Řešit práci, ke které máme odpor, nebo řešit daný odpor?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta si chtěla poskytnout informace ohledně své práce, kam se v této oblasti života vrtnout, jaký krok učinit, co změnit, aby se cítila více naplněná.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k ní přišel její průvodce. Vydali se spolu na cestu po takové pěšině. Zakrátko došli na konec té pěšiny. Žena s překvapením zjistila, že celou dobu šli po vrcholku kopce. Dole pod nimi se rozprostíralo malé městečko nebo vesnice. Z kopce vedla pěšinka dolů. Sešli tedy dolů.

Dole se nacházely staré neupravované malé vesnické domky. Byly opuštěné a měly všechny otevřené dveře. Všude okolo byly tyto domky. Jen na kopci kousek opodál stál takový pěkný upravený dům se zahradou.

Zeptala jsem se ženy, co chce udělat. Žena s takovým opovržením až odporem k těm starým vybydleným domkům pověděla, že tady u nich nebude a že chce jít k tomu hezkému domu.

Zeptala jsem se jí, v čem jí toto, co vidí, má pomoci v její práci, v tom, co v souvislosti s ní řeší. Pověděla, že neví. V tu chvíli se zarazila a pověděla, že to možná chápe.

Ty zchátralé domky představují její aktuální práci. Přesněji představují to, jak se v ní cítí. Ona by tak nejraději, aby se u jejich nohou objevila jiná naplňující práce nebo aby se ta původní jako zázrakem změnila. Avšak aby se to stalo tak nějak samo, aby ona se do toho nepříjemného nemusela ponořit.

Došlo jí, že ten odpor k těm domkům, to je přesně odpor, který ona má ke své práci. A že nikoliv tu práci, ale ten odpor je potřeba, aby řešila. A to bez ohledu na to, jestli v té práci bude nebo ne. Jelikož tyto nepříjemné pocity jen zrcadlí nepřijetí sebe sama, nějaké své části, kterou má uvnitř sebe.

A to, co jí ta situace v práci ukazovala, se finálně nevyřeší tím, že z té práce uteče někam jinam. Podobně jako od těch zchátralých domků utekla k tomu hezkému sídlu na kopci.  To řešení té situace v jejím jádru leží nejprve v přijetí těch pracovních podmínek, jak aktuálně jsou. A až následně v konání.

Může to udělat a z těch podmínek odejít. Avšak je rozdíl, pokud to učiní s vědomím, že tím je to vyřešeno, nebo s vědomím, že to činí pro chvilkovou úlevu s tím, že si je vědoma, že ji podobná situace dříve či později stejně čeká a ona to zkusí zase o něco víc přijmout, což neznamená souhlasit s tím či v tom stavu setrvávat.

Zmíněné ženě bylo tedy odpovězeno, že má sice snít o nové práci, avšak má být v přítomnosti a v tom, co aktuálně v dané práci má a nemá. Má předně řešit svůj vnitřní odpor k oné práci, jelikož ta práce, ve které aktuálně je, jí do života před nějakou dobou přišla, aby jí pomohla si něco o sobě uvědomit a i v jiných ohledech pomohla. A má předně, místo jejího odsouzení, poděkovat jí a ve svém těle procítit vděčnost za tuto práci, která byla a stále je součástí jejího života. A tento stav je přijetím. Tímto ona změnila destruktivní nastavení v tomto a zařídila si, že v případně nové práce se již nebude opakovat to, co v této. A tedy že v nadcházející práci nebo v proměněné té stávající ona nalezne hlubší a trvalejší pocit naplnění.

Žena se po tomto svém objevu vrátila z toho hezkého domku k těm zchátralým opuštěným domkům. Jak tam tak stála mezi nimi, uvědomila si, jak dlouho tam ty domky stojí, kolik se toho v jejich stěnách odehrálo, co všechno zažily a jakou moudrost nesou. Procítila to ve svém těle, tu vděčnost a poděkování jim, byť se jí stále nelíbily a nechtěla by v nich žít. A poté se vrátila zpět k tomu hezkému domku. Avšak něco se změnilo. K tomu hezkému domku se již vrátila jiná. Ve vztahu k těm opuštěným domkům necítila žádný odpor, jen klid, mír a vděčnost.

Co se stalo? Ona za pomocí této vizualizace, pomocí toho, co se odehrálo v tomto symbolickém prostředí, tím, jak tam tu situaci, ty zchátralé domy přijala, ve skutečnosti přijala v tomto svém aktuálním životě danou práci. Ta vděčnost, kterou cítila k těm domkům, byla současně procítěná vděčnost i k oné práci, kterou aktuálně ve svém životě řeší. Jelikož vše je propojené. A velice si tím ona z té své vyšší verze (to byl ten její průvodce a ta vizualizace) pomohla, jelikož bylo pro ni snazší tu svoji aktuální pracovní situaci přijmout přes ty zchátralé domky, které se jí zdánlivě netýkají. A to se stalo.

Ona prozřela. Navždy se změnila, jelikož změnila dané destruktivní nastavení v tomto – přijala nějakou svoji část, a daná pracovní situace v životě se promění. Nezmění se sama od sebe, nýbrž jejím jiným přístupem k ní a tedy i jinými volbami té ženy. A ta žena bude mít jiné vnímání té situace a bude činit jiné volby, jelikož tím prožitkem pokročila o velký kus a je již jiná.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc