Jak poznat, kdy ve své práci něco změnit

Jedna známá, která opakovaně řeší práci a naplnění v ní, mi položila otázku. Jestli si myslím, že ten „jinýpřístup“ budu dělat dál, a jestli mě taky třeba nenapadlo dělat něco jiného.

Já odpověděla a odpověď posílám mezi vás. Třeba někomu pomůže si v sobě něco uvědomit.

Má předchozí práce - práce advokátního koncipienta a později advokacie mě před lety velmi naplňovala. Byla jsem schopná tu práci dělat od šesti rána do dvou do rána a druhý den nanovo, aniž by mě to jakkoliv vyčerpávalo. Naopak mě to neskutečně nabíjelo.

Jenže po nějaké době, co jsem advokacii vykonávala, mě to přestávalo bavit a o pár měsíců později mě to začalo velmi vyčerpávat. Z nechutě se vyklubal velký odpor, který se mi zrcadlil na mém těle různou intenzitou. Šlo to velice rychle – ten vývoj od nechutě k odporu.

Vnějškově se to projevovalo tak, že jsem se musela do práce nutit, v neděli jsem se děsila pondělí. Jakýkoliv kšeft, který mi přišel do mailu, ve mně okamžitě vyvolal úzkost, že to budu muset dělat, místo abych měla radost, že mně přichází práce.

Zkrátka na gymplu se mi tento vlak rozjel, a to právě mojí touhou se chtít stát advokátkou. Ten vlak se zrychloval a nabíral na obrátkách, což se projevovalo usilovnou soustavnou prací na tom se jí stát a i mnohými synchronicitami a pomocí na cestě. Avšak krátce na to, co jsem toho dosáhla, jakoby se ten obsah, ta vášeň tím vyčerpala, a já začala cítit, že vlak dojíždí, až posléze dojel. To byly ty stavy nechutě, prázdnoty, pocitu stagnace, které přerostly ve velkou úzkost, kdykoliv jsem měla sednout k tomu, co mě dříve tolik naplňovalo.  Mně však trvalo delší čas si to připustit. Přesněji mé ego odmítalo uznat daný aktuální stav - že vlak dojel.

Takže jsem tehdy mnoho měsíců umíněně seděla v tom zastaveném vlaku s názvem advokacie a čekala, až se zase rozjede. Přesněji, trvala jsem na tom, aby se rozjel. A čím déle jsem čekala, tím více jsem se trápila, tím více trpělo i mé tělo.

Až pohár opravdu přetekl a zůstat čekat v tom vlaku (pokračovat v advokacii) se stalo pro mě více děsivé než představa, že z něj vystoupím a ocitnu se sama v neznámém místě s uzlíčkem toho, co mám aktuálně v ruce. A já z toho zastaveného vlaku vystoupila a advokacii pozastavila.

No a teď zpětně, když se ohlédnu, vím, že na té zastávce již na mě čekal jiný vlak, který jen čekal na to, až si ho všimnu a až seberu odvahu, zkrotím své ego a nastoupím do něj. A ten vlak byl jinypristup.cz.

No a odpověď na tu otázku té známé zní. Ten vlak s názvem jinypristup.cz se rozjel v roce 2014 a doteď nemám pocit, že by brzdil, že by zpomaloval. Naopak. Stále zrychluje, nabírá na otáčkách, napadá mě víc aktivit na webu a projektů s webem spojených, než stíhám realizovat. A vše se děje ve stále rychlejším sledu.

Sama nevím, jak to bude pokračovat dál. Ale aktuálně cítím, že se v rámci „jinéhopřístupu“ stále více rozpínám. Ta práce je pro mě čím dál více živější a akčnější.

A toto všechno mě vede k tomu v té práci pokračovat. V důsledku toho všeho popsaného vím, že tu práci mám dělat i nadále. A stejně jako u všech věcí v životě, uvidíme, co bude dál …:-)

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc