Stěhovat se nebo ne? Rozhodnout se pro toto či pro tamto?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta aktuálně řeší situaci, jestli se nastěhovat k současnému partnerovi či nikoliv. Byť jeho děti má ráda, chce své vlastní. Bojí se, že přestěhováním k němu se odstřihne od jiných možností někoho potkat a promarní nějakou příležitost.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí se ocitla na louce. Přistoupil k ní průvodce. Po položení dotazu, co má ve své aktuální zmíněné situaci dělat, jaký krok má podniknout, ji průvodce pobídl, ať se spolu projdou. Ušli kousek cesty, až v jednu chvíli uviděli v dáli takový chatrný a úzký most. Průvodce ženu vybídl, ať pokračuje dál a přejde přes ten most. Žena pochopila, že musí jít sama. Jak se blížila k tomu mostu, vůbec se jí to nelíbilo. Cítila uvnitř sebe nepohodlí, strach z neznáma, z nového, dosud nepoznaného. Rovněž si nebyla jistá, jestli ten most s ní nespadne a ona se tak neztratí ve velké hloubce pod ní. Ten most byl úzký, nevypadal nikterak bezpečně. Přejít přes něj byla však jediná možnost, jak pokračovat v cestě. Rozhodla se přes něj přejít.

Jakmile přešla, jakoby se ocitla doslova v jiném světě. Ta krajina, ze které přecházela ten most, byla totiž taková pochmurná, avšak na druhé straně mostu, kde se nyní nacházela bylo teplo, slunečno, všechno v přírodě zdravé, voňavé a barvy všeho byly jakoby sytější. Moc se jí zde na tom druhém konci mostu líbilo. Když však stála před tím mostem, a zvažovala, zda přejde, tu krásnou krajinu, která ji tam čeká, neviděla. V době, když se rozhodla přejít, vůbec nevěděla, že za tím mostem je to mnohem hezčí a příjemnější.

Zeptala jsem se jí, co to má být, jak jí toto má posloužit v tom, co řeší. Pověděla mi, že to chápe. Ten most byla pro ni symbolicky výzva, krok do neznáma, vykročení do jiných podmínek a situací. Přejít ten most nebylo pro ni jednoduché, stejně jako pro ni nejsou jednoduché všechny nové věci v životě, všechny výzvy. Prý jí však bylo ukázáno, kam směřuje, byť tomu nic vně nenasvědčuje. Bylo jí ukázáno, že je v pořádku cítit se nepohodlně, když je před novým, avšak to nepohodlí a jeho překročení vede ke změně života k lepšímu. A ten rozdíl toho si prožila právě tím, jaká krajina kolem ní se rozprostřela poté, co přešla přes ten most, a v jaké se ocitala předtím, než ten most přešla.

Stejně jako v momentě, kdy zvažovala přejít, cítila nepohodlí, neviděla na druhý konec, neviděla, co krásného ji čeká, stejně tak je to se všemi výzvami v životě. Když jsme před nějakou výzvou, je nám životem nabídnuto něco nového, nebo jsme životem donuceni skočit do neznáma, ve skutečnosti je k nám však život velmi štědrý, neboť nám dává příležitost žít lepší a naplněnější, a tedy šťastnější život než dosud.

Průvodce poslouchal to, co mi žena povídala, to k čemu dospěla, co pro sebe pochopila a ještě doplnil následující. Pověděl, že to není o tom, jestli se k partnerovi nastěhovat nebo ne. Není to postaveno tak, že nastěhování k němu je konečná a ona se uváže. Žádné rozhodnutí kohokoliv z nás v čemkoliv není o tom, že v tom musíme být napořád (což však nevylučuje odpovědnost za ty našimi volbami k nám připoutané př. děti). Pověděl, že žádná situace, do které se dostaneme, není sama o sobě finální a konečná, pokud my se tak nerozhodneme. Dodal, že v každé situaci je na nás, zda v ní setrváme anebo jak dlouho v ní setrváme. Doplnil, že představa toho, že její nastěhování, či cokoliv jiného, ji uvězní, že ji odřízne od jiných příležitostí, je v její hlavě. Ona není oběť. Nikdo z nás v žádné situaci není oběť! Každý z nás si v každém přítomném okamžiku volí, co v té situaci udělá v rámci toho, jaké v té situaci má možnosti. I kdyby to mělo být jen to, že si zvolíme ve své mysli přemýšlet svobodně, bohatě, pozitivně a nikoliv jako oběť se utápět ve výčitkách či sebelítosti a jiných nepříjemných emocích.

Pověděl jí, že je jedno, jestli se nastěhuje nebo ne, že se má v tom tématu (ostatně jako v každém jiném) zcela uvolnit. Má se jen zaměřit na to, co tady a teď v přítomném okamžiku z těch variant, co se jí v daném tématu nabízejí, je pro ni nejvíce přijatelné – u čeho pociťuje hluboko uvnitř sebe drive, radost, osvobození navzdory strachu, který koluje více na povrchu. A pro tu variantu ať se rozhodne. A když to bude varianta se přestěhovat, tak nikde není psané, že se tak skutečně stane. Třeba šlo jen o to, aby se ona rozhodla v přítomnosti ze svého středu a tím posílila. Nebo se skutečně nastěhuje, avšak kde je psáno, že tam setrvá již po zbytek svého života. Třeba ano, ale třeba i ne. Rovněž záleží jen na ní. Jestli se v tom vztahu, v tom soužití bude cítit dobře či ne a jak ona k tomu vztahu, k tomu soužití přistoupí. A nikdy jí nic nebrání zvednout se a změnit to, pokud jí to nebude vyhovovat. Ať už tím, že se odstěhuje od partnera, nebo tím, že ona změní přístup k sobě a tedy i k partnerovi a jejich vztah se zharmonizuje.

Ve zkratce ten průvodce ženě řekl, že u ničeho, kde jsme na rozcestí, nemáme řešit, která varianta je ta správná. Nemáme se v těchto situacích trápit tím, zda neuděláme chybu. My se máme v daném okamžiku rozhodnout pro variantu, která je nám z toho, co se nám aktuálně nabízí (z toho, co jsme schopni vnímat) to, kde je to pro nás přijatelnější – kde cítíme vývoj, pohyb, osvobození, volnost, uvolnění, byť v pozadí toho bude jistě strach. A dle toho zvolit v tom přítomném okamžiku. Život na to okamžitě zareaguje. Může to mít různé podoby od nových příležitostí, výhodných nabídek, nových lidí, nápadů, atd. No a my pak v přítomném okamžiku zase budeme z toho všeho nabízeného volit to pro nás nejpřijatelnější ve směru vnitřní radosti, uvolnění a svobody a život zase zareaguje a tak pořád dokola. Tím postupně budeme náš život harmonizovat, dostávat tam, kde je to pro naše nejvyšší dobro a stejně tak dobro všech zúčastněných.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc