To, co si necháváme líbit od jiných, děláme sami jiným

Někdo si z nás dělá poskoka – i my sami si děláme poskoka z někoho.

Když se ohlédnete ve svém životě nebo kolem sebe po životech jiných, možná tento vzorec uvidíte. Například vaši rodiče, nebo jeden z nich vás přímo či nepřímo zahrnuje určitými požadavky. Když se ohlédnete dál, vidíte, jak i oni byli zahrnuti požadavky svých rodičů. No a když se podíváte před sebe, zahlédnete, jak i vy zahrnujete požadavky své děti, přátele atd.

Např. Vaši rodiče víkend co víkend pracovali na poli jedněch z rodičů, ačkoliv by raději s vámi jako svými dětmi jeli do zoo. Třeba o to ani jejich rodiče přímo nežádali, avšak měli pole, velkou zahradu, na které se plahočili sami, a nechtěli hospodaření a jejich styl žití uzpůsobit svému věku a zdravotním potížím. A tak se na to vaši rodiče nemohli dívat a raději jim pomohli. Proč? Aby neměli výčitky, kdyby se něco stalo. Nebo jiný příklad matky, která si vysnila žití v domě, ač je sama a nemá tak po ruce (mimo vás) nikoho, kdo by pořešil starost o dům a zahradu. Tento člověk rovněž svůj život nepřizpůsobil tomu, aby to vše zvládl obstarat sám. Nebo příklad rodiče, který se odstěhuje na vesnici, ač nemusel, aniž by byl pojizdný a přitom rád žije společenským životem, který nabízí město a dělá různé výlety, ze kterých pak potřebuje často i od vás odvést do jeho obydlí na vesnici, jelikož nic nejede. Tento rodič rovněž svůj život si zařídil na úkor života vašeho, na úkor života svých dětí. Ač se tváří, prezentuje a působí odpovědným, ve skutečnosti odpovědným za svůj život není, jelikož ve svém rozhodnutí počítal s občasnou avšak celoživotní pomocí jiných. Když se ohlédnete zpět na životy svých prarodičů, tak tam nejspíš zahlédnete podobné prvky, i kdyby to mělo být „jen“ to, že vaši prarodiče nebo jeden z nich nepřímo nutil každou neděli vaše rodiče k němu na oběd a brnkal na citlivou strunu toho, jak je osamocený atd. nebo rovněž přímo či nepřímo řídil volný čas vašich rodičů nutností pomoci se sklizní, zazimováním, setbou atd.

Někdo na nás vyvíjí nátlak - i my na někoho vyvíjíme nátlak.

Tento vzorec je rovněž velice běžným. V práci nebo v osobním životě máte pocit, že vás někdo k něčemu nutí, nějak vám omezuje váš prostor, nutí vás odpovědět, nutí vás k nějakému chování, uzurpuje si vás, chce mít nad vámi kontrolu. Když se to ve vašem životě děje, vy sami to máte v sobě. A tak i vy někoho uzurpujete, nutíte ho k něčemu, vyvíjíte nátlak atd.

Například muž si stěžuje na to, že ho nějaký kamarád, bývalá partnerka nebo kdokoliv jiný z okruhu jeho známých neustále bombarduje odpověďmi, reakcemi, dožaduje se pozornosti atd. Když se však tento muž ohlédne po svém životě, zjistí například, že on sám má tendenci u těch lidí, kteří ho nějak zajímají, doptávat se, kde byli a s kým, nebo být dotčený, když si dotyčný najde čas na jiného, avšak ne na něho atd.

Uvědomění si toho, že to, co nám dělá někdo jiný, děláme někomu taky, je první nezbytný krok ke změně, první nezbytný krok k tomu, aby to, co se nám nelíbí, že nám někdo dělá, nám nebylo děláno. Avšak začíná to u nás. Pokud chceme skutečně změnit ve svém životě přístup lidí okolo nás k nám, musíme změnit sebe. To je jediná cesta.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc