Moudrost verzus fyzický věk

Nedávno mi jeden z vás po emailu děkoval za články na webu a u toho podotkl něco ve smyslu, jak je možné, že mladá žena napíše něco tak moudrého, co i lidé starších ročníků čtou s údivem. Jelikož něco v tom duchu mi daný člověk již párkrát napsal a nejen on, podnítilo mě to vyjádřit se k tomu veřejně. Možná je tu někdo, kdo si tu odpověď potřebuje přečíst nebo připomenout.

Moudrost lidské bytosti není o fyzickém věku! Většina tu nejsme poprvé. Neseme si zkušenosti napříč životy a někdo má odžito více, jiný méně. Navíc ne každý pochází ze Země. V této době velké přeměny Země jsou tu mnozí z velmi vzdálených míst Vesmíru, kde panují mnohem vyšší vibrace, než jsou zatím na Zemi. Z těchto vzdálených míst si nesou svůj specifický druh energie, jistou moudrost, neboť mají zkušenosti a prožitky odpovídající dané vibraci. Mají zkušenosti s takovou harmonií a s takovou propojeností, která tu zatím na Zemi nebyla možná. A s ní přišli na tuto Zemi, ta je v nich stále obsažena, ať už je aktivována nebo zatím ne. A jak se postupně na Zemi probouzí, svlékají naučené vzorce, tato energie stále více vyzařuje z nich a tak i kolem nich. A tím jako majáky svítí na cestu mnohým dalším, aniž ti by si toho byli nutně vědomi.

Vedle toho další rovinu moudrosti získáváme na Zemi tím, jak jdeme svými životy - podle toho, co vše v životech zažijeme a hlavně jak se k tomu postavíme. Pokaždé když nesnáze proměníme ve vítězství, když v životě navzdory svým tíživým podmínkám projevíme soucit a štědrost, když na selháních vyrosteme, tak v ten okamžik sílíme a stáváme se moudřejší.

Ani to, co píšu v článcích, ty individuálky, obsah knížek atd. (byť jsem toho na svůj aktuální fyzický věk zažila mnoho), není zdaleka jen založeno na moudrosti, kterou jsem tu za tento život dosud nabyla. Ostatně důkaz o tom leží v mých úvahách z prvních tříd základní školy, kde byly takové myšlenky nad životem, poznání a moudrost, kterou těžko mohlo nabýt tak malé děvčátko. Ještě teď, když si něco z toho občas pročítám, přistihnu se nevěřícně a v údivu s otevřenou pusou.

Je třeba žít a prožít si svůj život nejkrásněji jak dovedeme v podmínkách, ve kterých jsme. A když je nám dáno vedle toho vnímat (nikoliv jen vědět), že je to pouze okamžik v celém našem bytí a jak velkolepí všichni jsme, a jak laskaví a pospolití dovedeme být, jakoby se za života probudíme a dokážeme vidět věci v našem životě a sebe sama tak, jak když po odchodu se na to právě odžité díváme z druhé strany závoje. To nám pak mění komplet vnímání sebe a svého života. Nebereme pak sebe a ani svůj život tolik vážně. Avšak ne ve smyslu, že by nám přestal být drahý, právě naopak! Myslím tím, že snadněji přestáváme lpět na čemkoliv v našem životě, avšak současně prožíváme (a to je důležité!), že je o nás postaráno. A snadněji se tak dostáváme do vnitřního klidu, ze kterého se vše opravdové tvoří vně.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc