Moudrost verzus fyzický věk

Nedávno mi jeden z vás po emailu děkoval za články na webu a u toho podotkl něco ve smyslu, jak je možné, že mladá žena napíše něco tak moudrého, co i lidé starších ročníků čtou s údivem. Jelikož něco v tom duchu mi daný člověk již párkrát napsal a nejen on, podnítilo mě to vyjádřit se k tomu veřejně. Možná je tu někdo, kdo si tu odpověď potřebuje přečíst nebo připomenout.

Moudrost lidské bytosti není o fyzickém věku! Většina tu nejsme poprvé. Neseme si zkušenosti napříč životy a někdo má odžito více, jiný méně. Navíc ne každý pochází ze Země. V této době velké přeměny Země jsou tu mnozí z velmi vzdálených míst Vesmíru, kde panují mnohem vyšší vibrace, než jsou zatím na Zemi. Z těchto vzdálených míst si nesou svůj specifický druh energie, jistou moudrost, neboť mají zkušenosti a prožitky odpovídající dané vibraci. Mají zkušenosti s takovou harmonií a s takovou propojeností, která tu zatím na Zemi nebyla možná. A s ní přišli na tuto Zemi, ta je v nich stále obsažena, ať už je aktivována nebo zatím ne. A jak se postupně na Zemi probouzí, svlékají naučené vzorce, tato energie stále více vyzařuje z nich a tak i kolem nich. A tím jako majáky svítí na cestu mnohým dalším, aniž ti by si toho byli nutně vědomi.

Vedle toho další rovinu moudrosti získáváme na Zemi tím, jak jdeme svými životy - podle toho, co vše v životech zažijeme a hlavně jak se k tomu postavíme. Pokaždé když nesnáze proměníme ve vítězství, když v životě navzdory svým tíživým podmínkám projevíme soucit a štědrost, když na selháních vyrosteme, tak v ten okamžik sílíme a stáváme se moudřejší.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Ani to, co píšu v článcích, ty individuálky, obsah knížek atd. (byť jsem toho na svůj aktuální fyzický věk zažila mnoho), není zdaleka jen založeno na moudrosti, kterou jsem tu za tento život dosud nabyla. Ostatně důkaz o tom leží v mých úvahách z prvních tříd základní školy, kde byly takové myšlenky nad životem, poznání a moudrost, kterou těžko mohlo nabýt tak malé děvčátko. Ještě teď, když si něco z toho občas pročítám, přistihnu se nevěřícně a v údivu s otevřenou pusou.

Je třeba žít a prožít si svůj život nejkrásněji jak dovedeme v podmínkách, ve kterých jsme. A když je nám dáno vedle toho vnímat (nikoliv jen vědět), že je to pouze okamžik v celém našem bytí a jak velkolepí všichni jsme, a jak laskaví a pospolití dovedeme být, jakoby se za života probudíme a dokážeme vidět věci v našem životě a sebe sama tak, jak když po odchodu se na to právě odžité díváme z druhé strany závoje. To nám pak mění komplet vnímání sebe a svého života. Nebereme pak sebe a ani svůj život tolik vážně. Avšak ne ve smyslu, že by nám přestal být drahý, právě naopak! Myslím tím, že snadněji přestáváme lpět na čemkoliv v našem životě, avšak současně prožíváme (a to je důležité!), že je o nás postaráno. A snadněji se tak dostáváme do vnitřního klidu, ze kterého se vše opravdové tvoří vně.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

28. Duben 2018 - 20:50
Úplněk ve štíru a jeho pomoc

Milovaní lidé,

vůbec jsem neměla v plánu tady na „jiném přístupu“ o tom psát. Ale prostě to přišlo …

Více

11. Duben 2019 - 8:12
Osvobozování rodinných vazeb právě probíhá

Před pár dny jsem viděla animovaný film „Jak vycvičit draka III.“ Jeho příběh mě inspiroval k sepsání tohoto článku. Inspirovali jste mě k němu mnozí již dříve svými podobnými příběhy na individuálkách, ale ten film byl tím posledním impulsem, který mě dovedl k činu.

Více

29. Červen 2018 - 10:05
Ohromný cit a pak zklamání

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Více

13. Červen 2019 - 23:00
Co kritizujeme u druhých, tím se sami stáváme

Chtěla bych popsat pár rádoby obyčejných situací ze života a na nich ukázat jak to, co kritizujeme u druhých (kde povyšujeme či ponižujeme), tím se vzápětí, a v této době velice brzy, stáváme sami. A čím vědomější jsme, tím dříve si všimneme té souvislosti - toho, že jsme udělali nebo děláme něco, co jsme sami u jiného kritizovali. A toto uvědomění mění naše nastavení v tomto, aniž bychom si toho možná povšimli, a my se stáváme v tom tématu soucitnější a chápavější.

Více

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

2. Květen 2019 - 9:51
Stěhovat se nebo ne? Rozhodnout se pro toto či pro tamto?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta aktuálně řeší situaci, jestli se nastěhovat k současnému partnerovi či nikoliv. Byť jeho děti má ráda, chce své vlastní. Bojí se, že přestěhováním k němu se odstřihne od jiných možností někoho potkat a promarní nějakou příležitost.

Více