Opustil ji manžel kvůli jiné ženě

Na individuálce jsem měla ženu, které se přihodilo, že ji upustil manžel kvůli jiné ženě. Zmíněná žena si chtěla poskytnout informace, které by ji mohly pomoci tuto pro ni velmi bolestivou situaci překonat.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k ženě v rámci vizualizace přišel průvodce. Po chvíli se spolu ocitli na mýtině. Vzal ženu za ruku a vydal se s ní na cestu. Chvíli šli po rovince. Postupně jak šli, zjišťovala, že ta cestě vede stále více do kopce. Nejdříve rovinka, pak malé kopečky, pak větší kopce a nakonec velká hora, na jejichž vrcholcích byl ještě led a sníh. S velkým úsilím vyšli až na vrchol té zasněžené hory.

Když se žena doptala, co jí touto cestou má být řečeno, jak jí ta cesta, kterou spolu ušli má pomoci v tom, co řeší, průvodce se na ni láskyplně podíval, něžně chytl její tváře do svých dlaní a pověděl, že to, co spolu ušli je to, co ona ušla od okamžiku, kdy jí její bývalý manžel sdělil verdikt, že se chce rozvést kvůli jiné ženě.

Žena se na něj trochu nechápavě zadívala. Pomyslela si něco ve smyslu, že od té chvíle se jí zbořil její život, spousta toho, co v životě měla, jí v životě nezůstalo a hlavně se cítí mnohem hůř než před manželovým rozhodnutím. „Jak tedy mohla ujít takový kus cesty? Jak tedy mohla udělat nějaký pokrok?“, ptala se uvnitř sebe. Průvodce tuto její otázku zachytil a zareagoval na ni.

Objal jí, následně chytl kolem ramen. Žena plakala dojetím a pocitem štěstí. Uvědomila si totiž, jak moc ji chybí dotyk, objetí, pohlazení, pocit, že je milovaná. Průvodce ji na její nevyslovenou otázku odpověděl ve smyslu, že z jejího pozemského pohledu od okamžiku vyjádření manžela se její život zbořil a ona cítí, že je na dně a že se tak ocitá ve fázi svého života, kde se jí nedaří. Avšak z toho vyššího pohledu ona na dně byla celou dobu před tím, než to manžel svým rozhodnutím rozpohyboval. Z toho vyššího pohledu dno, nežití, žila celou dobu před tím. V období před tím bolestivým rozhodnutím manžela žila bez své síly nebo s malou porcí své síly. Avšak již okamžikem daného šoku, který jí přivodil její manžel svou volbou, se jí zvýšila její sebeúcta (síla), aniž by to zpozorovala, a již od toho okamžiku ona jen stoupá z toho dna.

Což ostatně symbolizovala ta procházka od mýtiny, ke stále větším kopcům. Ta mýtina byl její starý život, to, co žila. Z tohoto bodu se ona vydala na cestu, kterou symbolicky prošla znovu s tím průvodcem. Ty malé kopečky a pak následné kopce až hory symbolizovaly nadhled, který postupně získávala. Tím nadhledem není nic jiného než síla, které se postupně otevírala. A ta síla není nic jiného než sebeúcta, její autentičnost, moudrost.

Byla ji tak průvodcem poskytnuta podpora v podobě prožitku, jak je její cesta od toho bolestivého okamžiku ve skutečnosti vnímána z vyššího pohledu. Jak je to zcela jinak, než by se v pozemské realitě mohlo zdát. Jak ve skutečnosti od toho okamžiku jen roste, sílí. Jak tím dnem, ve kterém si připadá, že je, je ve skutečnosti růst a jak tím poklidným životem do té doby bylo ve skutečnosti dno.

Když stáli na tom vrcholku té hory, průvodce ji vybídl, ať se rozhlédne. Ona uviděla spoustu takových hor. Vypadaly různě, byly i různě vysoké, některé ještě dokonce i vyšší než ta, na které stáli. Průvodce ji láskyplně chytl kolem ramen a pověděl, že ty hory představují výzvy ostatních lidí. Chtěl jí tím říct, že v tom není sama, že to, co prožívá ona, prožívají, prožívali či budou prožívat všichni v různé oblasti a v různé intenzitě. Současně dodal, že život každého je nahoru a dolu. V průběhu celého života se všem střídá období výzev a období šťastných a radostných chvil. A je jen na každém, jak ty období radosti a štěstí využije, kolik energie z nich načerpá a jak následně přistoupí k výzvám, zda jako oběť nebo ze svého středu, ze své síly.

Žena si vedle jiného prožila, že na období, kdy se cítí mizerně, na období nezdaru, není nic špatného. Nevypovídá to nic o ní, neznamená to, že selhala. Z vyššího pohledu je bedlivě sledováno, jak se k tomu nezdaru, selhání, k té výzvě postaví. A podle tohoto přístupu k oné nepříjemné situaci si vytváří následnou přítomnost – budoucí situace a děje.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc