Jak pomoci svým dětem v jejich výzvách

Jedna žena přišla na individuálku řešit své dítě. Avšak my nikdy nevyřešíme jiného. My můžeme řešit a vyřešit jedině sebe a tím, jak uzdravíme v tom tématu sebe, pomůžeme i svému dítěti.

To, co si zmíněná žena poskytla, mě velmi inspirovalo k sepsání tohoto článku, za což moc děkuji.

Okolnosti, za kterých se dítě narodí, je součástí jeho cesty. To, jestli bude pohodové těhotenství nebo rizikové, jestli to bude komplikovaný porod, císařský řez nebo zda bude mít porod snadný průběh, není věcí rodičů. Vůbec to nesouvisí s úrovní jejich uvědomění. Podle mne nelze říct, že čím vědomější rodič, tím hladší průběh těhotenství, snadnější porod, zdravé dítě. Je to složitější.

Mnohdy právě uvědomělejší rodiče vyfasují komplikované těhotenství či porod, nebo dítě, které odmalinka v něčem potřebuje speciální zacházení či má speciální požadavky. A tito rodiče to potřebují pro svůj další velký vnitřní posun a potřebuje to i daná duše, která se za daných podmínek narodí vědomějším rodičům. A právě díky tomu, že se narodí více vědomým rodičům, vzniknou v tomto směru nové nápomocné projekty, mnohé nové přístupy, metody či jiné objevy. Jako například domškoláctví či jiné alternativy k předškolní či školní výuce dětí, jiný přístup k vaření, jídlu a životu, který vede ke zmírnění či úplnému vymizení mnohých chronických potíží, k vytváření různých zájmových skupin, které dodávají podporu rodinám s podobným příběhem atp.

Avšak dlouhé čekání na miminko, komplikované těhotenství či porod či různá speciální péče, kterou narozené miminko vyžaduje, se děje i nevědomým rodičům. I je to potkalo, aby učinili duchovní pokrok. Ve smyslu jejich velkého impulsu k probuzení a započetí intenzivní cesty k sobě, po které ti vědomější rodiče již nějaký čas jdou. To však vůbec neznamená, že tito nevědomí rodiče, kteří díky tomu dítěti dostali šok, že zůstanou stále pozadu. Mnohdy jim toto jejich dítě velice pomůže zrychleně se dostat energeticky na úroveň těch uvědomělejších rodičů.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Není třeba si nic vyčítat. Spíše je třeba tomu svému dítěti tu cestu co nejvíce zpříjemnit a usnadnit. Rodiče nemohou za své děti projít zkouškami, které jejich děti čekají. Avšak mohou je podpořit. Jsou tu dokonce od toho, mimo jiné. A podpoří je jedině tím, že se postarají o to, aby jejich dítě cítilo od nich lásku, přijetí a cítilo se v bezpečí. To je jediná, avšak neskutečně zásadní úloha rodičů!

Nezáleží na tom, že rodiče projevují lásku více v porovnání s jinými rodiči, nebo že projevují lásku ke všem svým dětem podobným způsobem a tak to tomu dítěti nutně musí stačit, když to stačí jiným jejich dětem. To, za jakých podmínek se cítíme milováni a přijímáni je totiž individuální. Nějaké dítě potřebuje více pozornosti svých rodičů, aby se cítilo podobně v pohodě a bezpečí jako jeho sourozenec. A jediná úloha rodičů, je postarat se, aby jejich dítě cítilo od nich za každých okolností přijetí, bezpečí a lásku. Což vůbec neznamená, že ho nepovedou k převzetí odpovědnosti za důsledky svých činů. Právě naopak! Touto svoji podporou v pozadí – tou láskou, přijetím a pocitem bezpečí v něm odpovědnost za svůj život a za veškeré své konání naopak podporují. První věc, kterou rodiče ve vztahu k dítěti, které něco provede, mají udělat, je postarat se, aby se cítilo milováno a v bezpečí. A pak teprve v tomto stavu dítěte s ním dál jednat a řešit. Budete překvapeni, jak moc děti chápou, a kolik síly právě v tomto stavu přijetí a pocitu bezpečí v sobě mají a jak samy s chutí budou napravovat svoje přešlapy.

Rodiče tak dětem nemohou odstranit překážky na cestě, avšak přeci jim mohou významně pomoci. A sice tím, že se postarají o to, aby jejich děti, každé z nich, cítilo od nich lásku, přijetí a cítilo, že jim rodiče věří a nepochybují o nich. Bude-li toto dítě cítit, bude se cítit ve svém životě v bezpečí, bude pevné v kranflecích a s chutí a odvahou půjde vstříc životním výzvám, které čekají každého.

Láska, přijetí a důvěra to je to jediné, jak rodiče mohou své děti podpořit a pomoci. A toto je velice zásadní a mnohdy rozhodující v tom, jak děti dají výzvy svého života.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

28. Duben 2018 - 20:50
Úplněk ve štíru a jeho pomoc

Milovaní lidé,

vůbec jsem neměla v plánu tady na „jiném přístupu“ o tom psát. Ale prostě to přišlo …

Více

11. Duben 2019 - 8:12
Osvobozování rodinných vazeb právě probíhá

Před pár dny jsem viděla animovaný film „Jak vycvičit draka III.“ Jeho příběh mě inspiroval k sepsání tohoto článku. Inspirovali jste mě k němu mnozí již dříve svými podobnými příběhy na individuálkách, ale ten film byl tím posledním impulsem, který mě dovedl k činu.

Více

29. Červen 2018 - 10:05
Ohromný cit a pak zklamání

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Více

13. Červen 2019 - 23:00
Co kritizujeme u druhých, tím se sami stáváme

Chtěla bych popsat pár rádoby obyčejných situací ze života a na nich ukázat jak to, co kritizujeme u druhých (kde povyšujeme či ponižujeme), tím se vzápětí, a v této době velice brzy, stáváme sami. A čím vědomější jsme, tím dříve si všimneme té souvislosti - toho, že jsme udělali nebo děláme něco, co jsme sami u jiného kritizovali. A toto uvědomění mění naše nastavení v tomto, aniž bychom si toho možná povšimli, a my se stáváme v tom tématu soucitnější a chápavější.

Více

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

2. Květen 2019 - 9:51
Stěhovat se nebo ne? Rozhodnout se pro toto či pro tamto?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta aktuálně řeší situaci, jestli se nastěhovat k současnému partnerovi či nikoliv. Byť jeho děti má ráda, chce své vlastní. Bojí se, že přestěhováním k němu se odstřihne od jiných možností někoho potkat a promarní nějakou příležitost.

Více