Úspěšný život plný selhání

Nedávno jsem zaslechla názor na život jednoho muže. Ten měl nápad, zrealizoval ho a nedopadlo to. Nyní je z pohledu blízkého či vzdáleného okolí hodnocen jako neúspěšný.

Já si při tom uvědomila, jak hluboce je v mnohých z nás zaryto, že když člověk selže, něco se mu nepodaří, že je neúspěšný. Jak hluboce máme v sobě zakořeněný strach ze selhání. Jak hluboce věříme této iluzi, že selhání je něco neúspěšného, něco, čemu bychom se měli vyhnout.

Nikdo z nás se selháním nevyhne. Je to zcela obráceně! Selhání jsou naše ohromné příležitosti, jsou to obrovské brány, které se otevírají tím, jak selžeme, jak se ocitneme na troskách svých představ a očekávání. Avšak to, zda tou branou projdeme a posuneme se v tomto o úroveň výš, a tu příležitost tak využijeme, to záleží jen na nás. Na tom, jak se k tomu pádu postavíme. Tou branou projdeme a tu příležitost, ten potenciál v tom pádu plně využijeme (tu sílu si tam z toho místa vezmeme) v momentě, kdy ten pád přijmeme. Jinak řečeno, tou branou projdeme v momentě, kdy se nad naší verzí, která ten pád zažila, s pochopením usmějeme, a jako pozorovatel se rozhlédneme, co v dané situaci můžeme pro zlepšení udělat a to uděláme. Více o tom v knize.

A já se ptám. Který z těch životů je úspěšný? Ten, v rámci kterého si člověk žil svůj život dle očekávání jiných? Ten, který dle mínění rodiny je tím spořádaným, bezproblémovým, avšak v tomto životě nezkusil, co by rád, neprojevil to, co by rád, nezkusil to, kam ho to táhlo? Nebo je úspěšnější ten život, v rámci kterého člověk sice mnohokrát spadl, avšak zkusil mnohé z toho, co chtěl, aspoň to zkusil, …?

Pokud nevíme. Myslím, že v posledních okamžicích svého života budeme velmi jasně vědět, o co tu šlo.

Ne o život bez proher, pádů, ale o život se selháními a pády, avšak o život s mnohými pokusy, o život bohatý, plný, projevený.

Úspěšný život žije ten, kdo přijal selhání jako běžnou součást života. Tím ho strach ze selhání již neomezuje, on je svobodný a obava ze selhání mu již nebrání zkoušet nové věci, více tvořit ze sebe. A toto jeho osvobození od strachu ze selhání mu i umožňuje (možná pro mnohé nepochopitelně) přijímat větší odpovědnost za své činy. Jelikož jakmile selže, tento člověk se nebabrá ve výčitkách či obviňování jiných, rychle se zvedne, otřepe, rozhlédne se, co rozbil, to napraví anebo za to jinak převezme odpovědnost, uvnitř sebe pocítí hlubokou pokoru a jde svobodně dál. Na rozdíl od člověka, který se selhání bojí a odmítá jej. Ten, který selhání odmítá, po pádu bude mnohem delší čas (než selhání vlivem tlaku života přijme) sedět na zemi a buď brečet a nadávat a obviňovat všechny kolem, nebo se litovat, avšak nic nedělat pro zlepšení. Nezlepší se to sezením na zemi, ale až tím, že se z té země zvedne a stejně jako ten, který se selhání nebojí, se rozhlédne kolem, co má a nemá, co udělal či neudělal, převezme odpovědnost za své předešlé volby a jde svobodně, s pochopením k sobě a s láskou životem dál.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc