Jak dosáhnout vnitřního klidu v nějaké situaci

Nedávno jsem zveřejnila a napsala článek o harmonizování vztahů pomocí reakcí z vnitřního klidu uvnitř sebe. Poté jsem měla individuálku s jednou ženou, která si, mimo jiné, sama pro sebe zodpověděla otázku, jak dosáhnout vnitřního klidu v dané situaci a jak poznat, že toho klidu dosáhla.

Byla to předně její odpověď, šitá jí na míru, odpověď z roviny vědomí a projevená způsobem, ve kterém jí ta informace je aktuálně schopna nejvíce posloužit. Avšak možná pomůže i některým z vás si něco v sobě uvědomit.

Jak krásně to funguje!:-) Jak je všechno synchronní a jak jsme všichni propojení! :-)

Po navození pocitu bezpečí k ženě přišla malá holčička. Držela se však opodál, jakoby v bezpečné vzdálenosti od té ženy. Dokonce se na tu ženu ani nedívala, její pohled směřoval téměř zády k ní. Žena se jí ptala, proč je k ní otočená zády, holčička však nehybně mlčela. Žena povídala, že k té holčičce má nějakou hezkou vazbu, ale ta holčička k ní moc ne.

Ve vizualizaci mezitím přivítala průvodce. Zeptala se ho, proč je ta holčička k ní otočená, co jí to má říct, jak jí to má pomoci v jejím aktuálním životě, průvodce pověděl, že ta holčička se cítí cizí.

Zeptala se toho průvodce, jestli on by jí něco chtěl říct, nebo jinak podpořit. Průvodce zareagoval tak, že si sedl na její klín. Žena ho měla tendenci obejmout a bylo jí to velmi příjemné. Po chvilce ta holčička otočená zády, se otočila směrem k té ženě, přišla blíž a sedla si rovněž na klín té ženy vedle té jemnohmnotnější bytosti. Žena se rozplakala. Povídala, že má tendenci tu holčičku obejmout, hladit. Pobídla jsem jí, ať to udělá. Holčička se prý nebránila. Ale pořád ze strany té holčičky cítila takovou bariéru, odstup.

Zeptala se té holčičky, proč je k ní tak odtažitá, co jí tím chce říct, jak ji tím chce podpořit ve fázi cesty, kde se nachází. Nebo jestli pro ni má nějakou jinou informaci, kterou je připravena přijmout. Holčička vstala a pokývla. Žena ji chytla za ruku a šly vedle sebe přírodou jakoby do kopce směrem ke světlu, které viděly v dáli.

Jak šly vedle sebe, žena popisovala, že teď jasně cítí, že jsou si velice blízké. Popisovala, že ona k ní chová hluboký cit. Ta holčička ji má prý také moc ráda, ale bojí se jí, bojí se, že jí ona (ta žena) zase zradí.

V ten okamžik, sotva to žena vyslovila, se rozplakala. A v slzách mi pověděla, že ta holčička je ona sama a že jí je tím ukázáno to, jak ona sama sebe opakovaně zrazovala a opouštěla. Ty zrady, které ta holčička prožila, a které z ní cítila, jsou ve skutečnosti zrady, kterých se ona dopustila sama na sobě. Byly to všechny ty okamžiky, kdy měla pocit, že je špatná, nedokonalá, kdy se jí něco nepovedlo a ona se za to trestala, vyčítala si. Byly to všechny ty situace, kterým uvěřila, se kterými se ztotožnila. Byly to všechny ty okamžiky, kdy uvěřila, že je tím, co o ní jiní či ta situace říká.

To neznamená nepřebírat odpovědnost, vzdávat se jí. Právě naopak! Jedině tím, že se neopustíme, zůstáváme ve své síle (= vnitřním klidu). Místo stěžování si na tu situaci a lidi v ní, a tedy místo házení své síly do černé díry, tu sílu si ponecháme a postaráme se o sebe, jiné a převezmeme za své jednání odpovědnost či nenecháme jiné zasahovat do našeho vnitřního prostoru a vymezíme si vůči nim pevně avšak láskyplně hranice.

Pobídla jsem ji, ať tedy k té holčičce (k sobě samé) v rámci vizualizace přistoupí tak láskyplně, jak nejvíce umí a začne se na ní tak i dívat a smýšlet o ní. A ať to zkusí hned teď a zkusí se neopustit (tu holčičku neopustit) po tom zjištění, co na sobě celou dobu páchala (co páchala ta malá holčička, která se učí, jak to tu chodí). Ať se zkusí přijmout (tu holčičku přijmout), ať zkusí láskyplně přijmout tu verzi sebe sama, která se tak často zrazovala a odpírala si lásku, a to symbolicky přes tu malou holčičku.

Žena to zkusila, představila si sebe jako tu malou holčičku a pak jinou verzi sebe (své vyšší já) jako dospěláka, rodiče té malé holčičky, který tu holčičku miluje, ať udělá, co udělá, avšak vede k zodpovědnosti, k její vlastní síle. S vědomím toho, jak nedokonalá ta holčička je, a kolik kopanců nadělala, ta žena (jako ten dospělák – to její vyšší já) si ji vzala na klín, objala ji, pohladila a setrvala s ní do okamžiku, než pocítila, že ta holčička se cítí v bezpečí, přijata a milována.

V tu chvíli zmíněná žena ve svém těle pocítila úlevu, zklidnění a vyrovnanost. A náhle jí došlo, že to, co cítí, je ten vnitřní klid. Uvědomila si, že tím přijetím té holčičky (sebe samé v té jedné konkrétní situaci), ona dosáhla toho vnitřního klidu a že to je recept, jak na ten vnitřní klid, jak ho dosáhnout či si ho zachovat ve všech těch situacích.

Ta zmíněná žena najednou věděla, co se po ní chce ve všech nepříjemných situacích, co je to ten vnitřní klid a jaký je to pocit, jak poznat, že ho dosáhla.

A sice být pro tu malou holčičku, které se něco nepovedlo, která je z pohledu zvenčí ničím a nikým, která dle jiných nic neumí atd., jejím podporovatelem – milujícím rodičem, který jí neopustí, dá lásku, ať už se dopustila čehokoliv. Díky této lásce, tomuto přijetí, které ta holčička pocítí, bude mít sílu na to vně jednat a odstranit následky svého chování či za ně jinak převzít odpovědnost či jinému nedovolit překročit její hranice. A každou takovouto reakcí ze stavu vnitřního klidu ona bortí svá omezení, přijímá své strachy, roste její sebeúcta a s tím spojená naplněnost uvnitř a posléze postupně ve všech oblastech života.

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc