Jak pracujeme na individuálkách

Často dostávám dotaz, jak probíhají ty individuálky, které vedu, jakým způsobem si dotyčný poskytuje informace ohledně témat, které aktuálně ve svém životě řeší a jak mu to na individuálce pochopené a prožité může pomoci změnit vnější okolnosti, ve kterých se nachází.

Velice vám za ty dotazy děkuji, jelikož mně to pomohlo po mnoha pokusech stručně a snad i srozumitelně formulovat do slov o čem individuálka aktuálně je, k čemu je a co si pod ní představit.

To, jak na individuálce pracujeme, se v průběhu let velmi změnilo. Jelikož já jsem na cestě tak jako vy a od toho roku 2014, kdy individálky začaly, jsem ušla kus cesty. Postupně se prohlubovalo to, jak pracuji sama se sebou, a tím se přirozeně, aniž bych se o to jakkoliv snažila, postupně proměňovalo to, jak pracuji s lidmi na individuálkách. Byť je s každým z vás individuálka jedinečná a každý si své informace k tématu, které řeší, poskytuje z jiné hloubky, z jiné roviny vědomí a svým osobitým způsobem, zkusila jsem níže stručně a zjednodušeně shrnout o čem individuálka je.

A jsem si jistá, že ani tento popis není konečný, a budu jej průběžně upravovat dál, tak jako dosud, jelikož jak se vyvíjím já, vyvíjí se i to, jak pracuji s lidmi.

 

Jak to probíhá:                                                                        

Během individuálky se děje to, že naprosto spontánní, nenucenou cestou vstupujete do prostoru své vlastní moudrosti uvnitř vás, kde si svým jedinečným způsobem, vám vlastním, poskytnete informace, které vám mohou aktuálně nejvíce posloužit ve fázi cesty, kde se nacházíte, a to přesně z hloubky, ze které jste je aktuálně schopni zužitkovat ve svém životě.

To, co řešíte, uvidíte ve větších souvislostech. Uvidíte to podhoubí, jehož pouhý vrcholek je právě to, co řešíte. A to vás přiměje ke změně svého nastavení v dané věci a tím i k projasnění toho, co máte v dané situaci aktuálně dělat, aby to bylo pro prospěch váš a všech zúčastněných.

Představte si, že veškeré vaše prožitky, všechny vaše zkušenosti, ať už z tohoto či jakéhokoliv vašeho života jsou uschovány v prostoru uvnitř vás samých. Představte si to jako knihovnu - místnost plnou regálů s knihami.  Všechny ty knihy jsou o vás. Jsou v nich vepsány vaše zkušenosti a prožitky napříč životy. Každá z těch informací je tam v nesčetně mnoha rovinách.

No a já jsem vrátným v té vaší knihovně. Já vám do ní svoji rovinou otevřeného vědomí a za pomocí svých jedinečných nástrojů - jedinečné energie (všichni jsme jedinečnou energií) otevřu dveře. A vy sami se vedete k určitému regálu a k určitým knihám. Já po celou dobu pobytu v té knihovně jsem vaším průvodcem – podněcuji vás otázkami, dodávám podporu a případně pomáhám formulovat otázky, na které chcete znát odpověď, či pomáhám dané vaše prožitky a poznání formulovat do slov. Informace si většinou neposkytnete přímo tak, že byste je slyšeli, ale tím, co v rámci vizualizace v symbolech uvidíte, co pocítíte, budete přesně vědět, co si tím chcete říct a jak to souvisí s daným tématem, které řešíte. Toto je symbolicky popis toho, co se během individuálky děje. 

 

Může to fungovat po skypu?

Aktuálně individuálky probíhají pouze po skypu či za pomocí jiného komunikačního prostředku na dálku. V té souvislosti někteří z vás se mě ptají, zda to může takto fungovat, zda tím není snížena kvalita - množství informací, které si člověk poskytne. Kdepak! To, co na individuálkách probíhá není nikterak omezeno na nějaký fyzický prostor či fyzickou přítomnost. Vy vcházíte do prostoru, který je uvnitř vás a ten si nosíte neustále s sebou. Já vám do toho prostoru (tím, jaká jsem a kde na své cestě jsem), pouze otevírám dveře. A to se může dít nezávisle na tom, kde se vy či já aktuálně fyzicky nacházíme. Během individuálky si poskytujete mnohem komplexnější informace k danému tématu a tedy informace z mnohem větší hloubky a ty informace nejsou fixováné na nějaké fyzické místo nebo nějakou fyzickou přítomnost. Jsou uvnitř vás.

 

Co vám to může přinést:

Výsledkem celého procesu na individuálce je, že si k tomu, co potřebujete řešit, poskytnete hlubší informace, poodhalíte si podhoubí toho, co prožíváte. A to svým vlastním jedinečným způsobem. Tato vaše větší informovanost spolu s prožitkem, který u toho budete mít, vám zrychleně změní nějaké vaše vnitřní nastavení, v důsledku kterého máte danou situaci v životě. Už tato změna nastavení způsobí vnější změny ve vašem životě a i v té situaci, kterou řešíte. Jelikož vše vnější je odrazem vnitřku a vy jste tímto svůj vnitřek trochu či více změnili.

Vedle toho tato vaše změna nastavení způsobí, že na danou situaci ve vašem životě (a nejen na ni) budete pohlížet jinak, což vás přirozeně povede k jiným reakcím a volbám, než jste v té situaci činili doposud. A tyto jiné reakce a volby přivodí jiné situace v životě.

A všechny tyto vnitřní a následně vnější změny v životě vás rychlejší cestou povedou k větší spokojenosti a naplnění v životě. V důsledku vaši větší informovanosti jste si totiž prožili, jak nic není černé nebo bílé, a tím jste se otevřeli většímu pochopení k sobě a jiným (to je ta výše popisovaná změna nastavení) a vaše následné reakce v dané situaci budou zcela přirozeně reakcemi s větším soucitem a pochopením k sobě a jiným. A život následně zareaguje a prostřednictvím situací a lidí vám do života přinese stejnou (ne-li větší) míru soucitu a pochopení, kterou jste vyslali. A ta situace, kterou řešíte, se postupně vyřeší pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, a to způsobem, který by hlava nevymyslela. Avšak nestane se to zázrakem. Stane se to přes vás, díky vašim novým reakcím činěným v každém jednotlivém okamžiku.

 

Pro koho je individuálka vhodná:

 • Pro ty, kteří ve svém životě řeší:
  • nějakou situaci
  • rodinný, pracovní, přátelský, sousedský, partnerský či jiný vztah
  • své naplnění, uplatnění v životě
 • Pro ty, kteří jsou před nějakým rozhodnutím a neví, jak se rozhodnout.

 

Co je potřeba od vás:

 • Chuť na sobě pracovat
 • Odvaha převzít odpovědnost za situace ve svém životě
 • Zájem o svůj osobní či duchovní růst
 • Uzemnění = ukotvení na Zemi =
  • uvědomovat si, že život je dar, ať už řešíme cokoliv,
  • mít přání a současně si uvědomovat, že se nám může v nějaké podobě splnit jen tím, že my sami si jej splníme,
  • uvědomovat si, že jsme odpovědni za své tělo a ty, jež jsme si k sobě připoutali (např. děti), a neupřednostňovat tak duchovní vývoj nad těmito potřebami
  • uvědomovat si, že jsme tu na Zemi z toho důvodu, abychom veškerá naše poznání, naše vnitřní posuny aplikovali ve svém životě, v běžných každodennostech
  • uvědomovat si život v jeho kráse i nedokonalosti a milovat ho se vším všudy a mít chuť přiložit ruku k dílu, aby těch krás bylo kolem víc
  • uvědomovat si, že tíživé situace tu nejsou, aby nám ublížily, ale aby nám pomohly
  • uvědomovat si, že náš život se změní k lepšímu jen našim přičiněním

Čím více jste uzemnění, tím silnější jste, stejně jako strom, který má silné a hluboké kořeny v zemi. Čím více jste uzemnění, tím více jste schopni vaše poznání realizovat v životě.

 

Pro koho individuálky nejsou:

 • Pro ty, kteří očekávají, že jejich nepříjemné situace v životě za ně vyřeší někdo jiný
 • Pro ty, kteří věří, že za jejich situace v životě můžou jiní
 • Pro ty, kteří nejsou zatím ochotni na sobě pracovat, se sebou samými pracovat
 • Pro ty, kteří věří, že vše se jim v životě zlepší samo od sebe bez jejich přičinění, bez změny uvnitř nich samých
 • Pro ty, kteří věří, že je vše v jejich životě dáno a oni to nemohou změnit
 • Pro ty, kteří trpí duševní či mentální poruchou, navštěvují psychologa či berou léky na zklidnění.

Tolik ve stručnosti o čem individuálka je. Kdybyste měli k individuálce dotazy, napište mail viz https://www.jinypristup.cz/individualni-sezeni

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc