Když máme pocit, že ztrácíme sebedůvěru

Obrátila se na mě jedna žena, která povídala o tom, že dříve byla plná plánů, vše se jí dařilo, vše, co si umanula, si splnila. Byla plná drivu a odhodlání a nyní že ne. V současné době, a už to nějaký čas trvá, jí nebaví to, co dříve v rámci práce tak ráda dělala, nebaví jí ani stýkat se s kamarády, se kterými se dříve ráda setkávala a povídala. Jakoby jí všechny ty mety, které dosáhla, nyní připadají k ničemu, zbytečné. Dle jejich slov byla dříve plná života, sebedůvěry a nyní že se z nějakého důvodu její sebedůvěra velice snížila. Cítí se mnohdy velmi malá a bezvýznamná. Chtěla vědět, co se jí to stalo, co se jí to děje a proč a co s tím.

Než se pustím do napsání toho, co jsem cítila, a co jí odpověděla, chci upozornit, že níže zmíněné platilo pro danou ženu. Stavy pocitu méněcennosti, ztráty smyslu toho, co jsme dříve dělali, může mít nesčetně mnoho příčin. A nelze to tedy paušalizovat. Každý hluboko uvnitř sebe moc dobře zná odpověď na zmíněný stav. Ale možná podhoubí toho zmíněného stavu té ženy pomůže i některým z vás si něco v sobě uvědomit. A velice pravděpodobně něco, co se vůbec netýká tématu v tomto článku. Proto jej mezi vás posílám. U této ženy bylo důvodem pocitu nicky, ztráty smyslu většiny toho, co dřív ráda dělala, následující.

Ačkoliv se této ženě zdá, že ztrácí sebedůvěru, ve skutečnosti (z toho vyššího pohledu) tato žena sebedůvěru neztrácí. Právě naopak! Boří se ta vyumělkovaná, vykonstruovaná, ta z ega, aby se v ní mohla začít roztahovat ta skutečná sebeúcta vyvěrající z jejího nitra = to uvědomování si, kým skutečně je, jak moc je tu důležitá, milována a ctěna. A nikoliv sebeúcta pramenící z toho, co úžasného si o ní myslí druzí.

Je velice běžné, že za navenek sebejistým projevem, za tím drivem a schopností dosahovat vytyčených cílů, za navenek spořádanou rodinou je prázdno, strach. I přesto nás může toto naplňovat, avšak ne pořád, pouze omezený čas. A to do doby než se vlivem něčeho, často zvenčí, začneme uvnitř sebe měnit  - změní se nějaké naše paradigma, nastavení v něčem. A aniž bychom si toho posunu museli být nutně vědomi, navenek se to často projeví tím, že cítíme prázdnotu v místě, kde jsme, s lidmi, se kterými se vídáme, v práci, kterou děláme, ve vztazích, ve kterých se ocitáme. A cítíme to proto, že to vnější, co kolem sebe máme, co jsme si kdysi svojí energií (úrovní vědomí) přitáhli, již neodpovídá aktuální energii, kterou vyzařujeme, aktuální míře otevřeného vědomí. A vše nás povede to dát zpět do rovnováhy, tedy sladit naše vnitřní nastavení, naše nové priority s tím, co žijeme a co máme kolem sebe.

Zmíněná dotazovaná žena mi připomněla můj příběh. Já sama jsem se v době mé navenek vypadající krize mé identity (což byl z toho vyššího pohledu počátek mého povstání do mé síly), potýkala občas s tvrzením lidí okolo mě, že už nejsem, co jsem bývala, kam se vytratil ten můj drive, ta má dravost, můj tah na bránu, má svěžest, plameny v očích a vitalita.

Toto vše zmíněné se nikam neztratilo. Jen jsem vlivem hluboké životní krize, která započala na přelomu roku 2012 a 2013 a přetrvávala do dalších let, tuto svoji životní sílu, ten drive, zápal pro věc, odvahu a sílu obrátila dovnitř sebe na přijetí svých temných částí, namísto abych před nimi utíkala prázdným dosahováním pozoruhodných met.

Na tomto místě chci upozornit, že není nic špatného na tom dosahovat v životě svých cílů. Vůbec! Od toho jsme tu! Avšak pohnutka, která nás vede k dosahování určitých našich cílů, často není čistá, ale vedena strachem. A tak často to, co chceme, není to, co chceme my skuteční, ale náš strach.

A vězte, že to, abychom byli schopni svoji sílu přestat plýtvat vně a místo toho ji obrátit dovnitř, to chce moře síly a odvahy. A vyžaduje to mnohem více síly, odvahy, než náš útěk od sebe - k dosahování nejrůznějších úspěchů ze strachu.

Tímto procesem postupného obracení se dovnitř a řešení svých situací v životě od sebe a nikoliv házení řešení a viny na jiné vně velmi sílíme, roste naše sebeúcta. Je to fáze tohoto procesu, kdy na mnohé okolo nás působíme rozporuplně. Oni jasně vidí, že jsme outsider (z pohledu zvenčí), jelikož mnohé z toho, co jsme měli, nemáme. Avšak nemohou popřít, že z nás i přesto všechno cítí sílu (klid a mír), a to neporovnatelně větší, než kdy z nás cítili.

Z této fáze se pak dříve či později přehoupneme do fáze, kdy opět tu svoji sílu, odvahu a drive začneme aplikovat vně. Avšak předchozí fází – prací na sobě, jsme tuto svoji sílu kultivovali a tím mnohonásobně zvýšili její účinnost, její sílu (kvalitu). A my budeme opět dosahovat vnějších námi vytyčených met a plnění svých cílů a přání. Jen s tím rozdílem, že to nejspíš budou cíle zčásti či zcela jiné, než byly ty, jež jsme měli před tím, než jsme se obrátili dovnitř. Budou to cíle, které chceme více my skuteční a nikoliv náš strach – naše strachem vybudovaná identita, kterou jsme si vytvořili a které jsme uvěřili, abychom byli jinými přijati, milováni atd.

Společným rysem těchto „nových“ cílů, které chceme realizovat je to, že jsou více láskyplné, soucitné, a mají nesrovnatelně větší rozměr zdaleka přesahující pouze naše osobní zájmy.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc