Jaké podhoubí může skrývat milostný trojúhelník

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta řešila svůj osobní život. Měla několikaletý vztah s mužem, který byl zadaný. Ona po celou dobu doufala, že to, že je na druhé koleji, je jen dočasné. Mezitím se on oženil a ona po různých peripetiích učinila ten krok a rozešla se s ním.

Nicméně nikoliv vyřešila vazbu mezi nimi. A právě na individuálce si chtěla poskytnout hlubší informace ohledně toho vztahu, chtěla víc pochopit, proč jí to přišlo do života a chtěla změnit nějaké své nastavení, v důsledku kterého tu situaci v životě má.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k ženě přišel průvodce. Po položení otázky, zda by ji mohl pomoci pochopit, proč má tuto situaci v životě a pomohl jí to zpracovat, přijmout, uviděla malé sotva dvouměsíční miminko ležící v peřinkách. Zeptala se průvodce, co jí tím má být řečeno a jak jí to má pomoci v tom, co řeší. Průvodce pověděl, že má to dítě milovat.

Tím jí náhle došlo, proč se jí ukázalo miminko. Věděla, jak to souvisí s tím, co řeší. Vysvětlila mi, že ten její milenec jí nedávno oznámil, že se s manželkou začnou snažit o dítě a tato informace byla pro ni tou, která ji přiměla se s ním rozejít, byť to ani po tom kroku nemá v sobě vyřešené. Pověděla, že to miminko je tím dítětem, které se ti dva snaží zplodit. Byť má děti moc ráda, k tomu miminku necítí moc vřelé pocity, protože ho jakoby viní za to, že ono je překážkou, kterou ve vztahu k tomu milenci již není schopná překousnout a tedy ono že je impulsem k rozchodu a že ono je důvodem toho, proč spolu nadále nejsou.

Spolu s tím se v pocitech vynořovala povaha dávného příběhu, který kdysi zmíněná žena se všemi zúčastněnými odehrála. V podstatě se v tomto životě opakoval dávný příběh, jen méně intenzivní. V tom dávném příběhu se žena ocitla v podobné situaci, avšak tehdy se nechala pohltit zlobou v takové intenzitě, že se pomstila na daném dítěti.

A jelikož její tehdejší řešení dané situace mělo velmi málo společného se soucitem, pochopením, láskou a přijetím, je žena v tomto životě do podobné, byť již méně intenzivní situace, postavena znovu. A děje se to, jelikož z toho vyššího pohledu je již nyní plně připravena tu situaci vyřešit (a tedy tu tehdejší přepsat) pomocí mnohem většího soucitu, pochopení a přijetí. Jelikož duše, která se zhmotnila v tehdejší ženě a znovu v této ženě na individuálce, se v průběhu dalších životů i tohoto života stala mnohem moudřejší a silnější.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Když si do některých pasáží dosadím svůj příběh, zdá se mi pak, že je to psané pro mně na míru. Děkuji Vám velice a už se těším na další knížku. Přeji Vám vše dobré ve Vaší krásné činnosti a práci s lidmi. P.S. A ten název „JINÝ PŘÍSTUP" ten sedí, Vy máte opravdu jiný, krásný přístup k lidem.

František

…Díky Tvému vedení a postupně následujícím otázkám dochází k nádhernému "zrcadlení", kdy se mohu do sebe hlouběji podívat a nalézt pocity i skutečnosti, o kterých jsem nevěděla a byly velice hluboce skryty. Nyní vyplouvají na povrch a já se s nimi mohu smířit, přijmout je a tím zbavit různých bloků a subjektivních domněnek i představ, …Už teď jsem díky Tobě ušla kus cesty … Díky za vše!

Bára

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě.

Markéta

Žena náhle pocítila, že ona vlastně brání příchodu daného dítěte na svět a vnímala, že i dané dítě si počká, až ona toto téma zase o něco více zpracuje, jelikož se bojí, že by v nějaké podobě, byť méně intenzivní, zažilo podobnou zkušenost.

Pobídla jsem ženu, ať si znovu vybaví dané miminko. A zkusí svoji vůli obrátit dovnitř sebe a využít ji jako vnitřní sílu k tomu, že se zkusí, byť nakrátko, na dané dítě dívat láskyplnýma očima a pociťovat k němu lásku namísto zloby. Žena to zkusila. Po chvilce dokonce dokázala dané dítě vzít něžně do náruče a vnímala, jak mezi nimi není nic jiného než láska bez ohledu na to, v jaké roli teď aktuálně jsou. Pocítila, jak ono za nic nemůže, jak to, čím se ona trápí, je v ní, je o ní, je její příběh. Byť zcela jistě duše daného miminka si tehdy v tom životě  a i v tomto, pokud přijde, bude řešit své vlastní věci.

Této ženě následně došlo, že jí bylo ukázáno, jak si může uzdravit vazbu mezi ní a jejím milencem, jak se může z dané vazby osvobodit, ať už to pro ni bude znamenat, že se navždy rozdělí nebo že jejich vztah se začne stavět na zcela jiných základech. Ta cesta, která se jí ukázala, je právě přes ono miminko. Přesněji přes vizualizaci dítěte, o které se její milenec s partnerkou snaží.

Daná žena tím dostala „domácí úkol“, a sice zkoušet si dané miminko představovat a pociťovat k němu lásku namísto zloby, vzteku a žárlivosti. Každou touto vizualizací, stejně jako na individuálce, kdy se jí podařilo, byť nakrátko, pocítit lásku k tomu dítěti, ona si odpustí kus toho dávného příběhu, který kdysi sehrála, jelikož tímto svým jiným, láskyplnějším přístupem k danému dítěti, ona jakoby zrychleně přepíše svůj zápis (přemění své vnitřní nastavení v tomto) a tím se bude dít, že se i vůči danému muži osvobodí. Nebude na něm lpět, tak jako lpěla tehdy a v mírnější intenzitě i v tomto životě. Její život bude na něm stále méně závislý. A jenom svoboda je pevným základem jakéhokoliv vztahu. A buď z této svobody jejich vztah začne někdy znovu, avšak na těchto svobodných základech, nebo na těch základech s touto ženou začne stavět jiný muž.

A je pro ni ohromný dar, že danou situaci, ten komplikovaný trojúhelník, má v životě. Jelikož ona se tímto otevře zcela jinému vnímání lásky. Daný příběh z tohoto života i mnohem dramatičtější příběh z dávné minulosti, na který tento současný navazuje (zjednodušeně řečeno), jinými slovy vypovídá o jejím vnímání lásky. Za lásku z nějakého důvodu považovala tehdy a i v tomto životě drama, okázalost, nekontrolované emoce, žárlivost, fixaci a jiné formy dramatu. Postupně jak bude přes vizualizaci daného miminka a pociťování lásky k němu uzdravovat její vztah k současnému i tehdejšímu muži, bude měnit toto své destruktivní vnímání lásky. Nově bude jako lásku vnímat nevnucující se náklonost, svobodu a tichou podporu. Dramatické milostné situace nebudou v jejím šuplíku láska, a tak si je nebude do svého života ani jako lásku nevědomě zvát. A ona postupně dospěje ke vztahu, ať už s kýmkoliv, kde bude svoboda, otevřenost, podpora, vzájemné sdílení a ohromná úcta. Budou to nejspíše často tiché projevy mnohdy beze slov, ale o to hlubší a opravdovější.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Od léta 2014 zhruba co týden píši a zveřejňuji článek pro vás všechny. Za tu dobu jich je na webu přes 400 a budou postupně přibývat další. Všechny jsou volně dostupné a můžete si je pročítat.
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. Za každé přispění mnohokrát děkuji.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Aktuálně nejsou plánované termíny. Pokud máte zájem, kontaktujte mne.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

24. Duben 2019 - 15:24
To, jak přistupujeme k jiným, je zrcadlem toho, jak přistupujeme k sobě

Když jsme tvrdí a nároční na lidi kolem sebe, znamená to, že jsme tvrdí a nároční na sebe.

Když nemáme pochopení k selhání jiných, stejně tak přistupujeme ke svým vlastním selháním.

Když jiným nechceme dopřát radost, když nám vadí, že jsou jiní radostní, smějí se, my sami sobě odpíráme se smát, mít radost.

Když závidíme jiným, že se jim daří, my sami sebe trestáme, vyčítáme, že se nám nedaří.

Více

21. Srpen 2018 - 8:29
Jsme tím, koho soudíme

Nedávno jsem zaslechla poznámku jedné ženy o jednom páru. Daná žena pohoršeně komentovala jeden rodičovský pár, který podle jejich slov upřednostňuje své zájmy před zájmy svých dětí. Konkrétně, že dle jejího mínění nevynechají žádnou oslavu, žena si v ročním věku dítěte dá alkohol a tak mu v ten den dá raději mléko z prášku, atd.

Na tomto případě vám chci ukázat, jak vše, co odsuzujeme, jsme my sami nebo je to někdo, s kým se ztotožňujeme, a tedy opět my sami.

Více

26. Duben 2018 - 7:45
Odešel od ženy a dětí, aby byl šťastný

Obrátila se na mě jedna žena. Od její dcery a dětí odešel manžel. Ten má již nový život daleko od nich. Dle dané ženy zmíněný muž změnil od základů svůj život, práci, podmínky, ve kterých žil, a dle jejich slov vypadá šťastně.

Více

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

2. Leden 2019 - 17:53
Ohlédnutí za rokem 2018 a rok 2019

Milovaní lidé,

ukončili jsme rok 2018. Tak jako jistě mnozí z vás i já v tomto čase analyzuji, přehodnocuji, ohlížím se zpět za tím vším prožitým a uskutečněným. Dělám takovou inventuru a s příchodem dalšího roku začínám s novou dosud nepopsanou stránkou.

Tato retrospekce mi často začíná adventem, vrcholí v průběhu vánočních svátků a finišuje počátkem nového roku.

Více

29. Červen 2018 - 10:05
Ohromný cit a pak zklamání

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Více