Jak souvisí ponižování a povyšování něčeho se zklamáním

Každý z nás má jiný temperament, jinou energii. Jedna není lepší než druhá. Vybrali jsme si ji a vězte, že jsme k tomu měli a stále máme pádný důvod!

Jedni tak mají výkyvy emocí větší, jiní menší. Jedni tak lítají více z jednoho extrému do druhého, a to ať už někdo navenek a jiný uvnitř sebe.

Jak velké výkyvy emocí máme, o to podle mě vůbec nejde. Je to určitý materiál, stejně jako jakákoliv situace, a my jsme zkoušeni z toho, jak se k tomu postavíme, co z toho vykřešeme, jak to zkultivujeme.

Nejde tak ani o velikost výkyvů emocí jako o to, jestli nás ovládnou a pokud, tak do jaké míry.

Pokud nás emoce ovládnou, vnějším projevem je, že k něčemu cítíme odpor, něco kritizujeme nebo naopak slepě obhajujeme nebo máme na piedestalu. My však nemáme ani povyšovat, ani ponižovat. Kde něco upřednostňujeme, po nějaké době se v tom zklameme a prožijeme si, jak jsme to druhé opomíjeli a naopak.

Představte si, že my jsme moře. Vlny jsou emoce. Čím větší vlny, tím větší výkyvy emocí a pokud nás ovládnou, reagujeme v jednom či druhém extrému – něco povyšujeme a jiné ponižujeme, něco máme na piedestalu a jiné bereme za samozřejmost.

A tak nám život připraví situace, ve kterých budeme vedeni k tomu prožít si vyrovnání. Kde jsme ponižovali, tam dříve či později vlivem situací dojdeme k prozření, jak to, co jsme ponižovali, je hodno úcty a projevu vděčnosti atd. A naopak tam, kde jsme povyšovali, si vlivem situací v životě prožijeme zklamání, rozčarování a možná i pocit zrady.

Tím vším je sledován vyšší záměr – dovést nás do svého středu v dané věci – kdy ani jedno ani druhé nebudeme mít na piedestalu a tím tak přijmeme obojí a budeme v tom daném ve svém středu. A ty nepříjemné situace, ta rozčarování, zklamání už se nebudou muset dít.

Jistě jste to zažili mnohokrát. Já bych mohla povídat do nekonečna o tom, kolikrát se mi stalo, že to, co mi přišlo míň než to druhé, míň důležité, horší atd., se po čase ukázalo jako stejně hodnotné, velmi dobré, velmi důležité a v něčem třeba i lepší než to, co jsem nad to povyšovala.

Příkladem z našich běžných životů jsou situace, kdy rodič z nějakého důvodu upřednostňuje jedno své dítě před druhým. To jedno z nich je mu prostě bližší a připadá mu lepší, hodnější, schopnější, zkrátka celý on nebo jeho prarodič, se kterým se ten rodič ztotožňuje. No a život připraví později takové situace, že si daný rodič, který upřednostňoval, prožije pokání, jak moc se mýlil, jak neláskyplný a nespravedlivý byl.

Nebo jiný velmi běžný příklad ze života. A sice povyšování svých dětí nad jejich partnery. Jistě to znáte u sebe nebo ze svého okolí – vaše děti, i kdyby měly much sebe víc, snadno je přehlížíte, avšak sebemenší moucha u jejich partnera je velká a protivná masařka. Nebo jinými slovy řečeno, vaše děti jsou vždy ty lepší, mají to s tím partnerem těžký atp.

Nebo ještě jiný příklad. Něco se nám z našeho pohledu vnímání povede – vystudování vysoké školy, získání kreativní a dobře placené práce, výhodná koupě krásného bydlení atd. a teď se čeká, jak na to budeme reagovat. Udržíme svůj střed nebo budeme povyšovat či ponižovat? Mnohé z nás tento námi vnímaný úspěch svede k tomu, že se začneme přímo či nepřímo vychloubat, dávat najevo, co máme lepšího než jiní, jak více se nám daří oproti jiným atd. Co to je? Povyšování. A tak zákonitě budeme svým životem vystaveni situaci, která sesadí naše přebujelé ego a uvnitř nás se zpět vrátí pokora. Ta situace nepřijde, aby nás život potrestal. Kdepak. Tu situaci jsme si sami svým přístupem (povyšováním a ponižováním) vytvořili.

Naším cílem by podle mě mělo být udržet se v každé situaci ve svém středu nebo alespoň se snažit se do svého středu co nejdříve vrátit. A tedy za každých okolností zůstat v pokoře, soucitu a vděčnosti za vše, co je.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc