Jak souvisí hojnost v životě s kritizováním, závistí a žárlivostí

Jeden muž si na individuálce chtěl poskytnout informace ohledně toho, jak dál pracovně. V podnikání, kde se dříve realizoval, již naplnění nenacházel a navíc už mu ani neposkytovalo takový příjem, na který byla rodina zvyklá.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k němu v rámci vizualizace přišla srnka. Na položený dotaz srnka kolem něj začala zlehka skákat a muž z toho pochopil, že se má radovat ze života. Nechápal však, jak mu toto pomůže v tom, co řeší.  Po položení dotazu si vzpomněl na svoji ženu. Povídal, že ona nemá problém se radovat ze života, avšak z jeho pohledu je lehkovážná. Dovysvětlil mi, že on kontroluje, za co se v domácnosti utrácí, jelikož má pocit, že mnohdy se utrácí za nepotřebné věci – jen aby udělaly radost.

Po chvilce pověděl, že ta srnka začala zpívat. Jemu začaly po tvářích téct slzy. Na dotaz pověděl, že jeho žena krásně zpívá, ale nechce zpívat s ním. Prý chodí zpívat se skupinou jiných lidí, byť on taky hraje na hudební nástroje. Z toho muže byla cítit žárlivost na tu skupinu lidí, kterou následně potvrdil.

Po chvíli se vydali se srnkou lesem k tůni. Muž byl vybízen, aby se z ní napil, pak aby se v ní vykoupal. V té vodě mu bylo dobře, ale pořád byl upjatý, nedokázal se uvolnit. Byl vybízen srnkou, ať se uvolní, ať zkusí cítit radost. Jemu náhle došlo, že jeho žena s tím nemá problém a spolu s tím mu došlo, že on se na ni zlobí ve chvílích, kdy ona má radost, že se mu nelíbí, když ona má radost, že jí tu prožívanou radost závidí.

Muž se doptal, jak jeho postoj k ženě – to, že je k ní kritický, že k ní není štědrý, velkorysý, že kontroluje, za co utrácí, že mu není příjemné, když se raduje, že žárlí atd., souvisí s jeho seberealizací a jeho vyděláváním. V tu chvíli mu to došlo.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Když si do některých pasáží dosadím svůj příběh, zdá se mi pak, že je to psané pro mně na míru. Děkuji Vám velice a už se těším na další knížku. Přeji Vám vše dobré ve Vaší krásné činnosti a práci s lidmi. P.S. A ten název „JINÝ PŘÍSTUP" ten sedí, Vy máte opravdu jiný, krásný přístup k lidem.

František

…Díky Tvému vedení a postupně následujícím otázkám dochází k nádhernému "zrcadlení", kdy se mohu do sebe hlouběji podívat a nalézt pocity i skutečnosti, o kterých jsem nevěděla a byly velice hluboce skryty. Nyní vyplouvají na povrch a já se s nimi mohu smířit, přijmout je a tím zbavit různých bloků a subjektivních domněnek i představ, …Už teď jsem díky Tobě ušla kus cesty … Díky za vše!

Bára

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě.

Markéta

Tím, že ženu kritizuje, kontroluje, jí nedává prostor (svobodu) a tím jinými slovy vlastně ženu okrádá, bere si to, co mu nepatří – svobodu jiného. Navíc tím projevuje nedostatek, omezení, nehojnost. Jak se mu pak může nabízet hojnost vně například prostřednictvím pracovních příležitostí, nápadů, financí, hlubšího vztahu atd., když vysílá nehojnost?

Tím, že ženě závidí její radost, její schopnost užívat si života, není štědrý, velkorysý, chápavý, přející atd., opět ze sebe vysílá energii nedostatku. Žárlivost a závidění je totiž rovněž jeden z mnoha projevů pocitu nedostatku.

A pocit nedostatku pramení z nedostatku sebeúcty.

Zeptal se srnky, jak si má zvýšit sebeúctu? V ten okamžik se opět vydal na cestu. Věděl, že směřují k nějakému lomu. Záhy se ocitl uvnitř toho lomu a kolem něj skály. Jakmile se rozhodl, že chce z toho lomu ven a položil si otázku, jak to udělat, spatřil nahoře na skále svojí ženu, která mu házela lano. V ten okamžik bylo na tváři muže vidět velké pokání. Na dotaz odpověděl, že se povyšoval nad svoji ženu. V těchto jeho slovech a v tom, jak to pronesl, byla cítit velká opravdovost a pokora. Dodal, že doteď to bylo převážně o něm, o jeho seberealizaci, řešil jen sebe a teď je čas, aby podpořil svoji ženu. Usmál se a doplnil, že celou tu dobu hledal, jak to udělat, aby cítil větší naplnění a víc se realizoval a přitom se celou dobu čekalo na to, až se rozhlédne po nejbližším a jeho v tom podpoří a že to je v nadcházející fázi jeho cesty klíč k jeho větší seberealizaci a většímu finančnímu příjmu. Muž se po laně dostal nahoru k ženě. Pověděl, že ji má moc rád. Ona mu pověděla, že děkuje, že si toho moc váží, ale že jí už nestačí slova, že po něm chce, aby to ukázal v činech. Muž přesně věděl, kam tím směřuje. Pobídla ho k tomu, aby jí jeho lásku k ní začal dávat najevo právě prostřednictvím toho, že ji poskytne větší prostor, že se bude radovat, když ona bude mít radost, že on sám jí dá prostor na seberealizaci atd. Jeho žena tím muži poskytla návod, jak si svoji sebeúctu může zvýšit v následujících krocích, v nadcházejícím období a tím následně zvýšit svoji hojnost – seberealizaci.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Od léta 2014 zhruba co týden píši a zveřejňuji článek pro vás všechny. Za tu dobu jich je na webu přes 400 a budou postupně přibývat další. Všechny jsou volně dostupné a můžete si je pročítat.
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. Za každé přispění mnohokrát děkuji.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Aktuálně nejsou plánované termíny. Pokud máte zájem, kontaktujte mne.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

9. Květen 2019 - 10:50
Jak se za nezdarem otěhotnět může skrývat strach mít dítě

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta řešila svůj věk a v té souvislosti to, že dosud nemá děti, které by tolik chtěla. K tomuto tématu si chtěla poskytnout bližší informace.

Po ukotvení a navození pocitu bezpečí k ní v rámci vizualizace přišel jeden z průvodců. Zeptala se, zda by ji mohl pomoci pochopit, proč se jí to tak děje a zda by jí mohl pomoci něco uvnitř sebe změnit. Průvodce pokývl a v ten okamžik viděla sebe jako malou holčičku z tohoto života. Stačil krátký obraz z jejího dětství a ona se rozplakala a v slzách pověděla, že to chápe.

Více

8. Březen 2019 - 12:17
Vůle svobodná a vůle v zajetí

Chci se s vámi podělit o jedno poznání, které již delší čas zkouším na sobě. Přesněji, které již delší čas jsem životem tlačena aplikovat. A ještě dnes mě to stojí velkou námahu, nemluvě o tom, jak jsem si v tom aplikování toho bránila dříve. A stojí mě to mnohdy velké úsilí to použít, a to i přesto, že stále intenzivněji a hlouběji uvnitř sebe vím, že to jediné pomůže.

Na tomto jsem si ostatně i opakovaně prožila, jak hluboce je v nás zakořeněno, že něco je či funguje nějak. A jak právě toto zakořenění nám brání uvidět a začít žít to, co je možná blíže skutečnosti.

Více

17. Leden 2018 - 11:48
Rok 2018 jako rok sebeúcty a nalezení bezpečí uvnitř sebe

O rekapitulaci mého roku 2017 a o vizích roku 2018 jsem už psala. Ale já cítím v souvislosti s dnešním novoluním v kozorohu a prvním úplňkem tohoto roku v raku, že mám napsat, k čemu nás budou energie tohoto roku vést, a možná v některých případech až nutit. Pro mě samotnou je to velmi překvapivé, že o tom mám psát. Vůbec jsem to neměla v plánu.

Více

24. Duben 2019 - 15:24
To, jak přistupujeme k jiným, je zrcadlem toho, jak přistupujeme k sobě

Když jsme tvrdí a nároční na lidi kolem sebe, znamená to, že jsme tvrdí a nároční na sebe.

Když nemáme pochopení k selhání jiných, stejně tak přistupujeme ke svým vlastním selháním.

Když jiným nechceme dopřát radost, když nám vadí, že jsou jiní radostní, smějí se, my sami sobě odpíráme se smát, mít radost.

Když závidíme jiným, že se jim daří, my sami sebe trestáme, vyčítáme, že se nám nedaří.

Více

26. Duben 2018 - 7:45
Odešel od ženy a dětí, aby byl šťastný

Obrátila se na mě jedna žena. Od její dcery a dětí odešel manžel. Ten má již nový život daleko od nich. Dle dané ženy zmíněný muž změnil od základů svůj život, práci, podmínky, ve kterých žil, a dle jejich slov vypadá šťastně.

Více