Vůle svobodná a vůle v zajetí

Chci se s vámi podělit o jedno poznání, které již delší čas zkouším na sobě. Přesněji, které již delší čas jsem životem tlačena aplikovat. A ještě dnes mě to stojí velkou námahu, nemluvě o tom, jak jsem si v tom aplikování toho bránila dříve. A stojí mě to mnohdy velké úsilí to použít, a to i přesto, že stále intenzivněji a hlouběji uvnitř sebe vím, že to jediné pomůže.

Na tomto jsem si ostatně i opakovaně prožila, jak hluboce je v nás zakořeněno, že něco je či funguje nějak. A jak právě toto zakořenění nám brání uvidět a začít žít to, co je možná blíže skutečnosti.

Zkusím to poznání dát do slov.

Všichni z nás máme vůli. Troufnu si říct, že většina z nás byla v dětství a později školním systémem a jinými systémy „vychovávána“ k tomu, že vůli máme na to, abychom dosahovali vně pozoruhodných met a plnili si svá přání a sny. A my jsme se učili chápat vůli jako něco, co se používá pouze vně. A navíc máme mnozí zafixováno, že si tvoříme a těch pozoruhodných met dosahujeme vnějšími volbami a kroky.

Jenže já poslední roky zjišťuji, že je to zcela jinak.

My tu vůli máme zaměřit dovnitř a jako vnitřní sílu využít k tomu, že my začneme určovat myšlenky, které budeme mít, a s tím spojené pocity, které budeme prožívat. To jsou naše nástroje tvoření na Zemi.

Jenže tyto nástroje byly po celou dobu našimi pány a nikoliv našimi nástroji. Přesněji, jejich pány byla naše ego-mysl (nižší rovina mysli), se kterou jsme se nevědomě ztotožnili. A tato nižší rovina mysli jedná, lidi a situace vnímá skrze lpění, fixace, a jiné projevy strachu. A na základě této roviny jsme přemýšleli o situacích a lidech v našem okolí a i celospolečensky. A jak jsme přemýšleli, tak jsme i prožívali a přesně tuto energii jsme si tím i zhmotňovali ve svém životě.

Takže život většiny z nás vypadal ve zkratce tak, že jsme ovládáni svojí ego-myslí byli reaktivní, místo abychom na lidi a situace v našem životě reagovali ze stavu svého vnitřního klidu a ticha uvnitř sebe. Jednali jsme tedy na základě nepříjemných emocí, které nás ovládly, jednali jsme bez své síly, na místo abychom reagovali z nadhledu (z pozice neutrálního pozorovatele) na slova a jednání daného člověka či na fakta v dané situaci, tedy ze své síly.

A tak pod taktovkou naší ego –mysli (nižší roviny mysli) jsme naší vůli, sílu ducha, využívali pro konání věcí ze strachu, kolikrát až do vyčerpání, pro obhajování se, pro uznání, ocenění od jiných, pro pocit úspěšnosti, pro nahromadění majetku a z jiných strachových důvodů.

A tak roky plynuly, my jsme toto činili a vůbec jsme si neuvědomovali, že plýtváme svojí silou, že jí dáváme strachu a že si vše v životě tvoříme ze strachu.

My však naši vůli máme k něčemu zcela jinému. Ne pro „rozmary“ naší ego-mysli, která je plná strachů a z tohoto úhlu pak myslíme a následně prožíváme a konáme, čímž si vytváříme. Naši vůli máme proto, abychom ji obrátili dovnitř a v jakékoliv situaci my se předně snažili zachovat si uvnitř sebe klid a mír. A pak teprve v tomto stavu vnitřního zklidnění jednali.

Budeme-li však v tomto stavu vnitřního klidu, budeme jednat již zcela jinak, než když necháme do svého vnitřního prostoru vniknout strachy jiných lidí (a tedy i naše vlastní) a necháme se tak strhnout emocemi, které nás ovládnou.

Když budeme jednat na základě vnitřního klidu, naše myšlenky a prožívání zůstane v úrovni naší vyšší mysli. Naše reakce tak budou odpovídat našemu Vyššímu já, vyšší rovině vědomí a přesně z této roviny vědomí si budeme vytvářet naše budoucí situace a děje. Situace v našem životě se tak pomalu začnou skládat tak, jak je nejlepší pro nás a současně pro všechny zúčastněné a nikoliv pro naše egoistické zájmy, o kterých jsme si mysleli, že nám přinesou štěstí a naplnění. Takto my začneme vědomě spolutvořit s naším Vyšším já a ONO se stane naším parťákem a my ho začneme žít ve svém těle. Ve vnější rovině se to projeví tak, že naše reakce budou reakcemi na skutečný děj v přítomném okamžiku, a nikoliv reakcemi na základě nepříjemných emocí, které v nás ten dotyčný či situace vyvolala.

Současně tím i zpracováváme svá omezení, jelikož nepodléháme strachu, který je jimi vyvoláván a více ho tak přijímáme.

Díky tomu, že reagujeme jinak, zpřetrhali jsme to kolo neustále se opakujících nepříjemných situací, vyslali jsme do té situace jinou energii a tato námi vyslaná jiná energie se zhmotní v nových harmoničtějších podmínkách vně. Právě tím zareagováním jinak než před tím, vytváříme jinou budoucnost. A zareagovat jinak jsme schopni až tehdy, když něco změníme uvnitř sebe a zvýšíme si tak svoji sílu, díky které budeme schopni si v dané situaci zachovat vnitřní klid nebo si tento stav uvnitř sebe brzy obnovit.

Když tedy chceme v životě něco změnit, je velká mýlka myslet si, že to něco ve svém životě změníme, když svoji vůli zaměříme vně, a tedy budeme tlačit, manipulovat či jinak se snažit změnit svůj vnější stav.

Jediný způsob, jak něco trvale změnit vně, je změnit něco v sobě.

Vše uvnitř sebe postupně měníme, jak jdeme svým životem a potkáváme výzvu za výzvou. Avšak existují rychlejší způsoby, jak v nějakém svém tématu změnit vnitřní nastavení a tím si tak postupně změnit i vnější okolnosti v tomto. A právě změna vnitřního nastavení je podstatou a cílem individuálek, které vedu. Pomocí prožitků, poznání a souvislostí, které si k určité situaci nebo jen obecně k vašemu životu během individuálky poskytnete z vyššího nadhledu, se dostanete do prožitku pozorovatele toho, získáte komplexnější informace o daném, prožijete si, jak nic (ani v tomto tématu, které řešíte) není černé nebo bílé, a tím snadněji v daném tématu odpustíte a tím zrychleně si změníte své vnitřní nastavení a tím následně i vnější okolnosti.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Kde se můžeme potkat?
Akce

Po letech jsem se rozhodla opět pořádat skupinové akce – přednášky, semináře, besedy a přijímat pozvání vystoupit na různých akcích.
Zde je přehled nejbližších akcí, které pořádám sama nebo kde vystupuji na pozvání.
Dozvědět se víc