Když nejsme ve svém středu, žádné rozhodnutí není správné

Mnozí lidé, kteří jsou před nějakým rozhodnutím, ke mně přicházejí s dotazem: „Jak poznají, jestli to, co chtějí udělat, je správné rozhodnutí? “Která z těch variant, je ta, pro kterou se mají rozhodnout?“

Ti lidé jsou mnohdy ve velkém stresu, jelikož nechtějí udělat chybu.  A za tím strachem, aby neudělali chybu, se skrývá strach ze selhání. Předně je třeba přestat mít selhání jako nějakého strašáka. No tak selžeme! A co!? Vždyť v selhání jsou naše dosud nevyzvednuté síly, které si můžeme vyzvednout a o ně zvýšit svoji sebeúctu tím, že sami sebe i s tím selháním přijmeme, že přijmeme tu naši verzi, která prostě něco neudělala nejlíp, které se něco nepodařilo, a za vše z toho plynoucí převezmeme odpovědnost.

A teď k těm pro nás správným rozhodnutím.

Když nejsme neutrální, žádné rozhodnutí není správné. Kdykoliv činíme rozhodnutí nebo nějak reagujeme, avšak nejsme ve svém středu, dané rozhodnutí nebo daná reakce, které chceme učinit, není v daném okamžiku pro nás to správné. Když totiž nejsme ve svém středu, jsme ovládáni emocemi, strachem, a jsme tak v nižších energiích. Každý z nás, ať je na jakémkoliv stupni vývoje k sobě se může nacházet v energiích nízkých (když je ovládán strachem) nebo maximálně vysokých, kterých je ve své úrovni vědomí schopen (když pociťuje vděčnost, smíření). A právě to správné rozhodnutí se nikdy nenachází v těch nižších energiích. Jelikož to správné rozhodnutí v každém přítomném okamžiku je pro nás to, které leží v těch nejvyšších energiích, kterých jsme ve svém aktuálním duchovním vývoji schopni. To správné rozhodnutí je totiž to, kterým překračujeme sami sebe, kterým překonáváme sami sebe, kterým přijímáme zase o něco více svůj strach.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc