Vizualizace jako nástroj postupného odpouštění

„Miluji někoho jiného a chci se rozvést“, pověděl manžel své ženě. Ta to vůbec nečekala, a byť je to již několik let, nedokázala se s tím zatím plně smířit. Stále cítí zlobu na bývalého manžela a ještě větší zlobu na jeho milenku. Sem tam se vyklubou i výčitky, že se mohla chovat ke svému muži lépe. Během té odluky si totiž začala uvědomovat mnohé své chování, na které ji manžel dlouho upozorňoval, ale až teď to vidí, dříve nebyla schopná to uvidět z jeho pohledu.

Na individuálku přišla s tím, že by si ráda poskytla nějakou pomoc, podporu k tomu, aby mohla odpustit, pustit své lpění na tomto vztahu a jít dál.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k ní v rámci vizualizace přišel průvodce. Zeptala se ho, jestli jí může pomoci uvidět větší souvislosti toho, proč se jí to stalo, pokud jí to může pomoci odpustit a tu situaci uvnitř sebe vyřešit, a pokud je na to připravena. Průvodce se na ni velice soucitně zadíval, oči se mu zaleskly slzami plnými pochopení a cítění s ní, něžně chytl její tvář a pověděl, že zatím na to připravena není. A objal jí. Žena se rozplakala. Pověděla, že cítila, že ten průvodce (její vyšší já) cítí s ní. Cítila, jak si průvodce velice dobře uvědomuje, jak moc těžkým obdobím prochází, byť ví, že je to pro její vyšší dobro. I jiní její blízcí s ní cítí a velice pomáhají, ale tato pomoc od něj je dle jejich slov jiná – prý to jeho soucítění s ní a pochopení je takové opravdovější, čistší a má na ni mnohem silnější uklidňující dopad. Žena chvíli chtěla posečkat v tom obětí.

Jakmile se toho pro daný čas nabažila, bylo jí povězeno, že odteď zná prostor, kam v rámci vizualizace může kdykoliv zajít, pokud bude potřebovat podporu, pocítit pochopení a přijetí. On tam bude a obejme ji.

Poté se žena zeptala, jaké informace tedy pro ni má ohledně toho vztahu, který řeší, co ona nyní může udělat pro odpuštění?

Průvodce ji pobídl, ať si spolu sednou naproti sobě. Vzal její ruce do svých. Po chvíli cítila, že v tom kruhu, který vytvořili spojením těch rukou, proudí energie. Soustředila se na ten proud energie a pověděla, že ta energie jakoby proudí z těla toho původce, přes jeho ruce se dostává do jejich rukou a z nich proudí do oblasti mezi jejími prsy (do srdeční čakry).

Poprosila průvodce o vysvětlení toho, jak jí toto může pomoci v odpuštění, v tom co řeší. Po položení dotazu pochopila, že pomocí spojení těch rukou se energie, která proudí průvodcem (mnohem větší láska, přijetí, soucit, pochopení než je ona sama aktuálně schopná) dostává do oblasti jejího srdce, kde leží dané zranění. Byť žena zatím není schopna uvidět, proč se jí ta situace přihodila, jakým svým skutkem si jí třeba i hodně dávno vytvořila (a ne vždy je to potřeba vidět), byl jí pomocí průvodce zprostředkován návod, jak si vědoměji uzdravovat dané zranění v úrovni vědomí, ve které se nachází.

Průvodcem jí bylo dále doplněno, že kdykoliv bude mít chuť takto vědomě a tedy zrychleně v sobě zpracovat zase kousek dané bolavé situace, má si udělat pohodlí, představit si sebe a jeho se spojenýma rukama a nechat proudit danou energii s tím vědomím, že ta energie léčí a pomáhá jí zmírňovat lpění na jejím bývalém manželovi, a pomáhá zmírňovat pocity zloby na něj a jeho milenku a pocity viny. Kdykoliv se pro to takto vědomě rozhodne, použila svoji sílu na toto rozhodnutí (namísto plýtvání své energie ve stavu oběti) a dává tím svojí vůlí jasně najevo, že chce zase kousek či kus té bolesti uzdravit. A jelikož se to děje mnohem vědoměji (použila k tomu svoji vůli), tak celý proces uzdravování půjde rychleji.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc