Kam až sahá naše svobodná vůle

Před nějakou dobou mě došla jedna souvislost, další střípek do skládanky, o který se s vámi podělím.

Tato souvislost ke mně přišla na základě dotazu, který mi byl položen jedním z vás. Dotazovaný se ptal na to, kam až sahá naše svobodná volba. Byl zmatený v tom, že jedni tvrdí, že jsme tu „jen“ pro to, abychom si to vše naplánované odžili s tím, že se dopředu ví, jak budeme reagovat. Jiní tvrdí, že naše svobodná volba spočívá v tom, že sice ty naplánované situace (příjemné či méně) přijdou dle plánu, to ovlivnit nemůžeme, ale co můžeme ovlivnit, je to, jak se k tomu postavíme. No a v poslední řadě, že se k dotyčnému dostal názor, že si tvoříme úplně vše, že nic není dopředu dané a tedy můžeme vše zvrátit, změnit.

Mě díky tomuto dotazu došlo následující.

O prvně zmíněné verzi svobodné volby psát nebudu, neboť jsem se tomu v různých starších článcích věnovala mnohokrát. Budu se věnovat dvěma zbylým pojetím svobodné vůle a naší schopnosti tvořit a měnit naše životy.

Tak jak to aktuálně vnímám já ze své současné roviny vědomí obojí pojetí (a vlastně i to prvně zmíněné) jsou pravdivé. Záleží na rovině vědomí každého z nás. Každá ze zmíněných variant nese v sobě to semínko pravdy, jak to je. Avšak každé z těch tří pojetí svobodné vůle a tvoření odpovídá určité rovině vědomí. Z mého pohledu to prvně zmíněné pojetí je nejobecnější a obsahuje tak danou pravdu jen povrchově. Druhé pojetí podle mého je již konkrétnější a obsahuje tak již danou pravdu o daném z větší hloubky než předchozí zmíněné pojetí. A posledně zmíněné vnímání svobodné vůle a tvoření je ze zmíněných variant nejkonkrétnější a pravdu o daném obsahuje v hlubší rovině než předchozí dvě pojetí.

Pokusím se to formulovat do slov a vysvětlit to, jak já aktuálně vnímám vazbu mezi pravdou, že naše svobodná volba spočívá v reakcích na vyvstalé situace a pravdou, že si vše v životě tvoříme a máme tak sílu vše změnit a tedy i rozhodnout, jaké situace ve svém životě budeme mít.

Obě pravdy jsou podle mě (jak jsme již uvedla výše) součástí jedné velké Pravdy a nikterak se nevylučují. Jen ta posledně zmíněná pravda o tom, že si vše v životě tvoříme a můžeme vše ve svém životě změnit, je podrobnější, hlubší.

Když se ocitneme v nějaké pro nás nepříjemné situaci, tak ta situace už tu je, už je vytvořená, zhmotněná. A je na nás, jak na ni budeme reagovat – zda reaktivně (na základě emocí, které nás ovládnou, jako oběť) nebo ze své síly (nezaujatě zhlédneme situaci z pozice pozorovatele a uděláme, co je v našich silách, abychom se ocitali v lepších podmínkách). Avšak touto naší reakcí, ať je to reakce oběti nebo ze své síly, si vytváříme budoucí situace a děje. Pokud zareagujeme jako oběť, budeme nejspíš později vystaveni situaci, ve které budeme zkoušeni z toho samého, až jednoho dne zvládneme zareagovat plně ze své síly a nikoliv na základě rozbouřených emocí. A zmíněné situace se již nebudou muset vracet.

A toto právě popsané velmi úzce souvisí s tou posledně zmíněnou pravdou, že si vše v životě tvoříme a můžeme tak vše ve svém životě změnit. Jednak tvoříme každou sebemenší reakcí na situace ve svém životě, kterou učiníme nejen nahlas ale i v myšlenkách. Jelikož si tím určujeme, jestli situaci v podobném duchu budeme prožívat i v budoucnosti nebo ne. Toto uvědomění má pak ještě další hlubší rozměr. Čím více se totiž budeme stávat touto pravdou, a tedy zcela přirozeně se budeme snažit jednat na vyvstalé situace ze svého středu, tím bude velmi výrazně sílit naše vědomí naší síly, moci a spolu s tím si budeme uvědomovat naši odpovědnost, kterou neseme za svůj život, a která leží v našich myšlenkách, následně prožívání a následně v činech. Až postupně posílíme natolik, že začneme zcela přirozeně pracovat se svými myšlenkami, očekáváními a prožíváním přímější cestou. Tedy naše vůle se posune o žebříček výš a namísto využívání naší vůle v podobě vnitřní disciplíny (síly) na řešení vyvstalých nepříjemných situací ze svého středu, síly, začneme zcela přirozeně naši vůli zkoušet trénovat (vědomě zaměřovat) na to, co chceme vytvořit a nikoliv na to, co vytvořit nechceme.

Tedy od uzdravování (odstraňování) toho, co jsme si napáchali naším destruktivním myšlením, očekáváním a prožíváním se přesuneme do vytváření toho, co bychom chtěli mít a žít, a to právě našim myšlením a prožíváním. Obrazně řečeno, namísto léčení onemocnění se zaměříme na prevenci.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc