Řešit práci, ke které máme odpor, nebo řešit daný odpor?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta si chtěla poskytnout informace ohledně své práce, kam se v této oblasti života vrtnout, jaký krok učinit, co změnit, aby se cítila více naplněná.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí k ní přišel její průvodce. Vydali se spolu na cestu po takové pěšině. Zakrátko došli na konec té pěšiny. Žena s překvapením zjistila, že celou dobu šli po vrcholku kopce. Dole pod nimi se rozprostíralo malé městečko nebo vesnice. Z kopce vedla pěšinka dolů. Sešli tedy dolů.

Dole se nacházely staré neupravované malé vesnické domky. Byly opuštěné a měly všechny otevřené dveře. Všude okolo byly tyto domky. Jen na kopci kousek opodál stál takový pěkný upravený dům se zahradou.

Zeptala jsem se ženy, co chce udělat. Žena s takovým opovržením až odporem k těm starým vybydleným domkům pověděla, že tady u nich nebude a že chce jít k tomu hezkému domu.

Zeptala jsem se jí, v čem jí toto, co vidí, má pomoci v její práci, v tom, co v souvislosti s ní řeší. Pověděla, že neví. V tu chvíli se zarazila a pověděla, že to možná chápe.

Ty zchátralé domky představují její aktuální práci. Přesněji představují to, jak se v ní cítí. Ona by tak nejraději, aby se u jejich nohou objevila jiná naplňující práce nebo aby se ta původní jako zázrakem změnila. Avšak aby se to stalo tak nějak samo, aby ona se do toho nepříjemného nemusela ponořit.

Došlo jí, že ten odpor k těm domkům, to je přesně odpor, který ona má ke své práci. A že nikoliv tu práci, ale ten odpor je potřeba, aby řešila. A to bez ohledu na to, jestli v té práci bude nebo ne. Jelikož tyto nepříjemné pocity jen zrcadlí nepřijetí sebe sama, nějaké své části, kterou má uvnitř sebe.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Když si do některých pasáží dosadím svůj příběh, zdá se mi pak, že je to psané pro mně na míru. Děkuji Vám velice a už se těším na další knížku. Přeji Vám vše dobré ve Vaší krásné činnosti a práci s lidmi. P.S. A ten název „JINÝ PŘÍSTUP" ten sedí, Vy máte opravdu jiný, krásný přístup k lidem.

František

…Díky Tvému vedení a postupně následujícím otázkám dochází k nádhernému "zrcadlení", kdy se mohu do sebe hlouběji podívat a nalézt pocity i skutečnosti, o kterých jsem nevěděla a byly velice hluboce skryty. Nyní vyplouvají na povrch a já se s nimi mohu smířit, přijmout je a tím zbavit různých bloků a subjektivních domněnek i představ, …Už teď jsem díky Tobě ušla kus cesty … Díky za vše!

Bára

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě.

Markéta

A to, co jí ta situace v práci ukazovala, se finálně nevyřeší tím, že z té práce uteče někam jinam. Podobně jako od těch zchátralých domků utekla k tomu hezkému sídlu na kopci.  To řešení té situace v jejím jádru leží nejprve v přijetí těch pracovních podmínek, jak aktuálně jsou. A až následně v konání.

Může to udělat a z těch podmínek odejít. Avšak je rozdíl, pokud to učiní s vědomím, že tím je to vyřešeno, nebo s vědomím, že to činí pro chvilkovou úlevu s tím, že si je vědoma, že ji podobná situace dříve či později stejně čeká a ona to zkusí zase o něco víc přijmout, což neznamená souhlasit s tím či v tom stavu setrvávat.

Zmíněné ženě bylo tedy odpovězeno, že má sice snít o nové práci, avšak má být v přítomnosti a v tom, co aktuálně v dané práci má a nemá. Má předně řešit svůj vnitřní odpor k oné práci, jelikož ta práce, ve které aktuálně je, jí do života před nějakou dobou přišla, aby jí pomohla si něco o sobě uvědomit a i v jiných ohledech pomohla. A má předně, místo jejího odsouzení, poděkovat jí a ve svém těle procítit vděčnost za tuto práci, která byla a stále je součástí jejího života. A tento stav je přijetím. Tímto ona změnila destruktivní nastavení v tomto a zařídila si, že v případně nové práce se již nebude opakovat to, co v této. A tedy že v nadcházející práci nebo v proměněné té stávající ona nalezne hlubší a trvalejší pocit naplnění.

Žena se po tomto svém objevu vrátila z toho hezkého domku k těm zchátralým opuštěným domkům. Jak tam tak stála mezi nimi, uvědomila si, jak dlouho tam ty domky stojí, kolik se toho v jejich stěnách odehrálo, co všechno zažily a jakou moudrost nesou. Procítila to ve svém těle, tu vděčnost a poděkování jim, byť se jí stále nelíbily a nechtěla by v nich žít. A poté se vrátila zpět k tomu hezkému domku. Avšak něco se změnilo. K tomu hezkému domku se již vrátila jiná. Ve vztahu k těm opuštěným domkům necítila žádný odpor, jen klid, mír a vděčnost.

Co se stalo? Ona za pomocí této vizualizace, pomocí toho, co se odehrálo v tomto symbolickém prostředí, tím, jak tam tu situaci, ty zchátralé domy přijala, ve skutečnosti přijala v tomto svém aktuálním životě danou práci. Ta vděčnost, kterou cítila k těm domkům, byla současně procítěná vděčnost i k oné práci, kterou aktuálně ve svém životě řeší. Jelikož vše je propojené. A velice si tím ona z té své vyšší verze (to byl ten její průvodce a ta vizualizace) pomohla, jelikož bylo pro ni snazší tu svoji aktuální pracovní situaci přijmout přes ty zchátralé domky, které se jí zdánlivě netýkají. A to se stalo.

Ona prozřela. Navždy se změnila, jelikož změnila dané destruktivní nastavení v tomto – přijala nějakou svoji část, a daná pracovní situace v životě se promění. Nezmění se sama od sebe, nýbrž jejím jiným přístupem k ní a tedy i jinými volbami té ženy. A ta žena bude mít jiné vnímání té situace a bude činit jiné volby, jelikož tím prožitkem pokročila o velký kus a je již jiná.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Od léta 2014 zhruba co týden píši a zveřejňuji článek pro vás všechny. Za tu dobu jich je na webu přes 400 a budou postupně přibývat další. Všechny jsou volně dostupné a můžete si je pročítat.
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. Za každé přispění mnohokrát děkuji.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Aktuálně nejsou plánované termíny. Pokud máte zájem, kontaktujte mne.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

10. Únor 2019 - 19:10
Co máme dělat, abychom ve svém životě tvořili to, co v něm chceme mít

Od prvního nádechu tady na Zemi v tomto či jiném životě jsme si tvořili vše, co jsme pak následně v životě měli. Přesněji, netvořili jsme si něco konkrétního, ale náš náboj, to, co jsme vyzařovali, se odrážel v něčem vně, co mělo stejnou vibraci. Podstata tvoření tedy nespočívá v tom, že si tvoříme něco konkrétního, ale v tom, že se nám v životě zhmotňuje v nějaké podobě to, co odpovídá rovině naší vibrace.

Více

14. Červenec 2018 - 8:11
Mnozí muži začínají přemýšlet a konat jinak

Tento článek je opět jeden z těch, ve kterém budu psát o věcech z trochu hlubší roviny, než ze které tyto články běžně píši.

Nějakou dobu, řekněme rok a půl, jsem v úrovni, ze které mnohé situace vnímám, cítila, jakoby se vzedmula ohromná vlna. Ta ještě nebyla okem viditelná ve společnosti. Nicméně na těch jemnohmotnějších úrovních se již stalo a bylo jen otázkou času, kdy se projeví ve hmotě, na Zemi, a začne to být viditelné i pro oko.

Více

23. Prosinec 2018 - 12:26
Poděkování

Milovaní lidé,

další krásný rok je téměř za námi. Pro mě byl velmi náročný, avšak právě tím i velmi štědrý. Vše má rub i líc :-)

Situace, které jsem prožívala, a které mě velmi rozrušovaly, se oproti dřívějším letům netýkaly základních životních podmínek jako osobní a rodinný život, pracovní směřování. Naopak, tam jsem nacházela podporu a zázemí. Jednalo se o jednorázové situace (zdánlivě nikam nezapadající, zdánlivě nahodilé a nesouvisející). Ty všechny mě však umožnily setkat se se svými velmi hlubokými zraněními, na které uzrál čas k uzdravení.

Více

6. Červen 2019 - 7:35
Jak mocní jsme a jakou moc máme

Jedna žena na individuálce si chtěla poskytnout informace a podporu ohledně své sebeúcty. Chtěla si pomoct svoji úctu k sobě samé zvýšit.

Více

11. Duben 2019 - 8:12
Osvobozování rodinných vazeb právě probíhá

Před pár dny jsem viděla animovaný film „Jak vycvičit draka III.“ Jeho příběh mě inspiroval k sepsání tohoto článku. Inspirovali jste mě k němu mnozí již dříve svými podobnými příběhy na individuálkách, ale ten film byl tím posledním impulsem, který mě dovedl k činu.

Více

21. Srpen 2018 - 8:29
Jsme tím, koho soudíme

Nedávno jsem zaslechla poznámku jedné ženy o jednom páru. Daná žena pohoršeně komentovala jeden rodičovský pár, který podle jejich slov upřednostňuje své zájmy před zájmy svých dětí. Konkrétně, že dle jejího mínění nevynechají žádnou oslavu, žena si v ročním věku dítěte dá alkohol a tak mu v ten den dá raději mléko z prášku, atd.

Na tomto případě vám chci ukázat, jak vše, co odsuzujeme, jsme my sami nebo je to někdo, s kým se ztotožňujeme, a tedy opět my sami.

Více