Jak souvisí hojnost v životě s kritizováním, závistí a žárlivostí

Jeden muž si na individuálce chtěl poskytnout informace ohledně toho, jak dál pracovně. V podnikání, kde se dříve realizoval, již naplnění nenacházel a navíc už mu ani neposkytovalo takový příjem, na který byla rodina zvyklá.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k němu v rámci vizualizace přišla srnka. Na položený dotaz srnka kolem něj začala zlehka skákat a muž z toho pochopil, že se má radovat ze života. Nechápal však, jak mu toto pomůže v tom, co řeší.  Po položení dotazu si vzpomněl na svoji ženu. Povídal, že ona nemá problém se radovat ze života, avšak z jeho pohledu je lehkovážná. Dovysvětlil mi, že on kontroluje, za co se v domácnosti utrácí, jelikož má pocit, že mnohdy se utrácí za nepotřebné věci – jen aby udělaly radost.

Po chvilce pověděl, že ta srnka začala zpívat. Jemu začaly po tvářích téct slzy. Na dotaz pověděl, že jeho žena krásně zpívá, ale nechce zpívat s ním. Prý chodí zpívat se skupinou jiných lidí, byť on taky hraje na hudební nástroje. Z toho muže byla cítit žárlivost na tu skupinu lidí, kterou následně potvrdil.

Po chvíli se vydali se srnkou lesem k tůni. Muž byl vybízen, aby se z ní napil, pak aby se v ní vykoupal. V té vodě mu bylo dobře, ale pořád byl upjatý, nedokázal se uvolnit. Byl vybízen srnkou, ať se uvolní, ať zkusí cítit radost. Jemu náhle došlo, že jeho žena s tím nemá problém a spolu s tím mu došlo, že on se na ni zlobí ve chvílích, kdy ona má radost, že se mu nelíbí, když ona má radost, že jí tu prožívanou radost závidí.

Muž se doptal, jak jeho postoj k ženě – to, že je k ní kritický, že k ní není štědrý, velkorysý, že kontroluje, za co utrácí, že mu není příjemné, když se raduje, že žárlí atd., souvisí s jeho seberealizací a jeho vyděláváním. V tu chvíli mu to došlo.

Tím, že ženu kritizuje, kontroluje, jí nedává prostor (svobodu) a tím jinými slovy vlastně ženu okrádá, bere si to, co mu nepatří – svobodu jiného. Navíc tím projevuje nedostatek, omezení, nehojnost. Jak se mu pak může nabízet hojnost vně například prostřednictvím pracovních příležitostí, nápadů, financí, hlubšího vztahu atd., když vysílá nehojnost?

Tím, že ženě závidí její radost, její schopnost užívat si života, není štědrý, velkorysý, chápavý, přející atd., opět ze sebe vysílá energii nedostatku. Žárlivost a závidění je totiž rovněž jeden z mnoha projevů pocitu nedostatku.

A pocit nedostatku pramení z nedostatku sebeúcty.

Zeptal se srnky, jak si má zvýšit sebeúctu? V ten okamžik se opět vydal na cestu. Věděl, že směřují k nějakému lomu. Záhy se ocitl uvnitř toho lomu a kolem něj skály. Jakmile se rozhodl, že chce z toho lomu ven a položil si otázku, jak to udělat, spatřil nahoře na skále svojí ženu, která mu házela lano. V ten okamžik bylo na tváři muže vidět velké pokání. Na dotaz odpověděl, že se povyšoval nad svoji ženu. V těchto jeho slovech a v tom, jak to pronesl, byla cítit velká opravdovost a pokora. Dodal, že doteď to bylo převážně o něm, o jeho seberealizaci, řešil jen sebe a teď je čas, aby podpořil svoji ženu. Usmál se a doplnil, že celou tu dobu hledal, jak to udělat, aby cítil větší naplnění a víc se realizoval a přitom se celou dobu čekalo na to, až se rozhlédne po nejbližším a jeho v tom podpoří a že to je v nadcházející fázi jeho cesty klíč k jeho větší seberealizaci a většímu finančnímu příjmu. Muž se po laně dostal nahoru k ženě. Pověděl, že ji má moc rád. Ona mu pověděla, že děkuje, že si toho moc váží, ale že jí už nestačí slova, že po něm chce, aby to ukázal v činech. Muž přesně věděl, kam tím směřuje. Pobídla ho k tomu, aby jí jeho lásku k ní začal dávat najevo právě prostřednictvím toho, že ji poskytne větší prostor, že se bude radovat, když ona bude mít radost, že on sám jí dá prostor na seberealizaci atd. Jeho žena tím muži poskytla návod, jak si svoji sebeúctu může zvýšit v následujících krocích, v nadcházejícím období a tím následně zvýšit svoji hojnost – seberealizaci.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc