Rozdíl mezi realizací a seberealizací

Seberealizace není závislá na ničem zvenčí. Pocit naplnění ze seberealizace vychází z té naší aktivity, z toho, že projevujeme sebe. A to, že projevujeme sebe ve stále čistší podobě, cítíme. A když to cítíme, tak nemáme potřebu to komukoliv sdělovat, obhajovat, proč děláme to, co děláme a ujišťovat se tak před sebou a jinými, že děláme dobře.

Seberealizace je naše jedinečná cesta, na které si my sami léčíme svá nejbolestivější místa a to za pomocí darů (nadání), které jsme si sem do tohoto života přinesli. A jak se tím snažíme sami sebe uzdravit, nejen že pomáháme sobě, ale vedle toho jsme tak nejvíce prospěšní i jiným, jelikož ve svém životě plně realizujeme svoji sílu konstruktivním způsobem. A to, že takto realizujeme plně svoji sílu, že plně svoji sílu využíváme, to s jistotou uvnitř sebe víme. To, že realizujeme plně svoji sílu, se totiž projevuje jako pocit naplnění, pocit smysluplnosti našeho života, pocit velkoleposti a v neposlední řadě jako pocit, že jsme tu přišli vykonat velkou věc. Ano, všichni jsme sem přišli vykonat velkou věc – uzdravit se ze svých bolestí = z pádů vykřesat vítězství = z obyčejného šutru vybrousit diamant = osvobodit se.

Když jdete po této cestě (po cestě seberealizace), víte, že po ní jdete, cítíte to. Nepotřebujete se ptát nikoho a u nikoho se utvrzovat. Cítíte, že pro toto jste sem přišli. Přirovnala bych to k neskutečně slastnému pocitu vycházejícímu z překonávání bolestivých zkušeností. Je to směsice ohromné vděčnosti za to, že jste prožili dané drama, jelikož v mezidobí se ukázalo, že to drama to s vámi myslelo dobře, že vám přišlo na pomoc a ne vám ublížit. Určitě jste ve svém životě zažili, kdy za nějaké drama, nějakou nepříjemnost jste pak svému životu děkovali a procítili vděčnost, že vás takto život obdaroval. Zažili jste to mnohokrát, byť třeba krátko a v mírnější intenzitě. A možná mi dáte za pravdu, že to byl neskutečně slastný pocit. V tu chvíli jste se cítili ve svém životě naprosto v bezpečí, bez výhrad milováni, přijímáni, cítili jste, že na vás někdo milující neustále dohlíží, cítili jste se velcí, významní. Pocítili jste lásku Zdroje, byť třeba na krátko. A to je ochutnávka pocitu, který cítíte, když se seberealizujete. Takto slastně, a možná mnohdy ještě s větší intenzitou se cítíte, když jdete po cestě své seberealizace.

Oproti tomu realizace je cesta, kdy prostřednictvím něčeho zvenčí cítíte pocit uspokojení, naplnění. Avšak jelikož je to závislé na něčem zvenčí, není to trvalé a dříve či později tento pocit naplnění ztrácíme.

Například nastoupíme do nové práce kvůli většímu příjmu a cítíme se úžasně, jelikož máme mnohem vyšší plat než v předchozí. Chvíli nás to uspokojuje, užíváme si vyšší příjem dle svého gusta. Dříve či později však pociťujeme nepohodlí až odpor k dané práci, který se nám může zrcadlit i na těle. Nějaký čas tuto nechuť se snažíme zahnat nákupy nepotřebných hadříků v obchodech, chlubením se svému okolí ohledně svého výdělku, pořízením bytu, domu, úsporami. Z toho všeho máme radost, pocit naplnění, avšak krátkodobý. Postupně se tak délka toho pocitu naplnění zkracuje, až se dostaneme do bodu, kdy už nás využívání výhod toho, kvůli čemu jsme zaprodali sami sebe, vůbec neuspokojuje. A my si musíme přiznat barvu. V tom momentě nastupujeme cestu seberealizace, kdy zcela přirozeně nás život pomocí našich nadání vyvádí z této krize, z těch trosek z iluzí.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Nebo jiný příklad realizace. Žena se stane maminkou. Avšak proto, aby si udržela či pojistila muže, nebo aby se cítila normální, nebo protože ostatní v jejím věku taky mají už děti, aby se cítila úplná, naplněná, nebo protože jí už nebaví práce, kterou dělá a potřebuje pauzu, nebo protože nemůže zatím najít něco, u čeho by se cítila naplněná, nebo protože chce mít rodinu, jelikož v dětství žádnou neměla. U této maminky se dříve či později dostaví stav, kdy dítě sice bude mít, avšak pocit naplnění bude fuč. Výsledkem bude, že si dítě ani pořádně neužije, že spíše ho bude vnímat jako něco, co musí nakrmit, obléct a umýt a dát spát než jako někoho, s kým má tu čest žít a vzájemnou blízkost si tak řádně užít.

Realizace je běžnou součástí našeho života. A u mnohých je to mnohem běžnější součást života než seberealizace. Realizace a seberealizace se vzájemně nevylučují. Mohou jít spolu ruku v ruce. Jen každá má jinou hloubku a s tím spojený odlišně hluboký pocit naplnění a odlišnou délku trvání tohoto pocitu naplnění.

Je veliký rozdíl, když se realizujeme a víme o tom, že je to realizace a nikoliv seberealizace, a když naši realizaci zaměňujeme za seberealizaci.

I když se seberealizujeme, je mnoho věcí, u kterých se realizujeme. Avšak když jsme v tom vědomí a umíme to rozlišit, pak jsme si vědomi pomíjivosti toho, u čeho se realizujeme, a tím si to jsme schopni mnohem plněji užít v době, kdy to dané máme. Ať už je to čas s partnerem, dětmi, se svými sourozenci, rodiči, prarodiči, příroda kolem nás, náš krásný domov atd.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

28. Duben 2018 - 20:50
Úplněk ve štíru a jeho pomoc

Milovaní lidé,

vůbec jsem neměla v plánu tady na „jiném přístupu“ o tom psát. Ale prostě to přišlo …

Více

11. Duben 2019 - 8:12
Osvobozování rodinných vazeb právě probíhá

Před pár dny jsem viděla animovaný film „Jak vycvičit draka III.“ Jeho příběh mě inspiroval k sepsání tohoto článku. Inspirovali jste mě k němu mnozí již dříve svými podobnými příběhy na individuálkách, ale ten film byl tím posledním impulsem, který mě dovedl k činu.

Více

29. Červen 2018 - 10:05
Ohromný cit a pak zklamání

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Více

13. Červen 2019 - 23:00
Co kritizujeme u druhých, tím se sami stáváme

Chtěla bych popsat pár rádoby obyčejných situací ze života a na nich ukázat jak to, co kritizujeme u druhých (kde povyšujeme či ponižujeme), tím se vzápětí, a v této době velice brzy, stáváme sami. A čím vědomější jsme, tím dříve si všimneme té souvislosti - toho, že jsme udělali nebo děláme něco, co jsme sami u jiného kritizovali. A toto uvědomění mění naše nastavení v tomto, aniž bychom si toho možná povšimli, a my se stáváme v tom tématu soucitnější a chápavější.

Více

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

2. Květen 2019 - 9:51
Stěhovat se nebo ne? Rozhodnout se pro toto či pro tamto?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta aktuálně řeší situaci, jestli se nastěhovat k současnému partnerovi či nikoliv. Byť jeho děti má ráda, chce své vlastní. Bojí se, že přestěhováním k němu se odstřihne od jiných možností někoho potkat a promarní nějakou příležitost.

Více