Jaké informace se pro nás můžou skrývat za tím, že nám partner nerozumí

Na individuálku přišla žena, která před lety překopala mnohé z toho, co žila. Odešla z manažerské pozice, odešla z korporátního světa a velice se jí proměnil její žebříček hodnot.

Přišla řešit vztah, vedle jiného. Dle jejího vnímání ona se za poslední roky tolik posunula, vnímá v neshodách jiných lidí, co je zatím, ale její manžel vnímá věci tak odlišně. Nerozumí jí. Z povídání bylo cítit, že se vnímá probuzenější a vědomější a čistší než její partner a jiní lidé okolo ní.

Na individuálku přišla v době, kdy se odstěhovala od manžela s tím, že si dají odstup a uvidí, co dál. Na individuálku si přišla k té situaci, k tomu vztahu poskytnout nějaké informace, aby se v sobě lépe vyznala.

Její příběh, to, co aktuálně žila, mi velmi připomněl mě před nějakou dobou. Před lety, kdy se mi zbořila má identita advokátky a i mé mnohé představy v osobním životě, jsem došla k mnohým poznáním. To ego rozcupované v těchto oblastech zkrátka uvolnilo výhled a já mnohé věci vnímala zcela jinak. V té době jsem hltala duchovní literaturu a sama jsem se v tom stavu zoufalství chytala mnohých poznání, která mi docházela, opírala jsem se o víru v něco. Po nějaké době jsem začala mít různé vhledy, které přicházely zcela samovolně při každodenních činnostech. Viděla jsem to, kým jsem, odkud pocházím, jak krásné to tam je, jak svítím, jak velká a mocná jsem. Tento vhled a všechna ta další poznání a souvislosti, které mi o mém životě docházely, mi neskutečně pomohly. Podpořily mě v tom, že jsem se necítila tak velkým outsiderem, kterým jsem pro mnohé byla.

Jenže jak už jsem v nějakém z článků psala, každé poznání k nám přijde, aby nám po určitou dobu sloužilo. Avšak ne pořád. Jakmile jej překonáme, stane se pro nás překážkou, kterou je třeba překonat a tedy si opět přiznat, že nic nevíme. Jen tak se uvolní místo pro další poznání.

Můj duchovní růst, mé rozšířené vnímání se stalo pro mě pastí na cestě v momentě, kdy jsem se začala vnímat jako někdo, kdo víc ví, víc vnímá než většina okolo mě. Začala jsem se povyšovat. A důsledkem bylo, že jsem se začala stranit mnohým lidem, kteří nebyli tolik oduševnělí jako já. Možná nebyli, možná nebyli schopni vnímat to, co já z běžných situací, ale já se tímto svým přístupem uzavřela do sebe a izolovala od okolního světa. Nejde o to mluvit s lidmi, když necítíte, že byste chtěli něco říct. Nejde ani o to vyhledávat jejich přítomnost. Jde o to, když už člověk v jejich přítomnosti je, třeba jen sedět vedle nich, naslouchat avšak nevysílat žádné negativní impulsy ve vztahu k nim, nečinit odpor vůči nim, nesmýšlet o nich negativně, vidět za to.

A víte, kdy se to změnilo? Mnohými situacemi, v důsledku kterých jsem si musela přiznat, protože to bylo do očí bijící, že ten člověk, byť možná nevnímá tolik co já, dokáže s lehkostí anebo i třeba s tíhou udělat věci, kterých já nejsem schopná nebo které jsou pro mě projevem velkého soucitu. A v neposlední řadě můj partner, který byť nevidí to, co já, i přesto vnímá mnohé věci velice podobně. Od počátku vztahu mi dává svobodu, kterou já jsem mu nebyla schopná dát v takové míře a stále mám rezervy. A právě toto poznání, že můj partner dokáže dát víc svobody a prostoru než já, byt nevnímá tolik, co já, že zcela samovolně žije to, k čemu já před lety teprve na úrovni poznaného dospěla a teprve se to učím žít, mě srazilo na kolena k velké pokoře k cestě každého z nás.

Ačkoliv může být v nás méně strachů než u dotyčného, ten dotyčný nemusí mít strach tam, kde my ho máme. A tím, že jej v tom místě nemá, jedná tam na rozdíl od nás svobodně, byť třeba má mnohem více nepřijatých částí v jiných oblastech než my. A tak průvodcem, učitelem v nějaké oblasti může být pro nás někdo, kdo je více zablokovaný než my, nebo dokonce někdo, kdo třeba ještě ani nenastoupil intenzivní cestu k sobě.

Zhruba toto ve stručnosti jsem pověděla zmíněné ženě. Přišlo mi, že ji tuto část svého příběhu, tuto pasáž cesty mám takto zprostředkovat. Po tomto mém monologu bylo vidět, jak v obličeji zjemnila. Pověděla: „Děkuji“ a po tváři jí stékaly slzy. Pronesla, že přesně tohoto se dopouští na lidech kolem sebe, že stejně tak jako před lety tak i teď soudí a činí odpor. Jen se změnila oblast, ve které jí ego vládne. Pověděla, že si uvědomila, že její manžel vlastně celou dobu žil mnohé z toho, k čemu ona došla a co tak pracně a i těžkopádně zkouší aplikovat. Došlo jí, že jí manžel dává prostor, dává jí svobodu, přijímá ji takovou, jaká je. A došlo jí, že tím, že ho kritizuje, hodnotí jako někoho, kdo věci nevnímá tak do hloubky, kdo není jako ona, ho ona nepřijímá a tím mu bere prostor (svobodu, odpovědnost), aby si na věci přišel sám.

Zcela to změnilo pohled na její vztah s manželem. A bez ohledu na to, jak jejich vztah dopadne (to mají v rukou oba), věděla, co aktuálně udělat, věděla, že se chce vrátit zpět k manželovi, domů.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc