Jak zharmonizovat vztahy ve svém okolí

Podělím se s vámi o jedno poznání, které mi došlo pod vlivem mnoha nepříjemných situací. A i přes to je mnohdy pro mě těžké ukočírovat své ego a ve svém životě to aplikovat.

V těch situacích se opakovalo následující. Čas od času během existence dané nepříjemné vazby s dotyčným jsem se já nebo dotyčný snažili ve vztahu k tomu druhému udělat nějaký vstřícný krok. Avšak já či ten druhý jsme vstřícnost toho druhého z nás vzali a hodili do koše a ještě pěkně před očima toho darujícího se tomu počinu vysmáli (obrazně).

Co vedlo mě či toho dotyčného vstřícný krok toho druhého takto rozcupovat? Ten, který byl adresátem vstřícnosti, nebyl v přítomnosti. Jednal reaktivně, na základě své předešlé zkušenosti, minulosti, a tak jednal na základě emocí, které si spojuje s tím dotyčným pod vlivem těch minulých událostí.

Jaká pak byla reakce toho darujícího, toho, který se snažil přiblížit se nám? Možná si řekl něco ve smyslu: „Tak naposled. Nezměnil se. A já hlupák se tak snažil. Už nikdy. Skončil jsem s ním.“

Proč o tom píšu…

S lidmi, se kterými máte komplikované vazby, zkuste se zpočátku neotevírat, nesvěřovat se, zbytečně v jejich přítomnosti nemluvit. Proč? Ve vazbě s dotyčným nejste zatím ve své síle (to je i důvod, proč vztah s ním vnímáte jako komplikovaný a řešíte jej) a tak i vaše vyjadřování bude buď neklidné, bojovné, plné emocí nebo naopak se budete v řeči zadrhávat, budete mít potíž vyjádřit to, co chcete říct atd.

A když budete chtít něco říct, k něčemu se vyjádřit, či vznikne s dotyčným situace, kdy bude potřeba, abyste reagovali a postavili se za sebe, pak než zareagujete, jděte k sobě, dovnitř, domů, do toho věčného klidu uvnitř vás a až vás tento vnitřní klid zcela či alespoň zčásti prostoupí, pak reagujte.

V tomto stavu budete reagovat na vyřčené, na fakta okolo vás, a nikoliv na vaše emoce, které máte s dotyčným spojené. Nebudete tak reagovat na vaši společnou minulost, ale na přítomnost. Nebudete nikterak dotyčného soudit či hodnotit. Jen zareagujete z pozice pozorovatele.

Tím se vám nejenže podaří zareagovat plně ze své síly, což dotyčný velmi jasně pocítí, ale tím i zpřetrháte jedno či více vláken, kterými jste spolu karmicky svázáni, díky kterým nejste vůči sobě svobodní.

A když dotyčný ve vztahu k vám udělá nějaký vstřícný krok, zkuste reagovat na tento jeho počin, namísto reakce na to, co si o něm na základě minulosti myslíte. Ovšem opět reagujte z prostoru svého vnitřního klidu, tedy z pozice pozorovatele, který to vše jakoby sleduje zpovzdálí. Během té reakce a ani po ní si zkuste nevytvářet žádné scénáře o dotyčném, nijak nehodnoťte, nijak nešpekulujte, co je za tím, co tím sleduje. Prostě jen zareagujte na jeho vstřícnost.

Tím zareagujete skutečně v přítomnosti a nikoliv v minulosti, zareagujete svobodně a nikoliv svázáni minulostí. A postupně bude vzájemně přibývat těch vstřícných kroků, bude v tom vztahu stále větší akceptace a úcta (což neznamená souhlas) a vztah se při nejmenším zneutralizuje, postupně osvobodí. Přesněji, vy se osvobodíte od toho vztahu, jelikož si vašimi reakcemi v přítomnosti začnete vytvářet ve vztahu zcela jinou budoucnost. Ne budoucnost z minulosti, takže budoucnost podobnou minulosti, ale budoucnost z přítomnosti.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc