Stěhovat se nebo ne? Rozhodnout se pro toto či pro tamto?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta aktuálně řeší situaci, jestli se nastěhovat k současnému partnerovi či nikoliv. Byť jeho děti má ráda, chce své vlastní. Bojí se, že přestěhováním k němu se odstřihne od jiných možností někoho potkat a promarní nějakou příležitost.

Po uzemnění a navození pocitu bezpečí se ocitla na louce. Přistoupil k ní průvodce. Po položení dotazu, co má ve své aktuální zmíněné situaci dělat, jaký krok má podniknout, ji průvodce pobídl, ať se spolu projdou. Ušli kousek cesty, až v jednu chvíli uviděli v dáli takový chatrný a úzký most. Průvodce ženu vybídl, ať pokračuje dál a přejde přes ten most. Žena pochopila, že musí jít sama. Jak se blížila k tomu mostu, vůbec se jí to nelíbilo. Cítila uvnitř sebe nepohodlí, strach z neznáma, z nového, dosud nepoznaného. Rovněž si nebyla jistá, jestli ten most s ní nespadne a ona se tak neztratí ve velké hloubce pod ní. Ten most byl úzký, nevypadal nikterak bezpečně. Přejít přes něj byla však jediná možnost, jak pokračovat v cestě. Rozhodla se přes něj přejít.

Jakmile přešla, jakoby se ocitla doslova v jiném světě. Ta krajina, ze které přecházela ten most, byla totiž taková pochmurná, avšak na druhé straně mostu, kde se nyní nacházela bylo teplo, slunečno, všechno v přírodě zdravé, voňavé a barvy všeho byly jakoby sytější. Moc se jí zde na tom druhém konci mostu líbilo. Když však stála před tím mostem, a zvažovala, zda přejde, tu krásnou krajinu, která ji tam čeká, neviděla. V době, když se rozhodla přejít, vůbec nevěděla, že za tím mostem je to mnohem hezčí a příjemnější.

Zeptala jsem se jí, co to má být, jak jí toto má posloužit v tom, co řeší. Pověděla mi, že to chápe. Ten most byla pro ni symbolicky výzva, krok do neznáma, vykročení do jiných podmínek a situací. Přejít ten most nebylo pro ni jednoduché, stejně jako pro ni nejsou jednoduché všechny nové věci v životě, všechny výzvy. Prý jí však bylo ukázáno, kam směřuje, byť tomu nic vně nenasvědčuje. Bylo jí ukázáno, že je v pořádku cítit se nepohodlně, když je před novým, avšak to nepohodlí a jeho překročení vede ke změně života k lepšímu. A ten rozdíl toho si prožila právě tím, jaká krajina kolem ní se rozprostřela poté, co přešla přes ten most, a v jaké se ocitala předtím, než ten most přešla.

Stejně jako v momentě, kdy zvažovala přejít, cítila nepohodlí, neviděla na druhý konec, neviděla, co krásného ji čeká, stejně tak je to se všemi výzvami v životě. Když jsme před nějakou výzvou, je nám životem nabídnuto něco nového, nebo jsme životem donuceni skočit do neznáma, ve skutečnosti je k nám však život velmi štědrý, neboť nám dává příležitost žít lepší a naplněnější, a tedy šťastnější život než dosud.

Když si do některých pasáží dosadím svůj příběh, zdá se mi pak, že je to psané pro mně na míru. Děkuji Vám velice a už se těším na další knížku. Přeji Vám vše dobré ve Vaší krásné činnosti a práci s lidmi. P.S. A ten název „JINÝ PŘÍSTUP" ten sedí, Vy máte opravdu jiný, krásný přístup k lidem.

František

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě.

Markéta

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Průvodce poslouchal to, co mi žena povídala, to k čemu dospěla, co pro sebe pochopila a ještě doplnil následující. Pověděl, že to není o tom, jestli se k partnerovi nastěhovat nebo ne. Není to postaveno tak, že nastěhování k němu je konečná a ona se uváže. Žádné rozhodnutí kohokoliv z nás v čemkoliv není o tom, že v tom musíme být napořád (což však nevylučuje odpovědnost za ty našimi volbami k nám připoutané př. děti). Pověděl, že žádná situace, do které se dostaneme, není sama o sobě finální a konečná, pokud my se tak nerozhodneme. Dodal, že v každé situaci je na nás, zda v ní setrváme anebo jak dlouho v ní setrváme. Doplnil, že představa toho, že její nastěhování, či cokoliv jiného, ji uvězní, že ji odřízne od jiných příležitostí, je v její hlavě. Ona není oběť. Nikdo z nás v žádné situaci není oběť! Každý z nás si v každém přítomném okamžiku volí, co v té situaci udělá v rámci toho, jaké v té situaci má možnosti. I kdyby to mělo být jen to, že si zvolíme ve své mysli přemýšlet svobodně, bohatě, pozitivně a nikoliv jako oběť se utápět ve výčitkách či sebelítosti a jiných nepříjemných emocích.

Pověděl jí, že je jedno, jestli se nastěhuje nebo ne, že se má v tom tématu (ostatně jako v každém jiném) zcela uvolnit. Má se jen zaměřit na to, co tady a teď v přítomném okamžiku z těch variant, co se jí v daném tématu nabízejí, je pro ni nejvíce přijatelné – u čeho pociťuje hluboko uvnitř sebe drive, radost, osvobození navzdory strachu, který koluje více na povrchu. A pro tu variantu ať se rozhodne. A když to bude varianta se přestěhovat, tak nikde není psané, že se tak skutečně stane. Třeba šlo jen o to, aby se ona rozhodla v přítomnosti ze svého středu a tím posílila. Nebo se skutečně nastěhuje, avšak kde je psáno, že tam setrvá již po zbytek svého života. Třeba ano, ale třeba i ne. Rovněž záleží jen na ní. Jestli se v tom vztahu, v tom soužití bude cítit dobře či ne a jak ona k tomu vztahu, k tomu soužití přistoupí. A nikdy jí nic nebrání zvednout se a změnit to, pokud jí to nebude vyhovovat. Ať už tím, že se odstěhuje od partnera, nebo tím, že ona změní přístup k sobě a tedy i k partnerovi a jejich vztah se zharmonizuje.

Ve zkratce ten průvodce ženě řekl, že u ničeho, kde jsme na rozcestí, nemáme řešit, která varianta je ta správná. Nemáme se v těchto situacích trápit tím, zda neuděláme chybu. My se máme v daném okamžiku rozhodnout pro variantu, která je nám z toho, co se nám aktuálně nabízí (z toho, co jsme schopni vnímat) to, kde je to pro nás přijatelnější – kde cítíme vývoj, pohyb, osvobození, volnost, uvolnění, byť v pozadí toho bude jistě strach. A dle toho zvolit v tom přítomném okamžiku. Život na to okamžitě zareaguje. Může to mít různé podoby od nových příležitostí, výhodných nabídek, nových lidí, nápadů, atd. No a my pak v přítomném okamžiku zase budeme z toho všeho nabízeného volit to pro nás nejpřijatelnější ve směru vnitřní radosti, uvolnění a svobody a život zase zareaguje a tak pořád dokola. Tím postupně budeme náš život harmonizovat, dostávat tam, kde je to pro naše nejvyšší dobro a stejně tak dobro všech zúčastněných.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

28. Duben 2018 - 20:50
Úplněk ve štíru a jeho pomoc

Milovaní lidé,

vůbec jsem neměla v plánu tady na „jiném přístupu“ o tom psát. Ale prostě to přišlo …

Více

11. Duben 2019 - 8:12
Osvobozování rodinných vazeb právě probíhá

Před pár dny jsem viděla animovaný film „Jak vycvičit draka III.“ Jeho příběh mě inspiroval k sepsání tohoto článku. Inspirovali jste mě k němu mnozí již dříve svými podobnými příběhy na individuálkách, ale ten film byl tím posledním impulsem, který mě dovedl k činu.

Více

29. Červen 2018 - 10:05
Ohromný cit a pak zklamání

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Více

13. Červen 2019 - 23:00
Co kritizujeme u druhých, tím se sami stáváme

Chtěla bych popsat pár rádoby obyčejných situací ze života a na nich ukázat jak to, co kritizujeme u druhých (kde povyšujeme či ponižujeme), tím se vzápětí, a v této době velice brzy, stáváme sami. A čím vědomější jsme, tím dříve si všimneme té souvislosti - toho, že jsme udělali nebo děláme něco, co jsme sami u jiného kritizovali. A toto uvědomění mění naše nastavení v tomto, aniž bychom si toho možná povšimli, a my se stáváme v tom tématu soucitnější a chápavější.

Více

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

26. Duben 2018 - 7:45
Odešel od ženy a dětí, aby byl šťastný

Obrátila se na mě jedna žena. Od její dcery a dětí odešel manžel. Ten má již nový život daleko od nich. Dle dané ženy zmíněný muž změnil od základů svůj život, práci, podmínky, ve kterých žil, a dle jejich slov vypadá šťastně.

Více