Jak vyrůst na nepříjemnosti aneb jak v sobě přepsat destruktivní nastavení

Když jste v situaci, která se vám nelíbí, a zlobíte se na ni, na sebe či jiné v ní nebo se přistihnete u něčeho, co vám nejde, u nějakého vašeho selhání a jste na sebe naštvaní atd., tak v tomto momentě se zastavte.

Předně si uvědomte, že ta situace, ten člověk, ta vaše nedokonalost nebo to vaše selhání je tu pro vás ne proti vám! To všechno vám přišlo na pomoc, aniž by si toho možná bylo vědomo. To všechno vám totiž poskytlo příležitost, jak zase kousek anebo jednou provždy přepsat nějaké vaše nastavení uvnitř vás (často nevědomé), díky kterému chcete mít v životě (nevědomě) to, co se vám na vědomé rovině nelíbí, a co si pak i přitahujete.

Těch technik je celá řada a řekla bych, že jsou nevyčíslitelné.

Představte si vaši tvořivou schopnost jako plátno, které je pomalováno tím destruktivním nastavením. Aby bylo možné si ten prostor, tu sílu vzít zpět a namalovat tam tak něco konstruktivního, něco, co by nám přinášelo více radosti v životě, co by řešilo danou „neřešitelnou“ situaci, je třeba to plátno nejdříve zbavit těch malůvek, toho destruktivního přesvědčení. Jinými slovy je třeba se dostat do stavu nula, do svého středu v té dané situaci v tom daném tématu. Když jste v tom stavu nula, je to plátno čisté a vy máte teprve prostor namalovat na něj něco konstruktivnějšího.

Jak docílíte toho stavu nula, svého středu? Když jste v té nepříjemnosti nebo se přistihnete u nějaké své nedokonalosti, zkuste to nevnímat jako negativní. Prostě to zkuste vzít jako holý fakt – nepodařilo se to, promrhal jsem roky života, celou dobu mi lhal, nedostal jsem se na výšku, přestala mě ta práce bavit atd.

Vyrostu na tom v momentě, a tedy to přenastavím a vykřešu tak z toho pro sebe maximum, když z toho nezdaru přestanu vytvářet negativní věc. Když to nevnímám jako něco špatného. Naopak, kdy to vnímám jako příležitost se něco naučit. V těle začnou kolovat takové ty pocity vzrušení a těšení se jako když se chystáte na 80 km na kole, když doteď jste jezdili pouze kolem domu. Je to podobné, jako když očekáváte své první dítě, na které se moc těšíte, a uvnitř vás je trochu nervozita z nové role, odpovědnosti a ze všech těch změn.

Touto změnou vnímání dané nepříjemnosti vystupujete z polarity – v tu chvíli dokonalost a nedokonalost, světlo a stín je jen pojem, projev toho samého z různé roviny. Tím se dostáváte do role pozorovatele. A z tohoto stavu vědomí – z pozice pozorovatele, z pozice neutrality a tedy ze svého středu, lásky se rozhodujete, že tyto programy, tato nastavení již nepotřebujete. Ten program tím propustíte a vezmete si tam z něj svoji sílu. V ten moment smažete tu tabuli plnou daného destruktivního přesvědčení a je v tu chvíli na vás co na tu čistou tabuli v tom daném tématu napíšete, jaký nový více konstruktivní program si vytvoříte.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc