Co kritizujeme u druhých, tím se sami stáváme

Chtěla bych popsat pár rádoby obyčejných situací ze života a na nich ukázat jak to, co kritizujeme u druhých (kde povyšujeme či ponižujeme), tím se vzápětí, a v této době velice brzy, stáváme sami. A čím vědomější jsme, tím dříve si všimneme té souvislosti - toho, že jsme udělali nebo děláme něco, co jsme sami u jiného kritizovali. A toto uvědomění mění naše nastavení v tomto, aniž bychom si toho možná povšimli, a my se stáváme v tom tématu soucitnější a chápavější. A právě náš vzrůstající soucit je cílem toho, proč sami jsme v nějaké podobě aktéry toho, co jsme u druhých nedokázali přijmout, pochopit (což neznamená souhlas), co jsme odmítali.

Uvedu příklad, kterého jsem byla svědkem. Jedna žena se dotázala jiné, jestli má nutrilon. Jelikož svému tehdy tříletému synkovi dává večer toto „mléko“ k pití, jelikož si o něj stále říkal. Dotazovaná žena na to zareagovala tak, že pověděla, že nutrilon u sebe nemá. A vedle toho podotkla, že její dítě (stejného věku) již dávno toto mléko nepije. Tato poznámka byla zcela zbytečná z pohledu toho, co se řešilo, neboť se řešilo pouze to, zda má či nemá nutrilon. Bylo to proneseno s dávkou opovržení a se značným povýšením, že její dítě (a tedy i ona) je lepší, když už nepije nutrilon.

Ani ne za deset minut se k této dotazované ženě přiřítilo její starší dítě (holčička), že chce na záchod. Žena se studem ve tváři vstala a tehdy šestiletou holku chytla do náruče a s ní přičupla, aby se ta malá mohla vyčůrat. Jelikož, byť jí je šest let, zatím se čůrat jinde než na záchodě nenaučila. Toto vše se odehrálo před očima té ženy, která se doptávala po nutrilonu pro své tříleté dítě.

Nebo jiný příklad.

Mám ve své blízkosti jednoho muže, který při otvírání dveří od auta všechny v autě upozorňuje, aby dávali pozor a neodřeli při prudkém otevření jedny či druhé dveře. A nedávno se stalo, že tento muž sám nekontrolovaně otevřel dveře a zprudka jimi narazil do vedlejšího auta. Tento muž se tedy sám dostal do situace, kterou u jiných kritizuje či jiné svým komandantstvím školí, aby je od jejího vzniku uchránil.

Tím vším se v obou situacích sledoval vyšší záměr, a sice aby zmíněná žena a muž otevřeli v daném tématu své srdce a sesadili sebe z piedestalu (byť nevědomého), a svoji povýšenost proměnili na větší pochopení a soucit k sobě a jiným.

Pokud nemáme dostatek pochopení k nedokonalostem, omylům druhých, pak nás život vystaví tomu, že sami takový omyl (byť třeba i mírnější intenzity) učiníme, abychom si na vlastní kůži pocítili, jaké to je, a jak lehko se to stane, a stali se tak více chápající a milující, tedy moudřejší a silnější.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc