Jak být užitečná a využívat svůj potenciál?

Nedávno jsem měla na individuálce jednu ženu.

Ta žena povídala, že by ráda ve svém životě byla ještě nějak užitečná, že má pocit, že nevyužívá plně svůj potenciál. Do této oblasti života si chtěla vnést více světlo a poskytnout si tak bližší informace.

Po navození pocitu bezpečí jí její průvodce v podobě světelné bytosti zavedl na mýtinu, kde stál domek. Byla vybízena, ať zaťuká na dveře toho domku. Otevřela malá asi pětiletá holčička. Jakoby je čekala.

Sotva vstoupili do místnosti, ta holčička si začala průvodce uzurpovat, dožadovat se jeho pozornosti a odtahovat jej od zmíněné ženy. Té ženě se to moc nelíbilo, byla z chování holčičky překvapená a nevěděla, proč jí odstrkuje, nevšímá si ji a průvodce se naopak snaží mít jen pro sebe.

Zeptala se na to průvodce a on jí odpověděl, že ta holčička se tak chová, protože nic jiného nezná.

Pobídl obě, ať si s ním společně sednou do kruhu. Spojili ruce a žena po chvilce spatřila, jak se uprostřed kruhu vytváří taková zlatavě svítící hvězda, která se svými paprsky proplítá mezi ně. Žena po chvíli pocítila ohromnou lásku, nejen k tomu průvodci, ale i k té holčičce. Jakoby se rozkryla opona a ona jasně uviděla a prožila si, že je mezi nimi třemi jen láska a to ostatní je iluze, hra, učební lekce.

Po tomto prožitku zcela jinak pohlížela na tu holčičku, pohladila ji po vlasech, obejmula. Holčička jí nakonec sama skočila do náruče. Po chvíli začala velmi intenzivně cítit teplo a tlak mezi prsy.

Průvodce tu změnu přístupu té ženy k té holčičce sledoval a pak po chvilce řekl, že ta holčička je ona sama, jelikož všechno je jedním. A ta bolest mezi prsy je roztažením srdeční čakry, jelikož si právě něco odpustila a ze srdce odpadl velký kus tíhy. Dodal, že se touto změnou přístupu k té holčičce stala celistvější, neboť si odpustila. Přijala roli, kterou hrála ta holčička, a tím přijala sebe sama kdysi v minulosti.

Žena se zeptala průvodce, co jí má ten prožitek s tou holčičkou říct a jak to souvisí s tím pocitem větší užitečnosti a naplnění, který by ráda zažila. Průvodce jí sdělil, že to, co si prožila s tou holčičkou, má žít ve své každodennosti a dočká se toho, na co se ptá - toho většího pocitu naplnění a užitečnosti, který hledá.

Té ženě tím náhle došlo, že se nemá soustředit na formu, jak by ta činnost měla vypadat. Došlo jí, že ta vysněná činnost, která by ji nějak bavila a naplňovala, na ni nečeká až někde, ale v každém přítomném okamžiku, ve kterém projeví soucit a pochopení k sobě a jiným. Tím není myšleno souhlasit s jednáním jiného. Znamená to vymezovat si hranice, přebírat za sebe odpovědnost, avšak soucitně k sobě a k jiným. Znamená to se na danou situaci a lidi v ní podívat jakoby z kopce a znovu si v sobě uvědomit, že mezi námi všemi z toho hlubšího pohledu není nic jiného než láska. V tomto uvědomění naše reakce a volby budou zcela jiné, budou mít zcela jinou energii. A právě tato jiná, více láskyplná, energie, kterou vyšleme ve směru k těm lidem a situacím, zapříčiní, že se budeme cítit naplnění, užiteční, že budeme ve svém těle prožívat, že náš život má smysl.

Navíc takto projevený soucit v každodennosti té ženy se jí postupně bude krystalizovat v nějakou činnost, která bude postupně nabývat formu.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc