Co dělat, abychom cítili větší naplnění v životě

Nedávno jsem měla na individuálce jednoho muže. Zmíněný muž si chtěl poskytnout informace ohledně pocitu většího naplnění v životě.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k němu v rámci vizualizace přišel průvodce. Po položení dotazu, zda by mu mohl poskytnout nějaké informace či jinou podporu, aby věděl, co dělat, aby se cítil více naplněný v životě, jej průvodce vzal za ruku a šli takovým tmavým tunelem. Muž si uvědomoval, že ta šeď na stěnách toho tunelu symbolizuje jeho vlastní stíny. Po chvíli v dáli zahlédl světlo. Průvodce se rozloučil a pověděl, že dál už musí sám. Muž cítil, že projití tím tunelem je jakoby zrychlené setkání s některými svými strachy a symbolicky to znamená jejich větší přijetí. Jak se muž blížil k tomu světlu, zjistil, že tím světlem, které viděl v dáli, je otevřená velká světelná místnost nebo spíše světlý prostor.

Byla zcela prázdná. Jen v rozích té místnosti byly poházeny hračky. Po chvilce si všiml, že v té místnosti je malý klaun, který ho vybízel, aby si šli hrát. Muž to vůbec nechápal. Nevěděl, jak mu toto, co vidí, může pomoci v tom, aby se ve svém životě cítil naplněnější a spokojenější.

Pobídla jsem jej, ať si tam přivolá průvodce a doptá se ho na to. Sotva průvodci položil otázku, ihned věděl. Ta místnost představuje jeho neomezené možnosti, které se skrývají za všemi těmi strachy. Ty hračky a to hraní, ke kterému vybízel klaun, neznamenalo hraní v dětském slova smyslu, ale tvoření ze sebe sama, u kterého cítíme zápal, nadšení a radost stejně jako děti cítí při hraní.

Na základě tohoto se muž zeptal průvodce, jak má začít realizovat to tvoření ze sebe sama. Průvodce pověděl, že ta možnost se pro něj nachází v každém přítomném okamžiku. Muž se na něj nechápavě zadíval a než se stačil doptat na vysvětlení, uviděl malého chlapečka, sebe ve věku sotva pěti let. Ten malý chlapeček byl však k němu otočený zády a ve větší vzdálenosti od něj. Z toho chlapečka cítil strach se přiblížit. Bál se, že bude zase zrazený, zklamaný. Muž byl velmi překvapený, že ten chlapeček, on sám (jeho vnitřní dítě) se ho tak bojí a drží se od něj dál.

Muž se zkusil k tomu chlapečkovi přiblížit a dotknout se ho, avšak chlapeček cuknul.

Po chvíli muž zkusil toho chlapečka vnímat jakoby z pozice sebe jako milujícího rodiče, který je k tomu dítěti velmi laskavý, plně ho přijímá takové jaké je, avšak vede k převzetí  zodpovědnosti za vše minule učiněné a přistupuje k němu s velkou důvěrou, že chlapeček je schopný vše zvládnout.

V tomto stavu vnímání daného chlapečka chvíli setrval a s překvapením zjistil, že ten chlapeček na jeho změnu vnímání reaguje, aniž by muž udělal nějaký pohyb ve směru k němu. Začal se k němu pomalu a s opatrností otáčet, byť stále ve větší vzdálenosti od něj. V očích toho chlapečka byl strach, co zas přijde, avšak ohromná touha být právě oným mužem přijat, milován a pohlazen.

Muž stále uvnitř sebe držel ono změněné vnímání k chlapci. Chlapcova touha se s ním sblížit ho v tomto jiném přístupu ještě více podpořila. A v tomto stavu k chlapci přistoupil, jemně ho pohladil po vlasech. Chlapeček tentokrát neucukl, naopak. Po chvíli mu už chlapeček seděl na klíně a mazlil se s ním.

Muž pociťoval lásku, kterou dosud necítil. Ta láska šla z něj směrem k tomu malému klukovi (k jeho samotnému – k jeho vnitřnímu dítěti). Po chvíli cítil, že ten chlapeček se začal cítit v bezpečí v jeho klíně.

Muž se podíval na průvodce, který to vše s úsměvem sledoval a zeptal se ho, jak mu tato vnitřní práce s jeho vnitřním dítětem může pomoci být více naplněný a šťastný. Průvodce doplnil, že v každém okamžiku se má předně postarat o to, aby jeho malý chlapeček (jeho vnitřní dítě) cítilo od něj lásku a v tomto stavu pak jednat na situace ve svém životě. A pokaždé, když na vnější děj bude reagovat až poté, co jeho malý chlapeček se bude cítit v bezpečí, přijat a milován, bude se on jako dospělý muž cítit naplněný a mít pocit radosti, bezpečí a štěstí.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc