neměnné a naopak se může velice rychle změnit.

Svůj život ovládáte přijetím v nitru – skutečnou pokorou

Vše ovládáte přijetím (pokorou). Avšak já tu nemám na mysli ovládání ve smyslu, že si usmyslíte to, co chcete, jak to konkrétně má vypadat a to, že dostanete. Ne. To je ego – prosazování ego-vůle neboli vůle člověka (prosazování vůle těla). Co tím tedy myslím, když říkám, že vše ovládáte přijetím (pokorou), a co myslím tím přijetím (pokorou)?