Jaké podhoubí může skrývat milostný trojúhelník

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta řešila svůj osobní život. Měla několikaletý vztah s mužem, který byl zadaný. Ona po celou dobu doufala, že to, že je na druhé koleji, je jen dočasné. Mezitím se on oženil a ona po různých peripetiích učinila ten krok a rozešla se s ním.

Nicméně nikoliv vyřešila vazbu mezi nimi. A právě na individuálce si chtěla poskytnout hlubší informace ohledně toho vztahu, chtěla víc pochopit, proč jí to přišlo do života a chtěla změnit nějaké své nastavení, v důsledku kterého tu situaci v životě má.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k ženě přišel průvodce. Po položení otázky, zda by ji mohl pomoci pochopit, proč má tuto situaci v životě a pomohl jí to zpracovat, přijmout, uviděla malé sotva dvouměsíční miminko ležící v peřinkách. Zeptala se průvodce, co jí tím má být řečeno a jak jí to má pomoci v tom, co řeší. Průvodce pověděl, že má to dítě milovat.

Tím jí náhle došlo, proč se jí ukázalo miminko. Věděla, jak to souvisí s tím, co řeší. Vysvětlila mi, že ten její milenec jí nedávno oznámil, že se s manželkou začnou snažit o dítě a tato informace byla pro ni tou, která ji přiměla se s ním rozejít, byť to ani po tom kroku nemá v sobě vyřešené. Pověděla, že to miminko je tím dítětem, které se ti dva snaží zplodit. Byť má děti moc ráda, k tomu miminku necítí moc vřelé pocity, protože ho jakoby viní za to, že ono je překážkou, kterou ve vztahu k tomu milenci již není schopná překousnout a tedy ono že je impulsem k rozchodu a že ono je důvodem toho, proč spolu nadále nejsou.

Spolu s tím se v pocitech vynořovala povaha dávného příběhu, který kdysi zmíněná žena se všemi zúčastněnými odehrála. V podstatě se v tomto životě opakoval dávný příběh, jen méně intenzivní. V tom dávném příběhu se žena ocitla v podobné situaci, avšak tehdy se nechala pohltit zlobou v takové intenzitě, že se pomstila na daném dítěti.

A jelikož její tehdejší řešení dané situace mělo velmi málo společného se soucitem, pochopením, láskou a přijetím, je žena v tomto životě do podobné, byť již méně intenzivní situace, postavena znovu. A děje se to, jelikož z toho vyššího pohledu je již nyní plně připravena tu situaci vyřešit (a tedy tu tehdejší přepsat) pomocí mnohem většího soucitu, pochopení a přijetí. Jelikož duše, která se zhmotnila v tehdejší ženě a znovu v této ženě na individuálce, se v průběhu dalších životů i tohoto života stala mnohem moudřejší a silnější.

Žena náhle pocítila, že ona vlastně brání příchodu daného dítěte na svět a vnímala, že i dané dítě si počká, až ona toto téma zase o něco více zpracuje, jelikož se bojí, že by v nějaké podobě, byť méně intenzivní, zažilo podobnou zkušenost.

Pobídla jsem ženu, ať si znovu vybaví dané miminko. A zkusí svoji vůli obrátit dovnitř sebe a využít ji jako vnitřní sílu k tomu, že se zkusí, byť nakrátko, na dané dítě dívat láskyplnýma očima a pociťovat k němu lásku namísto zloby. Žena to zkusila. Po chvilce dokonce dokázala dané dítě vzít něžně do náruče a vnímala, jak mezi nimi není nic jiného než láska bez ohledu na to, v jaké roli teď aktuálně jsou. Pocítila, jak ono za nic nemůže, jak to, čím se ona trápí, je v ní, je o ní, je její příběh. Byť zcela jistě duše daného miminka si tehdy v tom životě  a i v tomto, pokud přijde, bude řešit své vlastní věci.

Této ženě následně došlo, že jí bylo ukázáno, jak si může uzdravit vazbu mezi ní a jejím milencem, jak se může z dané vazby osvobodit, ať už to pro ni bude znamenat, že se navždy rozdělí nebo že jejich vztah se začne stavět na zcela jiných základech. Ta cesta, která se jí ukázala, je právě přes ono miminko. Přesněji přes vizualizaci dítěte, o které se její milenec s partnerkou snaží.

Daná žena tím dostala „domácí úkol“, a sice zkoušet si dané miminko představovat a pociťovat k němu lásku namísto zloby, vzteku a žárlivosti. Každou touto vizualizací, stejně jako na individuálce, kdy se jí podařilo, byť nakrátko, pocítit lásku k tomu dítěti, ona si odpustí kus toho dávného příběhu, který kdysi sehrála, jelikož tímto svým jiným, láskyplnějším přístupem k danému dítěti, ona jakoby zrychleně přepíše svůj zápis (přemění své vnitřní nastavení v tomto) a tím se bude dít, že se i vůči danému muži osvobodí. Nebude na něm lpět, tak jako lpěla tehdy a v mírnější intenzitě i v tomto životě. Její život bude na něm stále méně závislý. A jenom svoboda je pevným základem jakéhokoliv vztahu. A buď z této svobody jejich vztah začne někdy znovu, avšak na těchto svobodných základech, nebo na těch základech s touto ženou začne stavět jiný muž.

A je pro ni ohromný dar, že danou situaci, ten komplikovaný trojúhelník, má v životě. Jelikož ona se tímto otevře zcela jinému vnímání lásky. Daný příběh z tohoto života i mnohem dramatičtější příběh z dávné minulosti, na který tento současný navazuje (zjednodušeně řečeno), jinými slovy vypovídá o jejím vnímání lásky. Za lásku z nějakého důvodu považovala tehdy a i v tomto životě drama, okázalost, nekontrolované emoce, žárlivost, fixaci a jiné formy dramatu. Postupně jak bude přes vizualizaci daného miminka a pociťování lásky k němu uzdravovat její vztah k současnému i tehdejšímu muži, bude měnit toto své destruktivní vnímání lásky. Nově bude jako lásku vnímat nevnucující se náklonost, svobodu a tichou podporu. Dramatické milostné situace nebudou v jejím šuplíku láska, a tak si je nebude do svého života ani jako lásku nevědomě zvát. A ona postupně dospěje ke vztahu, ať už s kýmkoliv, kde bude svoboda, otevřenost, podpora, vzájemné sdílení a ohromná úcta. Budou to nejspíše často tiché projevy mnohdy beze slov, ale o to hlubší a opravdovější.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc