Když to nepříjemné je ještě více nepříjemné = průlom za dveřmi

Podělím se s vámi o jeden cyklus, který jsem opakovaně na svém životě vypozorovala. Vždy když se zintenzivnilo v mém životě nebo i ve vnitřním prožívání něco, co mě trápilo, ve skutečnosti to vedlo v daném tématu k ohromnému průlomu v mém životě a i ve vnitřním prožívání toho.

Každému vnějšímu pokroku v mém životě (alespoň co jsem schopna zpětně pozorovat) předcházelo období, kdy to nepříjemné bylo ještě více nepříjemné. A po nějaké době se v mém životě proměnilo, stabilizovalo právě to, co poslední dobou bylo více a více nepříjemné, co poslední období doslova vřelo. Vychází to rovněž ze zákona rovnováhy. Velký chaos vystřídá stabilita podobné intenzity. Když jsme před skokem vpřed v tom, co nás brzdilo, tak se to, co nás brzdilo, více zviditelní a navenek ještě více zvýrazní.

Děje se to, jelikož platí zákon rovnováhy. Rodící se průlom v daném současně zvýrazní stagnaci toho, co je předmětem průlomu. Symbolicky jsou to porodní bolesti, které však předznamenávají narození nového života, a tedy i nový život, změnu v daném tématu.

Neděje se to však mimo nás, nestane se to bez našeho přičinění. Naopak! Právě ta hluboká krize, ty zintenzivněné pocity bezmoci, smutku, nezdaru, výčitek nás přimějí ke změně vnitřního nastavení – ke změně postoje k tomu, což následně povede k jiné vnější reakci.

Jinými slovy ty vygradované nepříjemné emoce a ty dramata v našich životech nás postupně přimějí vyjít vstříc tomu strachu ze změny. Postupně se to však bude dít čím dál méně bolestně, neboť budeme stále více v přítomnosti a tedy čím dál méně nás bude ovládat strach ze změny a budoucnosti a my svobodně v každém přítomném okamžiku budeme činit volby, kterými postupně budeme řešit danou nepříjemnou situaci. A bude se to dít tiše, nepozorovaně. Nebudeme v průběhu toho procesu vidět, že se ta situace tímto řeší. A to z toho důvodu, že naše mysl je omezená jen na varianty, se kterými má přímou či nepřímou zkušenost. A přitom počet těch variant je neomezený. A právě těmi volbami ze srdce v každém přítomném okamžiku, my postupně tu situaci řešíme pro nejvyšší dobro nás a všech ostatních zúčastněných a přitom tiše, nepozorovaně.

Postupně jak se budeme stávat stále více vědomí, naše mysl bude mít stále méně bariér, bude stále více svobodná a bez hranic a omezení. Což se ve vnějším životě bude projevovat tak, že my budeme při provádění těch jednotlivých voleb v přítomném okamžiku zdánlivě neřešící danou situaci vnímat, že se to již řeší. Budeme jakoby v té situaci mnohem více bdělí a tudíž budeme si všímat těch drobných změn v dané situaci, těch malých kroků kupředu. A předně to nebudeme vnímat jako malé kroky, ale budeme vnímat tu jejich důležitost, budeme vidět, že se to již řeší, což nám dodá pocit větší vyrovnanosti a vnitřního klidu v průběhu toho procesu řešení dané situace.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc