Znamení zvěrokruhu a jejich význam pro nás očima laika

Občas slyším od lidí větší či menší opovržení nad určitými slunečními znameními zvěrokruhu.

Např. „Ona je „Beran“, to vypovídá o všem.“ „Pana“ není nic moc dobré znamení.“ „Ty jsi „Kozoroh“, to je mi pak jasná ta přízemnost“ Ona či on musí být rodinný typ, když je „Rak“.

Jenže je to mnohem složitější. A toto zjednodušování, které občas zaslechnu, mě vedlo k sepsání tohoto článku.

Já nejsem astrolog. Nikdy jsem to nestudovala nikterak podrobně. Jen v průběhu mé proměny, během které mi dochází různé souvislosti, a rozpoznávám stále hlubší cykly, mi pro můj život docházejí některé souvislosti i v této oblasti.

Nedívejte se na tento článek jako na odborné astrologické shrnutí. Spíše, tak jako u jakéhokoliv článku či jiných informací, pozorujte, co konkrétně to říká vám, co si díky tomu uvědomujete.

Když opomenu Ascendet, Lunu, Černou lunu, Cheiróna, Severní a Jižní uzel atd., tak předně, všichni v sobě obsahujeme všechna znamení. A v nějaké oblasti svého života se chováme jako ten námi opovrhovaný Beran, Panna, Štír, Kozoroh atd.

A právě to, že tou energií toho znamení opovrhujeme, tím ukazujeme sobě a vědomějším lidem místo, které je naše a které nemáme dosud přijaté – v rovnováze. Vše spěje do rovnováhy. A my jsme vedeni rovnovážně (neutrálně), tedy z pozice pozorovatele, vnímat vše v našem životě. A když povyšujeme (byť v duchu) nějaké znamení zvěrokruhu (typicky naše vlastní nebo našich dětí, rodičů, atd.) nad znamení jiná, co tím činíme? Sami se vychylujeme z rovnováhy, sami sebe oslabujeme. To, čím u nějakého znamení zvěrokruhu opovrhujeme, to ve skutečnosti nemáme přijato (odpuštěno) u sebe.

Navíc, když odhlédnu od jiných aspektů, které velmi výrazně modifikují naši sluneční energii, do které jsme se narodili, tak tam, kde máme slunce (sluneční znamení) v době narození, to je energie, kterou jsme si před zrozením vybrali, protože je to energie, která nám nejvíce pomůže ve výzvách, které nás čekají, v omezeních, ze kterých jsme se rozhodli v tomto životě osvobodit, atd.

Uvedu příklad.

Já jsem narozená ve slunečním znamení Berana. Ačkoliv v mém současném projevu na Zemi hraje velmi významnou roli ascendent a luna, které mám v jiných znameních zvěrokruhu.

Energie Berana byla nezbytnou proto, abych před lety měla odvahu zpřetrhat v mnohém svůj tehdejší život, a skočit do neznáma bez pojistek a jistot. Způsob, jak jsem před lety opustila svoje tehdejší pracovní směrování bylo v energii Berana. V podobě blázna, který prostě a jednoduše bez vidiny čehokoliv opustí jistoty, aniž by věděl, co ho čeká. A to „jen“ proto, že představa, že danému směrování se bude věnovat po zbytek života, ho děsí.

Tehdy jsem však netušila, že způsobem, kterým jsem to učinila, se sledoval jiný, tedy vyšší záměr. Jak mi došlo později. V mém životě ten způsob ukončení mých tehdejších pracovních aktivit byl důležitý zejména pro stopu, který tu můj současný život má zanechat (mimo jiné).

A sice důkaz, že to jde! Důkaz, že jde tvořit z „ničeho“, že jde se postavit na nohy bez pevné půdy pod nohama, že ať to vypadá jakkoliv beznadějně, jak to dopadne, záleží jen na našem přístupu k tomu. Zkrátka, že to jde ustát a dokonce na tom i vyrůst.

A v podobném duchu bych mohla mluvit i o významu mého ascendentu a luny (měsíčního znamení) na mé cestě.

... Prožívám podobné pocity, které popisujete v knize a tak vím, že jdu krůček za krůčkem správnou cestou k sobě :-) Kniha mi zároveň pomohla k tomu, v sobě najít odvahu, abych činil ve svém životě další praktické kroky, které cítím od srdce...

Míra

Když si do některých pasáží dosadím svůj příběh, zdá se mi pak, že je to psané pro mně na míru. Děkuji Vám velice a už se těším na další knížku. Přeji Vám vše dobré ve Vaší krásné činnosti a práci s lidmi. P.S. A ten název „JINÝ PŘÍSTUP" ten sedí, Vy máte opravdu jiný, krásný přístup k lidem.

František

…Díky Tvému vedení a postupně následujícím otázkám dochází k nádhernému "zrcadlení", kdy se mohu do sebe hlouběji podívat a nalézt pocity i skutečnosti, o kterých jsem nevěděla a byly velice hluboce skryty. Nyní vyplouvají na povrch a já se s nimi mohu smířit, přijmout je a tím zbavit různých bloků a subjektivních domněnek i představ, …Už teď jsem díky Tobě ušla kus cesty … Díky za vše!

Bára

Když jsem se chystala na první individuálku s Peťou, měla jsem představu, že si prostě budeme povídat a že na základě rozhovoru získám odpověď na své otázky. Skutečnost ale byla naprosto ohromující! Otevřel se mi doslova svět za zrcadlem! Ocitla jsem se uprostřed ohromného dobrodružství svého vlastního nitra, kde se mi laskavým a příjemným vedením dostalo návodu na cestu k sobě.

Markéta

Vše, a tedy i znamení zvěrokruhu, je mnohem komplexnější a propojené.

Další zjednodušení, se kterým se v souvislosti se znameními setkávám, je přesvědčení, že lidé narození v určitém znamení vykazují charakteristiky toho znamení. Přesněji, že vykazuji buď klady toho znamení nebo pouze zápory toho znamení. Například, že Rak je rodinný typ, Beran je tvrdohlavý a až moc sebejistý, Střelec je veselý a společenský snílek, Kozoroh je odpovědný a pracovitý atd.

Jenže my při tomto hodnocení zapomínáme na to, že všechna znamení dle zákona rovnováhy mají pozitivní a negativní prvky, své silné a slabé stránky. A to, co se nám v energii určitého znamení nelíbí, je to, co jsme kdysi sami žili (třeba i velmi dávno) a dosud tuto zkušenost u sebe nepřijali. A prozrazuje to na nás právě ta nelibost k oné energii, to povyšování určitého prvku nějakého znamení nad jiné.

Všude, kde povyšujeme nebo ponižujeme, nejsme v rovnováze, ovládají nás naše bloky, naše nižší rovina mysli (ego-mysli), nejsme ve své síle.

Navíc, to že určitá znamení zvěrokruhu máme na důležitých nativních bodech zvěrokruhu (slunce, luna, ascendent, atd…), ještě neznamená, že jsme tu energii v sobě již objevili, že ji již žijeme. Je to většinou zcela opačně. Velice často se pohybujeme v krajních mezích té energie, nejsme v ní v rovnováze. Ostatně to je i důvod, proč dané znamení zvěrorkuhu máme významně obsazené v našem nativním horoskopu v tomto životě. Máme si tu energii totiž teprve osvojit - pokusit se ji v nás zharmonizovat a projevovat v její rovnovážné, nejvyšší, verzi.

A tak například ten, který se narodí ve znamení Raka, vůbec nemusí být rodinný typ, ctít rodinné hodnoty a tradice. Ve svém životě může být naopak velmi nestálý, může být chorobně fixovaný na určitého člena v rodině nebo mít jasnou představu, co by jeho rodinní členové měli dělat či nedělat, a díky tomu být velmi panovačný, direktivní, závistivý, nepřátelský, manipulativní. Může mít složité vztahy se svými potomky, které chce přetvářet k obrazu svému, na což jeho děti reagují ještě větším rebelstvím (než to Rakovi dojde a dá svobodu - osvobodí se ze svých představ). Může mít rovněž složité vztahy i se svými sourozenci nebo může mít velmi neláskyplný vztah se svými rodiči. Avšak životními situacemi bude tento člověk veden v sobě objevit zdravý vztah k rodině, rodinným kořenům, kdy svým rodinným členům dá uvnitř sebe svobodu a projeví více pochopení a otevřenosti k novému.

Je velmi pravděpodobné, že člověk, který má ve svém nativním horoskopu významně postavené znamení Raka (ve slunci, ascendentu, luně, atd.) má bolest spojenou s rodinou, rodinnými kořeny. Avšak často zcela opačnou, než odpovídá představě Raka jako rodinného typu. Mnohdy to byl člověk, který své zájmy povyšoval nad zájmy rodiny, nebo si členy rodiny uzurpoval, ovládal či jinak manipuloval, nebo byl chorobně fixovaný na nějakého člena rodiny. Mohou to být i případy, kdy v nějakém z životů si tento člověk nese zkušenost náhlé ztráty rodiny, pocitu viny ve vztahu k rodině. Stejně tak to mohl být jakýkoliv jiný bolestivý příběh spojený s rodinnou. A tyto bolestivé zkušenosti je třeba přijmout, uzdravit. Proto nyní je v jeho horoskopu významně postaveno znamení Raka a tak i výskyt tomu odpovídajících zkušeností v životě.

Nebo jiný příklad člověka, který má ve svém nativním horoskopu významně postavené znamení Berana. O Beranech se často mluví jako o lidech s přehnaným sebevědomím. Avšak velice často je to právě naopak, ať se to projevuje navenek přehnanou excentričností nebo naopak submisivním postavením. Tito lidé sem přišli zpracovat téma sebehodnoty, sebeúcty a objevit v sobě svoji vlastní hodnotu navzdory okolnostem. Tyto duše mnohé své životy prožily v pozadí, ušlápnuté, neuměly se prosadit, bály se projevit své názory, byly velmi submisivní. Nebo naopak byly velmi bojovné, agresivní, důvěřivé, naivní. Nebo dost možná, a to platí u všech znamení zvěrokruhu, je toto neuzdravená kvalita některého z předků, kterou se tato duše, nyní s významně postaveným Beranem ve svém horoskopu, rozhodla uzdravit.

A proto bude tato osoba vystavována situacím, kdy bude podkopávána její sebeúcta, a tím bude duchovně cvičena v udržení vnitřního klidu, rovnováhy a reagování z tohoto místa míru navzdory okolnostem. Po zvládnutí tohoto tématu se z těch lidí stanou lidé, kteří nikomu nedovolí překročit jejich vnitřní prostor, kteří dokážou říct „Ne“ (což většina měla paradoxně potíž), avšak bez vnitřního rozrušení uvnitř sebe, kteří budou mluvit, když se budou chtít vyjádřit, avšak již ne proto, aby se obhájili nebo aby vyhráli – měli navrch atd.

Nebo ještě jiný příklad, a sice lidí, kteří mají ve svém nativním horoskopu významně postaveného Kozoroha. Tito lidé si zvolili, že tato energie bude významná v jejich životě z důvodu toho, že právě kvality Kozoroha, a to v té rovnovážné poloze, chtějí dosáhnout. A to proto, že tím se jim podaří uzdravit nějakou, třeba i velmi dávnou bolest. Ta mohla mít různé podoby, avšak v tématu Kozoroha, kterým je ve zkratce: odpovědnost, uznání, společenské postavení, píle, sobeckost, chlad atd. Například tito lidé v předchozích inkarnacích byli velmi nezodpovědní, odmítali řád, systém, pravidla nebo jím zcela podléhali, slepě je dodržovali a následovali, upracovali se do vyčerpání, přes mrtvoly (obrazně) a velmi sobecky se honili za uznáním, vysokými posty, atd. Nebo tak činili jejich předci. Toto všechno popsané jsou rovněž kvality Kozoroha, jeho stinné stránky. A právě proto tato bytost v tomto životě bude vystavována výzvám tohoto typu a bude v nich zkoušena, nakolik se umí zachovat odpovědně (avšak nikoliv na úkor sebe a jiných), nesobecky, nakolik je přizpůsobivá okolnostem, nakolik umí projevit city. Bude se učit chápavosti k lidem ve svém okolí, bude „změkčovat“. Bude se učit vykonávat činnost nikoliv jen pro majetek, uznání, společenské postavení, nebo protože se to tak musí a dělá (tedy ze srachu), ale předně proto, že ji to naplňuje, dává smysl, že v tom cítí svoji užitečnost.

Zjednodušeně řečeno, všichni v sobě máme všechna znamení zvěrokruhu a každému se energie různých znamení projevují v jiné oblasti života. Ve svých životech máme za úkol dostat do rovnováhy energie všech znamení zvěrokruhu a přijmout tak k sobě všechny své části, všechny své minulé zkušenosti. Kvality jednotlivých znamení nemáme ani povyšovat ani ponižovat.

Energie všech znamení zvěrokruhu máme na svých životních výzvách vědomě přetvářet na jejich nejvyšší verzi, tedy na soucit osobitě projevený energií daného znamení.

Tak tolik můj pohled na znamení zvěrokruhu ve zkratce.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Líbil se vám článek?
Od léta 2014 zhruba co týden píši a zveřejňuji článek pro vás všechny. Za tu dobu jich je na webu přes 400 a budou postupně přibývat další. Všechny jsou volně dostupné a můžete si je pročítat.
Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, můžete mi zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. Za každé přispění mnohokrát děkuji.

Mohlo by vás zajímat

Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.

Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.

Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Aktuálně nejsou plánované termíny. Pokud máte zájem, kontaktujte mne.

Dozvědět se víc

... nebo pokračujte na další články

9. Květen 2019 - 10:50
Jak se za nezdarem otěhotnět může skrývat strach mít dítě

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu. Ta řešila svůj věk a v té souvislosti to, že dosud nemá děti, které by tolik chtěla. K tomuto tématu si chtěla poskytnout bližší informace.

Po ukotvení a navození pocitu bezpečí k ní v rámci vizualizace přišel jeden z průvodců. Zeptala se, zda by ji mohl pomoci pochopit, proč se jí to tak děje a zda by jí mohl pomoci něco uvnitř sebe změnit. Průvodce pokývl a v ten okamžik viděla sebe jako malou holčičku z tohoto života. Stačil krátký obraz z jejího dětství a ona se rozplakala a v slzách pověděla, že to chápe.

Více

10. Únor 2019 - 19:10
Co máme dělat, abychom ve svém životě tvořili to, co v něm chceme mít

Od prvního nádechu tady na Zemi v tomto či jiném životě jsme si tvořili vše, co jsme pak následně v životě měli. Přesněji, netvořili jsme si něco konkrétního, ale náš náboj, to, co jsme vyzařovali, se odrážel v něčem vně, co mělo stejnou vibraci. Podstata tvoření tedy nespočívá v tom, že si tvoříme něco konkrétního, ale v tom, že se nám v životě zhmotňuje v nějaké podobě to, co odpovídá rovině naší vibrace.

Více

21. Březen 2019 - 7:59
Jak zharmonizovat vztahy ve svém okolí

Podělím se s vámi o jedno poznání, které mi došlo pod vlivem mnoha nepříjemných situací. A i přes to je mnohdy pro mě těžké ukočírovat své ego a ve svém životě to aplikovat.

V těch situacích se opakovalo následující. Čas od času během existence dané nepříjemné vazby s dotyčným jsem se já nebo dotyčný snažili ve vztahu k tomu druhému udělat nějaký vstřícný krok. Avšak já či ten druhý jsme vstřícnost toho druhého z nás vzali a hodili do koše a ještě pěkně před očima toho darujícího se tomu počinu vysmáli (obrazně).

Více

14. Červenec 2018 - 8:11
Mnozí muži začínají přemýšlet a konat jinak

Tento článek je opět jeden z těch, ve kterém budu psát o věcech z trochu hlubší roviny, než ze které tyto články běžně píši.

Nějakou dobu, řekněme rok a půl, jsem v úrovni, ze které mnohé situace vnímám, cítila, jakoby se vzedmula ohromná vlna. Ta ještě nebyla okem viditelná ve společnosti. Nicméně na těch jemnohmotnějších úrovních se již stalo a bylo jen otázkou času, kdy se projeví ve hmotě, na Zemi, a začne to být viditelné i pro oko.

Více

24. Duben 2019 - 15:24
To, jak přistupujeme k jiným, je zrcadlem toho, jak přistupujeme k sobě

Když jsme tvrdí a nároční na lidi kolem sebe, znamená to, že jsme tvrdí a nároční na sebe.

Když nemáme pochopení k selhání jiných, stejně tak přistupujeme ke svým vlastním selháním.

Když jiným nechceme dopřát radost, když nám vadí, že jsou jiní radostní, smějí se, my sami sobě odpíráme se smát, mít radost.

Když závidíme jiným, že se jim daří, my sami sebe trestáme, vyčítáme, že se nám nedaří.

Více

26. Duben 2018 - 7:45
Odešel od ženy a dětí, aby byl šťastný

Obrátila se na mě jedna žena. Od její dcery a dětí odešel manžel. Ten má již nový život daleko od nich. Dle dané ženy zmíněný muž změnil od základů svůj život, práci, podmínky, ve kterých žil, a dle jejich slov vypadá šťastně.

Více