Osvobozování rodinných vazeb právě probíhá

Před pár dny jsem viděla animovaný film „Jak vycvičit draka III.“ Jeho příběh mě inspiroval k sepsání tohoto článku. Inspirovali jste mě k němu mnozí již dříve svými podobnými příběhy na individuálkách, ale ten film byl tím posledním impulsem, který mě dovedl k činu.

To hlavní, co tam pro mě v tom filmu bylo, byl příběh již dospělého muže, který má od dětství kamaráda draka. V mezidobí však dospěl a zkouší navazovat vztah s ženou. Vedle toho odmítá, aby se jeho vztah k drakovi proměnil. Nepřímo brání proudu života. Rád by, aby jejich vztah zůstal takovým, jako byl v dětství, a nic se nezměnilo.

Co se vazby k drakovi týče, zůstal v tomto ve svém dětství. Nedospěl. A není divu, že mezi ním a ženou, o kterou má zájem, jsou hradby. On chce vztah, avšak současně chce, aby zapadl do mezer, do volného prostoru, který zbyde. Chce vztah, avšak současně chce, aby mu nic v jeho životě nezměnil, a už vůbec ne jeho vztah s drakem. Dané ženě možná i uvnitř sebe vyčítá, že ona mu narušila vazbu s tím drakem, že mu změnila podmínky.

Celý tento jeho vnitřní konflikt se začne rozmotávat (harmonizovat) v momentě, kdy jeho kamarád drak se zakouká do dračice. Zmíněný muž začne žárlit, je z toho zpočátku smutný. Po nějaké době si však uvědomí, že to je vývoj, že oba dospěli, a byť jsou nerozluční přátelé a i nadále budou, je čas do svého prostoru pustit i jiné lidi a otevřít se novým vztahům. Uvědomí si, že je čas začít novou kapitolu, dát si svobodu. Po nějakou dobu o sobě nic neví, jejich životy se rozdělili a každý žije dál svůj vlastní příběh. Po letech se potkají, oba mají rodiny, jejich vztah je již jiný. Možná méně intenzivní, avšak mnohem více hluboký a přitom zcela svobodný.

Proč o tom píšu.

Setkávám se poslední dobou často s tímto tématem a velmi to souvisí s dobou, ve které nyní jsme. Lidé si v této době velmi intenzivně, a to různým způsobem, uvědomují svoje fixace na lidech ve svém okolí, zejména na rodičích a svých dětech, atd.

Bez ohledu na to, kolik nám je, tato doba nám všem dává pocítit, nakolik jsme dospěli. Jelikož míra dospělosti není dána naším fyzickým věkem, ale tím, do jaké míry jsme my sami pro sebe autoritou. A čím více jsme se osvobodili z dogmat, přesvědčení a vzorců rodiny, do které jsme se narodili a která nás formovala, tím svobodnější jsme, tím autentičtější jsme a tím více jsme sami pro sebe autoritou, která vede k odpovědnosti a soucitu se vším kolem sebe. A to převzetí odpovědnosti a soucitu je čisté, opravdové (nebo mnohem více čisté a opravdové než před tím). Již to totiž není odpovědnost a soucit pramenící z fixace, ale ze svobody. A tak i to převzetí odpovědnosti a ten projevený soucit bude námi proveden zcela jiným, naším vlastním autentickým způsobem, oproti době před tím, kdy jsme z větší části jen opakovali naučené a očekávané.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Zkusím to vysvětlit ještě jinak.

Dokud se žena neosvobodí z pout své původní rodiny, bude žít ve svém vztahu svoji matku (což si její maminka zcela jistě všimne). A pro svého muže bude mít pachuť tchýně, nebo jeho matky, což přivodí tomu odpovídající důsledky. K postupnému harmonizování vztahu bude docházet postupně tím, jak se žena bude osvobozovat z pout své původní rodiny a ze vzorců, které tam o vztahu muže a ženy načerpala.

Dokud se muž neosvobodí z pout své původní rodiny, bude žít ve svém vztahu „chyby“ svého otce nebo poslušného syna (pokud se neosvobodil z pout své matky), nebo kombinaci obojího. Žena však nechce žít s otcem svého muže nebo s poslušným synem, ale s mužem. A to přivodí tomu odpovídající různě vypadající důsledky. I zde se vztah začne harmonizovat ve chvíli, kdy muž se začne odpoutávat z vlivu své rodiny, z jejich dogmat, vzorců a přesvědčení. Postupným odpoutáváním bude růst jeho síla, jeho vlastní autentická síla, a to se příznivě projeví nejen na vztahu mezi ním a ženou, ale i na jakékoliv jiné jeho tvorbě v životě.

A k tomuto osvobozování rodinných pout táhnoucích se z mnoha generací právě dochází. A to v masovém měřítku. A u všech! Ať si to mnozí uvědomují nebo ne. Projevy tohoto, ostatně tak jako všechny změny uvnitř nás, mají viditelný dopad v našich životech. A jsou to různé situace různé intenzity dle míry naší fixace (míry nadvlády našeho ega v tomto). Kde někoho nechceme pustit nebo kde se nechceme pustit (kde nám vládne ego), poznáme. Tam nás to totiž ohromně bolí.

Cílem není odcizení rodinných členů, byť to tak může nyní vypadat a i se tak navenek děje. Toto je jen nezbytná fáze očištění. A bude probíhat různě dramaticky dle velikosti našeho ega (jeho nadvlády nad námi). V konečném důsledku se rodinní členové opět propojí, avšak jejich vzájemné vztahy budou již zcela jiné, naprosto svobodné, a tedy opravdově chápající, podporující a bezpodmínečně milující.

No a právě tento aktuální děj, který se uvnitř nás i vně nás teď aktuálně děje (dle mého vnímání) mi připomněl příběh: „Jak vycvičit draka III“, přesněji vztah toho hlavního hrdiny a jeho draka. A opět jsem se musela smát nad tím, jak krásně je to všechno propojené, jak různé zdroje v různý čas podávají tu samou zprávu.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

28. Duben 2018 - 20:50
Úplněk ve štíru a jeho pomoc

Milovaní lidé,

vůbec jsem neměla v plánu tady na „jiném přístupu“ o tom psát. Ale prostě to přišlo …

Více

29. Červen 2018 - 10:05
Ohromný cit a pak zklamání

Nedávno se mi ozvala jedna žena. Potkala muže, který ji naprosto ohromil, který ji zahrnul pozorností, péčí a láskou, kterou ona dosud, a to ani ve svém stávajícím vztahu nikdy nezažila. A ona sama sebe a své jednání vůbec nepoznávala. Avšak, tento muž byl zadaný, stejně jako ona. A zatímco ona by ráda začala novou kapitolu, tento muž se nakonec rozhodl jinak.

Více

13. Červen 2019 - 23:00
Co kritizujeme u druhých, tím se sami stáváme

Chtěla bych popsat pár rádoby obyčejných situací ze života a na nich ukázat jak to, co kritizujeme u druhých (kde povyšujeme či ponižujeme), tím se vzápětí, a v této době velice brzy, stáváme sami. A čím vědomější jsme, tím dříve si všimneme té souvislosti - toho, že jsme udělali nebo děláme něco, co jsme sami u jiného kritizovali. A toto uvědomění mění naše nastavení v tomto, aniž bychom si toho možná povšimli, a my se stáváme v tom tématu soucitnější a chápavější.

Více

18. Prosinec 2018 - 11:06
Co znamená, že rodina drží pohromadě

Nedávno jsem vyslechla jeden rozhovor. Jedna z žen povídala o nepříjemném zážitku se svojí rodinou. Ta nepříjemnost spočívala v tom, že se jí jeden z blízkých nezastal s odůvodněním, že to měl udělat, když jsou rodina. A zakončila to útrpným výrazem ublížené, že rodina by měla držet pohromadě. Jakoby říkala, jaký ona je chudák, že tomu tak dle ní v její rodině není.

Více

2. Květen 2019 - 9:51
Stěhovat se nebo ne? Rozhodnout se pro toto či pro tamto?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta aktuálně řeší situaci, jestli se nastěhovat k současnému partnerovi či nikoliv. Byť jeho děti má ráda, chce své vlastní. Bojí se, že přestěhováním k němu se odstřihne od jiných možností někoho potkat a promarní nějakou příležitost.

Více

26. Duben 2018 - 7:45
Odešel od ženy a dětí, aby byl šťastný

Obrátila se na mě jedna žena. Od její dcery a dětí odešel manžel. Ten má již nový život daleko od nich. Dle dané ženy zmíněný muž změnil od základů svůj život, práci, podmínky, ve kterých žil, a dle jejich slov vypadá šťastně.

Více