Když ze strachu chceme být pro jiné těmi slabšími

Nedávno jsem měla na individuálce jednoho muže. Ten řešil to, že cítí až paniku v jednom pracovním týmu, který má za úkol nějak nastartovat a zharmonizovat. Chtěl si vnést více jasno do této situace, kterou nyní prožívá a získat od sebe nějakou podporu, návod.

Po navození pocitu bezpečí uviděl vlka, který ležel na zádech. Kousek od něj stáli vzpřímeně jiný vlci a kousek dál celá smečka. Jakmile vlk ležící na zádech ucítil, že ostatní pochopili, že je slabší než oni, postavil se vzpřímeně na nohy.

Zeptala jsem se ho, co to má být, jestli tomu rozumí. On pověděl, že rozumí. Prý ten vlk ležící na zádech, tak činí záměrně, jelikož tím dává najevo svoji submisivitu vůči vlkům stojícím kousek od něj.

Zeptala jsem se ho, proč to ten vlk dělá, proč chce dát najevo své podřízené postavení. On odpověděl, že je slabým vlkem oproti těm jiným vlkům. Zeptala jsem se, proč je slabým.

Chvíli byla pauza, ukápla nějaká slza. A daný muž si došel k následujícímu.

Ten vlk, který leží na zádech, má strach z toho, že by byl vnímán jako silný, má strach z důsledků své síly, z odpovědnosti. Ve vlčí říši by to například vyvolalo bitku, nebo by se stal vůdčím vlkem a nesl odpovědnost za celou smečku atd. A jelikož se této odpovědnosti (své síly) bojí, tak raději se jí vyhne a to tím, že ostatní přesvědčí nebo v nich navodí pocit toho slabšího, toho, který vlastně nic neovlivňuje, který o ničem nerozhoduje atd. A až poté, co si je jistý tím, že ho ostatní jako slabšího berou, se cítí v bezpečí, odpadne ten strach a on může pokračovat a v klidu žít v té smečce.

Zeptala jsem se ho, jak toto, co viděl, souvisí s tím, co potřebuje řešit v té firmě, jak mu toto má pomoci v tom, co řeší.

Následně chvíli pauza, více slz. A daný muž povídá následující.

On sám představuje toho vlka ležícího na zádech. Chováním toho vlka mu bylo symbolicky ukázáno jeho vlastní chování v té firmě a nejen v ní.

Došel si k tomu, že uvnitř něj je strach ze své vlastní moci, ze svého vlastního vlivu a síly, kterou uvnitř sebe cítí. A ten strach má, jelikož se bojí odpovědnosti, selhání, nepřijetí. A tento jeho hluboký strach nepramenící z tohoto života, nýbrž životů předešlých, se mu v životě projevuje v různých oblastech, kde se vyhýbá odpovědnosti. Vlastně jeho vnější projev, který on a ostatní lidé vnímají jako útěk od odpovědnosti, je vlastně projevem strachu ze své síly, kterou uvnitř sebe má a o které moc dobře na jiné rovině ví.

A toto neuzdravené zranění vzniklo v nějakém minulém příběhu, kdy v důsledku projevení své síly trpěl on či jeho blízcí, nebo v příběhu, kdy naopak svoji sílu zneužil pro prospěch svůj na úkor jiných. A velmi pravděpodobně prožil obojí – dle zákona duality.

A tento jeho nepřijatý strach (nepřijetí toho minulého příběhu, který odžil, neodpuštění) se znovu jasně ukázal v pracovním úkolu, který dostal. Jelikož v důsledku té vysoké míry nesouladu v tom týmu si znovu uvědomil, že nástroje, které dosud využíval (tu omezenou míru své síly, vlivu, který dosud používal) a které dosud stačily, zde stačit nebudou. A moc dobře ví, že aby pomohl, je potřeba, aby se chopil svých hlubších nástrojů, aby navenek projevil více svoji vnitřní sílu, moudrost, kterou v sobě má. A z této své hlubší roviny jednal a k danému týmu tak přistupoval. Jenže toto uvědomění současně naráží na jeho velký hluboký strach se plněji projevit, plněji projevit svoji sílu, moudrost, kterou v sobě má a kterou v minulosti načerpal.

A to je důvod těch intenzivních pocitů paniky v tom pracovním týmu. Je jakoby životem zahnán do kouta a tím mu život pomáhá (nutí) vytáhnout své dary, které uvnitř sebe má. Je životem vybízen vydat se na cestu k hlubším verzím sebe samého a tím i k hlubší a mnohem vlivnější službě lidem. A právě ten sílící tlak mu usnadňuje vyjít vstříc tomu strachu a začít pracovat v těch týmech z větší hloubky než dosud.

Avšak aby toho byl schopen, je třeba odpustit, přijmout tu verzi sebe sama v tom dávném příběhu. Jelikož díky tomu všemu odžitému je nyní tím, kým je.

Pro dané odpuštění není nezbytné vstupovat do těch minulých příběhů, vidět je, pokud mu nebudou ukázány. Stačí, když přijme aktuální verzi sebe, když přijme to, že doteď se bál jít více k sobě do hloubky, že doteď se bál své moudrosti, své vnitřní síly. Zkrátka stačí, když přijme tento svůj prvek a začne na něj pohlížet jako milující rodič na své rozverné a nedokonalé dítě, které tolik miluje a současně vede k odpovědnosti, k jeho vnitřní síle.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Možnost objednat se na individuální sezení zde

 

Mohlo by vás zajímat


Osobní rozvoj
Individuální setkání

Posláním těchto Individuálních setkání je posloužit jako most mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí. Budete se jen rozpomínat na to, co už uvnitř sebe víte, a možná i s údivem zjišťovat, jakou moudrost (sílu) v sobě máte.
Povedu vás, abyste sami objevili, kde máte svá omezení, na místo, abych vám ukazovala, kde je máte. Ukážu vám způsoby, jak si můžete svá omezení osvobodit sami (do míry, v jaké jsem schopná si je zpracovávat sama), na místo, abych za vás nesla a řešila vaši odpovědnost a tím vás obírala o vaši sílu.
Dozvědět se víc

Zeptejte se
Poradna přes mail

Posláním této mé aktivity je vytvořit další prostor, kde se vy sami můžete prostřednictvím aktivity jiného spojit se svojí vlastní vnitřní moudrostí a odpovědět si tak na své aktuální otázky.
Informací pro vás tak není má reakce na vaši otázku, ale to, co vás v mé odpovědi dojme, co se vás dotkne, co se vám tím připomene, vybaví jako obraz, pocit, myšlenka nebo vás i rozruší. Má odpověď na vaši otázku je tak pouze mostem mezi vámi a vaší vnitřní moudrostí.
Dozvědět se víc