Jeden z mnoha způsobů, jak pracovat se strachy

Jedna žena si chtěla na individuálce poskytnout informace ohledně své práce. Celý dosavadní život byla spíš workoholik. Svoji práci brala velice vážně, v práci dělala za dva a ať byla v jakékoliv, šéfové se na ni mohli spolehnout.

Před několika měsíci z jedné odešla, a to pod velkým vnitřním tlakem. Najednou již nebyla schopná pro práci obětovat to, co dříve a dávat té práci tolik svého času. Navíc jí to celé už přestalo uspokojovat. Ten strach, co bude dělat, jak se uživí, byl po nějaké době snesitelnější než představa, že v tom zůstane. Já sama toto vyústění, toto vygradování vnitřního tlaku, velice dobře znám.

Těch několik měsíců bez práce, které si dopřála, jí sice značně snížilo množství úspor, avšak ona se mohla více věnovat sobě a tomu, na co neměla čas a být více sama se sebou. Díky tomu si ujasnila mnohé, došly jí mnohé souvislosti a v době, kdy se objednala na individuálku, cítila, že končí její období stáhnutí se do ticha a že chce být znovu aktivní a činná.

Po navození pocitu bezpečí se v rámci vizualizace na to zeptala průvodce, který k ní přišel. Pověděl jí, že je nyní ve fázi cesty, kde je důležité, aby měla svůj stabilní příjem, který by jí pokryl její potřeby. Doplnil, že období stáhnutí se, období pasivity bylo pro její zvýšení sebeúcty potřeba, stejně jako nyní je pro další nárůst její sebeúcty zapotřebí, aby znovu měla stabilní přísun financí na vše, co potřebuje.

Na to žena průvodci pověděla, že cítí, že chce znovu být ve svém životě aktivní a jakoby se vrátit do pracovního procesu, avšak že má velký strach, že bude v práci ze strany šéfů, kolegů zažívat ponižování atd., které zažívala v různé intenzitě v předchozí práci a vlastně i v těch předešlých.  Doptala se, jestli by jí s tím strachem nemohl pomoci. Průvodce s úsměvem přikývl, jakoby čekal, až žena sama o to požádá. Vzal jí za ruku a ocitly se v takovém tmavém tunelu.

Žena popisovala, že se drží za ruce a procházejí tím tunelem. Povídala, že je tam chlad a ten cítí i na svém fyzickém těle. Jak tím tunelem procházeli, žena si všimla, že kolem nich začíná být více světla. Po chvíli pověděla, že to světlo v tom tunelu vychází ze zeleného světla, které je kolem nich. Po chvíli se to zelené světlo proměnilo v bílé. V tu chvíli ji průvodce silně stiskl ruku a pobídl jí, ať jim společně projdou. Na konci toho bílého světla byla zahrada plná květin. Žena popisovala, že je to tam opravdu krásné.

Následně se žena průvodce doptala, jak jí ten tunel a to že jím prochází má pomoci se strachy. V tu chvíli věděla. Ten tunel je zhmotněný její strach, na který se ptala. Jak procházela tím tunel, procházela vlastně tím strachem, vydala se mu vstříc, aniž by tušila. A byla neskutečně požehnaná, neboť byť to bylo nepříjemné, byl vedle ní po celou dobu její průvodce, nebyla sama. Průvodce jí doplnil, že v rámci té vizualizace se s tím strachem setkala a vyšla, prošla jím, více jej přijala a tak se více z něj osvobodila. Což se projeví v realitě jejího života, neboť její strach má nyní zase o něco více přijatý a tak situace, které by jí daný strach aktivovaly, se jí nebudou potřebovat dít, nebo ne tak intenzivně či často.

Daná žena si uvědomila, že vlastně dostala návod, jak pracovat v klidu domova se všemi svými strachy a pozvolna si je sama aktivně, zapojením své vůle, přijímat a osvobozovat se tak z omezení.

Bylo jí dále doplněno, že stejně tak, jak vkročila do toho tunelu, protože uvnitř cítila, že má, byť měla strach, a vstoupila do něj, aniž by tušila, kam jí to vede a že to bude pro ni nakonec prospěšné a že jde do krásné zahrady, stejně tak má přistupovat ke všem výzvám ve svém životě.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc